avatart

khach

icon

3 phút nắm rõ quy định và cách tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm

Kiến thức gửi tiết kiệm

- 22/07/2019

0

Kiến thức gửi tiết kiệm

22/07/2019

0

Những quy định về lãi suất tiền gửi tiết kiệm theo các thông tư của ngân hàng Nhà nước là những thông tin mà bạn cần nắm chắc để luôn luôn chủ động khi đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Mục lục [Ẩn]

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm là gì?

Tiền gửi tiết kiệm là một hình thức gửi tiền mà trong đó khách hàng sẽ lựa chọn để gửi một số tiền của mình vào một ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định.

Lãi suất gửi tiết kiệm là tỷ lệ mà người gửi nhận được khi gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng theo quy định của ngân hàng đó. Theo đó, số tiền lãi này được ngân hàng trả cho khách hàng khi ngân hàng sử dụng nguồn huy động vốn từ các khoản tiết kiệm để đầu tư và kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định.

Xem thêm: Gửi tiết kiệm ngân hàng nào tốt nhất? Các tiêu chí lựa chọn ngân hàng

 

Quy định về lãi suất tiền gửi tiết kiệm theo thông tư 07

Quy định của pháp luật về lãi suất tiền gửi tiết kiệm

Lãi suất đối với tiền gửi bằng VND

Theo Thông tư 07/2014/TT-NHNN Quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng thì:

  • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng) áp dụng lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức và cá nhân không vượt quá mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng, tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ và đối với từng loại hình tổ chức tín dụng.
  • Tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất bằng đồng Việt Nam đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên của tổ chức và cá nhân trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.
  • Tiền gửi bao gồm các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng), cá nhân theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng.
  • Lãi suất tối đa đối với tiền gửi quy định tại Thông tư này bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức, áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ và các phương thức trả lãi khác được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ.
  • Tổ chức tín dụng niêm yết công khai lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại các địa điểm nhận tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nghiêm cấm tổ chức tín dụng khi nhận tiền gửi thực hiện khuyến mại dưới mọi hình thức (bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác) không đúng với quy định của pháp luật và Thông tư này.

Lãi suất trong trường rút tiền trước hạn

Theo Thông tư 04/2011/TT-NHNN quy định áp dụng lãi suất khi rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng:

  • Tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng theo từng đồng tiền trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn; mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn này là thấp nhất tại thời điểm tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn. Tiền gửi bao gồm các hình thức tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng), cá nhân theo quy định tại Khoản 13 Điều 14 Luật Các tổ chức tín dụng.
  • Tổ chức tín dụng niêm yết công khai lãi suất áp dụng trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại các địa điểm huy động vốn (Hội sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm). Các thỏa thuận lãi suất tiền gửi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các bên tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết cho đến hạn trả; hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Quy định lãi suất khi rút tiền gửi trước hạn

Quy định lãi suất khi rút tiền gửi trước hạn

Lãi suất tối đa đối với tiền gửi VND

Ngày 08/6/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 19/2012/TT-NHNN (Thông tư 19) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là TCTD).

Cụ thể, NHNN quy định lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 2%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng là 9%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng là 9,5%/năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên do TCTD ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Tiền gửi bao gồm các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác của tổ chức (trừ TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), cá nhân theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng.

Thông tư 19 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/6/2012 và thay thế Thông tư số 17/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Thông tư 19 có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Thông tư này.

Mức quy định lãi suất gửi tiết kiệm tối đa

Mức quy định lãi suất gửi tiết kiệm tối đa theo thông tư 19

Cách tính lãi suất tiền gửi ngân hàng

Tính lãi suất ngân hàng cuối kỳ đúng ngày đến hạn

Đây là cách tính khi mà bạn gửi tiết kiệm và lãnh vào đúng ngày đến hạn (hay lãnh sau) hoặc cũng có thể áp dụng hình thức gửi tiết kiệm lĩnh trước (nhận tiền lãi ngay sau khi gửi)

Thông thường có công thức chung để tính lãi suất ngân hàng như sau:

Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%1 năm) x Số ngày gửi/360 ngày

hoặc

Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%1 năm)/12 x Số tháng gửi

Ví dụ:

  • Bạn gửi 100 triệu với kỳ hạn 1 năm lãi suất 7,5 % lãnh cuối kỳ thì số tiền lãi bạn nhận được sẽ là: 100.000.000 x 0.075/12 x 12 = 7.500.000 VND
  • Bạn gửi 100 triệu với kỳ hạn 9 tháng, với lãi suất 7% lãnh cuối kỳ thì tiền lãi bạn nhận được sẽ là: 100.000.000 x 0.07 x 270/360 = 5.250.000 VND
  • Bạn gửi 100 triệu với kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 4,5% lãnh cuối kỳ thì số tiền lãi bạn nhận được sẽ là: 100.000.000 x 0.045 x 90/360 = 1.125.000 VND

Tính lãi suất ngân hàng lãi hàng tháng

Công thức tính:

Tiền lãi hàng tháng = Số tiền gửi x Lãi suất (% 1 năm)/12

Ví dụ: Bạn gửi 100 triệu lãi suất 7% 1 năm lãnh định kỳ hàng tháng thì số tiền bạn nhận được mỗi tháng sẽ được: 100 triệu x 0.07/12 = 583.000 VND

Xem thêm: Lãi suất gửi tiết kiệm online của các ngân hàng hiện nay

Đó là những tất cả những thông tư quy định về lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng hiện nay. Hiện các ngân hàng đều thực hiện theo đúng quy định về lãi suất tiền gửi tiết kiệm như ở thông tư trên do vậy khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về các khoản tiền gửi của mình.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

4 (1 lượt)

4 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn gửi tiết kiệm

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH LÃI SUẤT GỬI TIẾT KIỆM

Số tiền gửi

Chọn số tiền gửi

Hình thức nhận lãi

Chọn hình thức nhận lãi

Kỳ hạn gửi

Chọn kỳ hạn gửi

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *