Thông tin chi tiết của bạn sẽ được sử dụng cho một phần mềm tìm và so sánh quyền lợi bảo hiểm sức khỏe. Hệ thống sẽ đưa ra các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe phù hợp với điều kiện mà bạn cung cấp.

Để hệ thống đưa ra kết quả tốt nhất, Bạn hãy trả lời những câu hỏi sau:

Bạn mua bảo hiểm sức khỏe cho đối tượng nào? Chọn đối tượng bạn cần mua?

Mức phí bảo hiểm sức khỏe bạn có thể đóng/năm? Nhập mức phí bạn có thể đóng?

Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe? Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe?

Bạn muốn mua bảo hiểm sức khỏe cho bao nhiêu người? Nhập số người bạn muốn mua bảo hiểm?

Nhập số người mua bảo hiểm

Thông tin liên hệ

Nhập họ tên của bạn
Nhập số điện thoại của bạn
Chọn tỉnh/thành phố và quận/huyện

Lưu thông tin đăng ký của bạn

Nhập địa chỉ email của bạn (*)

Tôi đồng ý để cho TheBank và các đối tác lựa chọn cẩn thận của họ liên hệ với tôi qua    

Bạn có thể bỏ chọn các hộp nếu bạn không muốn được liên lạc. (*) là các thông tin bắt buộc.

Nhấp chọn "Xem kết quả", nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Gói tài khoản Phí Ngày đăng ký Tình trạng

Đang lấy dữ liệu ...

Hỗ trợ trực tuyến