TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mất hiệu lực có thể khôi phục lại được không?

Lê Thị Quyên & Nguyễn Thị Lan 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hợp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị mất hiệu lực. Vậy trong trường hợp đó, hợp đồng bảo hiểm có thể khôi phục lại được không?

Sau khi hoàn tất hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm theo quy định, công ty bảo hiểm sẽ cấp giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ cho bạn. Khi đó hợp đồng của bạn chính thức có hiệu lực, mọi quyền lợi sẽ được công ty bảo hiểm chi trả theo như quy định trong bản hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. Khi hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ không nhận được bất cứ quyền lợi nào khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Hợp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị mất hiệu lực khi nào?

Không đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Để duy trì hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Căn cứ Khoản 2, Điều 35, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định như sau:

“2. Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới hai năm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác”.

Theo quy định trên thì đến thời điểm đóng phí nhưng bên mua bảo hiểm không thể đóng được thì sẽ có thời hạn là 60 ngày để hoàn thiện việc đóng phí bảo hiểm. Sau 60 ngày kể từ ngày gia hạn những khoản phí bảo hiểm vẫn không được đóng thì sẽ có những phương án giải quyết sau:

- Hợp đồng bảo hiểm không có giá trị hoàn lại: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ bị mất hiệu lực và bên mua bảo hiểm không được hoàn phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đóng phí bảo hiểm dưới hai năm.

- Vào ngày kết thúc thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm nếu công ty vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào được đóng cho hợp đồng và bên mua bảo hiểm không có yêu cầu chấm dứt hợp đồng, phí bảo hiểm đến hạn sẽ được khấu trừ từ các khoản quyền lợi, bảo tức và lãi tích lũy chưa rút (nếu có) của hợp đồng.

Nếu giá trị của các khoản quyền lợi, bảo tức và lãi tích lũy chưa rút không đủ đóng cho một kỳ phí, khoản phí bảo hiểm còn thiếu sẽ được tự động tạm ứng từ giá trị tiền mặt trừ nợ (nếu có) của hợp đồng như là một khoản tạm ứng để thanh toán phí bảo hiểm tự động. Hợp đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Nếu giá trị tiền mặt không đủ thanh toán cho một kỳ phí bảo hiểm theo định kỳ hiện tại, hợp đồng sẽ tự động chuyển đổi sang định kỳ đóng phí ngắn hơn để được tiếp tục tạm ứng từ giá trị tiền mặt trừ nợ (nếu có) để đóng phí bảo hiểm tự động, với điều kiện định kỳ phí tối thiểu là hàng tháng. Nếu giá trị tiền mặt trừ nợ (nếu có) không đủ đóng phí bảo hiểm theo định kỳ phí tháng, hợp đồng sẽ mất hiệu lực khi kết thúc thời gian gia hạn đóng phí.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Tạm ứng từ giá trị tài khoản hợp đồng/giá trị tiền mặt nhưng không có khả năng trả lại

Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu công ty tạm ứng từ giá trị tiền mặt nếu hợp đồng có giá trị tiền mặt. Theo đó, bên mua bảo hiểm thể tạm ứng tối đa 80% giá trị tài khoản hợp đồng/giá trị tiền mặt sau khi trừ đi các khoản nợ (nếu có) theo quy định trong điều khoản hợp đồng. Mức lãi suất tính cho cho các khoản tạm ứng sẽ được công ty bảo hiểm công bố trong từng thời điểm và bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán lãi cho các khoản tạm ứng đó. Bên mua bảo hiểm có thể hoàn trả giá trị tạm ứng và lãi phát sinh vào bất cứ lúc nào nếu khoản thanh toán mỗi lần đáp ứng mức thanh toán tối thiểu do công ty quy định tại từng thời điểm.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ bị mất hiệu lực khi tổng khoản tạm ứng và nợ lãi tương ứng lớn hơn giá trị tiền mặt/giá trị tài khoản hợp đồng.

Đừng nhầm lẫn giữa Giá trị Tài khoản Hợp đồng và Giá trị giải ước khi tham gia bảo hiểm  nhân thọ.

Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực có thể khôi phục lại được không?

Căn cứ Khoản 4, Điều 35, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định về việc khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm như sau:

“4. Các bên có thể thỏa thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương đình chỉ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn hai năm, kể từ ngày bị đình chỉ và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu”.

Theo đó bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng trong vòng 02 năm kể từ ngày hợp đồng bị mất hiệu lực nhưng không trễ hơn ngày đáo hạn hợp đồng bảo hiểm nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Bên mua bảo hiểm phải gửi yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bằng văn bản theo quy định của công ty bảo hiểm

- Hợp đồng chưa bị chấm dứt trước thời hạn để nhận giá trị hoàn lại

- Cung cấp bằng chứng về khả năng có thể được bảo hiểm của người được bảo hiểm được công ty bảo hiểm chấp nhận

- Phải thanh toán: 

  • Toàn bộ các khoản phí bảo hiểm quá hạn tính đến ngày công ty chấp thuận việc khôi phục hợp đồng
  • Nợ chưa trả và lãi được tính với mức lãi suất do công ty quy định

Lưu ý: Nếu được công ty chấp thuận, ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng sẽ được thể hiện tại Xác nhận thay đổi hợp đồng do công ty bảo hiểm phát hành.

Thủ tục khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm?

Để khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm, bên mua phải hiểm phải làm các thủ tục sau:

  • Điền đầy đủ thông tin vào “Đơn yêu cầu điều chỉnh Hồ sơ/Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ”;
  • Kê khai đầy đủ thông tin vào Tờ khai sức khỏe;
  • Nộp các khoản phí bảo hiểm và lãi quá hạn theo quy định.

Giấy yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm của Aviva 1

Giấy yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm của Aviva 2

Giấy yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm của Aviva

Sau khi hoàn thành hồ sơ trên, bạn sẽ gửi về địa chỉ văn phòng của công ty bảo hiểm mà mình tham gia. Phòng thẩm định Hợp đồng của công ty bảo hiểm sẽ xem xét yêu cầu khôi phục của khách hàng và có thể yêu cầu người được bảo hiểm kiểm tra sức khỏe nếu cần thiết. Nếu bạn cần thêm sự hướng dẫn, hãy đăng ký tư vấn, TheBank sẽ giải đáp mọi thắc mắc cũng như hướng dẫn chi tiết cách điều hồ sơ yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm giúp bạn.

Đăng ký ngay

Trong suốt thời gian hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị mất hiệu lực, công ty bảo hiểm sẽ không chi trả bất kỳ quyền lợi nào. Vì vậy, nếu chẳng may rơi vào tình huống đó, hãy nhanh chóng khôi phục hiệu lực hợp đồng để đảm bảo quyền lợi của mình.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mất hiệu lực có thể khôi phục lại được không?
5 2

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất