TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Bảo lưu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có được không?

Phan Thị Linh Chi 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Trong quá trình tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, vì một số lý do khiến bạn không thể tiếp tục tham gia bảo hiểm nhân thọ nên muốn bảo lưu. Vậy bảo lưu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có được không?
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là sự thoả thuận giữa khách hàng (bên mua bảo hiểm) và doanh nghiệp bảo hiểm. Sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ phải đóng phí để hưởng quyền lợi chi trả phù hợp từ doanh nghiệp bảo hiểm, đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Việc đóng phí phải được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm.

Đóng phí bảo hiểm nhân thọ đầy đủ và đúng hạn sẽ giúp bạn duy trì các quyền lợi bảo hiểm lâu dài và bảo vệ người tham gia trước nhiều rủi ro như bệnh tật, tai nạn… hay nhận được đầy đủ quyền lợi đáo hạn khi kết thúc hợp đồng. Thậm chí đối với các loại bảo hiểm đầu tư, người tham gia còn có thể gia tăng tài sản tích lũy hiệu quả thông qua các quỹ đầu tư. Vậy trong bảo hiểm nhân thọ có bảo lưu hợp đồng hay không?

Bảo lưu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có được không?

Trong bảo hiểm nhân thọ, không có thuật ngữ bảo lưu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Bởi vậy, bảo lưu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chỉ là khái niệm truyền miệng, không có quy định nào giải thích về vấn đề này. 

Cho nên: Khách hàng không có quyền bảo lưu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Thay vào đó, bảo hiểm nhân thọ mang đến hai quyền lợi hữu ích cho người tham gia bảo hiểm, đó là:

 • Gia hạn đóng phí bảo hiểm 60 ngày tính từ ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm theo quy định
 • Bên mua bảo hiểm được phép khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm trong vòng 2 năm kể từ ngày hợp đồng mất hiệu lực 

Có bảo lưu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được không?

Có được bảo lưu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ không?

Gia hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ

Đây là một trong những quyền lợi hữu ích cho người tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Theo đó, sau thời hạn đóng phí bảo hiểm ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm mà người tham gia vẫn chưa nộp các khoản phí đầy đủ, thì có thể gia hạn thêm thời gian đóng phí khoảng từ 60 - 120 ngày (tùy quy định ở mỗi công ty). Trong khoảng thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm được duy trì hiệu lực và toàn bộ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm vẫn được đảm bảo. 

Hiện nay hầu hết các công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam áp dụng thời gian gia hạn đóng phí là 60 ngày. Người mua bảo hiểm được phép chậm nộp phí trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí. Trong thời gian gia hạn đóng phí, nếu người tham gia không may xảy ra rủi ro thì công ty bảo hiểm vẫn thực hiện việc chi trả, bồi thường quyền lợi bảo hiểm như thỏa thuận trong hợp đồng. 

Việc gia hạn thời gian đóng phí, khách hàng không cần phải thực hiện thao tác hay thủ tục gì. Công ty bảo hiểm sẽ tự động gia hạn theo đúng thời gian đã quy định trong điều khoản sản phẩm.

Sau khi kết thúc thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm, nếu bên mua bảo hiểm không đóng đủ khoản phí bảo hiểm đến hạn, hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực kể từ Ngày đến hạn đóng phí, trừ trường hợp Hợp đồng bảo hiểm đã có Giá trị hoàn lại.

Trong suốt thời gian hợp đồng mất hiệu lực, không có bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào được chi trả. Đối với ngày gia hạn đóng phí, khách hàng cần đọc kỹ trong bản điều khoản, quy tắc sản phẩm để nắm rõ nhất.

Đừng bỏ qua các quy định về phí bảo hiểm nhân thọ để hiểu hơn về vấn đề này.

Khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Trong bảo hiểm nhân thọ, nếu hợp đồng bảo hiểm tạm thời mất hiệu lực do không đóng phí hay do khoản tạm ứng và nợ lãi lớn hơn giá trị tiền mặt/giá trị tài khoản hợp đồng, người tham gia vẫn có thể khôi phục lại hợp đồng trong vòng 2 năm kể từ lúc hợp đồng bị tạm dừng, sau khi nộp phí đầy đủ.

Đối với việc khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ có quy định rõ ràng trong điều khoản của từng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Chẳng hạn, điều khoản sản phẩm PRU-Tương Lai Tươi Sáng của Prudential quy định về việc khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm như sau:

Khi Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực theo Điều 11.1.d và Điều 14.1. Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm, nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Bên mua bảo hiểm nộp yêu cầu khôi phục hiệu lực bằng văn bản trong vòng 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực gần nhất nhưng không trễ hơn Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng; và
 • Bên mua bảo hiểm đóng toàn bộ số Phí bảo hiểm chưa đóng và các Khoản giảm thu nhập đầu tư, nếu có, theo quy định của Prudential; và
 • Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm vẫn đáp ứng mọi điều kiện để được bảo hiểm theo quy định của Prudential; và
 • Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin về nhân thân, sức khỏe, nghề nghiệp trong Hồ sơ yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm và tuân thủ các điều kiện đã thỏa thuận tại Quy tắc, Điều khoản này. Nếu Bên mua bảo hiểm vi phạm các nghĩa vụ theo quy định tại điều này, yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị hủy bỏ theo quy định tại Điều 11.2.a nêu tại Quy tắc, Điều khoản này.

Nếu được Prudential chấp nhận khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm, thời điểm có hiệu lực của việc khôi phục này được tính từ ngày Prudential cấp Giấy xác nhận khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm, với điều kiện cả Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải còn sống vào thời điểm Prudential cấp Giấy xác nhận khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm (tức là ngày ghi trên Giấy xác nhận khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm). Prudential không bảo hiểm cho những sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực.

Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ tuân thủ các điều kiện đã thỏa thuận theo Hợp đồng bảo hiểm. Nếu Bên mua bảo hiểm vi phạm các nghĩa vụ theo quy định tại điều này, yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm tự động bị hủy bỏ và Prudential sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền được Bên mua bảo hiểm đóng khi yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm, không có lãi, sau khi trừ đi chi phí xét nghiệm y khoa và (các) chi phí liên quan, nếu có”.

Đơn yêu cầu khôi phục hợp đồng Manulife

Mẫu đơn yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm Manulife (Ảnh chụp)

Còn, Điều 23 trong bản Điều khoản sản phẩm Cuộc Sống Tươi Đẹp của Manulife Việt Nam quy định:

Bên Mua Bảo Hiểm có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp Đồng trong vòng hai (02) năm kể từ ngày Hợp Đồng bị mất hiệu lực nhưng không trễ hơn Ngày Đáo Hạn Hợp Đồng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 1. a) Bên Mua Bảo Hiểm phải gửi yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp Đồng bằng văn bản theo quy định của Công Ty; và
 2. b) Hợp Đồng chưa bị chấm dứt trước thời hạn để nhận Giá Trị Hoàn Lại; và
 3. c) Bằng chứng về khả năng có thể được bảo hiểm của Người Được Bảo Hiểm được Công Ty chấp nhận; và
 4. d) Bên Mua Bảo Hiểm phải thanh toán:

(i) Toàn bộ các khoản phí bảo hiểm quá hạn tính đến ngày Công Ty chấp thuận việc khôi phục Hợp Đồng; và

(ii) Nợ chưa trả và lãi được tính với mức lãi suất do Công Ty quy định và được công bố trên website của Công Ty. Nếu được Công Ty chấp thuận, ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng sẽ được thể hiện tại Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng do Công Ty phát hành”.

Như vậy, khách hàng có thể đề nghị khôi phục hiệu lực hợp đồng bằng văn bản theo mẫu của công ty tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng 24 tháng kể từ ngày hợp đồng tạm thời mất hiệu lực và nộp lại các khoản phí bảo hiểm và lãi chậm đóng.

Bạn có thể cập nhật mẫu đơn yêu cầu khôi phục hợp đồng bảo hiểm của một số công ty dưới đây:

Hy vọng với bài viết trên bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi “bảo lưu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có được không”, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp. Khi mua bảo hiểm nhân thọ, các thông tin liên quan đến sản phẩm bảo hiểm đều được cung cấp đầy đủ trong điều khoản, quy tắc sản phẩm. Bởi vậy, cần đặc biệt nghiên cứu kỹ và nắm rõ các điều khoản bảo hiểm nhân thọ quan trọng cần chú ý để đảm bảo quyền lợi trong suốt quá trình tham gia.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Bảo lưu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có được không?
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất