TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Giao kết hợp đồng bảo hiểm là gì? Nguyên tắc giao kết hợp đồng

Lê Thị Quyên & Tuyết Thanh 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Giao kết hợp đồng bảo hiểm là giao dịch được thực hiện giữa công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Vậy nguyên tắc giao kết hợp đồng bảo hiểm là gì?
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Giao kết hợp đồng bảo hiểm là gì?

Giao kết hợp đồng bảo hiểm là bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý về việc xác lập các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Các bên có quyền tự do giao kết hợp đồng bảo hiểm, nhưng nội dung quy định trong hợp đồng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.

Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm

Căn cứ Điều 14, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định như sau:

“Điều 14. Hình thức hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản.

Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, telex, fax và các hình thức khác do pháp luật quy định”.

Như vậy, bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy chứng nhận, đơn bảo hiểm, điện báo…

Giao kết hợp đồng bảo hiểm là gì?

Giao kết hợp đồng bảo hiểm là gì?

Nguyên tắc giao kết hợp đồng là gì?

Vì hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận của bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm về việc xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự nên khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, các bên sẽ phải tuân thủ theo nguyên tắc của pháp luật về dân sự. Cụ thể theo Điều 3, Bộ luật dân sự 2015 thì việc giao kết hợp đồng bảo hiểm phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng khi giao kết hợp đồng.

- Việc giao kết hợp đồng bảo hiểm phải được thực hiện trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

- Các bên giao kết hợp đồng bảo hiểm một cách thiện chí, trung thực.

- Việc giao kết hợp đồng bảo hiểm không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

- Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự khi giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Nguyên tắc giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Nguyên tắc giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Trách nhiệm của các bên khi giao kết hợp đồng bảo hiểm

Căn cứ Khoản 1, Điều 19, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định như sau:

- Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm
 • Giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

- Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm (tên, tuổi, nghề nghiệp…) cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Lưu ý:

 • Các bên chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin đó. 
 • Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm giữ bí mật về thông tin do bên mua bảo hiểm cung cấp.

- Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp thông tin sai sự thật thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và phải bồi thường cho bên mua bảo hiểm. Điều này thường được quy định trong bản quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm mà khách hàng tham gia.

Ví dụ:

- Trong bản quy tắc và điều khoản bảo hiểm liên kết đơn vị của Generali quy định như sau: 

“Generali có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến Hợp đồng, giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm/người được bảo hiểm. Trường hợp Generali cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng thì Bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng, Generali sẽ bồi thường thiệt hại phát sinh cho Bên mua bảo hiểm do việc cung cấp thông tin sai sự thật”.

Nguyên tắc giao kết hợp đồng là gì?

Nguyên tắc giao kết hợp đồng là gì?

- Trường hợp bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin không đầy đủ, không trung thực thì doanh nghiệp bảo hiểm có thể đơn phương chấm dứt hiệu lực hợp đồng hoặc chấp nhận bảo hiểm nhưng giới hạn quyền lợi bảo hiểm hoặc bên mua có thể phải trả thêm phí…

Ví dụ:

Trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt của AIA quy định như sau:

“Trường hợp Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin không trung thực hoặc không đầy đủ, theo đó nếu với thông tin chính xác Công ty đã:

- Không thể bảo hiểm được cho Người được bảo hiểm, thì Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm và đơn phương chấm dứt hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng; hoặc

- Chấp thuận bảo hiểm nhưng có giới hạn quyền lợi bảo hiểm hoặc Bên mua bảo hiểm phải trả thêm phí, Công ty có thể:

 • Chi trả đầy đủ quyền lợi bảo hiểm sau khi đã thu thêm hoặc khấu trừ khoản phí bảo hiểm phải tăng; hoặc
 • Chi trả số tiền bảo hiểm đã giảm tương ứng với mức phí bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm đã đóng; hoặc
 • Không chi trả quyền lợi bảo hiểm nằm ngoài giới hạn có thể được bảo hiểm.

Việc cố ý kê khai không trung thực nghĩa là khi Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm đã biết, đã được thăm khám, chẩn đoán về tình trạng sức khỏe hay đã thay đổi nghề nghiệp nhưng cố ý không kê khai vào Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm”.

Như vậy, khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, khách hàng nên đọc kỹ thông tin trong bản quy tắc và điều khoản bảo hiểm nhân thọ sản phẩm để đảm bảo quyền lợi cho mình. Nếu có bất kỳ điều gì thắc mắc hãy hỏi trực tiếp tư vấn viên để được giải đáp.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Giao kết hợp đồng bảo hiểm là gì? Nguyên tắc giao kết hợp đồng
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất