TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ không phải ai cũng biết

Nguyễn Thị Lan 11 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Bạn đóng phí hàng kỳ để duy trì hợp đồng bảo hiểm nhưng chưa biết về phương pháp và cách tính phí bảo hiểm nhân thọ như thế nào? Đóng phí theo kỳ, tháng/quý/nửa năm có khác so với đóng phí theo kỳ năm hoặc đóng một lần hay không?
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Phí bảo hiểm nhân thọ là gì?

Phí bảo hiểm nhân thọ là khoản tiền mà người tham gia bảo hiểm phải đóng hàng kỳ (tháng/quý/nửa năm/năm) cho công ty bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo các quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm.

Thời hạn đóng phí là do khách hàng chọn trong khuôn khổ quy định của từng sản phẩm bảo hiểm mà công ty bảo hiểm triển khai, có thể chọn đóng phí trong 5 năm, 10 năm, 20 năm... hoặc bằng thời hạn hợp đồng. Ngoài ra, phí bảo hiểm có thể nộp một lần ngay sau khi ký hợp đồng bảo hiểm và phí nộp một lần sẽ phải đóng góp ít hơn so với tổng số chi phí đóng góp hàng kỳ do hiệu quả đầu tư của việc đóng phí một lần cao hơn và chi phí quản lý thấp hơn. Khi đóng phí theo kỳ, một số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cũng có quy định mức phí đóng theo kỳ năm sẽ thấp hơn so với tổng phí đóng theo kỳ tháng hoặc kỳ quý.

Phí bảo hiểm tỷ lệ thuận với độ tuổi, sức khỏe và nghề nghiệp của khác hàng, hiểu đơn giản là độ tuổi càng cao thì phí bảo hiểm càng cao. Đọc ngay bài viết "Mua bảo hiểm nhân thọ bao nhiêu tiền" để có sự lựa chọn phù hợp với thu nhập gia đình.

Mức phí đóng, cách thức đóng phí và phương pháp đóng phí do người tham gia và công ty bảo hiểm thỏa thuận ban đầu và ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Mức phí đóng không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trừ khi thay đổi tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm.

Giải đáp thắc mắc và tư vấn MIỄN PHÍ!!     Đăng ký ngay

Phí bảo hiểm nhân thọ là gì?

Phí bảo hiểm nhân thọ là gì?

Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ

Công thức tính phí bảo hiểm nhân thọ được các chuyên gia định phí bảo hiểm tính toán và đưa ra, và mỗi một công ty bảo hiểm sẽ có phương pháp tính phí bảo hiểm khác nhau cho mỗi sản phẩm. Như các bạn đã biết, phí bảo hiểm phụ thuộc vào 5 yếu tố chính là độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, sức khỏe và số tiền bảo hiểm. Nhưng thực tế, còn nhiều yếu tố kỹ thuật khác ảnh hưởng đến công thức tính phí bảo hiểm. 

Có nhiều phương pháp tính phí khác nhau trong từng sản phẩm hoặc tại mỗi công ty bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm có phần mềm tính phí bảo hiểm nhân thọ riêng biệt và kết quả được thể hiện trên phần mềm bảng minh họa quyền lợi dành cho đại lý bảo hiểm. Theo đó khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân và nhu cầu tham gia bảo hiểm để tư vấn viên nhập thông tin vào phần mềm và tính ra phí bảo hiểm tương ứng.

Ví dụ về cách tính phí bảo hiểm nhân thọ: phí bảo hiểm có thể được tính bằng một khoản tiền nhất định/một đơn vị đối tượng được bảo hiểm; hay phí bảo hiểm = tỷ lệ phí bảo hiểm x số tiền bảo hiểm, theo đó tỷ lệ phí bảo hiểm được quy định khác nhau cho từng sản phẩm và điều kiện của từng đối tượng được bảo hiểm.

Ngoài ra, theo thông tin trên Thư viện Học liệu Mở Việt Nam, một trong những cách tính phí bảo hiểm được thể hiện như sau:

Phí bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm phải nộp cho công ty bảo hiểm là Phí toàn phần = Phí thuần + Phụ phí. Trong đó:

 • Phí thuần là những khoản phí dùng để chi trả cho người được bảo hiểm. Có rất nhiều yếu tố tác động lên phí thuần nhưng cơ bản vẫn là:
  • Tuổi thọ của người được bảo hiểm cụ thể là bảng tỉ lệ tử vong. Qua bảng tỉ lệ tử vong ta có thể đưa ra số lượng những người còn sống (lx+n) ở lứa tuổi x sau n năm. Từ đây có thể tính được xác suất sống và xác suất tử vong của một người ở độ tuổi x sau n năm.
  • Lãi xuất kỹ thuật: lãi xuất tiền gửi tính trong cơ sở tính phí. Lãi xuất kỹ thuật: nhà bảo hiểm phải có trách nhiệm đầu tư cac khoản phí để đưa ra một phần lãi làm giảm mức phí đóng của người tham gia. Mức lãi này càng cao thì càng phải kích thích được số lượng người tham gia. Do vậy nhà bảo hiểm phải đưa vào lãi suất tiền gửi để tính phí.
  • Ngoài ra, còn có các nhân tố khác tác động như thời hạn bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, cách thức nộp phí, tỉ lệ huỷ bỏ hợp đồng trước thời hạn.
 • Phụ phí bao gồm:
  • Chi phí khai thác chi cho tuyên truyền, quảng cáo, môi giới, chi cho đại lý...
  • Chi phí quản lý hợp đồng trong thời hạn hợp đồng đang thu phí, kể cả chi phí thu phí BH ...
  • Chi phí quản lý liên quan đến các khoản chi trả bồi thường.

Nguyên tắc tính phí được dựa trên biểu thức cân bằng giữa trách nhiệm của công ty bảo hiểm và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm tính theo giá trị tại thời điểm ký kết hợp đồng.

1. Cách tính phí thuần

Phí thuần (P) = P1 + P2 + P3, trong đó:

Phí thuần cho trách nhiệm bảo hiểm khi hết hợp đồng (P1):

thebank_phi_thuan_1_1589183785

Phí thuần cho trách nhiệm bảo hiểm khi người được bảo hiểm chết trước khi hết hạn hợp đồng (P2):

thebank_phi_thuan_2_1589183797

Phí thuần cho trách nhiệm bảo hiểm khi người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn (P3):

thebank_phi_thuan_3_1589183797

Một số khái niệm trong công thức:

 • x: tuổi của người được bảo hiểm khi bắt đầu được nhận bảo hiểm.
 • lx: số người sống
 • l(x+n): số ngưòi được bảo hiểm sống sau n năm hợp đồng.
 • d(x+k): số người được bảo hiểm chết trong năm hợp đồng k.
 • n: thời hạn hợp đồng.
 • v: thừa số chiết khấu v=1/1+i.
 • T(x+k): số người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn trong năm hợp đồng k.
 • C: số tiền bảo hiểm.
 • p: phí thuần.
 • p”: phí toàn phần.

2. Cách tính phụ phí

 Trên cơ sở phí thuần, nhà bảo hiểm căn cứ vào các khoản phụ phí để tính ra khoản phí mà người tham gia bảo hiểm phải nộp cho công ty bảo hiểm.

Thông thường thu phí chiếm khoảng 5% phụ phí, trong đó:

 • 3% chi phí quản lí
 • 2% chi phí khai thác hợp đồng

Giải đáp thắc mắc và nhận tư vấn MIỄN PHÍ!!

Đăng ký ngay

Công thức tính phí bảo hiểm theo kỳ tháng, kỳ quý, kỳ năm

Công thức tính phí nộp mỗi kỳ (F) theo phí tháng cụ thể như sau:

- Nếu nộp phí theo quý thì số phí nộp mỗi kỳ được tính bằng:

Fquí = Ftháng * 3*0,98 (so với tổng số phí nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo quý giảm 2 %)

- Nếu nộp phí hai kỳ trong năm thì số phí nộp mỗi kỳ được tính bằng:

F2 kì = Ftháng * 6 * 0,96 (so với tổng số phí nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo hai kỳ trong năm giảm 4 %)

- Nếu nộp phí theo năm thì số phí nộp mỗi kỳ được tính bằng:

Fnăm = Ftháng * 12 * 0,92 (so với tổng số phí nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo năm giảm 8 %)

Ngoài ra, phí bảo hiểm cho các mức số trên bảo hiểm được tính theo tỉ lệ sau:

 • Với các mức số tiền bảo hiểm từ 5 triệu đến 30 triệu thì tính bằng 100% tỷ lệ phí của một đơn vị số trên bảo hiểm.
 • Với các mức số tiền bảo hiểm từ 31 triệu đến 40 triệu thì tính bằng 98% tỷ lệ phí của một đơn vị số trên bảo hiểm.
 • Với các mức số tiền bảo hiểm từ 41 triệu đến 50 triệu thì tính bằng 97% tỷ lệ phí của một đơn vị số trên bảo hiểm.

Quỹ dự phòng phí và quỹ dự phòng bồi thường

Quỹ dự phòng phí

Quỹ dự phòng phí là quỹ đảm bảo cho trách nhiệm bảo hiểm khi hết hạn hợp đồng hoặc khi người bảo hiểm chết.

 • Nguyên tắc: Dựa trên trách nhiệm tại thời điểm của công ty và người tham gia bảo hiểm. Theo thời hạn của hợp đồng thì trách nhiệm đóng phí của người tham gia bảo hiểm ngày một giảm đi (trách nhiệm phải đóng phí) còn trách nhiệm của công ty ngày càng tăng lên.
 • Thời điểm tính: Cuối năm nghiệp vụ.
 • Quỹ này đảm bảo khả năng chi trả của công ty bảo hiểm. Quỹ được trích từ phí thu của người tham gia bảo hiểm và lãi đầu tư từ dự phòng phí năm trước; phí thu trong năm.

Quỹ dự phòng bồi thường

Quỹ dự phòng bồi thường là quỹ đảm bảo cho những khiếu nại đã xảy ra nhưng chưa thông báo (vào năm tài chính trước) hoặc những khiếu nại đã giải quyết nhưng chưa thanh toán.

 • Nguyên tắc: Dựa trên phương pháp thống kê của các năm trước về tỷ lệ những khiếu nại đã xảy ra nhưng chưa báo cáo hoặc chưa thanh toán trên tổng số khiếu nại của một số năm trước đó.
 • Quỹ này giúp cho việc đánh giá hiệu quả kinh doanh trong năm tài chính đó được đúng hơn. Ngoài ra, quỹ này nhiều khi còn tránh cho công ty phải nộp vào ngân sách Nhà nước số lượng tiền lớn, do lãi của năm đó lớn bằng cách trích vào quỹ theo tỷ lệ. Quỹ được trích từ tổng doanh thu.

Như vậy với những thông tin trên đây chắc hẳn khách hàng đã hiểu về cách tính phí bảo hiểm và nắm rõ một phương pháp tính của công ty bảo hiểm, từ đó thêm vững tâm để tham gia các sản phẩm bảo hiểm có ích cho mình.

Cảm ơn bạn đã đọc bài, bằng cách đăng ký Tài khoản VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ không phải ai cũng biết
5 3

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất