TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ không phải ai cũng biết

Lê Thị Quyên & Nguyễn Thị Lan 11 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, khách hàng phải đóng phí để duy trì hợp đồng. Vậy bạn có biết cách tính phí bảo hiểm nhân thọ không?
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Phí bảo hiểm nhân thọ là gì?

Phí bảo hiểm nhân thọ là khoản tiền mà người tham gia bảo hiểm phải đóng hàng kỳ (tháng/quý/nửa năm/năm) cho công ty bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo các quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm.

Thời hạn đóng phí là do khách hàng chọn trong khuôn khổ quy định của từng sản phẩm bảo hiểm mà công ty bảo hiểm triển khai, có thể chọn đóng phí trong 5 năm, 10 năm, 20 năm... hoặc bằng thời hạn hợp đồng.

Ngoài ra, phí bảo hiểm có thể nộp một lần ngay sau khi ký hợp đồng bảo hiểm. Nếu khách hàng lựa chọn đóng phí một lần thì tổng số phí phải đóng sẽ ít hơn so với tổng số phí đóng góp hàng kỳ do hiệu quả đầu tư của việc đóng phí một lần cao hơn và chi phí quản lý thấp hơn.

Một số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cũng có quy định mức phí đóng theo năm sẽ thấp hơn so với tổng phí đóng theo tháng hoặc quý.

Mức phí đóng, cách thức đóng phí và phương pháp đóng phí do người tham gia và công ty bảo hiểm thỏa thuận ban đầu và ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Mức phí đóng không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trừ khi thay đổi tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm.

>>> Tìm hiểu thêm: Trong một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ có những loại phí nào?

Phí bảo hiểm nhân thọ là gì?

Phí bảo hiểm nhân thọ là gì?

Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ

Công thức tính phí bảo hiểm nhân thọ được các chuyên gia định phí bảo hiểm tính toán và đưa ra. Mỗi công ty bảo hiểm sẽ có phương pháp tính phí bảo hiểm khác nhau cho mỗi sản phẩm. Như các bạn đã biết, phí bảo hiểm phụ thuộc vào 5 yếu tố chính là độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, sức khỏe và số tiền bảo hiểm. Nhưng thực tế, còn nhiều yếu tố kỹ thuật khác ảnh hưởng đến công thức tính phí bảo hiểm. 

Các công ty bảo hiểm có phần mềm tính phí bảo hiểm nhân thọ riêng biệt và kết quả được thể hiện trên bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm dành cho đại lý. Theo đó khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân và nhu cầu tham gia bảo hiểm để tư vấn viên nhập thông tin vào phần mềm và tính ra phí bảo hiểm tương ứng.

Ví dụ về cách tính phí đóng bảo hiểm nhân thọ

Phí bảo hiểm nhân thọ có thể được tính bằng một khoản tiền nhất định/một đơn vị đối tượng được bảo hiểm; hay:

Phí bảo hiểm = tỷ lệ phí bảo hiểm x số tiền bảo hiểm

Theo đó tỷ lệ phí bảo hiểm nhân thọ được quy định khác nhau cho từng sản phẩm và điều kiện của từng đối tượng được bảo hiểm.

Ngoài ra, theo thông tin trên Thư viện Học liệu Mở Việt Nam, phí bảo hiểm mà người tham gia phải nộp cho công ty bảo hiểm được tính bằng công thức sau:

Phí toàn phần = Phí thuần + Phụ phí

Trong đó:

- Phí thuần là những khoản phí dùng để chi trả cho người được bảo hiểm. Có rất nhiều yếu tố tác động lên phí thuần nhưng cơ bản vẫn là:

 • Tuổi thọ của người được bảo hiểm cụ thể là bảng tỉ lệ tử vong. Qua bảng tỷ lệ tử vong ta có thể đưa ra số lượng những người còn sống (lx+n) ở lứa tuổi x sau n năm. Từ đây có thể tính được xác suất sống và xác suất tử vong của một người ở độ tuổi x sau n năm.
 • Lãi xuất kỹ thuật là lãi xuất tiền gửi tính trong cơ sở tính phí. Theo đó, nhà bảo hiểm phải có trách nhiệm đầu tư các khoản phí để đưa ra một phần lãi làm giảm mức phí đóng của người tham gia. Mức lãi này càng cao thì càng thu hút được số lượng người tham gia lớn. Do vậy nhà bảo hiểm phải đưa vào lãi suất tiền gửi để tính phí.

Ngoài ra, còn có các nhân tố khác tác động như thời hạn bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, cách thức nộp phí, tỉ lệ huỷ bỏ hợp đồng trước thời hạn.

- Phụ phí bao gồm:

 • Chi phí khai thác chi cho tuyên truyền, quảng cáo, môi giới, chi cho đại lý bảo hiểm...
 • Chi phí quản lý hợp đồng trong thời hạn hợp đồng đang thu phí, kể cả chi phí thu phí bảo hiểm...
 • Chi phí quản lý liên quan đến các khoản chi trả bồi thường.

Nguyên tắc tính phí được dựa trên biểu thức cân bằng giữa trách nhiệm của công ty bảo hiểm và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm tính theo giá trị tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Cách tính số tiền đóng bảo hiểm nhân thọ

Cách tính số tiền đóng bảo hiểm nhân thọ

Cách tính phí thuần

Phí thuần được tính bằng công thức sau:

Phí thuần (P) = P1 + P2 + P3

Trong đó:

- Phí thuần cho trách nhiệm bảo hiểm khi hết hợp đồng (P1):

Cách tính P1

- Phí thuần cho trách nhiệm bảo hiểm khi người được bảo hiểm chết trước khi hết hạn hợp đồng (P2):

Cách tính P2

- Phí thuần cho trách nhiệm bảo hiểm khi người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn (P3):

Cách tính P3

Một số ký hiệu trong công thức:

 • x: tuổi của người được bảo hiểm khi bắt đầu được nhận bảo hiểm.
 • lx: số người sống.
 • l(x+n): số ngưòi được bảo hiểm sống sau n năm hợp đồng.
 • d(x+k): số người được bảo hiểm chết trong năm hợp đồng k.
 • n: thời hạn hợp đồng.
 • v: thừa số chiết khấu v=1/1+i.
 • T(x+k): số người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn trong năm hợp đồng k.
 • C: số tiền bảo hiểm.
 • p: phí thuần.
 • p”: phí toàn phần.

Cách tính tiền đóng bảo hiểm hàng tháng khá phức tạp

Cách tính tiền đóng bảo hiểm hàng tháng khá phức tạp

Cách tính phụ phí

 Trên cơ sở phí thuần, nhà bảo hiểm căn cứ vào các khoản phụ phí để tính ra khoản phí mà người tham gia bảo hiểm phải nộp cho công ty bảo hiểm. Thông thường thu phí chiếm khoảng 5% phụ phí, trong đó:

 • 3% chi phí quản lí
 • 2% chi phí khai thác hợp đồng

Công thức tính phí bảo hiểm theo kỳ tháng, kỳ quý, kỳ năm

Công thức tính phí nộp mỗi kỳ (F) theo phí tháng cụ thể như sau:

- Nếu nộp phí theo quý thì số phí nộp mỗi kỳ được tính bằng:

Fqúy = Ftháng * 3 * 0,98 (so với tổng số phí nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo quý giảm 2%)

- Nếu nộp phí hai kỳ trong năm thì số phí nộp mỗi kỳ được tính bằng:

F2 kì = Ftháng * 6 * 0,96 (so với tổng số phí nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo hai kỳ trong năm giảm 4%)

- Nếu nộp phí theo năm thì số phí nộp mỗi kỳ được tính bằng:

Fnăm = Ftháng * 12 * 0,92 (so với tổng số phí nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo năm giảm 8%)

Ngoài ra, phí bảo hiểm cho các mức số tiền bảo hiểm được tính theo tỉ lệ sau:

 • Với các mức số tiền bảo hiểm từ 5 triệu đến 30 triệu thì tính bằng 100% tỷ lệ phí của một đơn vị số trên bảo hiểm.
 • Với các mức số tiền bảo hiểm từ 31 triệu đến 40 triệu thì tính bằng 98% tỷ lệ phí của một đơn vị số trên bảo hiểm.
 • Với các mức số tiền bảo hiểm từ 41 triệu đến 50 triệu thì tính bằng 97% tỷ lệ phí của một đơn vị số trên bảo hiểm.

Quỹ dự phòng phí và quỹ dự phòng bồi thường

Quỹ dự phòng phí

Quỹ dự phòng phí là quỹ đảm bảo cho trách nhiệm bảo hiểm khi hết hạn hợp đồng hoặc khi người bảo hiểm chết.

 • Nguyên tắc: Dựa trên trách nhiệm tại thời điểm của công ty bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm. Theo thời hạn của hợp đồng thì trách nhiệm đóng phí của người tham gia bảo hiểm ngày một giảm đi (trách nhiệm phải đóng phí) còn trách nhiệm của công ty ngày càng tăng lên.
 • Thời điểm tính: Cuối năm nghiệp vụ.

Quỹ này đảm bảo khả năng chi trả của công ty bảo hiểm. Quỹ được trích từ phí thu của người tham gia bảo hiểm, lãi đầu tư từ dự phòng phí năm trước, phí thu trong năm.

Quỹ dự phòng bồi thường

Quỹ dự phòng bồi thường là quỹ đảm bảo cho những khiếu nại đã xảy ra nhưng chưa thông báo (vào năm tài chính trước) hoặc những khiếu nại đã giải quyết nhưng chưa thanh toán.

 • Nguyên tắc: Dựa trên phương pháp thống kê của các năm trước về tỷ lệ những khiếu nại đã xảy ra nhưng chưa báo cáo hoặc chưa thanh toán trên tổng số khiếu nại của một số năm trước đó.
 • Quỹ này giúp cho việc đánh giá hiệu quả kinh doanh trong năm tài chính đó được đúng hơn. Ngoài ra, quỹ này nhiều khi còn tránh cho công ty phải nộp vào ngân sách Nhà nước số lượng tiền lớn, do lãi của năm đó lớn bằng cách trích vào quỹ theo tỷ lệ. Quỹ được trích từ tổng doanh thu.

Như vậy với những thông tin trên đây chắc hẳn khách hàng đã hiểu về cách tính phí bảo hiểm nhân thọ, từ đó thêm vững tâm để tham gia các sản phẩm bảo hiểm có ích cho mình.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ không phải ai cũng biết
4 4

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất