avatart

khach

icon

Quỹ đầu tư hưu trí là gì? Lợi ích khi tham gia quỹ đầu tư hưu trí

Chứng khoán

- 19/01/2022

0

Chứng khoán

19/01/2022

0

Hiện nay, ngoài việc tham gia bảo hiểm xã hội và được hưởng lương hưu khi về già, nhiều doanh nghiệp (người sử dụng lao động) và người lao động cũng có định hướng tham gia các quỹ đầu tư hưu trí để có thêm tài chính khi không còn sức lao động? Vậy bạn hiểu bản chất quỹ đầu tư hưu trí là gì?

Mục lục [Ẩn]

Quỹ đầu tư hưu trí là gì?

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2016/NĐ-CP, chương trình hưu trí và quỹ hưu trí được định nghĩa như sau:

“2. Chương trình hưu trí là tên viết tắt của chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện, là chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện nhằm Mục tiêu bổ sung thu nhập cho người tham gia quỹ khi đến tuổi về hưu dưới hình thức tài khoản hưu trí cá nhân, được đầu tư và tích lũy theo quy định của pháp luật.

3.Quỹ hưu trí là tên viết tắt của quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, là quỹ tài chính để thực hiện chương trình hưu trí, được hình thành từ sự đóng góp của người tham gia quỹ và người sử dụng lao động.”

Như vậy, hiểu đơn giản hơn, quỹ đầu tư hưu trí là quỹ tài chính bổ sung trong chương trình hưu trí tự nguyện, được đóng góp bởi người sử dụng lao động và người lao động với tính chất tự nguyện. Tiền quỹ được sử dụng để đầu tư và tích luỹ vào các kênh với mục tiêu tăng thêm thu nhập cho những người tham gia quỹ khi về hưu.

Quỹ đầu tư hưu trí

Quỹ đầu tư hưu trí

Đối tượng và phương thức tham gia đóng góp vào quỹ đầu tư hưu trí

Những đối tượng được tham gia đóng góp vào quỹ đầu tư hưu trí:

 • Người sử dụng lao động đóng cho người lao động của doanh nghiệp theo quy định trong Bộ luật lao động.
 • Người lao động theo quy định của Bộ luật lao động.
 • Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên và không làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

Phương thức tham gia đóng góp vào quỹ đầu tư hưu trí:

Tham gia đóng góp vào chương trình hưu trí thông qua người sử dụng lao động gồm 2 trường hợp: 

 • Người sử dụng lao động đóng tiền vào quỹ hưu trí cho người lao động của doanh nghiệp mình dựa trên cơ sở yêu cầu quản lý lao động cũng như khả năng tài chính, người lao động không tham gia đóng góp.
 • Người sử dụng lao động và người lao động cùng tham gia đóng góp vào quỹ hưu trí theo văn bản thỏa thuận đạt được sự đồng thuận từ 2 phía.

Trường hợp tham gia đóng góp trực tiếp vào chương trình hưu trí:

 • Người lao động tự đóng góp 100% vào chương trình hưu trí mà không có sự tham gia đóng góp của người sử dụng lao động.
 • Cá nhân đủ 15 tuổi trở lên, không làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

Nguyên tắc đầu tư của quỹ hưu trí

Căn cứ vào Điều 20 Nghị định 88/2016/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư 86/2017/TT-BTC, quỹ hưu trí thực hiện đầu tư theo các nguyên tắc sau:

 • Đơn vị quản lý quỹ hưu trí phải quy định cụ thể chính sách đầu tư (bao gồm cơ cấu và tiêu chuẩn các tài sản đầu tư) tại Điều lệ quỹ theo quy định trong Điều 14 Nghị định 88/2016/NĐ-CP.
 • Đơn vị quản lý quỹ hưu trí quyết định việc đầu tư tại Điều lệ quỹ, chính sách đầu tư của quỹ cũng như các quy định về tài sản đầu tư và tỷ trọng đầu tư được nêu phía dưới đây.
 • Hoạt động đầu tư của quỹ hưu trí phải tuân thủ quy định của pháp luật, tự chịu trách nhiệm, đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và theo sát mục tiêu cũng như chính sách đầu tư của quỹ.
 • Quỹ hưu trí không được gửi tiền tại đơn vị quản lý quỹ hưu trí hay những người có liên quan với đơn vị quản lý quỹ hưu trí theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.
 • Căn cứ vào tình hình thị trường tài chính cũng như hoạt động của quỹ đầu tư hưu trí, Bộ Tài chính có thể điều chỉnh danh mục và hạn mức đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 86/2017/TT-BTC.

Quỹ đầu tư hưu trí được đầu tư vào các loại tài sản:

 • Tiền gửi ở các ngân hàng thương mại đáp ứng được điều kiện quy định về chính sách đầu tư của các điều lệ tại quỹ hưu trí.
 • Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu địa phương.
 • Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán theo điều kiện quy định về chính sách đầu tư của quỹ tạo Điều lệ quỹ hưu trí.

Lưu ý:

 • Tỷ trọng giá trị đầu tư trái phiếu Chính phủ, kể cả khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ thông qua chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán) tối thiểu chỉ 50% trong tổng giá trị tài sản quỹ hưu trí.
 • Tỷ trọng đầu tư vào chứng chỉ của một quỹ đầu tư chứng khoán không được vượt quá 20%.

Lợi ích khi đầu tư vào quỹ đầu tư hưu trí

Khi tham gia vào quỹ đầu tư hưu trí, nhà đầu tư sẽ được hưởng những lợi ích sau:

 • Quản lý và đầu tư một cách chuyên nghiệp: Khi tham gia đầu tư vào quỹ hưu trí, số tiền của nhà đầu tư sẽ được quản lý một cách chuyên nghiệp bởi công ty quản lý quỹ - Đây là một đơn vị quản lý chuyên nghiệp, hiểu biết nhiều về thị trường và lĩnh vực đầu tư, có mối quan hệ rộng để có những tin mật chất lượng nên khả năng đưa ra các quyết định đầu tư chính xác sẽ cao hơn, hiệu quả hơn.
 • Đầu tư an toàn: Quỹ đầu tư hưu trí rót vốn và các tài sản có độ an toàn cao, lợi nhuận cố định như: Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, tiền gửi, trái phiếu địa phương, chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán.
 • Phân bổ tài sản đa dạng: Quỹ đầu tư hưu trí thực hiện phân bổ tài sản đa dạng nhờ việc giảm thiểu rủi ro phi hệ thống của từng tài sản trong danh mục. Trong khi với tiềm lực tài chính hạn hẹp của riêng mỗi nhà đầu tư sẽ khó thực hiện được điều này, tuy nhiên các quỹ với hợp lực tài chính mạnh hơn sẽ đa dạng hóa danh mục một cách dễ dàng hơn cùng với tỷ trọng cân đối phù hợp để hạn chế rủi ro.
 • Phù hợp với khả năng tài chính của nhà đầu tư: Quỹ đầu tư hưu trí quy định một hạn mức đầu tư tối thiểu không cao, phù hợp để nhiều đối tượng người lao động tham gia với mong muốn thu được lợi nhuận tốt.
 • Công khai, minh bạch: Hoạt động của quỹ đầu tư luôn được giám sát nghiêm minh bởi Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Ngân hàng giám sát, Ban đại diện quỹ và công ty kiểm toán uy tín. Bên cạnh đó, quỹ đầu tư cũng cập nhật thường xuyên các thông tin liên quan đến quỹ tài sản ròng trên website của đơn vị hay đại lý phân phối chứng chỉ quỹ.

Một số quỹ đầu tư hưu trí tại Việt Nam

Chương trình Hưu trí An vui của Dragon Capital

Chương trình Hưu trí An vui là chương trình hưu trí tự nguyện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam được thành lập vào ngày 27/04/2021 bởi Công ty quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM).

Theo chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện hành, người lao động tham gia BHXH sẽ được hưởng lương hưu khi về già nếu đủ điều kiện. Mức chi trả cao nhất là 70% thu nhập trung bình tính theo tổng số năm đi làm đóng BHXH, tuy nhiên mức thực lĩnh chỉ khoảng 45% mức thu nhập trung bình trong 5 năm làm việc gần nhất trước khi nghỉ hưu. 

Trong khi đó, một số nghiên cứu chỉ ra mức thu nhập hưu trí đủ để duy trì mức sống như trước khi nghỉ hưu rơi vào khoảng 70% - 75% . Vì vậy, DCVFM mới quyết định cho ra đời quỹ đầu tư hưu trí tự nguyện nhằm bù đắp 30% phần tiền bị thiếu hụt cho người lao động.

Cơ chế vận hành của Chương trình Hưu trí An vui

Cơ chế vận hành của Chương trình Hưu trí An vui

Thông tin về 3 quỹ trong Chương trình Hưu trí An vui:

Nội dung Quỹ Hưu Trí Vĩnh An Quỹ Hưu Trí Vĩnh Phúc Quỹ Hưu Trí Thịnh An
Mã giao dịch VINHAN VINHPHUC THINHAN
Thời điểm đóng sổ lệnh Thứ Tư của tuần 2 và tuần 4 hàng tháng
Giá trị tài sản ròng - NAV/CCQ (cập nhật ngày 11/01/2022) 10.344,89 VNĐ 10.838,47 VNĐ 11.101,64 VNĐ
Mục tiêu đầu tư Quỹ đặt ra mục tiêu bảo toàn vốn của nhà đầu tư trước tình trạng lạm phát mất giá, đồng thời gia tăng số tiền đầu tư với mức độ phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của người tham gia quỹ.

Quỹ đặt ra mục tiêu đảm bảo sự cân bằng giữa sự an toàn cho tài sản nhà đầu tư và tăng giá trị tài sản cho mục đích hưu trí.

Mục tiêu của quỹ Thịnh An là gia tăng số tiền đầu tư phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư để tích lũy tài sản nghỉ hưu hiệu quả hơn.
Chiến lược đầu tư Đầu tư một cách thận trọng nhằm bảo toàn vốn, chủ yếu rót vốn vào những tài sản an toàn sinh lợi nhuận thấp. Quỹ theo chiến lược đầu tư cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận cao bằng việc đầu tư các khoản đa dạng. Quỹ tập trung đầu tư vào những tài sản có độ rủi ro cao để thu được lợi nhuận cao, thường là những tài sản tăng trưởng.
Cơ cấu đầu tư

Ít nhất 80% trong tổng tài sản quỹ đầu tư vào trái phiếu Chính phủ/Chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư trái phiếu.

Tối đa 20% trong tổng tài sản đầu tư vào chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư cổ phiếu.

Duy trì lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng phù hợp với hoạt động đầu tư của quỹ.

Ít nhất 65% trong tổng tài sản của quỹ đầu tư vào trái phiếu Chính phủ/Chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư trái phiếu.

Nhiều nhất 35% trong tổng tài sản của quỹ đầu tư vào chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư cổ phiếu.

Duy trì lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng phù hợp với hoạt động đầu tư của quỹ.

Dành ít nhất 50% trong tổng tài sản của quỹ để đầu tư vào trái phiếu Chính phủ/Chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư trái phiếu.

Dành nhiều nhất 50% trong tổng tài sản của quỹ bỏ vào Quỹ đầu tư cổ phiếu.

Duy trì một lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng phù hợp cho các hoạt động đầu tư của quỹ.

Đối tượng nên tham gia quỹ đầu tư hưu trí Người từ 50 tuổi trở lên hoặc những người lao động có số năm làm việc còn lại ít hơn 10 năm. Người trong từ tuổi từ 36 - 50 hoặc tham gia hưu trí tự nguyện từ 15 năm trở lên. Người tham gia đang ở độ tuổi dưới 35 hoặc dự kiến số năm tham gia chương trình cho tới thời điểm nhận chi trả từ tài khoản cá nhân từ 25 năm trở lên.
Hướng dẫn tham gia

Để biết cách tham gia các quỹ của chương trình. Mời bạn tham khảo link sau: 

https://vfmcomvnaz.azureedge.net/dcvfmcomvnhttps://thebank.vn/uploads/vfm_files/document/2021/05/Huong-Dan-Tham-Gia_-Huu-Tri-An-Vui.pdf

Chương trình Tích sản Hưu trí của VNDIRECT 

VNDIRECT đưa ra chương trình Tích sản Hưu trí với mục đích giúp cho người tham gia được tự do tài chính ở tuổi trung niên bằng một tài khoản riêng được lập ra với mục đích tiết kiệm đầu tư. Từ đó, bạn sẽ chủ động quản lý được tài sản của mình và cũng được những chuyên gia đầu tư của VNDIRECT tư vấn thiết lập một danh mục đầu tư và cùng song hành để quản lý tài sản của nhà đầu tư.

Theo VNDIRECT, mọi người cần tích sản hưu trí vì:

 • Ở người cao tuổi, tỷ lệ sức khỏe suy giảm, ốm bệnh cao hơn nên cần có tài chính điều trị và phòng ngừa.
 • Chi phí sinh hoạt khi về hưu không giảm.
 • Nhiều người về hưu bị phụ thuộc vào con cái cả về tài chính và sức khoẻ nên cần chuẩn bị sẵn một nguồn thu nếu không muốn bị phụ thuộc.
 • Có những thống kê chỉ ra hơn 75% người lao động Việt Nam chưa chuẩn bị kế hoạch tài chính khi về hưu.

Đối tượng nên tích sản hưu trí:

 • Người có tầm nhìn xa, muốn có một nền tảng tài chính vững vàng khi về hưu.
 • Người mong muốn cuộc sống chủ động và không bị phụ thuộc con cái.
 • Người tìm kiếm một giai đoạn hưởng thụ, sống lành mạnh khi nghỉ hưu.
 • Người đang tìm kiếm hình thức đầu tư đơn giản, dễ thực hiện mà không cần hiểu biết nhiều.

5 gói tích sản của chương trình Tích sản hữu trí:

Nội dung Gói 5 năm Gói 8 năm Gói 10 năm Gói 15 năm Gói tuỳ chọn
Thời gian đầu tư 5 năm 8 năm 10 năm 15 năm Tùy chọn theo mục tiêu và năng lực của nhà đầu tư
Lợi nhuận kỳ vọng khi tham gia tích lũy đủ 8,5%/năm 9,5%/năm 10,5%/năm 12%/năm Phụ thuộc vào danh mục đầu tư mà nhà đầu tư lựa chọn
Vốn đầu tư tối thiểu 1.000.000 VNĐ
Danh mục phân bổ đầu tư 70% Quỹ trái phiếu VNDBF + 30% Quỹ cổ phiếu VNDAF 50% Quỹ trái phiếu VNDBF + 50% Quỹ cổ phiếu VNDAF 30% Quỹ trái phiếu VNDBF + 70% Quỹ cổ phiếu VNDAF 0% Quỹ trái phiếu VNDBF + 100% Quỹ cổ phiếu VNDAF Nhà đầu tư lựa chọn danh mục theo khả năng và mục tiêu

Chú thích:

 • Quỹ đầu tư cổ phiếu VNDAF là sản phẩm đầu tư tập trung giao dịch cổ phiếu với nền tảng tốt và tiềm năng tăng trưởng mạnh trên thị trường. Mức tăng trưởng quỹ hướng tới trung bình 12% - 15%/năm.
 • Quỹ đầu tư trái phiếu VNDBF tập trung đầu tư vào các loại trái phiếu cùng những tài sản có lãi suất cao của những công ty hàng đầu. Với VNDBF, nhà đầu tư có thể thu được mức lợi nhuận ổn định, bền vững, trung bình 6,5%/năm.

Tìm hiểu chi tiết hơn về quỹ đầu tư cổ phiếu VNDAF và quỹ đầu tư trái phiếu VNDBF

Hướng dẫn cách tham gia các gói Tích sản Hưu trí:

Bước 1: Lập kế hoạch tích sản hưu trí

Click vào link: https://tichsan.vndirect.com.vn/ để tính toán số tiền cần sử dụng khi về hưu và dự tính số năm tích lũy cho mình qua Bảng tính minh hoạ.

Bước 2: Lựa chọn gói tích sản hưu trí phù hợp với bản thân

Nhà đầu tư lựa chọn gói tích sản phù hợp với mục tiêu và khẩu vị sinh lời và rủi ro của bản thân, các gói cụ thể như sau:

 • Gói 5 năm: 70% VNDBF + 30% VNDAF
 • Gói 8 năm: 50% VNDBF + 50% VNDAF
 • Gói 10 năm: 30% VNDBF + 70% VNDAF
 • Gói 15 năm: 100% VNDAF
 • Gói tuỳ chọn: Lựa chọn tùy thuộc vào thời gian đầu tư và phân bổ

Bước 3: Đầu tư định kỳ và hưởng lãi kép

Để có một tương lai an nhàn hơn, nhà đầu tư hãy đồng hành cùng VNDIRECT tích sản định kỳ mỗi tháng bằng cách xây dựng kỷ luật đầu tư và được hưởng lợi từ lãi kép.

Cơ chế vận hành Tích sản Hưu trí

Cơ chế vận hành Tích sản Hưu trí

Hy vọng, với những thông tin được tổng hợp trong bài viết, bạn đọc đã hiểu hơn về khái niệm quỹ đầu tư hưu trí cũng như biết thêm về 2 chương trình đầu tư hưu trí phù hợp tiêu biểu trên thị trường tài chính Việt Nam. Trong tương lai, chắc chắn mô hình sản phẩm đầu tư này sẽ còn phát triển hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của nhiều người tham gia.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *