avatart

khach

icon

Rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế khi không có di chúc như thế nào?

Kiến thức gửi tiết kiệm

- 27/07/2019

0

Kiến thức gửi tiết kiệm

27/07/2019

0

Các ngân hàng đều quy định người đến rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hợp pháp cũng như có sự thỏa thuận rõ ràng giữa những người đồng thừa kế.

Mục lục [Ẩn]

Nếu người đứng tên sổ tiết kiệm chẳng may mất đi mà chưa làm di chúc hợp pháp thì việc rút tiền gửi tiết kiệm sẽ thực hiện theo quyền thừa kế đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên cần phải xác định rõ những người nào được hưởng thừa kế và thủ tục rút tiền từ phía ngân hàng. Để nắm rõ các nội dung về quyền thừa kế rút tiền gửi tiết kiệm, hãy cùng tìm hiểu bài viết sau.

Quy định về người được hưởng thừa kế và hàng thừa kế

Để xác định người được rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế thì cần tìm hiểu về các hàng thừa kế được quy định tại điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: Cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Còn theo điều 621 quy định:

“1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.”

Từ những chia sẻ ở trên có thể thấy, việc thừa kế các tài sản nói chung và sổ tiết kiệm nói riêng đã được pháp luật quy định rất rõ ràng trong các văn bản luật cụ thể.

Khi không có di chúc, việc rút tiền tiết kiệm sẽ thực hiện theo quyền thừa kế Khi không có di chúc, việc rút tiền tiết kiệm sẽ thực hiện theo quyền thừa kế

Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế

Quy trình rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế

Trước khi tiến hành rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế, bạn hãy nắm rõ quy trình về vấn đề này như sau:

Bước 1: Phân chia di sản theo pháp luật

Khoản 2 Điều 660 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về việc phân chia di sản như sau:

"Điều 660. Phân chia di sản theo pháp luật

...2. Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia."

Bước 2: Công chứng giấy tờ

Sau khi xác nhận được những người được nhận di sản thừa kế này, bạn tiến hành công chứng văn bản khai nhận di sản. 

Các văn bản này phải được thực hiện công chứng theo khoản 1 Điều 57 Luật công chứng năm 2014:

"1. Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác...

3. Công chứng viên phải kiểm tra để xác định người để lại di sản đúng là người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công chứng đúng là người được hưởng di sản; nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng việc để lại di sản và hưởng di sản là không đúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.

Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản trước khi thực hiện việc công chứng.

4. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản."

Bước 3: Đến ngân hàng để rút tiền

Sau khi thực hiện xong thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản mà những thành viên trong gia đình đã thỏa thuận, bạn hoặc những người thuộc thừa kế nói trên có thể đến ngân hàng thực hiện thủ tục để lấy sổ tiết kiệm theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004 về việc ban hành quy chế về tiền gửi tiết kiệm, cụ thể tại Điều 17 Quyết định này quy định:

"Điều 17. Rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế

Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế do tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm quy định phù hợp với các quy định về thừa kế tại Bộ Luật dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan."

Trong trường hợp, Ngân hàng vẫn làm khó gia đình bạn trong việc rút sổ tiết kiệm thì gia đình bạn có thể làm đơn gửi lên Tòa án có thẩm quyền để được giải quyết.”

Xem thêm: Quy trình rút tiền gửi tiết kiệm

Người thừa kế được chia theo từng hàng thừa kế Người thừa kế được chia theo từng hàng thừa kế

Thủ tục

Sau khi thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, mỗi người thừa kế được phân chia hoặc người được các đồng thừa kế ủy quyền có quyền đến ngân hàng để rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế theo trình tự, thủ tục, hướng dẫn của ngân hàng.

Khi rút tiền gửi tiết kiệm, hầu hết các ngân hàng đều yêu cầu người thừa kế thực hiện các thủ tục sau:

  • Xuất trình thẻ tiết kiệm.
  • Xuất trình CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực.
  • Giấy ủy quyền của các đồng thừa kế nếu là người đại diện cho các đồng thừa kế lãnh thay. Giấy uỷ quyền này cần có xác nhận của UBND xã, phường nơi chủ sở hữu sổ tiền gửi tiết kiệm cư trú.
  • Giấy chứng tử của chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm (bản chính hoặc bản sao do người cấp Giấy chứng tử cấp) hoặc quyết định của Tòa Án về việc tuyên bố một người đã chết (bản chính hoặc bản sao do Tòa Án đã ra quyết định cấp).
  • Một trong những văn bản sau:
  • Trường hợp thừa kế theo di chúc: Bản di chúc hợp pháp (bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực).
  • Trường hợp thừa kế theo pháp luật: Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án về thừa kế (bản chính hoặc bản sao trích lục) hoặc văn bản thỏa thuận phân chia di sản của những người thừa kế hoặc văn bản khai nhận di sản được công chứng, chứng thực theo quy định.
  • Các văn bản cần thiết khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
  • Giấy rút tiền tại ngân hàng (Theo mẫu do ngân hàng cung cấp)

Đọc thêm: Quy trình rút hộ sổ tiết kiệm

Đại diện được ủy quyền của những người đồng thừa kế đến làm việc với ngân hàng Đại diện được ủy quyền của những người đồng thừa kế đến làm việc với ngân hàng

Như vậy, khi rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế, người thực hiện cần tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật cũng như đáp ứng yêu cầu về thủ tục từ phía ngân hàng. Quá trình thực hiện sẽ diễn ra nhanh chóng với sự trợ giúp của các nhân viên ngân hàng. Nếu bạn còn những thắc mắc về gửi tiết kiệm, hãy ĐĂNG KÝ NGAY để được tư vấn miễn phí. 


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn gửi tiết kiệm

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH LÃI SUẤT GỬI TIẾT KIỆM

Số tiền gửi

Chọn số tiền gửi

Hình thức nhận lãi

Chọn hình thức nhận lãi

Kỳ hạn gửi

Chọn kỳ hạn gửi

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *