TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ

Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ

11 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Phí bảo hiểm nhân thọ là gì? Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ? Số tiền bảo hiểm là gì? Tất cả sẽ được cập nhật trong bài viết sau đây.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là sự đảm bảo chi trả của công ty bảo hiểm cho người được bảo hiểm với một khoản tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng khi có sự kiện rủi ro xảy ra hoặc kết thúc thời hạn bảo hiểm, với điều kiện người tham gia phải đóng những khoản phí định kỳ trong một thời gian thỏa thuận trước có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm ...

Các gói bảo hiểm rất đặc biệt là được thiết kế tốt nhất dành riêng cho từng đối tượng khách hàng, phụ thuộc vào điều kiện tài chính và nhu cầu sử dụng tài chính trong tương lai của khách hàng.

Đừng bỏ qua: 100+ sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tốt nhất hiện nay

Phí bảo hiểm nhân thọ là gì?

Phí bảo hiểm là số tiền cần phải thu của công ty bảo hiểm để công ty bảo hiểm đảm bảo trách nhiệm của mình khi có các sự kiện bảo hiểm xảy ra đối với người tham gia bảo hiểm như: Chết, hết hạn hợp đồng bảo hiểm, thương tật và đảm bảo cho việc hoạt động của công ty.

Phí bảo hiểm cũng là sự thể hiện trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm với công ty bảo hiểm nhằm nhận được sự bảo đảm trước những rủi ro đã được nhà bảo hiểm nhận bảo hiểm.

Phí bảo hiểm có thể nộp một lần ngay sau khi ký hợp đồng bảo hiểm hoặc nộp định kỳ trong năm. Phí nộp một lần sẽ phải đóng góp ít hơn so với tổng số chi phí đóng góp hàng kỳ do hiệu quả đầu tư của việc đóng phí một lần cao hơn và chi phí quản lý thấp hơn.

Giải đáp thắc mắc và nhận tư vấn MIỄN PHÍ!!

Đăng ký ngay

Phí bảo hiểm nhân thọ là gì?

Phí bảo hiểm nhân thọ là gì?

Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ

Nguyên tắc tính phí

Trên thực tế, trách nhiệm của người được bảo hiểm tại thời điểm ký hợp đồng bằng trách nhiệm của công ty bảo hiểm tại thời điểm ký hợp đồng. Do đó, nguyên tắc tính phí bảo hiểm được dựa trên biểu thức cân bằng giữa trách nhiệm của công ty bảo hiểm và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm, tính theo giá trị tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Một số thuật ngữ liên quan

Phí bảo hiểm thông thường gồm hai phần: phí thuần và phụ phí.

Phí thuần

Phí thuần là những khoản phí dùng để chi trả cho người được bảo hiểm. Có rất nhiều yếu tố tác động lên phí thuần nhưng cơ bản vẫn là:

 • Tuổi thọ của người được bảo hiểm cụ thể là bảng tỷ lệ tử vong.
 • Lãi suất kỹ thuật: Lãi suất tiền gửi tính trong cơ sở tính phí. Nhà bảo hiểm phải có trách nhiệm đầu tư các khoản phí để đưa ra một phần lãi làm giảm mức phí đóng của người tham gia. Mức lãi này càng cao thì càng kích thích được số lượng người tham gia. Do vậy nhà bảo hiểm phải đưa vào lãi suất tiền gửi để tính phí.

Ngoài ra, còn có các nhân tố khác tác động như thời hạn bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, cách thức nộp phí, tỉ lệ huỷ bỏ hợp đồng trước thời hạn.

Phụ phí

Phụ phí trong bảo hiểm nhân thọ sẽ gồm:

 • Chi phí khai thác chi cho tuyên truyền, quảng cáo, môi giới, chi cho đại lý...
 • Chi phí quản lý hợp đồng trong thời hạn hợp đồng đang thu phí, kể cả chi phí thu phí bảo hiểm...
 • Chi phí quản lý liên quan đến các khoản chi trả bồi thường.

Trên cơ sở phí thuần, nhà bảo hiểm căn cứ vào các khoản phụ phí để tính ra khoản phí mà người tham gia bảo hiểm phải nộp cho công ty bảo hiểm.

Đừng bỏ qua: Giải đáp 4 băn khoăn khi tham gia bảo hiểm nhân thọ

Khách hàng nên tìm hiểu cách tính phí bảo hiểm nhân thọ

Khách hàng nên tìm hiểu cách tính phí bảo hiểm nhân thọ

Giải đáp thắc mắc và nhận tư vấn MIỄN PHÍ!!

Đăng ký ngay

Số tiền bảo hiểm

Đây là hạn mức trách nhiệm của nhà bảo hiểm đối với người được hưởng quyền lợi bảo hiểm.

Trong bảo hiểm nhân thọ (cụ thể là bảo hiểm trẻ em) nhà bảo hiểm sẽ đưa ra nhiều mức số tiền khác nhau và người tham gia bảo hiểm sẽ dựa trên khả năng tài chính của mình để lựa chọn số tiền thích hợp nhất. Đây cũng là số tiền người tham gia đăng ký với công ty bảo hiểm nhân thọ.

Đọc thêm: Giải thích các thuật ngữ trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential

Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ

Phí toàn phần bảo hiểm nhân thọ sẽ được tính theo công thức:

Phí toàn phần = Phí thuần + Phụ phí

Thông thường thu phí chiếm khoảng 5% phụ phí, trong đó:

 • 3% chi phí quản lý
 • 2% chi phí khai thác hợp đồng

Lưu ý: Mức phí không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, người tham gia bảo hiểm có thể nộp theo tháng, quý, năm hoặc theo 2 kỳ trong năm.

Công thức tính phí nộp mỗi kỳ (F) theo phí tháng cụ thể như sau:

- Nếu nộp phí theo quý thì số phí nộp mỗi kỳ được tính bằng:

Fquí = Ftháng * 3*0,98 (so với tổng số phí nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo quý giảm 2 %)

- Nếu nộp phí hai kỳ trong năm thì số phí nộp mỗi kỳ được tính bằng:

F2 kì = Ftháng * 6 * 0,96 (so với tổng số phí nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo hai kỳ trong năm giảm 4 %)

- Nếu nộp phí theo năm thì số phí nộp mỗi kỳ được tính bằng:

Fnăm = Ftháng * 12 * 0,92 (so với tổng số phí nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo năm giảm 8 %)

Ngoài ra, phí bảo hiểm cho các mức số trên bảo hiểm được tính theo tỉ lệ sau:

 • Với các mức số tiền bảo hiểm từ 5 triệu đến 30 triệu thì tính bằng 100% tỷ lệ phí của một đơn vị số trên bảo hiểm.
 • Với các mức số tiền bảo hiểm từ 31 triệu đến 40 triệu thì tính bằng 98% tỷ lệ phí của một đơn vị số trên bảo hiểm.
 • Với các mức số tiền bảo hiểm từ 41 triệu đến 50 triệu thì tính bằng 97% tỷ lệ phí của một đơn vị số trên bảo hiểm.

Quỹ dự phòng phí và quỹ dự phòng bồi thường

Quỹ dự phòng phí

Quỹ dự phòng phí là quỹ đảm bảo cho trách nhiệm bảo hiểm khi hết hạn hợp đồng hoặc khi người bảo hiểm chết.

 • Nguyên tắc: Dựa trên trách nhiệm tại thời điểm của công ty và người tham gia bảo hiểm. Theo thời hạn của hợp đồng thì trách nhiệm đóng phí của người tham gia bảo hiểm ngày một giảm đi (trách nhiệm phải đóng phí) còn trách nhiệm của công ty ngày càng tăng lên.
 • Thời điểm tính: Cuối năm nghiệp vụ.
 • Quỹ này đảm bảo khả năng chi trả của công ty bảo hiểm. Quỹ được trích từ phí thu của người tham gia bảo hiểm và lãi đầu tư từ dự phòng phí năm trước; phí thu trong năm.

Quỹ dự phòng bồi thường

Quỹ dự phòng bồi thường là quỹ đảm bảo cho những khiếu nại đã xảy ra nhưng chưa thông báo (vào năm tài chính trước) hoặc những khiếu nại đã giải quyết nhưng chưa thanh toán.

 • Nguyên tắc: Dựa trên phương pháp thống kê của các năm trước về tỷ lệ những khiếu nại đã xảy ra nhưng chưa báo cáo hoặc chưa thanh toán trên tổng số khiếu nại của một số năm trước đó.
 • Quỹ này giúp cho việc đánh giá hiệu quả kinh doanh trong năm tài chính đó được đúng hơn. Ngoài ra, quỹ này nhiều khi còn tránh cho công ty phải nộp vào ngân sách Nhà nước số lượng tiền lớn, do lãi của năm đó lớn bằng cách trích vào quỹ theo tỷ lệ. Quỹ được trích từ tổng doanh thu.

Đọc ngay: Các loại hình bảo hiểm nhân thọ 

Như vậy với những thông tin trên đây chắc hẳn khách hàng đã nắm rõ cách tính phí bảo hiểm nhân thọ, từ đó thêm vững tâm để tham gia các sản phẩm bảo hiểm có ích cho mình.

Giải đáp thắc mắc và nhận tư vấn MIỄN PHÍ!!

Đăng ký ngay

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ
5 3

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất

Bài viết mới nhất