avatart

khach

icon

So sánh đặc điểm giữa đầu tư trái phiếu và đầu tư cổ phiếu

Chứng khoán

- 14/08/2021

0

Chứng khoán

14/08/2021

0

Đầu tư trái phiếu và đầu tư cổ phiếu đang là 2 loại đầu tư được nhiều ngươi quan tâm. Đều là những hình thức đầu tư hấp dẫn tại nước ta hiện nay, vậy bản thân 2 loại hình đầu tư này có điểm giống và khác nhau như thế nào?

Mục lục [Ẩn]

Trên thị trường chứng khoán hiện nay, trái phiếu và cổ phiếu là 2 hình thức đầu tư phổ biến, thu hút nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên rất nhiều nhà đầu tư vẫn tỏ ra băn khoăn trong việc lựa chọn đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu, bởi họ chưa phân biệt rõ được hai loại tài sản chứng khoán này. Vậy trái phiếu và cổ phiếu khác nhau như thế nào?

Trái phiếu là gì?

Điều 4, Luật Chứng khoán 2019 đưa ra định nghĩa: “Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành”.

Hiểu một cách đơn giản nhất, trái phiếu là giấy ghi nhận nợ quy định nghĩa vụ của công ty phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ trái phiếu (người cho vay) một khoản tiền xác định.

Đầu tư trái phiếu có thể hiểu đơn giản là bạn cho người khác vay tiền nhưng có giấy bảo đảm và được lấy lợi tức. Đầu tư trái phiếu nhà đầu tư thu được nhiều lợi ích khi đầu tư trái phiếu chính phủ cũng khi trái phiếu doanh nghiệp.

Đọc thêm: Trái phiếu là gì? Đặc điểm và phân loại trái phiếu

Đầu tư trái phiếu

Đầu tư trái phiếu mang về lợi nhuận cho nhà đầu tư

Cổ phiếu là gì?

Khoản 2, Điều 4, Luật Chứng khoán 2019 đưa ra định nghĩa về cổ phiếu như sau: “Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành”.

Như vậy, cổ phiếu được hiểu đơn giản là giấy tờ có giá xác nhận quyền sở hữu cổ phần của doanh nghiệp. Rất nhiều công ty quyết định chọn phương án phát hành cổ phiếu để phục vụ cho kế hoạch tăng trưởng của mình. 

Cổ phiếu là đại diện cho quyền sở hữu doanh nghiệp của mỗi cổ đông, vì thế doanh nghiệp không có trách nhiệm phải hoàn trả lại số tiền góp vốn đó cho những chủ sở hữu cổ phiếu doanh nghiệp của mình.

Xem thêm: Cổ phiếu là gì? Tại sao nên đầu tư vào cổ phiếu?

Rất nhiều công ty quyết định chọn phương án phát hành cổ phiếu để phục vụ cho kế hoạch tăng trưởng của mình. Cổ phiếu là đại diện cho quyền sở hữu doanh nghiệp của mỗi cổ đông. Vì thế doanh nghiệp không có trách nhiệm phải hoàn trả lại số tiền góp vốn đó cho những chủ sở hữu cổ phiếu doanh nghiệp của mình.

Đầu tư cổ phiếu được hiểu đơn giản là nhà đầu tư góp vốn để xây dựng một công ty và sẽ được chia lợi nhuận dựa trên kết quả kinh doanh của công ty ấy. Đầu tư cổ phiếu mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp. Cập nhật các lợi ích khi đầu tư cổ phiếu để hiểu hơn về kênh đầu tư này.

So sánh cổ phiếu và trái phiếu

Trái phiếu và cổ phiếu là hai hình thức đầu tư được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm hiện nay. Giữa hai loại tài sản này có những điểm chung cơ bản nhưng cũng tồn tại nhiều điểm khác biệt.

Giống nhau

Trái phiếu và cổ phiếu có những đặc điểm giống nhau sau đây:

 • Trái phiếu và cổ phiếu đều là loại tài sản thuộc chứng khoán (căn cứ theo Điều 4, Luật chứng khoán 2019)
 • Trái phiếu và cổ phiếu đều là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành.
 • Cả hai đều được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
 • Trái phiếu và cổ phiếu đều có thể trao đổi mua bán, chuyển nhượng cầm cố, thế chấp, thừa kế.
 • Đều được nhận lãi, cụ thể cổ tức đối với cổ phiếu và trái tức đối với trái phiếu
 • Đều là phương tiện thu hút vốn của nhà phát hành
 • Đều là công cụ đầu tư của nhà đầu tư.

Trái phiếu và cổ phiếu giống nhau ở điểm nào?

Trái phiếu và cổ phiếu giống nhau ở điểm nào?

Khác nhau

Trái phiếu và cổ phiếu có những điểm khác biệt cơ bản mà nhà đầu tư cần phân biệt rõ. Chi tiết điểm khác nhau giữa 2 kênh huy động vốn này được thể hiện ở bảng sau:

Tiêu chí so sánh Trái phiếu Cổ phiếu
Bản chất

Là chứng khoán nợ, người nắm giữ trái phiếu là chủ nợ của công ty

Là chứng khoán vốn, người nắm giữ cổ phiếu là một chủ sở hữu của công ty

Chủ thể phát hành

Chính phủ, Doanh nghiệp

Công ty cổ phần

Tư cách chủ sở hữu

Người sở hữu trái phiếu không phải là thành viên hay cổ đông của công ty, họ trở thành chủ nợ của công ty.

Người sở hữu cổ phiếu là cổ đông của công ty cổ phần.

Quyền của chủ sở hữu

Người sở hữu trái phiếu không có quyền tham gia vào hoạt động của công ty.

Không có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử, ứng cử

Người sở hữu cổ phiếu có quyền tham gia vào hoạt động công ty.

Cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ, quyền đề cử, ứng cử

Kết quả của việc phát hành Việc phát hành trái phiếu sẽ làm tăng vốn vay, nghĩa vụ trả nợ của công ty nhưng không làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu. Việc phát hành cổ phiếu sẽ làm tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần và làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu
Thời gian sở hữu

Có một thời hạn nhất định được ghi trong trái phiếu.

Không có thời hạn cụ thể, nó phụ thuộc vào ý chí và quyết định của chủ sở hữu cổ phiếu.

Lợi tức thu được

Người sở hữu trái phiếu được trả một tỷ lệ lãi suất nhất định gọi là trái tức.

Trái tức không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Người sở hữu cổ phiếu được nhận cổ tức. 

Cổ tức được chia không cố định mà phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Nguồn trả lãi của doanh nghiệp Chi phí lãi từ trái phiếu phải trả cho trái chủ là chi phí trước thuế, được khấu trừ khi tính thuế. Nguồn trả cổ tức là phần trích từ lợi nhuận sau thuế.
Tính hoàn trả Trái phiếu được hoàn vốn và có thời hạn xác định. Cổ phiếu không có tính hoàn trả trực tiếp.
Độ rủi ro khi đầu tư Thường ít rủi ro và rủi ro phụ thuộc vào doanh nghiệp Độ rủi ro cao
Tính chuyển đổi Có thể chuyển đổi thành cổ phiếu Không có tính chuyển đổi thành trái phiếu phiếu
Thanh toán khi công ty phá sản hoặc giải thể Khi công ty phá sản, giải thể, trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước khi thực hiện các nghĩa vụ khác cũng như trước chủ sở hữu cổ phần Khi công ty phá sản, giải thể, phần vốn góp của cổ đông được thanh toán sau cùng khi đã thanh toán hết các nghĩa vụ khác.
Trách nhiệm của chủ sở hữu Người sở hữu trái phiếu không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty. Người sở hữu cổ phiếu chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp vào công ty.

Nên đầu tư trái phiếu hay cổ phiếu?

Rất nhiều nhà đầu tư khi đứng trước hai loại chứng khoán này đều thắc mắc liệu nên đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu. Để đưa ra câu trả lời chính xác nhất, chúng ta cùng điểm qua các ưu - nhược điểm của trái phiếu và cổ phiếu.

Ưu - nhược điểm của trái phiếu

Ưu điểm:

 • Đầu tư vào trái phiếu sẽ an toàn và ít rủi ro hơn so với đầu tư vào cổ phiếu.
 • Lợi tức (lãi suất) mà nhà đầu tư nhận được thường kỳ là cố định. Không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của nhà phát hành trái phiếu.
 • Trong trường hợp xấu xảy ra như nhà phát hành trái phiếu bị giải thể hay bị phá sản, trái phiếu sẽ được ưu tiên trả trước so với cổ phần ưu đãi và cổ phần thông thường. Ưu điểm này giúp nhà đầu tư an tâm hơn khi đưa ra quyết định đầu tư.
 • Nhà đầu tư có thể chuyển nhượng trái phiếu thông qua sàn giao dịch hoặc bán lại cho công ty.

Nhược điểm:

 • Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu bị vỡ nợ thì doanh nghiệp sẽ không có khả năng chi trả công nợ cho người sở hữu trái phiếu vì trái phiếu doanh nghiệp không được đảm bảo vô điều kiện bởi tín dụng chính phủ mà phụ thuộc vào khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp.
 • Nếu rơi vào thời điểm rớt giá, nhà đầu tư bán trái phiếu vào cuối thời hạn của trái phiếu thì sẽ không nhận được nhiều lợi ích như khoản đầu tư trái phiếu ban đầu nữa. 
 • Nhà đầu tư không có quyền biểu quyết, tham gia vào hoạt động của công ty
 • Nhà đầu tư trái phiếu phải đối mặt với rủi ro tái đầu tư – khi nhận được tiền lãi phải lo đầu tư số tiền đó.

Ưu - nhược điểm của cổ phiếu

Ưu điểm:

 • Nhận lãi từ hoạt động của doanh nghiệp mà không cần quản lý. Bởi sở hữu cổ phiếu là sở hữu một phần vốn điều lệ của công ty, có quyền hưởng cổ tức (tiền lãi hàng năm) mà không cần tham gia quản lý, giám sát thường xuyên.
 • Người sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết tham gia vào hoạt động của công ty.
 • Thị trường cổ phiếu có tính thanh khoản cao. Nhà đầu tư có thể dễ dàng thỏa thuận và chuyển giao quyền sở hữu cổ phiếu với các thủ tục đơn giản. Các lệnh giao dịch dễ được khớp và tiền sẽ được chuyển thành công từ người mua sang người bán.
 • Đầu tư cổ phiếu có khả năng sinh lời cao. Nếu nhà đầu tư biết lựa chọn công ty với sức tăng trưởng tốt thì lợi nhuận thu được sẽ cực kỳ hấp dẫn. 

Nhược điểm:

 • Cổ tức (tiền lãi hàng năm) được chia không cố định, phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty;
 • Mua bán cổ phiếu phải thông qua sàn giao dịch (nếu công ty đã niêm yết) hoặc giao dịch thỏa thuận. Khi đầu tư cổ phiếu tồn tại nhiều rủi ro liên quan đến giá, sàn giao dịch hoặc mã cổ phiếu bạn chọn... nên nếu nhà đầu tư không nhạy bén sẽ dễ thua lỗ.
 • Công ty sẽ không mua lại cổ phiếu, chỉ có thể bán cổ phiếu cho người khác.
 • Cổ phiếu biến động thường xuyên nên khó nắm bắt được giá cả nếu như thiếu các kỹ năng phân tích, đánh giá.

Như vậy thông qua các ưu - nhược điểm này của đầu tư cổ phiếu và đầu tư trái phiếu có thể thấy, đầu tư cổ phiếu tồn tại nhiều rủi ro hơn so với trái phiếu. Nếu bạn thiếu các kiến thức và kinh nghiệm thực chiến sẽ rất dễ thất bại.

Hy vọng qua bài viết này bạn đã hiểu rõ hơn về 2 hình thức đầu tư này cũng như so sánh được những ưu điểm và nhược điểm. Từ đó sẽ đưa ra được quyết định đầu tư trái phiếu hay đầu tư cổ phiếu phù hợp với mình hơn.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (3 lượt)

5 (3 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *