avatart

khach

icon

Bảo hiểm liên kết đầu tư Manulife - Giải pháp bảo vệ kết hợp đầu tư

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 30/06/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

30/06/2022

0

Bảo hiểm liên kết đầu tư Manulife là giải pháp tài chính tuyệt vời dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ với mục đích bảo vệ và đầu tư sinh lời hiệu quả.

Mục lục [Ẩn]

Bảo hiểm liên kết đầu tư Manulife là gì?

Bảo hiểm liên kết đầu tư Manulife là loại hình bảo hiểm có sự kết hợp của 2 yếu tố: bảo vệ và đầu tư sinh lợi nhuận. Theo đó, với mỗi gói bảo hiểm đầu tư Manulife thì phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm sẽ được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Tham gia sản phẩm bảo hiểm đầu tư của Manulife, khách hàng vừa được bảo vệ tài chính trước các rủi ro trong cuộc sống vừa có cơ hội gia tăng tài sản thông qua việc đầu tư tại các quỹ liên kết của Manulife.

Phân loại bảo hiểm liên kết đầu tư Manulife

Bảo hiểm đầu tư của Manulife bao gồm 2 dòng sản phẩm sau:

Bảo hiểm liên kết chung

Với dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Manulife, khách hàng được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung. Tuy nhiên, Manulife cũng đảm bảo rằng mức lãi suất mà khách hàng nhận được sẽ không thấp hơn mức lãi suất cam kết được ghi nhận trong hợp đồng bảo hiểm. Mức lãi suất công bố trong những năm gần đây của Manulife đã cho thấy tín hiệu khả quan trong hoạt động đầu tư của quỹ liên kết chung khi khách hàng nhận được mức lãi suất cao hơn lãi suất cam kết.

Ví dụ: Trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm Hành Trình Hạnh Phúc của Manulife có quy định như sau:

“7.1 Định kỳ hàng tháng, căn cứ vào hoạt động đầu tư của Quỹ, Manulife sẽ thông báo trên Website mức lãi suất công bố áp dụng cho các Hợp Đồng và chi trả lãi vào Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng. Manulife đảm bảo mức lãi suất áp dụng không thấp hơn mức sau:

Năm Hợp Đồng (Năm)

Lãi suất cam kết mỗi Năm

Từ Năm 1 đến Năm 3

4,0%

Từ Năm 4 đến Năm 5

3,0%

Từ Năm 6 đến Năm 10

2,0%

Từ Năm 11 trở đi

1,0%

7.2 Sau khi kết thúc mỗi năm tài chính:

a) Nếu hoạt động đầu tư của Quỹ đạt kết quả tốt hơn dự kiến, tức là lãi suất công bố thấp hơn kết quả thực tế, Manulife sẽ chi trả phần lãi chênh lệch vào Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng trong năm tài chính tiếp theo.

b) Nếu hoạt động đầu tư của Quỹ đạt kết quả thấp hơn dự kiến, tức là lãi suất công bố cao hơn kết quả thực tế, Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng của Bên Mua Bảo Hiểm vẫn giữ nguyên theo mức lãi suất công bố mà Manulife đã áp dụng.

Các nội dung này sẽ được thể hiện trong Báo Cáo kết quả hoạt động Quỹ Liên Kết Chung”.

Tìm hiểu sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư Manulife

Tìm hiểu sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư Manulife

Bảo hiểm liên kết đơn vị

Với sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị của Manulife thì khách hàng có quyền lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm vào các quỹ liên kết đơn vị do Manulife thành lập và được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ đó. Đồng thời, khách hàng cũng phải chịu mọi rủi ro đầu tư từ quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn tương ứng với phần phí bảo hiểm đã đầu tư. Hiện nay, Manulife đang cung cấp 9 quỹ liên kết đơn vị khác nhau phù hợp với nhu cầu đầu tư của từng khách hàng như:

- Quỹ Tăng Trưởng Manulife là quỹ liên kết đơn vị nhằm cung cấp sự tăng trưởng vốn trong thời gian dài hạn. Quỹ được thiết kế dành cho những người có khuynh hướng đầu tư dài hạn, chấp nhận những biến động lớn về giá trị của các khoản mục đầu tư nhằm đạt được lợi nhuận trong thời gian dài.

- Quỹ Phát Triển Manulife là quỹ liên kết đơn vị nhằm cung cấp sự tăng trưởng vốn trong thời gian trung và dài hạn. Quỹ được thiết kế dành cho những người có khuynh hướng đầu tư dài hạn, chấp nhận những biến động đáng kể về giá trị của các khoản mục đầu tư nhằm đạt được lợi nhuận trong thời gian dài.

- Quỹ Ổn Định Manulife được thiết kế dành cho những người có khuynh hướng đầu tư dài hạn với độ rủi ro thấp và chấp nhận những dao động nhỏ về giá trị của các khoản mục đầu tư.

- Quỹ Bảo Toàn Manulife là quỹ liên kết đơn vị có độ rủi ro thấp hoặc là sự lựa chọn tạm thời cho những nhà đầu tư trước khi quyết định đầu tư vào các quỹ khác. Quỹ được thiết kế cho những khách hàng mong muốn độ rủi ro cực thấp.

- Quỹ Tích Lũy Manulife là quỹ liên kết đơn vị được thiết kế với để đem lại sự đầu tư ổn định với độ rủi ro thấp thông qua lợi thế của quỹ để đầu tư vào các trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Quỹ này được dành riêng cho các nhà đầu tư ít mạo hiểm.

- Quỹ Hưng Thịnh 2035 là quỹ được thiết kế với tỷ lệ phân bổ đầu tư thay đổi theo từng năm nhằm mục đích thay khách hàng tự động cân đối độ rủi ro từ độ rủi ro cao (cổ phiếu) tại thời điểm phát hành (khi khách hàng mới tham gia) đến độ rủi ro thấp (công cụ lãi suất cố định/trái phiếu/công cụ thị trường tiền tệ) tại các năm mục tiêu 2035.

- Quỹ Hưng Thịnh 2040 được Manulife phát triển nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu tích lũy hưu trí với tỷ lệ phân bổ đầu tư thay đổi theo từng năm giúp khách hàng tự động cân đối rủi ro từ độ rủi ro cao tại thời điểm phát hành đến rủi ro thấp tại các năm mục tiêu 2040. 

- Quỹ Hưng Thịnh 2045 do Manulife triển khai nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu tích lũy hưu trí của khách hàng hàng. Theo đó, tỷ lệ phân bổ đầu tư thay đổi theo từng năm giúp khách hàng tự động cân đối độ rủi ro từ độ rủi ro cao tại thời điểm phát hành đến độ rủi ro thấp tại các năm mục tiêu 2045.

Mỗi quỹ sẽ có một giá đơn vị cụ thể, thường thay đổi theo từng năm. Cụ thể:

Quỹ liên kết đơn vị

Giá đơn vị quỹ (VND)

Quỹ tăng trưởng

29.142,0020

Quỹ phát triển

29.745,3880

Quỹ cân bằng

31.293,1400

Quỹ ổn định

12.342,7770

Quỹ tích lũy

11.550,5190

Quỹ bảo toàn

11.624,8490

Quỹ Hưng Thịnh 2035

9.625,3910

Quỹ Hưng Thịnh 2040

9.632,2220

Quỹ Hưng Thịnh 2045

9.572,2890

Lưu ý:

- Số liệu trên được cập nhật ngày 8/6/2022.

- Khách hàng nên cập nhật sự thay đổi của giá đơn vị quỹ để đưa ra nhận định các quỹ đơn vị đang có sự tăng trưởng tốt và ngược lại. Từ đó có thể đưa ra lựa chọn đầu tư sinh lời hiệu quả, hạn chế rủi ro.

Các gói bảo hiểm đầu tư Manulife

Các gói bảo hiểm đầu tư Manulife

Các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư Manulife

Hiện nay, Manulife đang triển khai 4 sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Trong đó:

- Có 2 gói bảo hiểm liên kết chung:

  • Hành Trình Hạnh Phúc
  • Tương Lai Vững Vàng

Tham khảo bài viết: Các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Manulife để biết thêm thông tin.

- Có 2 gói bảo hiểm liên kết đơn vị:

  • Điểm Tựa Đầu Tư
  • Món Quà Tương Lai.

Tham khảo bài viết: Các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Manulife để biết thêm thông tin.

Có nên mua bảo hiểm đầu tư Manulife?

"Có nên tham gia bảo hiểm đầu tư Manulife không?" là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Những phân tích dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng đưa ra lựa chọn tốt nhất với quyết định tham gia bảo hiểm của mình.

- Bảo hiểm liên kết đầu tư của Manulife là một gợi ý tuyệt vời dành cho khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm bảo hiểm đáp ứng đồng thời cả 2 nhu cầu: bảo vệ tài chính trước các rủi ro và gia tăng tài sản an toàn.

- Người tham gia có thể chủ động quyết định kế hoạch bảo vệ tài chính phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế của mình đồng thời có thể dễ dàng kiểm soát rủi ro đầu tư.

- Linh hoạt thay đổi số tiền bảo hiểm (tăng/giảm số tiền bảo hiểm) để phù hợp với mục tiêu tài chính của mình.

- Khách hàng có thể vay/tạm ứng một khoản tiền từ giá trị hợp đồng bảo hiểm với lãi suất hấp dẫn mà không cần thế chấp tài sản.

- Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư của Manulife phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, đặc biệt với những người không có nhiều thời gian để cập nhật liên tục những thay đổi của thị trường đầu tư.

Như vậy, nếu bạn muốn tham gia bảo hiểm Manulife để bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản thì bảo hiểm liên kết đầu tư là một gợi ý tốt dành cho bạn.

Bảo hiểm liên kết đầu tư của Manulife đang là dòng sản phẩm bảo hiểm chủ lực được công ty đẩy mạnh triển khai để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *