avatart

khach

icon

Con ủy quyền cho mẹ bán đất - 8 quy định quan trọng cần biết

Đầu tư

- 02/03/2022

0

Đầu tư

02/03/2022

0

Trước khi con ủy quyền cho mẹ bán đất thì cần lưu ý một số điều sau để đảm bảo giao dịch diễn ra thuận lợi đồng thời tránh được những rủi ro không mong muốn.

Mục lục [Ẩn]

Mua bán đất đai là tên gọi phổ biến của người dân về giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Theo quy định hiện nay thì người sử dụng đất có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình để thực hiện giao dịch chuyển nhượng đất đai.

Con có được ủy quyền cho mẹ bán đất không?

Căn cứ Điều 138, Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 138. Đại diện theo ủy quyền

1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự

2. Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện”.

Theo quy định trên thì con có thể ủy quyền cho mẹ để thực hiện giao dịch chuyển nhượng đất đai. Những người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền nếu pháp luật không quy định giao dịch dân sự đó phải do người đủ từ 18 tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

Con có thể ủy quyền cho mẹ bán đất

Con có thể ủy quyền cho mẹ bán đất

Con được ủy quyền cho mẹ bán đất khi nào?

Căn cứ Điều 562, Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 562. Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Như vậy, trong trường hợp con không thể tự mình chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai thì có thể ủy quyền cho mẹ thực hiện giao dịch này thông qua hợp đồng ủy quyền. Thực tế, việc con ủy quyền cho mẹ bán đất thường xảy ra khi con bị ốm đau, bệnh tật hay đi công tác và làm việc ở nước ngoài…

Mẫu hợp đồng ủy quyền cho mẹ bán đất

Hai mẹ con có thể tự thỏa thuận nội dung ghi trong hợp đồng ủy quyền. Tuy nhiên, các vấn đề thỏa thuận đều phải tuân theo quy định của pháp luật và không trái với đạo đức xã hội. Hợp đồng ủy quyền cho mẹ bán đất thường bao gồm các điều khoản sau:

- Thông tin của bên ủy quyền (người con) và bên được ủy quyền (người mẹ) như:

 • Họ tên
 • Năm sinh
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu
 • Hộ khẩu thường trú...

- Nội dung ủy quyền

- Thời hạn ủy quyền

- Quyền và nghĩa vụ của các bên

- Thù lao mà bên được ủy quyền nhận được.

- Cách giải quyết nếu có tranh chấp xảy ra.

- Các thỏa thuận khác.

- Cam đoan của các bên.

- Chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Khách hàng có thể tham khảo mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại đây.

Mẫu hợp đồng ủy quyền cho mẹ bán đất

Mẫu hợp đồng ủy quyền cho mẹ bán đất

Hợp đồng ủy quyền cho mẹ bán đất có phải công chứng không?

Hiện nay không có quy định nào về việc bắt buộc việc ủy quyền mua bán đất đai phải lập thành văn bản có công chứng. Nếu giữa hai mẹ con có sự tin tưởng tuyệt đối thì có thể bỏ qua việc công chứng hợp đồng ủy quyền.

Tuy nhiên, để tránh xảy ra tranh chấp khi ủy quyền chuyển nhượng đất đai thì có thể thực hiện công chứng hợp đồng ủy quyền. Việc công chứng có thể thực hiện tại bất kỳ tổ chức công chứng nào (kể cả tổ chức công chứng đó không có trụ sở tại địa phương nơi có đất của người ủy quyền).

Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất thường diễn ra như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm đầy đủ các giấy tờ sau:

 • Giấy tờ tùy thân của bên ủy quyền (người con) và bên được ủy quyền (người mẹ) như: CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Hợp đồng ủy quyền đã soạn thảo.
 • Phiếu yêu cầu công chứng.
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của tổ chức công chức (nếu có)

Bước 2: Nộp hồ sơ yêu cầu công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất tại tổ chức hành nghề công chứng trong phạm vi cả nước.

Bước 3: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra các giấy tờ.

- Nếu hồ sơ còn thiếu thì người yêu cầu công chứng phải nộp bổ sung theo hướng dẫn.

- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiến hành thụ lý, ghi vào sổ công chứng.

Bước 4: Tổ chức công chứng tiến hành công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc (thông thường sẽ được trả kết quả luôn).

Thủ tục bán đất khi được ủy quyền

Khi con ủy quyền cho mẹ bán đất thì giao dịch này sẽ được tiến hành như sau:

Bước 1: Người được ủy quyền cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Hợp đồng ủy quyền bán nhà đất
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • CMND/CCCD của người ủy quyền và người được ủy quyền.
 • Sổ hộ khẩu của người ủy quyền bán đất.

Bước 2: Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đến tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp xã nơi có đất để tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng.

Bước 3: Đến văn phòng đăng ký đất đai thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để nộp hồ sơ để sang tên quyền sử dụng đất.

Bước 4: Người được ủy quyền thực hiện nghĩa vụ theo nội dung ghi trong hợp đồng ủy quyền (ví dụ: Đưa toàn bộ số tiền có được do bán đất cho người ủy quyền...).

Xem ngay: 6 lý do không nên mua bán đất bằng hợp đồng ủy quyền để tránh những rủi ro đáng tiếc.

Thủ tục bán đất khi được ủy quyền diễn ra như thế nào?

Thủ tục bán đất khi được ủy quyền diễn ra như thế nào?

Con ủy quyền cho mẹ bán đất thì ai sẽ là người phải nộp thuế?

Căn cứ Tiết b.2, Điểm b, Khoản 3, Điều 1, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

“3. Người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:

b) Đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế khác.

b.1) Trường hợp chuyển nhượng bất động sản là đồng sở hữu, người nộp thuế là từng cá nhân đồng sở hữu bất động sản.

b.2) Trường hợp ủy quyền quản lý bất động sản mà cá nhân được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có các quyền như đối với cá nhân sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế là cá nhân ủy quyền bất động sản”.

Theo quy định trên, người có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân khi ủy quyền chuyển nhượng đất đai là người ủy quyền (người con). Trong trường hợp bên chuyển nhượng (bên bán) và bên nhận chuyển nhượng (bên mua) có thỏa thuận khác thì sẽ thực hiện theo thỏa thuận. Xem thông tin chi tiết trong bài viết: Mua bán nhà đất chịu thuế gì theo quy định của pháp luật?

Thời hạn hợp đồng ủy quyền cho mẹ bán đất

Căn cứ Điều 563, Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 563. Thời hạn ủy quyền

Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền”.

Như vậy, hai mẹ con có thể tự thỏa thuận về thời hạn hợp đồng ủy quyền. Nếu trong hợp đồng không có quy định nào nhắc đến điều này thì hợp đồng ủy quyền sẽ có hiệu lực 1 năm tính từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Các quy định về ủy quyền mua bán nhà đất

Các quy định về ủy quyền mua bán nhà đất

Đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền có phải bồi thường không?

Căn cứ Điều 569, Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 569. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền

1. Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

2. Trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý; nếu ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, nếu có”.

Theo quy định trên, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền sẽ chia thành các trường hợp sau:

Trường hợp

Ủy quyền có thù lao

Ủy quyền không có thù lao

Bên ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại

Bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

Bên được ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền (nếu có).

Bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý.

Lưu ý: Trong trường hợp bên ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền bán đất thì phải thông báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc này. Nếu không thông báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực (trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc bên ủy quyền đã chấm dứt hợp đồng ủy quyền bán đất).

Như vậy, con có thể ủy quyền cho mẹ bán đất thông qua hợp đồng ủy quyền. Hợp đồng ủy quyền có thể công chứng để tránh những rủi ro pháp lý sau này.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *