TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Cập nhật lãi suất bảo hiểm nhân thọ mới nhất

Lê Thị Quyên & Phan Thị Linh Chi 0 Thị trường bảo hiểm

Ngoài giá trị bảo vệ và dự phòng tài chính trước các rủi ro, bảo hiểm nhân thọ có mang lại lãi suất cho người tham gia. Tuy nhiên lãi suất trong bảo hiểm nhân thọ có sự đặc thù và khác biệt, bạn không nên dựa vào lãi suất để so sánh tham gia bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiết kiệm.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Lãi suất bảo hiểm nhân thọ là gì?

Lãi suất bảo hiểm nhân thọ là mức lãi suất được công ty bảo hiểm phân bổ vào giá trị tài khoản hợp đồng của người tham gia bảo hiểm khi kết thúc năm tài chính.

Trong bảo hiểm nhân thọ, lãi suất được dùng để xác định số lãi đầu tư của công ty bảo hiểm. Lãi suất bảo hiểm nhân thọ thường được thể hiện trong bảng minh họa quyền lợi, tuy nhiên mức lãi suất này chỉ mang tính chất tham khảo, còn lãi suất thực tế mà khách hàng được hưởng phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty bảo hiểm.

Tuy nhiên, bạn cần hiểu thêm, lãi suất bảo hiểm nhân thọ không phải là mục đích chính để tham gia bảo hiểm nhân thọ, bởi bản chất của bảo hiểm nhân thọ là dự phòng tài chính trước những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống. Vì thế, người tham gia cần hiểu rõ và đúng về bảo hiểm nhân thọ để có quyết định hợp lý nhất đối với việc sử dụng nguồn tiền của mình.

Lãi suất bảo hiểm nhân thọ là gì

Các loại lãi suất bảo hiểm nhân thọ

Hiện nay lãi suất của các công ty bảo hiểm nhân thọ gồm có 2 loại, được phân chia dựa vào các gói sản phẩm khác nhau. Theo đó:

 • Lãi chia không đảm bảo: Đây là lãi suất của các sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi. Khi tham gia sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi, ngoài các quyền lợi thông thường như quyền lợi tử vong, quyền lợi thương tật toàn bộ hoặc vĩnh viễn, quyền lợi đáo hạn... bạn sẽ có thêm quyền lợi lãi chia cuối hợp đồng hoặc bảo tức. Đây là quyền lợi không đảm bảo, phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty bảo hiểm
 • Lãi suất đầu tư: Là lãi suất áp dụng cho các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Lãi suất này sẽ có cơ chế chia lãi riêng biệt tùy vào sản phẩm bảo hiểm liên kết chung hay liên kết đơn vị:
  • Đối với bảo hiểm liên kết chung: Lãi suất dựa vào kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung, nhưng không thấp hơn mức lãi suất tối thiểu đã được quy định trong hợp đồng. Lãi chia ở sản phẩm này có sự đảm bảo.
  • Đối với bảo hiểm liên kết đơn vị: Lãi suất cao hay thấp sẽ dựa vào kết quả đầu tư thực tế của các Quỹ liên kết đơn vị mà khách hàng đã chọn. Đây là lãi suất không có sự đảm bảo tối thiểu, khách hàng sẽ nhận được lãi cao nếu quỹ đầu tư lãi cao, ngược lại quỹ đầu tư lãi thấp thì khách hàng có thể hưởng lãi thấp hoặc không có lãi.

Như vậy, lãi suất của bảo hiểm nhân thọ là không giống nhau, cơ chế chia lãi phụ thuộc vào sản phẩm bảo hiểm mà khách hàng tham gia. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết phân biệt lãi suất bảo hiểm nhân thọ để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Cập nhật lãi suất bảo hiểm nhân thọ mới nhất hiện nay

Manulife

Dựa vào Báo cáo thường niên Manulife cũng như thông tin được công bố trên website chính thức của Manulife, lãi suất bảo hiểm nhân thọ Manulife có sự khác nhau tùy theo sản phẩm và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Cụ thể:

 • Báo cáo thường niên quỹ liên kết chung Manulife năm 2020 cho thấy, tỷ suất đầu tư bình quân thanh toán cho bên mua bảo hiểm trong năm 2020 là 4,50% - 5,00%. Năm 2019, mức lãi suất này là 5,00%.
 • Báo cáo thường niên quỹ liên kết đơn vị Manulife năm 2020 công bố tỷ suất sinh lời của các quỹ tính từ ngày 31/12/2019 đến 31/12/2020 cụ thể như sau:

Quỹ

Tỷ suất sinh lời (%)

Quỹ Tăng Trưởng

9,7

Quỹ Phát Triển

11,7

Quỹ Cân Bằng

13,5

Quỹ Ổn Định

5,5

Quỹ Tích Lũy

3,8

Quỹ Bảo Toàn

5,2

Bên cạnh đó, trên website chính thức của Manulife cũng công bố công khai các chỉ số lãi suất cho từng sản phẩm cụ thể như sau:

Sản phẩm

Lãi suất (%)

Thời gian áp dụng

Lãi suất đầu tư quỹ liên kết chung

5,000

Tính đến ngày 19/7/2020

Manulife - Hành Trình Hạnh Phúc

4,5000

Tính đến 19/01/2022

Bách Lộc Toàn Gia Vượt Trội

4,5000 

Tính đến 19/01/2022

Tâm An Trọn Vẹn

4,5000

Tính đến 19/01/2022

Manulife - Điểm Tựa Đồng Hành

4,5000

Tính đến 19/01/2022

Vững Tâm Cống Hiến

4,5000

Tính đến 19/01/2022

Manulife - Tương Lai Vững Vàng

4,5000

Tính đến 19/01/2022

Phúc Gia Viên Mãn

4,5000

Tính đến 19/01/2022

Các sản phẩm BH Liên kết chung khác

4,0000

Tính đến 19/01/2022

Lưu ý: Đây là các chỉ số lãi suất được Manulife công bố, còn lãi suất thực nhận đối với từng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Manulife sẽ tùy thuộc vào quy định của điều khoản từng sản phẩm. Khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ cần đọc kỹ, nghiên cứu rõ điều khoản về lãi suất để nắm rõ.

Xem thêm: Kinh nghiệm tham gia bảo hiểm Manulife

Bảo hiểm nhân thọ Manulife

Bảo hiểm nhân thọ Manulife

Prudential

Lãi suất bảo hiểm nhân thọ Prudential được công bố chi tiết trên website của công ty. Mức lãi suất có sự khác nhau giữa các sản phẩm và loại hình bảo hiểm. Cụ thể như sau:

Đối với các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi (sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp): Prudential áp dụng mức lãi suất cho tất cả các hợp đồng như sau:

Mức lãi suất trên được áp dụng từ ngày 1/4/2021.

Sản phẩm

Lãi suất áp dụng với các khoản Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ được tích lũy tại Prudential

Hợp đồng bảo hiểm PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT và PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

5,0%/năm

Các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi khác

5,0%/năm

Đối với dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung: Prudential công bố lãi suất đầu tư năm 2021 cho các sản phẩm cụ thể như sau:

Tên sản phẩm

Từ 26/11/2021  đến 25/02/2022

Từ 26/08/2021  đến 25/11/2021

Từ 26/05/2021  đến 25/08/2021

Từ 26/02/2021 đến 25/05/2021

PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG

5,00%

5,00%

5,00%

5,10%

PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU

5,00%

5,00%

5,00%

5,10%

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

5,00%

5,00%

5,00%

5,10%

PRU-TOÀN GIA HƯNG THỊNH

5,00%

5,00%

5,00%

5,10%

PRU-AN HƯNG THỊNH

5,00%

5,00%

5,00%

5,10%

PRU-TOÀN GIA AN PHÚC

5,00%

5,00%

5,00%

5,10%

PRU-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG

5,00%

5,00%

5,00%

5,10%

Bảo Việt Nhân Thọ

Lãi suất bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân Thọ có sự khác nhau giữa các dòng sản phẩm và giữa các sản phẩm bảo hiểm.

Đối với các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên kết chung 

Theo Báo cáo thường niên quỹ liên kết chung năm 2020, lãi suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm của các sản phẩm thuộc dòng bảo hiểm liên kết chung cụ thể như sau:

Sản phẩm

Lãi suất (%)

An Phát Cát Tường

5,85% (*)

An Phát Hưng Gia

An Phúc Gia Lộc

An Phát Bảo Gia

An Tâm Học Vấn

An Phát Trọn Đời/Trọn Đời Yêu

Thương

5,50% (**)

An Phát Cát Tường 

6,40% (*)

An Phát Hưng Gia

An Phúc Gia Lộc

An Phát Bảo Gia

An Tâm Học Vấn

An Phát Trọn Đời/Trọn Đời Yêu

Thương

6,20% (**)

Chú thích: 

 • (*) Lãi suất trên đã trừ đi Phí quản lý Quỹ liên kết chung
 • (**) Lãi suất trên đã trừ đi Phí quản lý Quỹ liên kết chung và phí khuyến khích duy trì hợp đồng

Đối với Hợp đồng bảo hiểm hưu trí: Mức lãi suất áp dụng trong năm 2020 là 5,50%

Các mức lãi suất trên được áp dụng để xác định số lãi đầu tư chính thức phân bổ cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 đối với các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên kết chung và bảo hiểm hưu trí còn hiệu lực.

Đối với các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ truyền thống có chia lãi:

Theo công bố của Bảo Việt Nhân Thọ, lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức công bố cho năm 2020 cho các Quỹ chủ hợp đồng truyền thống như sau:

Sản phẩm bảo hiểm áp dụng

Lãi suất (%/năm)

Ghi chú

- Các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ truyền thống có chia lãi cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020

- Dùng để tích lũy Niên kim đến hạn nhưng chưa nhận của các sản phẩm Bảo hiểm niên kim nhân thọ, An Hưởng Điền Viên, An Bình Hưu Trí.

7,0

Chỉ áp dụng với Hợp đồng đã có hiệu lực từ đủ 2 năm trở lên, đồng thời Hợp đồng phải tiếp tục có hiệu lực trong năm 2021.

- Các Hợp đồng bảo hiểm truyền thống ( An Gia Tài Lộc, An Bình Thịnh Vượng, An Hưng Phát Lộc, An Hưng Thịnh Vượng )

- Quyền lợi lập nghiệp định kỳ (An Sinh Lập Nghiệp , An Sinh Thành Tài)

- Quyền lợi duy trì hợp đồng sản phẩm An Hưng Phát Lộc đã phát sinh cho khoảng thời gian từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

- Quyền lợi hưu trí đến hạn nhưng chưa nhận của các hợp đồng Hưu Trí Vững Nghiệp và Hưu Trí An Khang 

- Quyền lợi duy trì Hợp đồng cho sản phẩm An Hưng Phát Lộc tương ứng với tỷ lệ quyền lợi duy trì Hợp đồng 2,25% áp dụng với các hợp đồng có phát sinh quyền lợi trong năm 2021, tức là đã có đủ hiệu lực từ 3 năm trở lên

6,25

 

Tỷ lệ bảo tức công bố

1,25

Sử dụng để tính bảo tức công bố cho các hợp đồng bảo hiểm An Bình Thịnh Vượng cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021

AIA

Lãi suất hiện hành áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại AIA được công bố cụ thể như sau:

Dòng sản phẩm bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm áp dụng

Lãi suất

Lãi suất tích lũy Quỹ liên kết chung

- An Phúc Trọn Đời

- An Phúc Trọn Đời Nâng Cao

- An Phúc Trọn Đời Ưu Việt

-  An Vui Trọn Vẹn

- smartPLAN – Bảo hiểm liên kết chung quyền lợi ưu việt

- PB Life Enhancement - An Phú Trọn Đời

- Bảo Hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng

- Bảo Hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng – Phiên bản dành cho nhân viên AIA

- Bảo Hiểm Sống Trọn Cân Bằng.

4,50%  (áp dụng từ 01/12/2021)

Lãi suất tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện

Áp dụng cho sản phẩm An Nghiệp Hưu Trí

4,90% (áp dụng từ 01/11/2021)

Lãi suất của khoản tiền mặt định kỳ được tích lũy

 

6,00 % (áp dụng từ 01/06/2021)

Đối với lãi chia tích lũy năm 2021:

Theo thông báo của AIA, từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/06/2022, lãi chia tích lũy, lãi chia tích lũy đặc biệt dành cho hợp đồng đáo hạn của các sản phẩm được liệt kê dưới đây được công bố như sau:

Tên sản phẩm

Lãi chia tích lũy (% Số tiền bảo hiểm)

Bảo Gia Hưu Trí

3,50%

An Trí Thành Tài

2,25%

Thành Tài Khởi Nghiệp

6,00%

An Nghiệp Tích Lũy

7,00%

An Phúc Hưng Lộc

1,00%

An Phúc Hưng Gia 

2,10%

smartSAVE - Bảo hiểm hỗn hợp

với quyền lợi tiền mặt định kỳ mỗi 3 năm 

2,10%

An Phúc Thành Tài Ưu Việt

1,00%

PB EduCare - An Phú Thành Tài 

1,00%

An Vui Thành Tài

1,00%

DiplomA – Bảo hiểm học vấn nâng cao 

2,50%

smartGOAL – Bảo hiểm học vấn nâng cao

2,50%

Đối với lãi chia cuối hợp đồng năm 2021, mỗi sản phẩm sẽ có mức lãi suất áp dụng khác nhau, bạn có thể cập nhật chi tiết mức lãi chia cuối hợp đồng của các sản phẩm năm 2021 TẠI ĐÂY.

Đối với bảo hiểm nhân thọ, lãi suất bảo hiểm nhân thọ không phải là mục đích chính bởi tham gia bảo hiểm nhân thọ là để dự phòng tài chính trước những rủi ro và tích lũy cho tương lai. Cho nên khách hàng cần nắm rõ giá trị cốt lõi của loại hình bảo hiểm này. Trước khi tham gia bảo hiểm nhân thọ khách hàng cần hiểu rõ mục đích của bản thân để chọn sản phẩm phù hợp, đưa ra quyết định chính xác và an tâm với các quyền lợi được chi trả.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Cập nhật lãi suất bảo hiểm nhân thọ mới nhất
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất