avatart

khach

icon

Xác định đối tượng của hợp đồng bảo hiểm theo quy định pháp luật

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 20/02/2024

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

20/02/2024

0

Trong hoạt động bảo hiểm, người tham gia có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm, còn đơn vị bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả chi phí cho đối tượng được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Mức chi trả bảo hiểm được quy định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm. Vậy đối tượng của hợp đồng bảo hiểm là gì?

Mục lục [Ẩn]

Đối tượng bảo hiểm là gì?

Đối tượng bảo hiểm là những đối tượng chịu rủi ro trực tiếp và có quyền lợi được bảo hiểm khi xảy ra các sự kiện bảo hiểm, quy định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm. Mỗi loại hình bảo hiểm sẽ có một đối tượng bảo hiểm riêng.

Về cơ bản đối tượng bảo hiểm sẽ chia thành các loại sau đây:

 • Đối tượng bảo hiểm con người;
 • Đối tượng bảo hiểm tài sản;
 • Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Như vậy đối tượng bảo hiểm có thể là con người, tài sản, trách nhiệm dân sự hay các đối tượng khác theo quy định của pháp luật. 

Đối tượng bảo hiểm là gì?

Đối tượng bảo hiểm là gì?

Xác định đối tượng bảo hiểm cho các loại hình bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Khoản 1,2 Điều 33, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định rõ: 

1. Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là tuổi thọ, tính mạng con người.

2. Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm sức khỏe là sức khoẻ con người.

Như vậy, bảo hiểm nhân thọ là loại hình thuộc bảo hiểm con người cho nên đối tượng của bảo hiểm nhân thọ chính là: 

 • Sức khỏe
 • Thân thể
 • Tính mạng con người

Bảo hiểm nhân thọ chỉ bảo vệ cho những rủi ro không lường trước. Nếu như có rủi ro xảy ra ảnh hưởng đến sức khỏe, thân thể, tính mạng của người được bảo hiểm thì người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng hợp pháp của họ sẽ nhận được khoản tiền bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả. Trái lại, người ký kết hợp đồng bảo hiểm cũng có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm đầy đủ khi đến kỳ hạn cho doanh nghiệp bảo hiểm. 

Bảo hiểm nhân thọ là giải pháp bảo vệ, dự phòng rủi ro hiệu quả. Đối tượng khách hàng của bảo hiểm nhân thọ rất đa dạng, miễn sao nằm trong độ tuổi quy định của sản phẩm bảo hiểm. Tuy nhiên, đối tượng khách hàng nên ưu tiên mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là các đối tượng sau:

 • Gia đình có con nhỏ: Những gia đình có con nhỏ sẽ cần nhiều chi phí lo toan như chăm sóc, giáo dục, y tế... Bởi vậy tham gia bảo hiểm nhân thọ sẽ là giải pháp giúp các bậc cha mẹ có thêm sự chuẩn bị tài chính để chi trả một phần chi phí y tế, giáo dục, thậm chí là một khoản tiền cho tương lai của con sau này. Chưa kể nếu cha mẹ chẳng may gặp rủi ro thì cuộc sống của con cái vẫn được đảm bảo khi có sự hỗ trợ tài chính đến từ bảo hiểm nhân thọ. Tham khảo thêm các sản phẩm bảo hiểm dành cho con tốt nhất hiện nay để có sự lựa chọn đúng đắn nhất.
 • Người trụ cột trong gia đình: Đây là người nên ưu tiên mua bảo hiểm nhân thọ vì người trụ cột là đối tượng trực tiếp lao động và tạo ra thu nhập chính cho gia đình. Từ nguồn thu nhập này mới chi trả mọi chi phí liên quan sinh hoạt, học hành, y tế đến các khoản khác. Nếu chẳng may người trụ cột gặp biến cố ảnh hưởng sức khỏe hoặc tính mạng, sự thiếu hụt về nguồn thu nhập có thể được sẻ chia thông qua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Với số tiền chi trả những người phụ thuộc sẽ được đảm bảo tài chính trong một thời gian nhất định để ổn định cuộc sống và chuẩn bị cho tương lai. Nếu bạn là trụ cột của gia đình, có nhiều người phụ thuộc vào thu nhập của bản thân và không có một khoản tiền tiết kiệm lớn thì việc tham gia bảo hiểm sẽ là điều cần thiết. Xem thêm các gói bảo hiểm nhân thọ tốt nhất cho gia đình hiện nay.
 • Người lớn tuổi không có tiền tiết kiệm: Những người trong độ tuổi nghỉ hưu không có nhiều tiền tiết kiệm, không có lương hưu thì có thể lựa chọn tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phù hợp, nhằm giúp họ có khoản lương hưu khi về già để sống an nhàn hoặc chi trả cho các chi phí y tế tuổi già mà không phải sống phụ thuộc con cái. Lúc này những gói bảo hiểm hưu trí tự nguyện sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Bởi vì đối tượng bảo hiểm nhân thọ đặc thù cho nên khi tham gia bảo hiểm nhân thọ cần đặc biệt chú ý các yếu tố về sức khỏe, tuổi tác, nghề nghiệp và tài chính. Đặc biệt tính trung thực trong bảo hiểm nhân thọ rất quan trọng, mọi thông tin khai báo của bạn đều là cơ sở chi trả quyền lợi bảo hiểm về sau, cho nên hãy thành thật trong việc kê khai thông tin liên quan. Tìm hiểu thêm những đối tượng không được mua bảo hiểm nhân thọ để biết mình có được tham gia bảo hiểm nhân thọ hay không?

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là con người

Đối tượng của bảo hiểm tài sản

Theo Điều 43 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 (Có hiệu lực từ 01/01/2023) quy định về đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản như sau:

1. Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm tài sản là tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự.

2. Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm thiệt hại là bất kỳ lợi ích kinh tế hoặc nghĩa vụ thực hiện hợp đồng hoặc nghĩa vụ theo pháp luật mà người được bảo hiểm phải gánh chịu khi xảy ra tổn thất.

Như vậy, bảo hiểm tài sản là loại hình bảo hiểm cho vật chất và tài sản. 

Đối tượng của bảo hiểm tài sản là tất cả những gì sở hữu được bao gồm những vật hữu hình: nhà, xe, kho, xưởng, máy móc, thiết bị, các loại hàng hóa,…và quyền tài sản: quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất…

Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm các bên xác định ngay được giá trị bảo hiểm của các đối tượng bảo hiểm. Khi rủi ro xảy ra, bên bảo hiểm có trách nhiệm phải bồi thường cho bên được bảo hiểm dựa trên quy định trong hợp đồng và giá trị thiệt hại trên thực tế.

đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản là những vật chất hữu hình có thể quy ra tiền

Đối tượng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Theo Điều 57 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 (Có hiệu lực từ 01/01/2023) quy định về đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm như sau:

Điều 52. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật.

Như vậy đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm trách nhiệm dân sự được hiểu đơn giản là trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người tham gia bảo hiểm. Trong đó, người không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự phải bồi thường bằng tài sản của mình, gánh chịu việc bù đắp những thiệt hại về vật chất và tổn thất tinh thần do hành vi của mình gây ra cho người khác. 

Một người chỉ phải chịu trách nhiệm dân sự và bồi thường thiệt hại khi:

 • Có thiệt hại xảy ra: Chỉ khi có thiệt hại xảy ra thì mới phải bồi thường một phần hoặc toàn bộ tổn thất cho người thiệt hại. Vì thế cần phải xác định thiệt hại có xảy ra hay không và thiệt hại ở mức độ như thế nào. Các thiệt hại như hủy hoại tài sản, mất mát, hư hỏng, nguồn thu nhập bị mất… khi xảy ra sẽ được tính thành tiền.
 • Có hành vi gây thiệt hại trái pháp luật: Đây là những hành vi xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền lợi của các chủ thể khác không phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Có mối quan hệ giữa thiệt hại và hành vi trái pháp luật: Khi những hành vi trái pháp luật gây ra những thiệt hại thì phải bồi thường cho thiệt hại đó. 
 • Người gây thiệt hại có lỗi: Thiệt hại xảy ra có thể do hành vi vô ý hoặc cố ý gây ra. Vì bảo hiểm có tính chất bảo hiểm cho rủi ro nên trong trường hợp lỗi do vô ý gây ra mới được bảo hiểm.

Đọc thêm: Cách đọc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

doi-tuong-cua-hop-dong-bao-hiem-10

Như vậy đối tượng bảo hiểm chính là những đối tượng chịu tác động trực tiếp của rủi ro, có thể là con người, tài sản, trách nhiệm dân sự hay các đối tượng khác theo quy định của pháp luật. Hy vọng qua bài viết trên bạn đã phân biệt được đối tượng bảo hiểm và cách xác định đối tượng bảo hiểm đối với từng loại hình bảo hiểm. Nếu còn thắc mắc về vấn đề này, hãy liên hệ với chuyên viên tài chính của TheBank để được tư vấn miễn phí.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (6 lượt)

5 (6 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *