avatart

khach

icon

Người được bảo hiểm bị tử hình có được trả tiền bảo hiểm không?

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 19/03/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

19/03/2022

0

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải trả tiền bảo hiểm. Vậy người được bảo hiểm bị tử hình có được trả tiền bảo hiểm không?

Mục lục [Ẩn]

Người được bảo hiểm là gì?

Căn cứ Khoản 7, Điều 3, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 thì người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm gặp phải những rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Để nhận được đầy đủ quyền lợi khi tham gia thì bên mua bảo hiểm có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Người được bảo hiểm bị tử hình có được trả tiền bảo hiểm không?

Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 39, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, trường hợp người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình thì doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm. Ngoài ra, các trường hợp sau đây cũng không được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả:

  • Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực.
  • Người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng.

Lưu ý: Nếu một hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Người được bảo hiểm bị tử hình sẽ không được chi trả

Người được bảo hiểm bị tử hình sẽ không được chi trả

Việc người được bảo hiểm bị tử hình sẽ không được công ty bảo hiểm chi trả cũng được quy định rõ trong điều khoản sản phẩm mà khách hàng tham gia. Ví dụ trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm SUN-Sống Chủ Động của Sun Life có quy định như sau:

“6.1. Điều khoản loại trừ của Quyền lợi tử vong: Công ty sẽ không chi trả Quyền lợi tử vong tại Điều 5.1 trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do:

- Hành động tự tử trong vòng 2 năm kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất (nếu có).

Ngoài ra, trong trường hợp Bên mua bảo hiểm tăng Số tiền bảo hiểm, loại trừ bảo hiểm do nguyên nhân tự tử quy định tại Điều này sẽ được áp dụng cho phần tăng thêm của Số tiền bảo hiểm trong vòng 2 năm tính từ ngày có hiệu lực của việc tăng Số tiền bảo hiểm;

- Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng đối với Người được bảo hiểm.

Trong trường hợp một hoặc một số Người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết cho Người được bảo hiểm, Công ty chỉ trả tiền bảo hiểm cho những Người thụ hưởng khác tương ứng với phần thuộc về những Người thụ hưởng này;

- Tử vong do bị thi hành án tử hình;

- Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải AIDS, các bệnh có liên quan đến AIDS hay do vi rút gây bệnh AIDS, ngoại trừ trường hợp nhiễm HIV trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc như là một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát;

- Bệnh có sẵn

…”.

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

Khi người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm:

  • Trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm hoặc toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng sau khi đã trừ các chi phí hợp lý có liên quan
  • Nếu bên mua bảo hiểm chết thì số tiền trả lại được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Trong bảng quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm mà khách hàng tham gia, trường hợp người được bảo hiểm bị tử hình do vi phạm pháp luật cũng nằm trong điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm cũng sẽ nêu rõ cách xử lý trong trường hợp này.

Cách xử lý khi người được bảo hiểm bị tử hình

Cách xử lý khi người được bảo hiểm bị tử hình

Ví dụ:

- Trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm Cuộc Sống Tươi Đẹp của Manulife có quy định như sau:

“ĐIỀU 19  LOẠI TRỪ 

19.1 Công ty sẽ không thanh toán Quyền lợi bảo hiểm tử vong và Quyền lợi trợ cấp mai táng theo quy định tại Điều 12 nếu sự kiện gây ra tử vong cho Người Được Bảo Hiểm có liên quan trực tiếp đến một trong các sự kiện sau:

a) Tự tử hoặc có hành vi tự tử trong thời gian 02 (hai) năm kể từ Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng hoặc Ngày khôi phục hiệu lực gần nhất, tùy thuộc vào ngày nào xảy ra sau, cho dù Người Được Bảo Hiểm có bị mất trí hay không; hoặc

b) Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự, ngoại trừ hành vi vô ý, của Người Được Bảo Hiểm, Người Được Bảo Hiểm 2, Bên Mua Bảo Hiểm hoặc của Người Thụ Hưởng.

Trong các trường hợp trên, Công Ty sẽ chi trả số lớn hơn giữa:

(i) Giá Trị Hoàn Lại và

(ii) Tổng Phí Bảo Hiểm đã đóng không có lãi sau khi trừ: các khoản quyền lợi bảo hiểm đã được thanh toán và/hoặc Nợ (nếu có).

Nếu số tiền nêu trên không đủ để cấn trừ Quyền lợi trợ cấp mai táng, Công Ty không yêu cầu Bên Mua Bảo Hiểm hoàn trả phần còn thiếu”.

Như vậy, trường hợp người được bảo hiểm bị tử hình thì công ty bảo hiểm sẽ không phải trả tiền bảo hiểm theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *