avatart

khach

icon

Những dấu hiệu căn bản cho ai muốn biết dữ trự ngoại hối là gì?

Tiền tệ

- 15/05/2023

0

Tiền tệ

15/05/2023

0

Dự trữ ngoại hối là số tiền mà một quốc gia giữ lại từ doanh thu xuất khẩu hoặc tài trợ từ các quốc gia khác, được định giá bằng tiền tệ của các nước khác, và được giữ trong ngân hàng trung ương của quốc gia đó. Việc dự trữ ngoại hối cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ các chính sách tài khóa của quốc gia, bảo vệ chính sách thương mại và giảm thiểu rủi ro trong trường hợp khó khăn tài chính xảy ra. Theo dõi bài viết sau đây để hiểu rõ tầm quan trọng của dự trữ ngoại hối.

Mục lục [Ẩn]

Dự trữ ngoại hối là gì?

Dự trữ ngoại hối hay dự trữ ngoại tệ là số tiền và tài sản của một quốc gia được tích lũy từ các hoạt động kinh doanh, các khoản vay ngoại tệ… do Ngân hàng Trung ương của một quốc gia nắm giữ. 

Dự trữ ngoại hối của một quốc gia sẽ được tích lũy dưới dạng ngoại tệ, được sử dụng cho các mục đích thanh toán quốc tế hoặc hỗ trợ giá trị đồng tiền của một quốc gia. 

Các hình thức dự trữ ngoại hối

Ngoại hối của một quốc gia thường được dự trữ dưới các hình thức như sau:

 • Tiền mặt
 • Số dư của tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài
 • Hối phiếu, trái phiếu hoặc các giấy tờ ghi nợ khác của chính phủ nước ngoài, ngân hàng nước ngoài, các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế
 • Vàng
 • Các loại ngoại hối khác

Tại Việt Nam, theo quy định tại Điều 4 Pháp lệnh Ngoại hối 2005, ngoại hối bao gồm các thành phần sau:

 • Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực (sau đây gọi là ngoại tệ);
 • Phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ, gồm séc, thẻ thanh toán, hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ và các phương tiện thanh toán khác;
 • Các loại giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác;
 • Vàng thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước, trên tài khoản ở nước ngoài của người cư trú; vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng trong trường hợp mang vào và mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam;
 • Đồng tiền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp chuyển vào và chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc được sử dụng trong thanh toán quốc tế

Các hình thức dự trữ ngoại hối

Các hình thức dự trữ ngoại hối

Vì sao phải dự trữ ngoại hối?

Tại sao quốc gia cần dự trữ ngoại hối? 

Dự trữ ngoại hối là để đảm bảo rằng họ có đủ tiền để mua hàng hóa và dịch vụ từ các quốc gia khác, và để hỗ trợ cho đồng tiền của họ trong thị trường ngoại hối. Khi một quốc gia có nhiều dự trữ ngoại hối, họ có thể sử dụng các khoản tiền này để mua hàng hóa và dịch vụ từ các quốc gia khác, và để hỗ trợ cho đồng tiền của họ trong thị trường ngoại hối nếu cần thiết. Ngoài ra, dự trữ ngoại hối còn giúp tăng tính ổn định và tin cậy của đồng tiền của quốc gia đó trong mắt các nhà đầu tư và các quốc gia khác.

Tại sao phải dự trữ ngoại hối?

Tại sao phải dự trữ ngoại hối?

Dự trữ ngoại hối có tầm quan trọng lớn đối với nền kinh tế và chính sách tài khóa của một quốc gia. Cụ thể:

 • Dự trữ ngoại hối giúp bảo vệ giá trị đồng tiền và nền kinh tế của một quốc gia khỏi biến động thị trường ngoại hối. Khi đồng tiền của một quốc gia bị giảm giá, dự trữ ngoại hối có thể được sử dụng để mua đồng tiền và tránh sự suy giảm giá trị của đồng tiền của quốc gia. Điều này giúp giữ vững sự ổn định cho đồng tiền và nền kinh tế của quốc gia.
 • Dự trữ ngoại hối có thể được sử dụng để hỗ trợ cho các chính sách tài khóa của quốc gia. Dự trữ ngoại hối có thể được sử dụng để thanh toán các khoản nợ nước ngoài, để giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế trong trường hợp khó khăn tài chính xảy ra.
 • Dự trữ ngoại hối cũng có tầm quan trọng quan trọng trong thương mại quốc tế. Dự trữ ngoại hối có thể được sử dụng để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu của quốc gia, giúp giữ cho hoạt động thương mại quốc tế liên tục và ổn định. 

Nói dễ hiểu, dự trữ ngoại hối là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ đồng tiền và nền kinh tế của một quốc gia, giúp giữ cho hoạt động thương mại quốc tế liên tục và ổn định, và là một công cụ quan trọng để hỗ trợ cho các chính sách tài khóa của quốc gia.

Tiêu chí đánh giá quy mô dự trữ ngoại hối của một quốc gia

Mỗi quốc gia đề có các tiêu chí riêng để đánh giá quy mô dự trữ ngoại hối. Dưới đây là một số tiêu chí thường được sử dụng:

 • Tổng giá trị của dự trữ ngoại hối: chỉ số quan trọng nhất để đánh giá quy mô dự trữ ngoại hối của một quốc gia. Nó được tính bằng tổng giá trị của tất cả các loại tiền tệ mà quốc gia đó nắm giữ.
 • Tỷ lệ dự trữ ngoại hối so với GDP: chỉ số thể hiện mức độ bảo vệ của một quốc gia trước những biến động trong thị trường ngoại hối. Nếu tỷ lệ này cao đồng nghĩa với việc quốc gia đó có khả năng chống lại những rủi ro từ thị trường ngoại hối.
 • Thời gian có thể sử dụng dự trữ ngoại hối: chỉ số thể hiện thời gian mà một quốc gia có thể sử dụng dự trữ ngoại hối để đáp ứng nhu cầu chi tiêu bên ngoài. Nếu thời gian này dài, có nghĩa là quốc gia đó có khả năng đối phó với những khó khăn trong tương lai.
 • Cấu trúc dự trữ ngoại hối: thể hiện sự phân bố của dự trữ ngoại hối của một quốc gia theo các loại tiền tệ khác nhau. Nếu quốc gia đó đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của mình, có nghĩa là họ đang giảm thiểu những rủi ro từ việc giữ một loại tiền tệ duy nhất.

Ngoài các chỉ số trên, quy mô dự trữ ngoại hối của một quốc gia còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố kinh tế và chính trị khác như tình hình tài chính, chính sách tiền tệ, tình hình nợ công, và các thỏa thuận thương mại quốc tế.

Cập nhật quy mô dự trữ ngoại hối của một số quốc gia hiện nay

Dưới đây là một số quốc gia có quy mô dự trữ ngoại hối lớn nhất hiện nay (dữ liệu tính đến tháng 5/2023):

Số thứ tự

Tên quốc gia

Quy mô dự trữ ngoại hối

1

Trung Quốc

3.2 nghìn tỷ USD

2

Nhật Bản

1.4 nghìn tỷ USD

3

Thụy Sĩ

1.1 nghìn tỷ USD

4

Mỹ

613 tỷ USD

5

Nga

600 tỷ USD

6

Ấn Độ

600 tỷ USD

7

Saudi Arabia

500 tỷ USD

8

Hàn Quốc

500 tỷ USD

Tỷ lệ dự trữ ngoại hối của Việt Nam

Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến ngày 31/3/2023, tổng dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt khoảng 105 tỷ USD.

Tỷ lệ dự trữ ngoại hối so với tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 12 tháng gần nhất đạt khoảng 145%, tỷ lệ này được coi là khá cao và cho thấy Việt Nam có khả năng đối phó tốt với các biến động của thị trường ngoại hối. Ngoài ra, tỷ lệ dự trữ ngoại hối so với GDP của Việt Nam cũng đang ở mức tương đối ổn định.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý và sử dụng dự trữ ngoại hối, bao gồm rủi ro từ các biến động của thị trường ngoại hối, sự bất ổn trong tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu. Do đó, Việt Nam cần phải tiếp tục tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả dự trữ ngoại hối, đồng thời tích cực đầu tư vào các nguồn lực khác để giảm thiểu sự phụ thuộc vào dự trữ ngoại hối.

Các phương pháp tăng cường dự trữ ngoại hối

Tăng dự trữ ngoại hối có thể giúp các quốc gia đối phó với những tình huống khẩn cấp, đảm bảo ổn định tài chính và kinh tế. Để tăng cường tỷ lệ dự trữ ngoại hối, các nước thường áp dụng những phương pháp sau đây: 

 • Mua các loại tiền tệ: Ngân hàng trung ương mua các loại tiền tệ khác nhau để tăng dự trữ ngoại hối của quốc gia.
 • Đầu tư vào chứng khoán và trái phiếu của các quốc gia khác: Ngân hàng trung ương có thể đầu tư vào chứng khoán và trái phiếu của các quốc gia khác nhằm tăng dự trữ ngoại hối của quốc gia.
 • Thỏa thuận trao đổi tiền tệ: Quốc gia có thể thỏa thuận với các quốc gia khác để trao đổi tiền tệ mà không cần sử dụng USD.
 • Dự trữ vàng: Mua và giữ vàng được coi là một hình thức dự trữ ngoại hối.

Việc quản lý và kiểm soát dự trữ ngoại hối là rất quan trọng. Ngân hàng trung ương phải đảm bảo rằng các khoản dự trữ ngoại hối được quản lý và kiểm soát một cách hiệu quả để đảm bảo tính an toàn và giảm thiểu rủi ro. Điều này bao gồm cả việc đánh giá và quản lý các yếu tố rủi ro thị trường, như thay đổi giá trị tiền tệ, tình hình kinh tế toàn cầu, và tình hình chính trị.

Giải đáp một số câu hỏi liên quan đến dự trữ ngoại hối

Quỹ dự trữ ngoại hối là gì?

Quỹ dự trữ ngoại hối (Foreign Exchange Reserve Fund) là khoản tiền mà một quốc gia tích lũy được từ việc mua vào các loại tiền tệ nước ngoài.

Quỹ dự trữ ngoại hối có chức năng đáp ứng các nhu cầu chi tiêu bên ngoài của quốc gia, hỗ trợ các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu, giảm thiểu rủi ro từ các biến động trên thị trường ngoại hối, và đảm bảo ổn định tài chính và kinh tế của quốc gia.

Dự trữ ngoại hối được tính như thế nào?
Dự trữ ngoại hối được tính bằng tổng số tiền mà một quốc gia giữ lại từ doanh thu xuất khẩu hoặc tài trợ từ các quốc gia khác, được định giá bằng tiền tệ của các nước khác, và được giữ trong ngân hàng trung ương của quốc gia đó.

Dự trữ ngoại hối có ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái không?
Việc dự trữ ngoại hối có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, vì khi một quốc gia có nhiều dự trữ ngoại hối hơn, họ có thể sử dụng các khoản tiền này để mua đồng tiền của các quốc gia khác, và do đó, giá trị đồng tiền của quốc gia đó có thể tăng lên.

Dự trữ ngoại hối của một quốc gia bị giảm khi nào?
Có nhiều yếu tố có thể làm giảm dự trữ ngoại hối của một quốc gia, bao gồm: thâm hụt thương mại, sự suy giảm của nền kinh tế, và việc chi tiêu quá mức của chính phủ.

Dự trữ ngoại hối đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo ổn định tài chính và kinh tế của một quốc gia. Nó giúp cho các quốc gia có thể đáp ứng được nhu cầu chi tiêu bên ngoài, đóng vai trò như một cơ chế bảo vệ trước những biến động của thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng dự trữ ngoại hối cần phải được thực hiện cẩn thận để tránh các rủi ro và ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của một quốc gia. Đồng thời, các quốc gia cũng cần phải tích cực đầu tư vào các nguồn lực khác, phát triển kinh tế đa dạng hơn để giảm thiểu sự phụ thuộc vào dự trữ ngoại hối.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *