avatart

khach

icon

Chỉ giới xây dựng là gì? Quy định về chỉ giới xây dựng

Đầu tư

- 01/03/2023

0

Đầu tư

01/03/2023

0

Khi xây dựng công trình, đặc biệt là các công trình ở khu vực đô thị, bạn cần tìm hiểu các quy định về chỉ giới xây dựng để đảm bảo quyền lợi của mình.

Mục lục [Ẩn]

Chỉ giới xây dựng là gì?

Căn cứ Khoản 6, Điều 3, Luật Xây dựng 2014, chỉ giới xây dựng được hiểu là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất.

Quy định về chỉ giới xây dựng

Đối với công trình tiếp giáp với tuyến đường

Đối với công trình tiếp giáp với tuyến đường, chỉ giới xây dựng được quy định tại Tiểu mục 2.6.7 Mục 2.6 Thông tư 01/2021/TT-BXD như sau:

- Nếu chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ: Công trình xây dựng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

 • Không cản trở các hoạt động giao thông tại lòng đường
 • Đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các hoạt động đi bộ trên vỉa hè
 • Không làm ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật nổi và ngầm trên tuyến phố
 • Đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và các hoạt động của phương tiện chữa cháy.

- Nếu chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ: Công trình xây dựng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

 • Không một bộ phận, chi tiết kiến trúc nào của công trình được vượt quá chỉ giới đường đỏ
 • Đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và hoạt động của phương tiện chữa cháy.

Quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở

Quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở

Đất ngoài chỉ giới xây dựng không được phép xây dựng

Căn cứ Khoản 4, Điều 12, Luật Xây dựng 2014 quy định như sau:

“Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm

4. Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, trừ trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn; vi phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp”.

Theo quy định trên, đất ngoài chỉ giới xây dựng không được phép xây dựng. Đó là hành vi bị cấm, nếu tiến hành xây dựng sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật, đồng thời phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả như tháo dỡ công trình hoặc phần công trình đã vi phạm.

Đất nằm trong chỉ giới xây dựng được phép xây dựng nhà ở

Đất nằm trong chỉ giới xây dựng được phép xây dựng nhà ở

Cách xác định chỉ giới xây dựng

Để xác định chỉ giới xây dựng, cần tìm hiểu khái niệm về khoảng lùi trong lĩnh vực xây dựng. Theo Thông tư 01/2021/TT-BXD, khoảng lùi là khoảng không gian giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

Căn cứ Tiểu mục 2.6.2 Mục 2.6, Thông tư 01/2021/TT-BXD, bảng quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng đường (giới hạn bởi các chỉ giới đường đỏ) và chiều cao xây dựng công trình như sau:

Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình (m)

Chiều cao xây dựng công trình (m)

≤ 19

19 ÷< 22

22 ÷< 28

≥ 28

< 19

0

3

4

6

19 ÷< 22

0

0

3

6

≥ 22

0

0

0

6

 Dựa vào bảng trên, có thể xác định chỉ giới xây dựng như sau:

- Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng dưới 19m:

 • Với công trình có chiều cao đến 19m (≤ 19m): Không cần chừa khoảng lùi >> Được phép thi công sát vỉa hè. 
 • Với công trình xây dựng có chiều cao từ 19m đến dưới 22m (19 ÷< 22m): Giới hạn xây dựng phải lùi vào 3m, tính từ vỉa hè.
 • Với công trình xây dựng có chiều cao từ 22 đến dưới 28m (22 ÷< 28m): Giới hạn xây dựng phải lùi vào 4m, tính từ vỉa hè.
 • Với công trình xây dựng có chiều cao từ 28m (≥ 28m): Giới hạn xây dựng phải lùi vào 6m, tính từ vỉa hè

- Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng từ 19m đến dưới 22m:

 • Với công trình có chiều cao đến 19m (≤ 19m): Không cần chừa khoảng lùi >> Được phép thi công sát vỉa hè. 
 • Với công trình xây dựng có chiều cao từ 19m đến dưới 22m (19 ÷< 22m): Không cần chừa khoảng lùi >> Được phép thi công sát vỉa hè. 
 • Với công trình xây dựng có chiều cao từ 22 đến dưới 28m (22 ÷< 28m): Giới hạn xây dựng phải lùi vào 3m, tính từ vỉa hè.
 • Với công trình xây dựng có chiều cao từ 28m (≥ 28m): Giới hạn xây dựng phải lùi vào 6m, tính từ vỉa hè

- Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng dưới từ 22m:

 • Với công trình có chiều cao đến 19m (≤ 19m): Không cần chừa khoảng lùi >> Được phép thi công sát vỉa hè. 
 • Với công trình xây dựng có chiều cao từ 19m đến dưới 22m (19 ÷< 22m): Không cần chừa khoảng lùi >> Được phép thi công sát vỉa hè. 
 • Với công trình xây dựng có chiều cao từ 22 đến dưới 28m (22 ÷< 28m): Không cần chừa khoảng lùi >> Được phép thi công sát vỉa hè. 
 • Với công trình xây dựng có chiều cao từ 28m (≥ 28m): Giới hạn xây dựng phải lùi vào 6m, tính từ vỉa hè

Vi phạm chỉ giới xây dựng bị xử phạt bao nhiêu tiền?

Căn cứ Khoản 7, Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định như sau:

“7. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt;

b) Xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng;

c) Xây dựng công trình sai cốt xây dựng;

…”.

Như vậy, vi phạm chỉ giới xây dựng bị xử phạt từ 50 - 60 triệu đồng. Ngoài ra, các trường hợp vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điểm d, Khoản 11, Điều 15, Nghị định 139/2017/NĐ-CP:

“11. Biện pháp khắc phục hậu quả:

d) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5 (mà hành vi vi phạm đã kết thúc), khoản 6 và khoản 7 Điều này".

Ngoài việc bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật, trường hợp vi phạm chỉ giới xây dựng sẽ phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

3 cách xem chỉ giới xây dựng

Xem thông tin trên mạng internet

Căn cứ Luật sửa đổi các luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định như sau:

“Điều 43. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

1. Việc cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng được thực hiện dưới các hình thức sau:

a) Công khai hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, đăng tải trên trang thông tin điện tử và phương tiện thông tin đại chúng;

b) Giải thích trực tiếp theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

c) Cung cấp thông tin bằng văn bản giấy, văn bản điện tử theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

d) Phát hành ấn phẩm về quy hoạch”.

Như vậy, việc cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử và phương tiện thông tin đại chúng để người dân cập nhật thông tin.

Xem thông tin trên giấy phép xây dựng

Với các công trình xây dựng phải xin phép xây dựng trước khi tiến hành thì công thì người dân có thể xem thông tin về chỉ giới xây dựng tại giấy phép xây dựng đã được cấp. Căn cứ Điều 90, Luật Xây dựng 2014 thì chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng chính là một trong những nội dung chủ yếu của giấy phép xây dựng.

Xem chỉ giới xây dựng nhà trên giấy phép xây dựng

Xem chỉ giới xây dựng nhà trên giấy phép xây dựng

Yêu cầu cơ quan Nhà nước cung cấp thông tin

Theo quy định hiện nay, UBND các cấp có trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch khi có yêu cầu. Đồng thời cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về chỉ giới xây dựng trong phạm vi đồ án quy hoạch xây dựng đang quản lý khi tổ chức, các nhân có yêu cầu. Vì vậy, để xem chỉ giới xây dựng, người dân nên đến trực tiếp UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc hỏi công chức địa chính tại địa phương để nắm được thông tin chính xác nhất.

Như vậy, trước khi tiến hành thi công các công trình, người dân nên tìm hiểu các quy định về chỉ giới xây dựng, tránh trường hợp xây dựng công trình trên phần diện tích nằm ngoài chỉ giới xây dựng sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *