TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Cách chi trả bảo hiểm nhân thọ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm

Tuyết Thanh 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Nắm được cách chi trả bảo hiểm nhân thọ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm sẽ giúp bạn đảm bảo quyền lợi của mình trong quá trình tham gia.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Căn cứ Khoản 10, Điều 3, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 thì sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ chi trả theo nguyên tắc nào?

Bảo hiểm nhân thọ chi trả theo nguyên tắc khoán. Theo nguyên tắc khoán thì khi sự kiện bảo hiểm xảy ra thì công ty bảo hiểm sẽ căn cứ vào số tiền bảo hiểm và các thỏa thuận quy định trong hợp đồng để trả tiền cho người thụ hưởng. Khoản tiền được chi trả không phải nhằm mục đích bồi thường thiệt hại cho rủi ro mà khách hàng gặp phải mà công ty bảo hiểm đang thực hiện cam kết trong hợp đồng với mức khoán đã được thỏa thuận từ trước.

Ví dụ:

- Khách hàng tham gia sản phẩm An Bình Thịnh Vượng của Bảo Việt Nhân Thọ với số tiền bảo hiểm là 500 triệu đồng. Với quyền lợi trợ cấp viện phí, khách hàng sẽ được chi trả như sau:

 • Trợ cấp viện phí cơ bản: Được chi trả 0,2% số tiền bảo hiểm (tương ứng với 1 triệu đồng) cho mỗi ngày nằm viện, tối đa 100 ngày/năm hợp đồng.
 • Trợ cấp viện phí đặc biệt: Được chi trả gấp 2 lần trợ cấp viện phí cơ bản (tương ứng với 2 triệu đồng) cho mỗi ngày nằm tại khoa hồi sức tích cực, tối đa 30 ngày/năm hợp đồng.

Lưu ý: Người được bảo hiểm có thể cùng lúc nhận quyền lợi bảo hiểm từ nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác nhau. Vì vậy, nhiều khách hàng lựa chọn tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để gia tăng quyền lợi bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ chi trả theo nguyên tắc khoán

Bảo hiểm nhân thọ chi trả theo nguyên tắc khoán

Cách chi trả của bảo hiểm nhân thọ

Cách chi trả của bảo hiểm nhân thọ sẽ phụ thuộc vào quy định của từng sản phẩm mà khách hàng tham gia. Tương ứng với từng sự kiện bảo hiểm thì công ty bảo hiểm sẽ căn cứ vào điều khoản quy định trong hợp đồng để tiến hành chi trả. Trong một hợp đồng bảo hiểm sẽ có nhiều điều khoản khác nhau và công ty bảo hiểm chỉ tiến hành chi trả cho những sự kiện bảo hiểm được quy định trong hợp đồng. Mức chi trả cũng được quy định rõ với từng sự kiện bảo hiểm.

Ví dụ:

- Trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm Cuộc Sống Tươi Đẹp Ưu Việt của Manulife quy định quyền lợi trợ cấp mai táng như sau:

“12.1 Quyền lợi trợ cấp mai táng: 

Khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tử vong theo Điều 12.2, Công Ty sẽ chi trả trước cho Người Thụ Hưởng Quyền lợi trợ cấp mai táng là số tiền nhỏ hơn giữa: 10% Số Tiền Bảo Hiểm và 30 (ba mươi) triệu đồng với điều kiện:

 • Sự kiện tử vong xảy ra trong thời gian Hợp Đồng có hiệu lực và sau một (01) năm kể từ Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực Hợp Đồng, tùy thuộc ngày nào đến sau; và
 • Nguyên nhân tử vong không thuộc loại trừ bảo hiểm được quy định tại Điều 19 dưới đây.

Số tiền chi trả tối đa cho Quyền lợi trợ cấp mai táng có thể được Công Ty điều chỉnh theo quy định tại Quy Trình Nghiệp Vụ của Công Ty”.

Theo quy định trên, để được chi trả quyền lợi trợ cấp mai táng thì cần đáp ứng 2 điều kiện sau:

- Sự kiện tử vong xảy ra trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và sau 1 năm kể từ ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng (với trường hợp hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực) tùy thuộc ngày nào đến sau.

- Nguyên nhân tử vong không thuộc loại trừ bảo hiểm bao gồm các trường hợp sau:

 • Tự tử hoặc có hành vi tự tử trong thời gian 2 năm kể từ ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy thuộc vào ngày nào xảy ra sau, cho dù người được bảo hiểm có bị mất trí hay không.
 • Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự, ngoại trừ hành vi vô ý của người được bảo hiểm, người được bảo hiểm 2, bên mua bảo hiểm hoặc của người thụ hưởng.

Mức chi trả với quyền lợi trợ cấp mai táng là số tiền nhỏ hơn giữa 10% số tiền bảo hiểm và 30 triệu đồng. Theo đó, số tiền chi trả tối đa với quyền lợi trợ cấp mai táng với sản phẩm Cuộc Sống Tươi Đẹp của Manulife là 30 triệu đồng.

Lưu ý: Nếu không được chi trả quyền lợi tử vong và quyền lợi trợ cấp mai táng, khách hàng sẽ được Manulife chi trả số tiền lớn hơn giữa giá trị hoàn lại và tổng phí bảo hiểm đã đóng không có lãi sau khi trừ các quyền lợi bảo hiểm đã được thanh toán và/hoặc nợ (nếu có). Trường hợp số tiền đó không đủ để cấn trừ quyền lợi trợ cấp mai táng thì Manulife sẽ bên mua bảo hiểm hoàn trả phần còn thiếu.

Như vậy, cách chi trả bảo hiểm nhân thọ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm sẽ phụ thuộc vào các quy định trong hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng ký kết. Trong hợp đồng bảo hiểm sẽ quy định rõ:

 • Các quyền lợi bảo hiểm được chi trả
 • Các rủi ro không được chi trả
 • Số tiền chi trả là bao nhiêu?
 • Điều kiện để được chi trả
 • Thủ tục chi trả được thực hiện thế nào?

Khách hàng có thể xem thêm về quy trình bồi thường bảo hiểm Manulife Việt Nam để nắm rõ hơn các bước thực hiện.

Cách chi trả bảo hiểm nhân thọ

Cách chi trả bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ chi trả như thế nào?

Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra thì bên mua bảo hiểm cần liên hệ trực tiếp với tư vấn viên phụ trách hợp đồng để được hướng dẫn làm thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ căn cứ vào các quy định trong hợp đồng bảo hiểm để chi trả cho người thụ hưởng được chỉ định trong hợp đồng. Quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ thường diễn ra như sau:

Bước 1: Hoàn tất hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Bước 2: Nộp hồ sơ đầy đủ cho công ty bảo hiểm.

Bước 3: Công ty bảo hiểm tiến hành kiểm tra và thẩm định hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng.

Bước 4: Nhận thông báo giải quyết quyền lợi bảo hiểm từ công ty bảo hiểm.

Bước 5: Tùy theo lựa chọn của khách hàng khi điền thông tin vào mẫu đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm mà có thể nhận được tiền mặt, tiền chuyển khoản hoặc nhận tiền qua bưu điện…

Tuy nhiên, mỗi công ty bảo hiểm sẽ ban hành những quy định khác nhau về thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Khách hàng có thể tham khảo thêm thông tin trong bài viết: giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhân thọ để có sự chuẩn bị chu đáo nhất.

Điều kiện chi trả bảo hiểm nhân thọ

- Để được chi trả bảo hiểm nhân thọ, khách hàng cần đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Rủi ro xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm được quy định trong hợp đồng
 • Rủi ro xảy ra khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực
 • Rủi ro không nằm trong điều khoản loại trừ
 • Khách hàng kê khai trung thực trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
 • Khách hàng cung cấp đầy đủ các chứng từ với từng sự kiện bảo hiểm theo hướng dẫn của công ty bảo hiểm
 • Rủi ro xảy ra ngoài thời gian chờ của bảo hiểm.

Điều kiện chi trả bảo hiểm nhân thọ

Điều kiện chi trả bảo hiểm nhân thọ

- Đối tượng được hưởng bảo hiểm nhân thọ:

Quyền lợi bảo hiểm nhân thọ sẽ được chi trả cho người được bảo hiểm. Người được bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ là người có tính mạng và/hoặc sức khỏe của cá nhân đó là đối tượng được công ty chấp nhận bảo hiểm. Tại thời điểm nhận quyền lợi bảo hiểm thì người được bảo hiểm còn sống và có mối quan hệ được bảo hiểm với bên mua bảo hiểm. Trường hợp người được bảo hiểm tử vong thì quyền lợi bảo hiểm nhân thọ khi tử vong sẽ được chi trả cho một trong số các đối tượng sau:

 • Người thụ hưởng
 • Bên mua bảo hiểm
 • Người thừa kế hợp pháp của bên mua bảo hiểm/người được bảo hiểm

Như vậy, không phải tất cả các rủi ro khi xảy ra đều được công ty bảo hiểm chi trả. Khách hàng có thể tham khảo bài viết: Điều kiện hưởng bảo hiểm nhân thọ như thế nào? để biết thêm thông tin chi tiết.

Cách chi trả bảo hiểm nhân thọ khi sự kiện bảo hiểm xảy ra sẽ phụ thuộc vào quy định trong hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng tham gia. Vì vậy, khi được tư vấn về các điều khoản trong hợp đồng, khách hàng nên hỏi rõ tư vấn viên về các quyền lợi bảo hiểm, điều kiện để được hưởng quyền lợi, mức hưởng như thế nào, thủ tục nhận quyền lợi ra sao… để đảm bảo quyền lợi của mình.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Cách chi trả bảo hiểm nhân thọ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất