TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Bảo hiểm liên kết chung - Bảo vệ toàn diện gia đình bạn

Bảo hiểm liên kết chung - Bảo vệ toàn diện gia đình bạn

0 Tìm hiểu về bảo hiểm

Về quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm liên kết chung bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi đầu tư. Về phí bảo hiểm thì có 5 loại theo quy định.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Hiện nay các sản phẩm bảo hiểm truyền thống đã quen thuộc với mục tiêu bảo vệ bạn trước rủi ro bất ngờ trong cuộc sống, thì bảo hiểm liên kết chung sẽ giúp bạn bổ sung 2 mục tiêu còn lại là tiết kiệm có kỷ luật và đầu tư hiệu quả, an toàn. Vậy hãy cùng Thebank tìm hiểu về Quyền lợi và các loại phí của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung ngay nhé!!

Bảo hiểm liên kết chung là gì?

Bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Trong đó, bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết tại hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Cụ thể khi mua bảo hiểm liên kết chung, số tiền bảo hiểm của bạn sẽ được chia thành 2 phần: phần bảo hiểm và phần đầu tư.

 • Phần bảo hiểm: Là khoản tiền mà công ty bảo hiểm có nghĩa vụ bồi thường, thanh toán cho người thụ hưởng trong trường hợp bạn xảy ra rủi ro bất ngờ dẫn đến tử vong, thương tật vĩnh viễn.
 • Phần đầu tư: Là khoản tiền được sử dụng để đầu tư vào quỹ liên kết chung do công ty bảo hiểm sở hữu.

Xem thêm: Bảo hiểm liên kết chung - Sản phẩm chủ lực trên thị trường bảo hiểm

Bảo hiểm liên kết chung là gì?

Bảo hiểm liên kết chung là gì?

Có nên mua bảo hiểm liên kết chung không?

Cuộc sống có nhiều rủi ro khó lường ảnh hưởng đến sức khoẻ, tài sản, tính mạng của bạn và gia đình. Việc đầu tư bảo hiểm liên kết chung sẽ giúp bạn giảm nhẹ gánh nặng tài chính, tăng sự chủ động ứng phó trước những tình huống bất ngờ ấy. Chính vì thế lý do nên mua bảo hiểm liên kết chung:

 • Giúp khách hàng được bảo vệ trong các trường hợp như mắc bệnh hiểm nghèo, thương tật do bỏng, tử vong do tai nạn giao thông, đột quỵ…
 • Phù hợp với những người là trụ cột tài chính, hoặc người có nhiều dự định lớn cần thực hiện trong tương lai như mua nhà, mua xe, đầu tư giáo dục cho con cái…
 • Đảm bảo sự minh bạch, chính xác, rõ ràng của công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư mà công ty lựa chọn.
 • Cho phép bạn rút tiền nhiều lần hoặc vay tới 80% giá trị bảo hiểm cho các mục đích lớn như mua nhà, mua xe, đầu tư giáo dục cho con cái…
 • Bạn được quyền thay đổi phí bảo hiểm (tăng lên hoặc giảm xuống) mà không cần tham gia hợp đồng mới.

Xem thêm: Bảo hiểm liên kết đầu tư có gì khác biệt so với sản phẩm thường

Nhận tư vấn và giải đáp miễn phí!!!

Đăng ký ngay

Quyền lợi bảo hiểm liên kết chung

Theo Thông Tư 52/2016/TT - BTC, quy định về Quyền lợi bảo hiểm liên kết chung, cụ thể:

 1. Quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm liên kết chung bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi đầu tư.
 2. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro:
  1. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về quyền lợi bảo hiểm rủi ro nhưng phải bảo đảm số tiền bảo hiểm tối thiểu không thấp hơn 5 lần phí bảo hiểm định kỳ năm đầu đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí định kỳ hoặc không thấp hơn 125% số phí bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí một lần.
  2. Quy định về quyền lợi tối thiểu trong trường hợp tử vong không áp dụng đối với các Khoản phí bảo hiểm đóng thêm quy định tại Điều 7 Thông tư này.
  3. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp sản phẩm bảo hiểm bổ trợ cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Phương thức đóng phí bảo hiểm cho các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ sẽ do các bên thỏa thuận khi giao kết hợp đồng.
 3. Quyền lợi đầu tư: Bên mua bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung với tỷ suất đầu tư tối thiểu quy định tại hợp đồng bảo hiểm.
 4. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận về nội dung và phương thức chi trả quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Xem thêm: Những ưu điểm của sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung

Các loại phí bảo hiểm liên kết chung

Phí bảo hiểm liên kết chung

Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được phép tính các loại phí được quy định dưới đây:

 1. Phí ban đầu là toàn bộ các Khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép khấu trừ trước khi phí bảo hiểm được phân bổ vào quỹ liên kết chung.
  1. Phí bảo hiểm rủi ro là Khoản phí để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.
  2. Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm là Khoản phí để bù đắp chi phí liên quan đến việc duy trì hợp đồng bảo hiểm và cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.
  3. Phí quản lý quỹ được dùng để chi trả cho các hoạt động đầu tư và quản lý quỹ liên kết chung. Trong mọi trường hợp, tỷ suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu đã cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.
  4. Phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm là Khoản phí tính cho khách hàng khi hủy bỏ hợp đồng trước ngày đáo hạn để bù đắp các Khoản chi hợp lý có liên quan.
  5. Các loại phí khác (nếu có) phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.
 2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải tính toán chính xác, công bằng và hợp lý các Khoản phí nêu trên đảm bảo phù hợp với cơ sở kỹ thuật của sản phẩm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn và thông báo cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng.
 3. Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung phải quy định rõ các Khoản phí nói trên bao gồm cả các mức tối đa sẽ áp dụng cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải công khai rõ ràng, đầy đủ các loại phí và mức tối đa áp dụng cho bên mua bảo hiểm trong các tài liệu giới thiệu sản phẩm và tài liệu minh họa bán hàng.
 4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng và trong hạn mức tối đa đã được quy định tại hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có thể thay đổi tỷ lệ các loại phí áp dụng sau khi thông báo và thỏa thuận với bên mua bảo hiểm bằng văn bản ít nhất ba (03) tháng trước thời Điểm chính thức thay đổi.

Xem them: Bảo hiểm liên kết đơn vị là "kênh đầu tư số 1"

Phí bảo hiểm đóng thêm

 • Ngoài phần phí bảo hiểm đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có thể đóng thêm phí bảo hiểm để tham gia vào quỹ liên kết chung.
 • Toàn bộ phí bảo hiểm đóng thêm sẽ được đầu tư vào quỹ liên kết chung sau khi trừ đi một Khoản phí ban đầu.
 • Trong mỗi năm hợp đồng, tổng số phí bảo hiểm đóng thêm không được vượt quá năm (05) lần mức phí bảo hiểm năm đầu đối với hợp đồng đóng phí định kỳ hoặc không quá 50% phí bảo hiểm lần đầu đối với hợp đồng đóng phí một lần.

Ghi chú: Thông Tư 52/2016/TT - BTC có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2016.

Xem thêm: Bảo hiểm nhân thọ liên kết chung và chương trình khuyến mại

Điều kiện tham gia

Đối tượng tham gia áp dụng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp bảo hiểm), đại lý bảo hiểm, bên mua bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khi tham gia bảo hiểm liên kết chung cần lưu ý gì?

Khách hàng sẽ không được hưởng quyền lợi bảo hiểm nếu gặp phải những trường hợp sau:

 • Hành động tự tử
 • Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình
 • Sự kiện Tai nạn dẫn đến tử vong của Người được bảo hiểm xảy ra trước khi thời hạn bảo hiểm tạm thời bắt đầu.
 • Hành vi phạm tội của Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm hoặc của Người thụ hưởng đối với Người được bảo hiểm
 • Sử dụng ma túy hoặc sử dụng trái phép các chất gây nghiện/dược chất gây nghiện theo danh mục chất gây nghiện/dược chất gây nghiện được quy định bởi pháp luật Việt Nam.

Xem thêm: Bảo hiểm nhân thọ: bảo hiểm liên kết đầu tư ngày càng sôi động

Trên đây là thông tin chi tiết về bài viết Quyền lợi và các loại phí của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, đây sẽ là những tin cần thiết cho quý khách hàng tham khảo. Khách hàng có thể kiểm soát rủi ro đầu tư của mình bằng việc lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm vào những quỹ đầu tư mà mình cho là phù hợp nhất.

Nhận tư vấn và giải đáp miễn phí!!!

Đăng ký ngay

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Bảo hiểm liên kết chung - Bảo vệ toàn diện gia đình bạn
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất

Bài viết mới nhất