TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Đất nằm trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng không?

Tuyết Thanh 0 Đầu tư

Việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Vậy đất nằm trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng không?
    Mục lục [

    Ẩn

    ]

Đất nằm trong quy hoạch là gì?

Đất quy nằm trong hoạch là khu đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương và được phân theo từng mục đích sử dụng. Việc quy hoạch đất sẽ được chia thành từng kỳ trong một khoảng thời gian nhất định. Một số quy hoạch đất đai phổ biến như: quy hoạch làm đường giao thông, quy hoạch xây dựng khu dân cư...

Đất quy hoạch làm khu dân cư

Đất quy hoạch làm khu dân cư

Đất nằm trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng không?

Căn cứ Khoản 7, Khoản 8, Điều 49, Luật Đất đai quy định như sau:

“Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

...

7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật

8. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 7 Điều này”.

Theo quy định trên, nếu quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (hoặc đã có có kế hoạch sử dụng đất hằng năm nhưng đã quá 3 năm mà chưa thực hiện) thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định, trong đó có quyền xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Xem ngay: 5 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép.

Làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

- Căn cứ Điều 52, Luật Đất đai quy định về căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

“Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”.

- Theo Điều 57, Luật Đất đai khi chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Theo Điều 59, Luật Đất đai:

  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức.
  • Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân.

>> Ủy ban nhân dân cấp huyện/tỉnh chỉ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nếu:

  • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (nếu không có thì phải chờ).
  • Có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, đất nằm trong quy hoạch có thể được chuyển mục đích sử dụng. Tuy nhiên, việc chuyển mục đích sử dụng đất cũng không phải đơn giản. Người sử dụng đất cần phải làm đơn và được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Đất nằm trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng không?
5 1

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất