avatart

khach

icon

Cách đọc bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm nhân thọ đúng và đủ

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 20/02/2024

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

20/02/2024

0

Nắm được cách đọc bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp bạn dễ dàng hình dung về quyền lợi bảo hiểm mà mình được nhận được trong quá trình tham gia sản phẩm đó.

Mục lục [Ẩn]

Một hợp đồng bảo hiểm thường cung cấp rất nhiều quyền lợi, và các quyền lợi này có thể thay đổi qua các năm. Do đó, các công ty bảo hiểm thường cung cấp bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm để khách hàng dễ dàng tham khảo và nắm được quyền lợi của mình khi tham gia.

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm là gì?

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm là tài liệu tham khảo về những quyền lợi mà người tham gia sẽ nhận được kể từ khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực đến khi hợp đồng kết thúc. Dựa vào bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm, khách hàng sẽ có cái nhìn tổng quan về quyền lợi bảo hiểm tương ứng với số phí bảo hiểm đã đóng để duy trì hợp đồng.

Trong bảo hiểm nhân thọ, đọc bảng minh họa được xem là yếu tố cần thiết khi khách hàng nhận tư vấn bảo hiểm - một trong những bước quan trọng trong quy trình thẩm định hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ.

Hiện nay, các công ty bảo hiểm đều công khai bảng minh họa bảo hiểm mẫu của mỗi sản phẩm trên website để khách hàng tham khảo. Khi trao đổi với tư vấn viên, khách hàng sẽ được cung cấp tài liệu này một lần nữa, nhưng bảng minh họa này sẽ được thiết kế dựa trên các thông tin của chính người tham gia như độ tuổi, sức khỏe, giới tính, nghề nghiệp...

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm cũng là tài liệu quan trọng khi giao kết hợp đồng bảo hiểm.

cach-doc-bang-minh-hoa-quyen-loi-bao-hiem-688

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt (Nguồn: Bảo Việt)

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm cung cấp thông tin gì?

Một bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm nhân thọ thường bao gồm các thông tin cơ bản sau:

 • Thông tin khách hàng: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, tuổi, loại nghề nghiệp của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm...
 • Thông tin về hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng tham gia: Tên sản phẩm chính, tên sản phẩm bổ trợ (nếu có), tên và tuổi của người được bảo hiểm, thời hạn đóng phí, thời hạn bảo hiểm, mức thẩm định, số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm định kỳ hàng năm. 
 • Tóm tắt quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm
 • Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ chi tiết qua các năm hợp đồng (nếu có).
 • Xác nhận của bên mua bảo hiểm và tư vấn tài chính.

Cách đọc bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm nhân thọ

 Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm cung cấp những thông tin gì?

Đừng bỏ qua: Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ giúp bạn dễ dàng tính phí cho mỗi sản phẩm bảo hiểm.

Lưu ý: Trong bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm nhân thọ thường có 2 phần:

- Quyền lợi đảm bảo là quyền lợi mà công ty bảo hiểm cam kết chi trả đúng số tiền bảo hiểm như trên bảng minh họa cho khách hàng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra. Quyền lợi đảm bảo thường áp dụng với quyền lợi tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, quyền lợi trợ cấp y tế, quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng...

- Quyền lợi không đảm bảo là quyền lợi chỉ mang tính chất tham khảo (giả định) còn mức chi trả thực tế còn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty bảo hiểm. Các quyền lợi không đảm bảo thường áp dụng với quyền lợi bảo tức định kỳ, giá trị hoàn lại...

Xem thêm: Giá trị hoàn lại hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được hiểu như thế nào?

 cach-doc-bang-minh-hoa-quyen-loi-bao-hiem-066

Quyền lợi đảm bảo (cam kết) và quyền lợi không đảm bảo (nguồn: Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm Prudential)

Cách đọc bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm nhân thọ

Mỗi sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đều được thiết kế một bảng minh họa riêng. Mỗi công ty bảo hiểm cũng có thiết kế khác nhau. Vì vậy, cùng tìm hiểu về cách đọc bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm nhân thọ thông qua các ví dụ sau:

Minh họa họa quyền lợi bảo hiểm Hành Trình Hạnh Phúc của Manulife

Để tiện theo dõi thông tin trong bài viết, khách hàng tham khảo bảng minh họa họa quyền lợi bảo hiểm Hành Trình Hạnh Phúc của Manulife tại đây.

Khách hàng ABC, giới tính nam, 35 tuổi tham gia sản phẩm Hành Trình Hạnh Phúc và 2 sản phẩm bổ trợ: Bảo hiểm trợ cấp y tế - đóng phí ngắn hạn và hỗ trợ đóng phí do bệnh lý nghiêm trọng của người được bảo hiểm - 15 năm của Manulife. Thông tin chi tiết như sau:

Số tiền bảo hiểm

1.500.000.000 đồng

Thời hạn hợp đồng

64 năm

Thời hạn đóng phí dự kiến

15 năm

Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm

100.658.000 đồng

Tổng phí bảo hiểm theo định kỳ:

- Năm: 100.658.000 đồng

- Nửa năm: 52.071.000 đồng

- Quý: 26.908.000 đồng

- Tháng: 9.359.000 đồng

- Lãi suất cam kết tối thiểu của sản phẩm Hành Trình Hạnh Phúc như sau:

Năm hợp đồng

Lãi suất cam kết hàng năm

Từ năm 1 đến năm 3

4%

Từ năm 4 đến năm 5

3%

Từ năm 6 đến năm 10

2%

Từ năm 11 trở đi

1%

Bảng minh họa quyền lợi của sản phẩm bảo hiểm chính dựa trên lãi suất dự kiến 6,5%/năm như sau:

 bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm manulife

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm Manulife - Sản phẩm Hành Trình Hạnh Phúc (Nguồn Manulife)

Trong đó:

- Phí bảo hiểm cơ bản: là khoản phí đóng cho sản phẩm chính

- Phí bảo hiểm đóng thêm: là khoản phí do bên mua bảo hiểm đóng thêm ngoài phí bảo hiểm cơ bản cho hợp đồng bảo hiểm

- Phí bảo hiểm ban đầu: là phí được khấu trừ từ phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm đóng thêm trước khi phân bổ vào tài khoản hợp đồng theo quy định sau:

Năm hợp đồng

1

2

3

4+

% Phí bảo hiểm cơ bản

85%

60%

25%

2%

% Phí bảo hiểm đóng thêm

2%

- Phí quản lý hợp đồng: là khoản phí được khấu trì hàng tháng để Manulife thực hiện việc quản lý, duy trì hợp đồng và cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng cho bên mua bảo hiểm. Mức phí này không vượt quá 60.000 đồng/tháng.

- Phí bảo hiểm rủi ro: là khoản phí được khấu trừ hàng tháng từ giá trị tài khoản hợp đồng để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định của sản phẩm chính. Năm hợp đồng đầu tiên, khách hàng sẽ được miễn phí bảo hiểm rủi ro.

- Quyền lợi tử vong không do tai nạn: Được chi trả số tiền lớn lơn giữa số tiền bảo hiểm và giá trị tài khoản cơ bản + Giá trị tài khoản đóng thêm. Cụ thể:

 • Chi trả 1.548.923.000 đồng vào năm hợp đồng thứ nhất
 • Chi trả 1.601.026.000 đồng vào năm hợp đồng thứ 2
 • Chi trả 1.656.515.000 đồng vào năm hợp đồng thứ 3
 • Chi trả 1.715.611.000 đồng vào năm hợp đồng thứ 4
 • Chi trả 1.778.549.000 đồng vào năm hợp đồng thứ 5.

- Quyền lợi bảo vệ tối đa của sản phẩm chính trong bảng minh họa bao gồm quyền lợi tử vong và quyền lợi tử vong do tai nạn. Trong đó quyền lợi tử vong do tai nạn sẽ được chi trả tối đa 300% số tiền bảo hiểm tương ứng với 4.500.000.000 đồng. Vậy, với quyền lợi bảo vệ tối đa, khách hàng sẽ được chi trả như sau:

 • 6.048.923.000 đồng cho năm hợp đồng thứ nhất
 • 6.101.026.000 đồng cho năm hợp đồng thứ 2
 • 6.156.515.000 đồng cho năm hợp đồng thứ 3
 • 6.215.611.000 đồng cho năm hợp đồng thứ 4
 • 6.215.611.000 đồng cho năm hợp đồng thứ 5.

- Quyền lợi duy trì hợp đồng: Được chi trả 3% giá trị tài khoản cơ bản trung bình của 3 năm gần nhất. Quyền lợi này sẽ được tính vào mỗi cuối 3 năm hợp đồng kể từ năm hợp đồng thứ 3 và được cộng vào giá trị tài khoản cơ bản.

Đừng bỏ qua: 6 điều cần biết về chi trả bảo hiểm nhân thọ

Ngoài ra, quyền lợi quy trì hợp đồng đặc biệt sẽ được chi trả vào tài khoản cơ bản tại ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 10 và/hoặc ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 20. Cụ thể:

Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi (% Phí bảo hiểm cơ bản tại thời điểm phát hành hợp đồng quy năm)

Tại năm hợp đồng thứ 10

Tại năm hợp đồng thứ 20

Dưới 1 tỷ đồng

50%

300%

Từ 1 tỷ đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng

100%

350%

Từ 1,5 tỷ đồng

150%

400%

 Bảng minh họa cho sản phẩm bổ trợ

Nhìn vào bảng minh họa ta thấy:

- Quyền lợi trợ cấp y tế được chi trả như sau:

 • 100% số tiền bảo hiểm bổ trợ/ngày khi phải nằm viện điều trị qua đêm
 • 200% số tiền bảo hiểm bổ trợ/ngày khi phải nằm điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt.

Trong năm hợp đồng đầu tiên, khách hàng sẽ không nhận được quyền lợi trợ cấp y tế do sản phẩm áp dụng thời gian chờ với quyền lợi này là 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

Trong những năm tiếp theo thì mức chi trả như sau:

 • 1.920.000 đồng vào năm hợp đồng thứ 2 (khi đó khách hàng 37 tuổi)
 • 3.690.000 đồng vào năm hợp đồng thứ 3
 • 6.069.000 đồng vào năm hợp đồng thứ 4
 • 9.087.000 đồng vào năm hợp đồng thứ 5.

Lưu ý: 

- Bảng minh họa này được thiết lập dựa trên giả định:

 • Người được bảo hiểm có sức khỏe ở mức được quy định tại mục Thông tin hợp đồng bảo hiểm
 • Hợp đồng đạt đầy đủ các yêu cầu nhận quyền lợi duy trì hợp đồng theo quy định
 • Phí bảo hiểm bổ trợ (nếu có) được đóng đầy đủ và đúng hạn trong suốt quá trình tham gia.

- Sau khi hợp đồng mất hiệu lực, khách hàng có thể yêu cầu nhận giá trị hoàn lại của sản phẩm bổ trợ (nếu có).

Tham khảo video hướng dẫn đọc bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm Hành Trình Hạnh Phúc của Manulife:

Đọc thêm: Luật đền bù bảo hiểm nhân thọ quy định như thế nào?

Minh họa họa quyền lợi bảo hiểm PRU-Bảo Vệ Tối Ưu của Prudential

Để tiện theo dõi thông tin trong bài viết, khách hàng tham khảo bảng minh họa họa quyền lợi bảo hiểm PRU-Bảo Vệ Tối Ưu của Prudential tại đây.

Khách hàng Nguyễn An, giới tính Nam, tuổi 30, nhóm nghề nghiệp loại 1 có nhu cầu tham gia gói bảo hiểm PRU-Bảo Vệ Tối Ưu và 2 sản phẩm bổ trợ bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng và bảo hiểm miễn đóng phí bệnh lý nghiêm trọng của Prudential để bảo vệ trước bệnh hiểm nghèo. Thông tin chi tiết sản phẩm mà khách hàng tham gia như sau:

Số tiền bảo hiểm

- PRU-Bảo Vệ Tối Ưu: 500.000.000 đồng

- Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng: 250.000.000 đồng

Thời hạn hợp đồng

- PRU-Bảo Vệ Tối Ưu: 69 năm

- Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng: 45 năm

- Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh lý nghiêm trọng: 30 năm

Thời hạn đóng phí

- PRU-Bảo Vệ Tối Ưu: 69 năm

- Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng: 45 năm

- Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh lý nghiêm trọng: 30 năm

Tổng Phí bảo hiểm hàng năm

13.289.600 đồng

Tổng phí bảo hiểm theo định kỳ:

 • Năm: 13.289.600 đồng
 • Nửa năm: 6.644.800 đồng
 • Quý: 3.322.500 đồng
 • Tháng: 1.107.083 đồng

Lưu ý: Phí bảo hiểm được trình bày trên đây là phí tính cho người có sức khỏe trung bình theo tiêu chuẩn của Prudential. Phí bảo hiểm thực tế sẽ dựa trên kết quả thẩm định của công ty.

- Phí bảo hiểm ban đầu được phân bổ như sau:

Năm hợp đồng

1

2

3

4

5+

% của Phí bảo hiểm cơ bản

Sản phẩm bảo hiểm chính

85%

75%

10%

5%

0%

Sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 1

70%

65%

10%

5%

0%

% của Phí bảo hiểm tích lũy thêm

2%

2%

2%

5%

2%

- Minh họa quyền lợi của sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bổ trợ nhóm 1 (dựa trên lãi suất cam kết):

 

Trong 10 năm hợp đồng đầu tiên: 

Giá trị đảm bảo dựa trên lãi suất cam kết là quyền lợi mà khách hàng Nguyễn An chắc chắn sẽ được công ty bảo hiểm chi trả khi tham gia sản phẩm PRU-Bảo Vệ Tối Ưu và các sản phẩm bổ trợ của Prudential, bao gồm:

- Quyền lợi tử vong/quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Được chi trả giá trị lớn hơn giữa (số tiền bảo hiểm và giá trị tài khoản cơ bản) cộng với giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có) tương ứng với 500 triệu đồng.

- Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng: Được chi trả 100% phí bảo hiểm cơ bản quy năm của sản phẩm được xét thưởng trong năm hợp đồng đầu tiên tương ứng với 13.290.000 đồng:

 • Thời điểm nhận quyền lợi là vào năm thứ 10 hợp đồng.
 • Thời gian xét thưởng: Bắt đầu từ năm hợp đồng thứ 6 đến hết năm hợp đồng thứ 10.

Từ năm hợp đồng thứ 11 trở đi: 

- Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng: Được chi trả 75% phí bảo hiểm cơ bản quy năm của sản phẩm được xét thưởng trong năm hợp đồng đầu tiên tương ứng với 9.967.000 đồng, được chi trả vào năm hợp đồng thứ 15 (khi đó khách hàng Nguyễn An 45 tuổi) và mỗi 5 năm sau đó.

Từ năm hợp đồng thứ 20 trở đi:

- Có thêm quyền lợi thưởng tri ân khách hàng: Được chi trả 4% Giá trị tài khoản cơ bản trung bình (và giá trị tài khoản tích lũy thêm trung bình, nếu có) trong 60 tháng liền kề trước đó tương ứng với 9.059.000 đồng.

 • Quyền lợi này sẽ được tự động cộng vào giá trị tài khoản cơ bản
 • Được chi trả vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 20 và mỗi 5 năm sau đó.

Từ năm hợp đồng thứ 36 (khi đó khách hàng 66 tuổi), quyền lợi tử vong/thương tật toàn bộ và vĩnh viễn bằng giá trị tài khoản cơ bản. Khách hàng sẽ được chi trả:

 • 510.445.000 đồng vào năm hợp đồng thứ 36
 • 519.742.000 đồng vào năm hợp đồng thứ 37
 • 528.586.000 đồng vào năm hợp đồng thứ 38
 •  536.961.000 đồng vào năm hợp đồng thứ 39
 •  575.929.000 đồng vào năm hợp đồng thứ 40.

- Năm hợp đồng thứ 69:

Khi anh An 99 tuổi thì quyền lợi bảo hiểm như sau:

 • Quyền lợi tử vong/thương tật toàn bộ và vĩnh viễn là 1.323.895.000 đồng
 • Tổng quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng: 122.929.000 đồng
 • Tổng quyền lợi thưởng tri ân khách hàng: 243.456.000 đồng.

- Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo:

Phân loại

Mức chi trả

Bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn đầu (35 bệnh)

50% số tiền bảo hiểm

Bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sau (64 bệnh)

- Lần 1: 100% số tiền bảo hiểm trừ đi quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn đầu đã chi trả trước đó cho cùng nhóm bệnh (nếu có).

- Lần 2: 200% số tiền bảo hiểm trừ đi quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn đầu, giai đoạn sau lần 1 đã chi trả cho cùng nhóm bệnh (nếu có).

Quyền lợi 3 bệnh lý nghiêm trọng phổ biến nhất (ung thư đe dọa tính mạng, đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim)

50% số tiền bảo hiểm

(chi trả một lần trong suốt thời hạn hợp đồng).

Tóm tắt tổng quyền lợi khi kết thúc hợp đồng với 3 mức minh họa như sau:

 

Mức minh họa dựa trên lãi suất cam kết

Mức lãi suất minh họa 5,0%/năm (Trung bình)

Mức lãi suất minh họa 7,0%/năm (Cao)

Giá trị tài khoản hợp đồng 

1.323.895.000

8.026.762.000

22.010.329.000

Thưởng duy trì hợp đồng

122.929.000

122.929.000

122.929.000

Thưởng tri ân khách hàng

243.456.000

821.174.000

1.692.775.000

(Đơn vị tính: đồng)

Như vậy, khi đọc bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm, khách hàng nên đọc từ trên xuống dưới để nắm được các thông tin quan trọng như:

- Thông tin chi tiết về sản phẩm bảo hiểm.

- Phí bảo hiểm ban đầu theo quy định của sản phẩm.

- Bảng minh họa chi tiết quyền lợi bảo hiểm qua các năm hợp đồng cho đến khi kết thúc hợp đồng...

Xem video hướng dẫn đọc bảng minh họa bảo hiểm Pru-Bảo Vệ Tối Ưu (Prudential) tại đây:

Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo thêm bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm Pru - Khởi Đầu Linh Hoạt và Pru - Chủ Động Cuộc Sống trong bài viết: 2 bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm Prudential và cách đọc đơn giản.

Như vậy, nếu không nắm được cách đọc bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm nhân thọ thì bạn sẽ rất khó hình dung được các quyền lợi mà mình có thể nhận được khi tham gia hợp đồng. Hãy chia sẻ với tư vấn viên về nhu cầu và khả năng tài chính của mình để được thiết kế một bảng minh họa phù hợp nhất.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (7 lượt)

5 (7 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *