avatart

khach

icon

Người thụ hưởng bảo hiểm là gì? Quy định về người thụ hưởng bảo hiểm

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 31/01/2024

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

31/01/2024

0

Người thụ hưởng bảo hiểm là ai? Đây là câu hỏi mà nhiều người đặt ra khi tìm hiểu về bảo hiểm. Nhiều người nhầm lẫn giữa khái niệm người thụ hưởng bảo hiểm và người được bảo hiểm.  Vậy người thụ hưởng bảo hiểm là gì?

Mục lục [Ẩn]

Người thụ hưởng bảo hiểm là gì? Quy định về người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ

Người thụ hưởng bảo hiểm là gì?

Định nghĩa về người thụ hưởng bảo hiểm được các doanh nghiệp bảo hiểm quy định rất rõ trong điều khoản sản phẩm. 

Ví dụ: Theo điều khoản hợp đồng của Manulife quy định:

Người Thụ Hưởng là (các) cá nhân hoặc tổ chức được Bên Mua Bảo Hiểm chỉ định để nhận quyền lợi bảo hiểm. Người Thụ Hưởng được ghi tên trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và các Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng (nếu có).

Theo điều khoản hợp đồng của Prudential quy định: 

Người thụ hưởng là tổ chức, cá nhân được Bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc, Điều khoản này. Người thụ hưởng được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Thư xác nhận điều chỉnh hợp đồng gần nhất, nếu có

Như vậy với câu hỏi người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm là ai có thể hiểu một cách đơn giản như sau: Người thụ hưởng bảo hiểm là người nhận được một phần hoặc toàn bộ quyền lợi do công ty bảo hiểm nhân thọ chi trả khi người được bảo hiểm qua đời

Ví dụ: Anh A  mua bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt cho vợ => Anh A là Bên mua bảo hiểm, Chị B là người được bảo hiểm. Anh A chỉ định người thụ hưởng bảo hiểm Bảo Việt là con trai của mình => Con trai anh A là người thụ hưởng bảo hiểm. Nếu chẳng may vợ anh A bị tử vong do nguyên nhân khách quan thì con trai anh A sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm tử vong theo như thỏa thuận trong hợp đồng.

Bạn có thể tra cứu thông tin người thụ hưởng bảo hiểm tại “giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ” để xem thông tin ai đang đứng tên là người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm.

 người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ

Người thụ hưởng bảo hiểm là ai? 

Người thụ hưởng bảo hiểm do ai chỉ định?

Bên mua bảo hiểm là người có quyền chỉ định người thụ hưởng của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và có thể thay đổi nhiều lần trong suốt thời hạn hợp đồng (Việc thay đổi cần phải thông báo bằng văn bản gửi đến doanh nghiệp bảo hiểm).

Quy định về người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ

Quy định về quyền và nghĩa vụ của người thụ hưởng được viết rõ trong bản quy tắc, điều khoản sản phẩm mà khách hàng tham gia.

  •  Người được thụ hưởng bảo hiểm có thể là 1 hoặc nhiều người: Bên mua bảo hiểm có quyền chỉ định một hoặc nhiều người là người thụ hưởng. Trong trường hợp có nhiều người thụ hưởng trong cùng một hợp đồng phải phân chia rõ tỷ lệ được hưởng để tránh xảy ra tranh chấp (tổng tỷ lệ không quá 100% số tiền bảo hiểm). Trong trường hợp tỷ lệ thụ hưởng không xác định thì tất cả các người thụ hưởng được hưởng quyền lợi theo tỷ lệ như nhau.
  • Người thụ hưởng cần có giấy chứng tử của người được bảo hiểm để chứng minh người được bảo hiểm đã chết và lấy quyền lợi.
  • Doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm trong các trường hợp người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng (theo Luật kinh doanh bảo hiểm 2022). Trong trường hợp một hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
  • Nếu người thụ hưởng dưới 18 tuổi, khi người được bảo hiểm tử vong, người bảo hộ hợp pháp của người thụ hưởng sẽ đại diện nhận thay số tiền bảo hiểm này.

Phân biệt người được bảo hiểm và người thụ hưởng bảo hiểm

Nhiều người thường nhầm lẫn 2 khái niệm người được bảo hiểm và người thụ hưởng bảo hiểm. Bảng phân biệt về 2 khái niệm này sẽ giúp bạn nhận biết rõ ràng về 2 đối tượng: người được bảo hiểm và người thụ hưởng bảo hiểm:

 

Người Được Bảo Hiểm

Người Thụ Hưởng
Định nghĩa

Là cá nhân mà tính mạng và/hoặc sức khỏe của cá nhân đó là đối tượng được công ty bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm, và được ghi nhận trong Trang Hợp Đồng là Người Được Bảo Hiểm tương ứng với sản phẩm bảo hiểm chính.

Người thụ hưởng bảo hiểm là người nhận được một phần hoặc toàn bộ quyền lợi do công ty bảo hiểm nhân thọ chi trả khi người được bảo hiểm qua đời
Quyền lợi Có quyền hưởng các lợi ích theo hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra tai nạn, thương tật vĩnh viễn... Nhận các khoản tiền, bồi thường khi người được bảo hiểm qua đời
Người chỉ định Thường là người mua bảo hiểm  Có thể được chỉ định bởi người được bảo hiểm hoặc người mua bảo hiểm.

nguoi-thu-huong-bao-hiem-03

Những câu hỏi thường gặp về người thụ hưởng bảo hiểm

Có được thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm hay không?

thể thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm.

Theo quy định về người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ thì Bên Mua Bảo Hiểm có quyền chỉ định Người Thụ Hưởng mới. Trong trường hợp thay đổi, bên mua bảo hiểm phải thông báo với công ty bảo hiểm. Sau đó,  cần cung cấp thông tin chi tiết của người thụ hưởng mới theo yêu cầu của đơn vị bảo hiểm, điền vào mẫu đề nghị thay đổi người thụ hưởng. Sau khi nhận được đơn, đơn vị bảo hiểm sẽ tiến hành thay đổi theo đúng quy định; cập nhập lại trên hệ thống và cấp một bản sửa đổi bổ sung cho khách hàng.

Trong trường hợp Bên Mua Bảo Hiểm là tổ chức, việc thay đổi Người Thụ Hưởng phải được Người Được Bảo Hiểm (người giám hộ hợp pháp trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm dưới 18 tuổi) đồng ý.

nguoi-thu-huong-bao-hiem-05

Quy định thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm Manulife (Nguồn: Điều khoản sản phẩm Món Quà Tương Lai - Manulife)

Nếu người thụ hưởng chết trước người được bảo hiểm thì bảo hiểm chi trả thế nào?

Tại Việt Nam, theo quy định, bên mua bảo hiểm có thể chỉ định một hoặc nhiều người là người thụ hưởng bảo hiểm. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp thụ hưởng qua đời trước người được bảo hiểm. Vậy nhiều người đặt ra câu hỏi: Nếu người thụ hưởng chết trước người được bảo hiểm thì sẽ được chi trả như thế nào?

Theo quy định của của AIA:

Nếu người thụ hưởng tử vong, quyền lợi bảo hiểm tử vong sẽ được chi trả cho theo thứ tự ưu tiên như sau:

  • Bảo hiểm sẽ chi trả cho bên mua bảo hiểm nếu Hợp đồng bảo hiểm không chỉ định Người thụ hưởng hoặc Người thụ hưởng tử vong trước hoặc cùng thời điểm tử vong của Người được bảo hiểm.
  • Trong trường hợp mà Bên mua bảo hiểm đã tử vong thì quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả cho người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm. 

nguoi-thu-huong-bao-hiem-07

Quy định Người thụ hưởng bảo hiểm AIA (Nguồn: AIA)

Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng?

Câu trả lời là có. Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, người thụ hưởng có thể là người được bảo hiểm. Tuy nhiên, các chuyên gia bảo hiểm khuyến khích không nên để người được bảo hiểm đồng thời là người thụ hưởng. Vì nếu trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong thì sẽ không có người thụ hưởng cụ thể. Số tiền bảo hiểm sẽ được chuyển vào tài sản thừa kế và thời gian chi trả sẽ bị kéo dài vì cần nhiều thủ tục, giấy tờ liên quan đến quyền thừa kế.

Người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ có phải đóng thuế TNCN

Theo quy định tại Khoản 12 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2017,  khoản tiền có được từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ sẽ không phải đóng thuế TNCN.

Có thể bạn quan tâm: Người được bảo hiểm có thể thay đổi không?

Cần lưu ý gì khi lựa chọn người thụ hưởng bảo hiểm?

Khi lựa chọn và chỉ định người thụ hưởng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm cần lưu ý những điều sau đây:

  • Người thụ hưởng nên có mối quan hệ ruột thịt với người được bảo hiểm (là cha mẹ, anh chị em ruột, con ruột hoặc mối quan hệ vợ chồng với người được bảo hiểm).
  • Nên chỉ định rõ người thụ hưởng: Nếu người mua không chỉ rõ người được thụ hưởng, khi người được bảo hiểm tử vong thì việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm sẽ lâu hơn, chưa kể đến việc rất có thể xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp quyền thừa kế tiền bảo hiểm giữa các thành viên trong gia đình.
  • Nên câp nhật người thụ hưởng theo thời gian: bên mua bảo hiểm có thể thay đổi người thụ hưởng nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của người được bảo hiểm và phải thông báo bằng văn bản cho công ty bảo hiểm.

Như vậy, người thụ hưởng bảo hiểm được hiểu đơn giản là người thừa kế hợp pháp số tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm không may bị tử vong. Để nhận được tiền đền bù do người được bảo hiểm tử vong, người thụ hưởng cần có giấy chứng tử của người được bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có quyền chỉ định người thụ hưởng và có quyền thay đổi đối tượng đó bất cứ lúc nào trong thời hạn của hợp đồng nếu được sự đồng ý của công ty bảo hiểm.

 

Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

4,5 (8 lượt)

4,5 (8 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *