avatart

khach

icon

Các loại phí bảo hiểm nhân thọ mà người tham gia cần phân biệt

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 18/04/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

18/04/2022

0

Người tham bảo hiểm nhân thọ phải đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Vậy phí bảo hiểm là gì? Các loại phí bảo hiểm nhân thọ được quy định ra sao?

Mục lục [Ẩn]

Phí bảo hiểm là gì?

Phí bảo hiểm là khoản phí mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho công ty bảo hiểm để duy trì hiệu lực hợp đồng và các sản phẩm bổ trợ (nếu có) theo định kỳ đóng phí và phương thức đóng phí được các bên thỏa thuận. Phí bảo hiểm được thể hiện trong trang hợp đồng hay xác nhận thay đổi hợp đồng (nếu có).

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm đúng hạn, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ dựa trên cơ sở đóng phí bảo hiểm để chi trả số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Căn cứ Điều 35, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, quy định về việc đóng phí bảo hiểm nhân thọ như sau:

"1. Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

2. Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới hai năm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

3. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm từ hai năm trở lên mà doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều này thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

4. Các bên có thể thoả thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương đình chỉ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn hai năm, kể từ ngày bị đình chỉ và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu".

Như vậy để đảm bảo quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm, việc đóng phí bảo hiểm đúng hạn là rất quan trọng. Trong trường hợp kinh tế khó khăn, bạn không có đủ tiền để đóng phí theo thời hạn đã cam kết hãy tận dụng 60 ngày gia hạn để nhanh chóng hoàn tất việc đóng phí bảo hiểm.

Xem thêm quy định phí bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo quyền lợi của mình khi tham gia.

Chi phí ban đầu trong bảo hiểm nhân thọ là gì?

Chi phí ban đầu trong bảo hiểm nhân thọ là gì?

Các loại phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm

Các loại phí bảo hiểm sẽ được quy định rất rõ trong điều khoản hợp đồng bảo hiểm. Cụ thể:

- Phí bảo hiểm cơ bản: Là khoản phí đóng cho sản phẩm chính và được ghi trong trang hợp đồng hoặc xác nhận thay đổi hợp đồng (nếu có). Phí bảo hiểm cơ bản sau khi trừ phí ban đầu trong bảo hiểm nhân thọ được phân bổ vào tài khoản cơ bản.

- Phí bảo hiểm bổ trợ: Là khoản phí đóng cho (các) sản phẩm bảo hiểm bổ trợ mà khách hàng mua kèm với sản phẩm chính.

- Phí bảo hiểm định kỳ: Là tổng phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm bổ trợ theo định kỳ đóng phí đã chọn. Khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn đóng phí như: Đóng định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm hoặc một năm. Tuy nhiên, bạn nên chọn định kỳ đóng phí theo năm vì phí bảo hiểm sẽ được ưu đãi hơn.

- Phí bảo hiểm đóng thêm: Là khoản phí do bên mua bảo hiểm đóng thêm ngoài phí bảo hiểm cơ bản theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp khách hàng có chỉ định về việc đóng phí bảo hiểm bổ trợ, phí bảo hiểm đóng thêm sẽ là khoản phí do bên mua bảo hiểm đóng thêm ngoài phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm bổ trợ. Phí bảo hiểm đóng thêm sau khi trừ phí ban đầu trong bảo hiểm nhân thọ được phân bổ vào tài khoản đóng thêm. Quy định về phí bảo hiểm đóng thêm tối thiểu và tối đa sẽ được công ty bảo hiểm thông báo trong quy trình nghiệp vụ.

- Phí bảo hiểm cơ bản được phân bổ: Là phần còn lại của phí bảo hiểm cơ bản sau khi khấu trừ phí ban đầu.

- Phí bảo hiểm đóng thêm được phân bổ: Là phần còn lại của phí bảo hiểm đóng thêm sau khi khấu trừ phí ban đầu.

Lưu ý: Công thức tính phí bảo hiểm tương đối phức tạp, để hiểu rõ hơn về cách tính, hãy xem thêm bài viết: Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ không phải ai cũng biết.

Các loại chi phí trong hợp đồng bảo hiểm

Các loại chi phí trong hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

- Phí ban đầu trong bảo hiểm nhân thọ là khoản phí được khấu trừ từ phí bảo hiểm định kỳ và phí bảo hiểm đóng thêm trước khi phân bổ vào giá trị tài khoản hợp đồng. 

- Phí bảo hiểm rủi ro: Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định của sản phẩm bảo hiểm chính. 

- Phí quản lý hợp đồng: Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để công ty bảo hiểm thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc quản lý, duy trì hợp đồng và cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng cho bên mua bảo hiểm.

- Phí quản lý Quỹ: Là khoản phí chi trả cho hoạt động quản lý và đầu tư của Quỹ.

- Phí hủy bỏ hợp đồng trước hạn: Là khoản phí mà công ty bảo hiểm sẽ thu khi hợp đồng bị chấm dứt trước thời hạn.

- Phí rút giá trị tài khoản hợp đồng: Là khoản phí mà bên mua bảo hiểm phải chịu khi yêu cầu rút một phần từ giá trị tài khoản hợp đồng.

- Phí bảo hiểm phân bổ: Là khoản phí còn lại của phí bảo hiểm định kỳ, phí bảo hiểm đóng thêm hay bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào được đóng bổ sung và phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ (nếu có) sau khi trừ đi Phí ban đầu và được đầu tư vào Quỹ.

Sau khi nắm được thông tin về các loại phí trên, bạn có biết mua bảo hiểm nhân thọ bao nhiêu tiền?

Tư vấn phí bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng

Tư vấn phí bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng

Cách xác định phí bảo hiểm

Thông thường cơ cấu phí bảo hiểm thường bao gồm 2 phần:

Phí thuần

Là khoản phí dùng để chi trả trong trường hợp người được bảo hiểm gặp phải rủi ro về tính mạng, thân thể, sức khỏe. Khoản phí này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng phí thu và được tính dựa trên các căn cứ như:

 • Tuổi thọ của người được bảo hiểm
 • Lãi suất kỹ thuật: Lãi suất tiền gửi tính trong cơ sở tính phí
 • Các nhân tố khác như: Thời hạn bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, cách thức nộp phí, tỉ lệ huỷ bỏ hợp đồng trước thời hạn…

Công thức tính phí thuần rất phức tạp và thường được chia ra đến 3 trường hợp cụ thể:

 • Phí thuần trách nhiệm bảo hiểm khi hợp đồng hết hạn
 • Phí thuần trách nhiệm bảo hiểm khi người tham gia mất trước khi hết hạn hợp đồng
 • Phí thuần trách nhiệm bảo hiểm khi người tham gia bị thương tật vĩnh viễn như mất hoàn toàn chức năng và không thể phục hồi hai tay, hoặc hai chân... do tai nạn. Trong trường hợp này, theo quy định, người tham gia bảo hiểm sẽ được công ty trả định kỳ bằng 1 phần 4 số tiền bảo hiểm trong những năm còn lại trong hợp đồng.

Ví dụ: Bạn tham gia bảo hiểm gói 100 triệu trong vòng 10 năm, nhưng bất ngờ đến năm thứ 8 rủi ro xảy ra khiến bạn không thể phục hồi được chức năng của hai mắt. Lúc này, số tiền bảo hiểm chỉ còn lại 20 triệu đồng. Do đó, mỗi năm bạn sẽ được công ty bảo hiểm chi trả 2.500.000đ.

Đừng bỏ qua: Phí bảo hiểm sinh kỳ được quy định như thế nào?

Phí phụ

Là khoản phí cần thiết để công ty bảo hiểm đảm bảo cho các khoản chi trong hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm:

 • Chi phí thực hiện truyền thông, quảng cáo, môi giới, chi cho đại lý bảo hiểm...
 • Chi phí quản lý hợp đồng bảo hiểm
 • Chi phí quản lý liên quan đến các khoản bồi thường.
 • Chi phí đề phòng hạn chế tổn thất
 • Chi phí thuế nhà nước….

Số tiền bảo hiểm là gì?

Số tiền bảo hiểm là số tiền được dùng làm cơ sở để xác định quyền lợi bảo hiểm theo quy định. Số tiền bảo hiểm được bên mua bảo hiểm lựa chọn phù hợp với những quy định của công ty bảo hiểm và được ghi tại giấy yêu cầu bảo hiểm hoặc trong phụ lục của hợp đồng. Thông thường khi tham gia bảo hiểm tại các công ty uy tín, bạn sẽ được nhân viên tư vấn khá kỹ về điều này để có sự lựa chọn phù hợp với tình hình tài chính hiện tại.

Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trên thực tế, mức phí bảo hiểm toàn bộ thường được tính căn cứ theo số tiền bảo hiểm và tỷ lệ phí bằng công thức sau:

Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí x Số tiền bảo hiểm,

>> Số tiền bảo hiểm = Phí bảo hiểm : Tỷ lệ phí

Như vậy, số tiền bảo hiểm là cơ sở để tính phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm càng cao thì quyền lợi nhận được càng lớn. Tuy nhiên, trước khi tham gia bảo hiểm hãy cân nhắc để tham gia với mức phí phù hợp để đảm bảo duy trì hợp đồng.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

4,5 (5 lượt)

4,5 (5 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *