TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - Tìm hiểu để an tâm tham gia

Lê Thị Quyên & Tuyết Thanh 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là cơ sở pháp lý để giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Vậy pháp luật nước ta quy định ra sao về loại hợp đồng bảo hiểm này?
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải được lập thành văn bản. Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, telex, fax và các hình thức khác do pháp luật quy định.

Cấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một trong những bước quan trọng của quy trình thẩm định hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ. Đây chính là bằng chứng cho cam kết thực hiện bảo hiểm đối với khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm. Như vậy khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ dựa trên những quy định hoặc điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm để giải quyết quyền lợi cho khách hàng. Do vậy khi khi tham gia bảo hiểm bạn cần đọc rõ các quy định trong bản hợp đồng để nắm rõ những quyền lợi của mình khi tham gia. 

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tiếng Anh là Life Insurance Contract

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tiếng Anh là Life Insurance Contract

Xem thêm: Những mẫu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của các công ty bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ gồm những gì?

Một bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầy đủ bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Đơn yêu cầu bảo hiểm
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm
 • Bộ điều khoản sản phẩm chính và phụ
 • Hóa đơn đóng kỳ phí đầu tiên (nếu là tiền mặt)
 • Các thỏa thuận bằng văn bản khác (nếu có)

Ví dụ về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Manulife

Ví dụ về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Manulife

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Căn cứ Điều 13, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bao gồm những nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng
 • Đối tượng bảo hiểm
 • Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm
 • Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
 • Thời hạn bảo hiểm
 • Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm
 • Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường
 • Các quy định giải quyết tranh chấp
 • Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng
 • Các nội dung khác do các bên thỏa thuận.

Ngoài những nội dung trên thì trong hợp đồng bảo hiểm còn có quy định về các bệnh lý. Chẳng hạn như trong hợp đồng bảo hiểm Manulife còn thống kê 134 bệnh lý nghiêm trọng của Manulife giúp khách hàng nắm được thông tin và yên tam tham gia.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ điện tử

Hiện nay, rất nhiều công ty bảo hiểm phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ điện tử mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới khi tham gia. Theo đó, sau khi hợp đồng phát hành, công ty bảo hiểm sẽ gửi đến khách hàng đường dẫn để nhận hợp đồng bảo hiểm điện tử qua tin nhắn hoặc thư điện tử. Sử dụng bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử sẽ giúp khách hàng có những trải nghiệm tuyệt với như:

 • Thay vì phải đợi 2 - 3 ngày mới nhận được bộ hợp đồng giấy thì khách hàng sẽ nhận ngay bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử sau khi hợp đồng được phát hành.
 • Chủ động lưu trữ và tải hợp đồng bảo hiểm mọi lúc mọi nơi, không lo thất lạc.
 • Bảo mật thông tin tuyệt đối chỉ có chủ hợp đồng mới được quyền truy cập.

Có rất nhiều công ty bảo hiểm đang phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ điện tử như: Prudential, FWD, Manulife...

Giải đáp thắc mắc về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chấm dứt trong trường hợp nào?

Căn cứ Điều 23, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm
 • Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác
 • Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Như vậy, việc đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi của mình. Bởi khi hợp đồng bảo hiểm chấm dứt, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không chi trả bất cứ quyền lợi nào, bên mua bảo hiểm sẽ được nhận giá trị hoàn lại của hợp đồng nếu thời gian đóng phí trên 2 năm nhưng số tiền nhận lại bao giờ cũng thấp hơn tổng số phí bảo hiểm đã đóng.

Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt có khôi phục được không?

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 35, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, các bên có thể thỏa thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương đình chỉ thực hiện trong thời hạn hai năm, kể từ ngày bị đình chỉ. Vì vậy, khách hàng có thể liên hệ với đại lý bảo hiểm để được hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục cần thiết để biết cách tiến hành khôi phục hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã bị chấm dứt.

Một bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ gồm những gì?

Một bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ gồm những gì?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vô hiệu khi nào?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

 • Bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm
 • Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm không tồn tại
 • Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra
 • Bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm có hành vi lừa dối khi giao kết hợp đồng bảo hiểm
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Tìm hiểu thêm: 3 cách rút tiền từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Hợp đồng bảo hiểm có được sửa đổi, bổ sung được không?

Theo quy định thì bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung phí bảo hiểm, điều kiện, điều khoản bảo hiểm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản.

Xem thêm: Cách tra cứu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để nắm được những thông tin quan trọng

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có chuyển nhượng được không?

Theo quy định tại Điều 26, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định như sau:

"Điều 26. Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

1. Bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

2. Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc chuyển nhượng và doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản chấp thuận việc chuyển nhượng đó, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo tập quán quốc tế".

Như vậy, việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể diễn ra nếu có thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là loại hợp đồng gì?

Theo quy định của pháp luật có 3 loại hợp đồng bảo hiểm bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm con người, hợp đồng bảo hiểm tài sản, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Trong đó, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là loại hợp đồng bảo hiểm con người.

Hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ

Hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầu tiên ra đời khi nào?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầu tiên ra đời vào năm 1583 và người mua là William Gybbon - một thuyền trưởng ở Anh. Ông đã yêu cầu bên bán bảo hiểm hàng hóa thực hiện một hợp đồng bảo hiểm cho sinh mạng của mình.

Tại Việt Nam, bảo hiểm nhân thọ được hình thành như sau:

 • Vào năm 1987, Bảo Việt đã đưa ra đề tài: Lý thuyết Bảo hiểm nhân thọ và sự ứng dụng vào thực tế Việt Nam.
 • Đến ngày 10/03/1996, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho phép Bảo Việt triển khai thí điểm bảo hiểm nhân thọ.
 • Đến ngày 22/06/1996, Công ty Bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt được thành lập. Đó là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam
 • Tháng 8/1996, bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam được phát hành.

Xem thêm bài viết: Sự ra đời của bảo hiểm nhân thọ là một điều tất yếu để biết được sự lịch sử hình thành và phát triển của ngành bảo hiểm.

Ngày cấp hợp đồng bảo hiểm là gì?

Ngày cấp hợp đồng bảo hiểm là ngày hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được công ty bảo hiểm chấp thuận và phát hành theo hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hợp lệ của bên mua bảo hiểm. Ngày cấp hợp đồng bảo hiểm sẽ được ghi trong trang hợp đồng.

Cách làm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ như thế nào?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ do các công ty bảo hiểm soạn thảo, phát hành. Nội dung của bản hợp đồng phải phù hợp với quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của phát luật. 

Đặc trưng của hợp đồng  bảo hiểm nhân thọ là gì?

Các bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường rất dài và chứa nhiều thuận ngữ khó hiểu. Với những người lần đầu tham gia bảo hiểm việc đọc hiểu hợp đồng bảo hiểm nhâ thọ là rất khó. Khách hàng rất dễ hiểu sai các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm. Vì vậy, khi được tư vấn về sản phẩm bảo hiểm, bạn hãy yêu cầu tư vấn viên giải thích rõ các điều khoản có trong hợp đồng để nắm được quyền và nghĩa vụ của bản thân. Ngoài ra, đừng quên tìm hiểu các điều khoản của bảo hiểm nhân thọ cần chú ý để chủ động hơn khi tham gia.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là giấy tờ mang tính chất pháp lý nên bạn cần tìm hiểu kỹ thông tin trong hợp đồng trước khi ký kết để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - Tìm hiểu để an tâm tham gia
5 2

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất