avatart

khach

icon

Bảo hiểm tử kỳ là gì? Các gói bảo hiểm tử kỳ nổi bật nhất

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 15/04/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

15/04/2022

0

Bảo hiểm tử kỳ là sản phẩm bảo vệ trước rủi ro tử vong với số phí tham gia thấp và quyền lợi bảo hiểm cao nên khách hàng khá quan tâm. Vậy hiện nay có những sản phẩm bảo hiểm tử kỳ nào nổi bật?

Mục lục [Ẩn]

Bảo hiểm tử kỳ là gì?

Theo khoản 14 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, bảo hiểm tử kỳ được định nghĩa như sau:

"Bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm".

Như vậy trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm nếu người được bảo hiểm tử vong thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng. Hết thời hạn bảo hiểm mà người được bảo hiểm vẫn còn sống thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải chi trả bất kỳ khoản tiền nào cho bên mua bảo hiểm.

Đặc điểm của bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm tử kỳ sở hữu những đặc điểm cơ bản sau:

 • Là loại bảo hiểm có thời hạn nhất định.
 • Về mức phí bảo hiểm và quyền lợi của bảo hiểm tử kỳ đều thấp hơn bảo hiểm sinh kỳ.
 • Thời hạn nộp phí bắt buộc có thể sẽ ngắn hạn thời hạn của hợp đồng bảo hiểm tử kỳ.
 • Bảo hiểm tử kỳ không có giá trị tích luỹ và giá trị hoàn lại.

Quyền lợi của bảo hiểm tử kỳ

Quyền lợi chính và gần như là duy nhất của bảo hiểm tử kỳ là bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong. Cụ thể, nếu người được bảo hiểm chẳng may tử vong trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực thì sẽ được công ty bảo hiểm chi trả một số tiền theo thoả thuận đã nêu trong hợp đồng. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm bảo hiểm tử kỳ hiện nay cũng đa mở rộng phạm vi bảo vệ người tham gia với việc bổ sung quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. 

Xem thêm: Bảo hiểm nhân thọ khi tử vong được bao nhiêu tiền?

Tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm tử kỳ

Điều 41 Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC, tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm nhận được đối bảo hợp đồng bảo hiểm tử ký cá nhân là:

Phương thức nộp phí định kỳ Phương thức nộp phí 1 lần
Năm hợp đồng thứ nhất Năm hợp đồng thứ hai Các năm hợp đồng tiếp theo
40% 20% 15% 15%

Bảo hiểm nhân thọ tử kỳ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ tử kỳ là gì?

Các loại bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm tử kỳ được chia thành 6 loại phổ biến:

Bảo hiểm tử kỳ cố định

Bảo hiểm tử kỳ cố định là mẫu hợp đồng đơn giản, cổ điển và rẻ nhất. Nó có một số đặc điểm cơ bản như:

 • Phí đóng và số tiền bảo hiểm được giữ nguyên trong suốt thời hạn hợp đồng có hiệu lực.
 • Doanh nghiệp cam kết trả số tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm không may tử vong trước ngày hết hạn hợp đồng. Đến ngày hết hạn bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm sẽ không còn giá trị nữa.
 • Hợp đồng bảo hiểm tử kỳ cố định mang tính chất chính là bảo vệ rủi ro chứ không có tích luỹ.

Bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục

Đây là dạng hợp đồng mà người được bảo hiểm có quyền yêu cầu tái tục hợp đồng vào ngày kết thúc. Đặc biệt, hợp đồng tái tục không yêu cầu người được bảo hiểm cung cấp bằng chứng về tình trạng sức khoẻ vì công ty bảo hiểm đã nắm khá rõ điều này.

Mức phí bảo hiểm tăng lên so với hợp đồng cũ, đồng thời cũng phụ thuộc vào độ tuổi của người được bảo hiểm ở thời điểm tái tục. Giới hạn độ tuổi tái tục của hợp đồng này là 65. Nếu bước vào tuổi 65, người được bảo hiểm sẽ không được tái tục hợp đồng.

Đặc điểm cơ bản của bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục:

 • Người được bảo hiểm được quyền gia hạn hợp đồng mà không phải cung cấp bằng chứng về sức khoẻ.
 • Người được bảo hiểm có thể lựa chọn huỷ bỏ/tái tục khi hợp đồng hết hạn.
 • Phí bảo hiểm tăng theo độ tuổi của người được bảo hiểm ở thời điểm tái tục.

Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi

Người được bảo hiểm khi tham gia hợp đồng này có thể chuyển đổi một phần/toàn bộ hợp đồng bảo hiểm cũ sang hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời, bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp nếu còn hiệu lực.

Mức phí bảo hiểm mỗi năm sẽ thay đổi để phù hợp với đặc điểm hợp đồng bảo hiểm mới cũng như độ tuổi của người được bảo hiểm. Ngoài ra, người được bảo hiểm cần đóng thêm phí chuyển đổi cho công ty bảo hiểm để thực hiện thủ tục chuyển đổi.

Ưu điểm của loại bảo hiểm này là giúp người được bảo hiểm tiết kiệm hơn trong tương lai.

Đặc điểm của bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi:

 • Chuyển đổi được sang bảo hiểm nhân thọ trọn đời/bảo hiểm hỗn hợp khi hợp đồng còn hiệu lực.
 • Được lựa chọn chuyển đổi một phần/toàn bộ.
 • Người được bảo hiểm phải trả phí chuyển đổi, phí bảo hiểm cũng cao hơn.

Bảo hiểm tử kỳ giảm dần

Mục đích sử dụng bảo hiểm tử kỳ giảm dần là để đảm bảo cho khoản nợ chưa thanh toán hết của người được bảo hiểm phải trả dần. Ví dụ như các khoản mua trả góp phương tiện giao thông, bất động sản, tiền vay ngân hàng,…

Số tiền bảo hiểm của loại hợp đồng này sẽ giảm dần theo thời gian, mức giảm được nêu cụ thể trong hợp đồng. Số tiền này cũng ứng với khoản nợ của người được bảo hiểm.

Đặc điểm cơ bản của bảo hiểm tử kỳ giảm dần:

 • Phí bảo hiểm thấp và cố định hơn so với bảo hiểm tử kỳ cố định.
 • Thời hạn nộp phí bắt buộc thường ngắn hơn tổng thời hạn của hợp đồng. Trong giai đoạn cuối của hợp đồng, người được bảo hiểm không phải nộp phí.
 • Người được bảo hiểm nhận lại một số tiền ít ỏi khi kết thúc hợp đồng so với tổng số tiền bảo hiểm khi mới ký kết hợp đồng.

Bảo hiểm tử kỳ tăng dần

Thiết kế hợp đồng bảo hiểm tử kỳ tăng dần có mục đích chống lại ảnh hưởng của lạm phát. Trường hợp xảy ra lạm phát, số tiền bảo hiểm thực sẽ giảm theo giá trị đồng tiền trong 1 khoảng thời gian nhất định. Số tiền bảo hiểm hàng năm sẽ tăng theo tỷ lệ % nhất định.

Đặc điểm cơ bản của bảo hiểm tử kỳ tăng dần:

 • Số tiền bảo hiểm trong thời hạn hợp đồng hiệu lực có khả năng tăng mà không phải chứng minh tình trạng sức khoẻ.
 • Phí bảo hiểm tăng theo số tiền bảo hiểm khi tái tục.
 • Phí bảo hiểm tử kỳ tăng dần sẽ cao hơn phí bảo hiểm tử kỳ cố định.
 • Trường hợp mốn tái tục hợp đồng thì độ tuổi của người được bảo hiểm không vượt quá 60 - 65 tuổi.

Bảo hiểm tử kỳ thu nhập gia đình

Loại hình bảo hiểm tử kỳ này được chi trả trong trường hợp người trụ cột của gia đình tử vong trong thời hạn hợp đồng, thì gia đình sẽ được hỗ trợ một khoản tiền thay thế cho nguồn thu nhập chính trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định trong hợp đồng.

Khoảng thời gian được chi trả có thể là tới khi hợp đồng kết thúc hoặc người thụ hưởng trưởng thành ở độ tuổi nhất định.

Nhiều quốc gia trên thế giới không đánh thuế thu nhập cá nhân đối với những gia đình nhận khoản hỗ trợ này. Đây được coi là cách khuyến khích mọi người tham gia bảo hiểm.

Mức phí bảo hiểm này khá thấp vì càng gần đến ngày hết hạn thì số tiền phải trả cho người được bảo hiểm lại càng ít đi. Khi hết hạn hợp đồng mà người được bảo hiểm còn sống thì công ty bảo hiểm không cần thanh toán tiền cho họ.

Một số doanh nghiệp bảo hiểm còn thiết kế thêm gói bảo hiểm tử kỳ thu nhập gia đình tăng với mục đích bù đắp lạm phát đồng tiền mất giá, để giảm giá trị thực của số tiền trợ cấp.

Đặc điểm cơ bản của bảo hiểm tử kỳ thu nhập gia đình là:

 • Phí bảo hiểm thấp.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán dần cho đến khi hết hợp đồng/người thụ hưởng trưởng thành ở độ tuổi nhất định.
 • Khoản tiền trả dần là thu nhập không chịu thuế.

Bảo hiểm tử kỳ có yếu tố tiết kiệm không?

Bảo hiểm tử kỳ về bản chất cơ bản là bảo vệ thuần tuý, không bao gồm yếu tố tiết kiệm hay chăm sóc sức khoẻ.

Các sản phẩm bảo hiểm tử kỳ nổi bật trên thị trường

Hiện nay có rất nhiều công ty bảo hiểm cung cấp sản phẩm bảo hiểm tử kỳ nhưng nổi bật nhất là:

Bảo hiểm tử kỳ thời hạn 10/15/20 năm - 2010 của Chubb Life

Đây là sản phẩm bảo hiểm chính do Chubb Life triển khai mang đến cho người tham gia những quyền lợi nổi bật như:

 • Nếu người được bảo hiểm tử vong trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán số tiền bảo hiểm theo như thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Vào các ngày đáo niên, bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu Chubb Life chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm Tử Kỳ sang hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác mà không cần thẩm định lại sức khỏe nếu thỏa mãn tất cả các điều kiện của Chubb Life.
 • Được lựa chọn thời hạn hợp đồng 10 năm, 15 năm, 20 năm theo nhu cầu của mình.
 • Có thể tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ để gia tăng quyền lợi như: Bảo hiểm Tử vong do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, Bảo hiểm Hỗ trợ nằm viện và Bảo hiểm Miễn đóng phí do bệnh nan y.

Lưu ý: Bảo hiểm này không tham gia chia lãi và không có giá trị hoàn lại.

Bảo hiểm tử kỳ của Dai-ichi Life

Là sản phẩm bổ trợ của Dai-ichi Life Việt Nam nên khách hàng chỉ được tham gia kèm với một trong các sản phẩm chính như: An Phúc Hưng Thịnh, An Sinh Giáo Dục, An Lộc Tích Lũy Gia Tăng. Bảo hiểm Tử Kỳ của Dai-ichi Life sẽ mang đến cho khách hàng những quyền lợi sau:

 • Quyền lợi tử vong: Được chi trả 100% số tiền bảo hiểm của bảo hiểm tử kỳ nếu người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn hợp đồng .
 • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối: Vào bất cứ lúc nào trước ngày chấm dứt quyền lợi bảo hiểm của bảo hiểm tử kỳ, nếu người được bảo hiểm không may mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 50% quyền lợi tử vong của sản phẩm này để giúp bạn và gia đình nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn.
 • Quyền lựa chọn sớm hoàn tất đóng phí: Khách hàng có thể hoàn tất sớm việc đóng phí hợp đồng bảo hiểm Tử Kỳ với các thời hạn đóng phí đa dạng như đóng phí bằng thời hạn hợp đồng, đóng phí ngắn hạn, đóng phí đơn kỳ để phù hợp với điều kiện tài chính của mình.

Tham gia bảo hiểm tử kỳ vì những người thân yêu

Tham gia bảo hiểm tử kỳ vì những người thân yêu

An Tâm Vui Sống của Manulife

Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ An Tâm Vui Sống của Manulife thuộc loại hình bảo hiểm nhân thọ mang đến cho khách hàng nhiều quyền lợi hấp nhất như:

 • Thủ tục tham gia đơn giản, khách hàng không cần khám sức khỏe, chỉ cần trả lời 2 câu hỏi thẩm định nhanh đồng thời nhận bộ hợp đồng qua email.
 • Tùy theo điều kiện của mình mà khách hàng có thể lựa chọn thời gian đóng phí linh hoạt: Đóng phí 3 năm bảo vệ 15 năm, đóng phí 5 năm bảo hiểm 20 năm, đóng phí 10 năm bảo vệ 30 năm.
 • Được lựa chọn gói bảo hiểm cơ bản hoặc nâng cao phù hợp với nhu cầu của mình: Ngoài các quyền lợi cơ bản như quyền lợi tử vong, gói bảo hiểm nâng cao sẽ có thêm quyền lợi bảo hiểm ung thư nghiêm trọng
 • Quyền lợi hoàn phí bảo hiểm:
Thời hạn hợp đồng (năm) 15 20 30
Năm hợp đồng được hoàn phí tối đa 7 10 20
Mức hoàn phí tối đa Gói bảo hiểm cơ bản 50% 70% 110%
Gói bảo hiểm nâng cao 40% 56% 88%
 • Ngoài ra, bạn có thể tham gia các sản phẩm hiện có của Manulife với tổng số tiền bảo hiểm tối đa bằng với số tiền bảo hiểm của hợp đồng này vào năm hợp đồng được hoàn phí tối đa. Việc miễn thẩm định sẽ áp dụng với quyền lợi tử vong.

Nếu bạn đang quan tâm tới sản phẩm tử kỳ của công ty bảo hiểm khác, hãy đăng ký để tư vấn để lựa chọn sản phẩm tốt nhất với điều kiện và nhu cầu của mình.

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *