TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Biểu phí dịch vụ thẻ ACB mới nhất có thể bạn chưa biết

Biểu phí dịch vụ thẻ ACB mới nhất có thể bạn chưa biết

0 Kiến thức thẻ ngân hàng

Thebank.vn Bạn đang muốn tra cứu thông tin chi tiết về biểu phí dịch vụ thẻ ACB cho các loại thẻ tín dụng. Xem ngay bảng thống kê biểu phí mới nhất của ngân hàng này dưới đây nhé.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Tìm hiểu về thẻ ACB

Thẻ ACB là loại thẻ do ngân hàng ACB phát hành, nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng như thanh toán, rút tiền mặt, chuyển khoản...

Các loại thẻ ACB

Ngân hàng Á Châu ACB hiện đang cung cấp dịch vụ thẻ với 3 loại thẻ gồm:

ACB Bank đang cung cấp dịch vụ thẻ với 3 loại thẻ rất tiện lợi

ACB Bank đang cung cấp dịch vụ thẻ với 3 loại thẻ rất tiện lợi

Biểu phí dịch vụ thẻ ACB

Đối với mỗi loại thẻ lại có biểu phí dịch vụ thẻ ACB khác nhau cho các giao dịch tương ứng. Cùng cập nhật thông tin về phí dịch vụ khi sử dụng các loại thẻ của ngân hàng ACB.

Biểu phí dịch vụ thẻ ACB cho thẻ tín dụng

STT Danh mục phí Thẻ tín dụng nội địa
Thẻ tín dụng quốc tế

Thẻ ACB Express Thẻ VISA Thẻ Mastercard

 

Thẻ JCB

 

I. Phí phát hành thẻ
1Phí

thường


niên

 

Thẻ

Standard/

Thẻ

Sinh

viên

- Thẻ chính: 199.000đ/thẻ/năm

- Thẻ phụ:

99.000đ/thẻ/năm

- Thẻ chính: 400.000đ/thẻ/năm

- Thẻ phụ:

200.000đ/thẻ/năm

- Thẻ chính: 400.000đ/thẻ/năm

- Thẻ phụ:

200.000đ/thẻ/năm

- Thẻ chính: 299.000đ/thẻ/năm

- Thẻ phụ:

149.000đ/thẻ/năm

Thẻ

Gold

 

-

- Thẻ chính: 400.000đ/thẻ/năm

- Thẻ phụ:

200.000đ/thẻ/năm

- Thẻ chính: 400.000đ/thẻ/năm

- Thẻ phụ:

200.000đ/thẻ/năm

Thẻ Business - 400.000đ/thẻ/năm    

Thẻ Platinim/

World

 

-

- Thẻ chính: 1.299.000đ/thẻ/năm

- Thẻ phụ: 649.000đ/thẻ/năm

 
2

Phí

gia

nhập 


Miễn phí
II. Phí giao dịch tại máy ATM
1

 Trong hệ thống ACB

1.1 Phí rút tiền mặt Miễn phí 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000đ Miễn phí
1.2 Phí đổi mật mã PIN Miễn phí
2 Ngoài hệ thống ACB
2.1 Phí rút tiền mặt 2% số tiền ghi nợ, tối thiểu 30.000đ 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000đ

- Trong nước: 2% số tiền giao dịch, tối thiểu 30.000đ

- Ngoài nước: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu

100.000đ

III. Phí tại POS và quầy giao dịch

 

1

 

Phí

rút

tiền mặt

 

Trong hệ thống ACB  
    - Tại đại lý được ứng tiền mặt

- Phí rút tiền mặt: Miễn phí

- Phụ phí: 1% tổng số tiền giao dịch

- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000đ

- Phụ phí: 1% tổng số tiền giao dịch, tối thiểu 3000đ

    - Tại quầy giao dịch

- Phí rút tiền mặt: Miễn phí

- Phụ phí: Miễn phí

- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000đ

- Phụ phí: Miễn phí

    Ngoài hệ thống ACB
    - Tại đại lý được ứng tiền mặt

- Phí rút tiền mặt: 2% số tiền ghi nợ, tối thiểu 3000đ

- Phụ phí: theo quy định NHTT

- Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000đ

- Phụ phí: Theo quy định NHTT

Biểu phí ACB cho thẻ trả trước

STT Danh mục phí Thẻ trả trước thương hiệu VISA Thẻ trả trước thương hiệu MASTERCARD Thẻ trả trước thương hiệu JCB
I. Phí phát hành thẻ
1 Phí thường niên

Visa Platinum Travel: 399.000 VND/thẻ/năm

Visa Extra prepaid: 200.000 VND/thẻ/năm

Các thẻ Visa Prepaid khác: 100.000 VND/thẻ/năm

100.000 VND/thẻ/năm  
2 Phí gia nhập

Visa Platinum Travel: 199.000 VND/thẻ

Các thẻ Visa Prepaid khác: 30.000 VND/thẻ

30.000 VND/thẻ Miễn phí
3 Phí cấp mới/chuyển đổi thẻ Chip theo yêu cầu của chủ thẻ

Visa Platinum Travel: miễn phí

Các thẻ Visa Prepaid khác: 50.000 VND/thẻ

50.000 VND/thẻ Miễn phí
II. Phí giao dịch tại máy ATM
  Trong hệ thống ACB
1.1 Phí rút tiền mặt 1.100 VND/lần    
1.2 Phí chuyển khoản qua ATM

Visa Platinum Travel: miễn phí

Các thẻ Visa Prepaid khác: 2.200 VND/lần

   
1.3 Phí vấn tin số dư

- Không in biên lai:  Miễn phí

- Có in biên lai: 550 VND/lần

2.200 VND/lần  
STT Danh mục phí Thẻ trả trước thương hiệu VISA Thẻ trả trước thương hiệu MASTERCARD Thẻ trả trước thương hiệu JCB
1.4 Phí đổi mật mã (PIN) Miễn phí    
  Ngoài hệ thống ACB
2.1 Phí rút tiền mặt

Visa Platinum Travel: Trong nước: miễn phí; Ngoài nước: 3% số tiền giao dịch tối thiểu 60.000 VND

Các thẻ Prepaid khác: 3% số tiền giao dịch tối thiểu 60.000 VND

2.2 Phí vấn tin số dư tại máy ATM
Miễn phí

III. Phí giao dịch tại POS và quầy giao dịch
  Trong hệ thống ACB
  Phí rút tiền mặt

- Tại đại lý được ứng tiền mặt

- Phí rút tiền mặt: 3% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000 VND);

- Phụ phí: 1% trên tổng số tiền giao dịch (tối thiểu 3.000 VND);

    - Tại quầy giao dịch

Từ 30tr trở xuống

- Phí rút tiền mặt: miễn phí

- Phụ phí: miễn phí

Trên 30tr

- Phí rút tiền mặt: miễn phí

- Phụ phí: 0,03% trên tổng số tiền giao dịch.

Để gửi tiết kiệm: Miễn phí

  Ngoài hệ thống ACB
STT Danh mục phí Thẻ trả trước thương hiệu VISA Thẻ trả trước thương hiệu MASTERCARD Thẻ trả trước thương hiệu JCB
    Tại đại lý được ứng tiền mặt

- Phí rút tiền mặt: 3% số tiền giao dịch (tối thiểu 60.000 VND);

- Phụ phí: theo quy định của NHTT

 

Biểu phí dịch vụ thẻ ACB cho thẻ ghi nợ

STT Danh mục phí

Thẻ ghi nợ nội địa Thẻ ghi nợ quốc tế


Thẻ ghi nợ sinh viên ACN2GO/365 Style/ATM2+(2) Thẻ thương gia Thẻ ghi nợ thương hiệu Visa Thẻ ghi nợ thương hiệu Mastercard(thẻ từ/thẻ chip) Thẻ ghi nợ thương hiệu JCB
Visa Platinum Debit dành cho KH ưu tiên Visa Platinum Debit dành cho KH thương gia Visa Debit/Visa Extra Debit
I. Phí phát hành thẻ
1 Phí thường niên 50.000 VNĐ/thẻ

- Thẻ 365 Style: 50.000 VNĐ/thẻ/năm

-  ACB2GO: 50.000 VNĐ/thẻ/năm (miễn phí thường niên năm đầu)

- ACB2GO –TK Lương/ACB2GO – Payroll/ ACB2GO VIP: miễn phí thường niên hàng năm

Miễn phí 599.000 Miễn phí 100.000 VNĐ/thẻ/năm 50.000 VNĐ/thẻ/năm
2 Phí gia nhập Miễn phí

-  ACB2GO: 30.000 VNĐ/thẻ

- ACB2GO –TK Lương/ACB2GO – Payroll/ ACB2GO VIP: Miễn phí

Miễn phí 299.000 Miễn phí
3 Phí cấp mới/chuyển đổi thẻ chip theo yêu cầu của chủ thẻ -


- - 50.000 VNĐ 50.000 VNĐ Miễn phí
II. Phí giao dịch tại máy ATM
1. Trong hệ thống ACB
1.1 Phí rút tiền mặt 1.100 VNĐ/lần

1.100 VNĐ/lần

- ACB2GO –TK Lương/ACB2GO – Payroll/ ACB2GO VIP: Miễn phí năm đầu

Miễn phí Miễn phí 1.100 VNĐ/lần
1.2 Phí chuyển khoản

 2.200 VNĐ/lần

2.200 VNĐ/lần Miễn phí Miễn phí 2.200 VNĐ/lần
1.3 Phí đổi mã PIN

 Miễn phí

1.4 Phí vấn tin số dư

- Không in biên lai: Miễn phí

- Có in biên lai: 550 VNĐ/lần

2. Ngoài hệ thống ACB
  Phí rút tiền mặt

- Thẻ ACB2GO – Payroll:  1.100 VNĐ/lần

- Thẻ ACB2GO VIP: Miễn phí hàng năm

- Các thẻ còn lại: 3.300 VNĐ/lần

- Trong nước: Miễn phí

- Ngoài nước: 3% tiền giao dịch, tối thiểu 60.000 VNĐ

3% tiền giao dịch, tối thiểu 60.000 VNĐ

- Trong nước: 3.300 VNĐ/lần

- Ngoài nước: 3% tiền giao dịch, tối thiểu 60.000 VNĐ

2.2 Phí vấn tin số dư tại máy ATM Miễn phí 10.000 VNĐ/lần
III. Phí giao dịch tại POS và quầy giao dịch
  Phí rút tiến Trong hệ thống ACB
   

- Tại đại lý được ứng tiền mặt:

+ Phí rút tiền mặt: Miễn phí

+ Phụ phí: tại quầy 1% trên tổng số tiền giao dịch tối thiểu 3000 VNĐ

- Phí rút tiền mặt: Miễn phí

- Phụ phí 1% trên tổng số tiền giao dịch tối thiểu 3000 VNĐ

- Để gửi tiết kiệm: Miễn phí

   

- Tại quầy giao dịch:

1. Dưới 30 triệu: Miễn phí rút tiền mặt  và phụ phí

2. Trên 30 triệu: Miễn phí rút tiền mặt. Phụ phí 0,03% trên tổng số tiền giao dịch

3. Để gửi tiết kiệm: Miễn phí

Ngoài hệ thống ACB
STT Danh mục phí

- Tại đại lý được ứng tiền mặt:

+ Phí rút tiền mặt: 3.300 VND/lần

+ Phụ phí: theo quy định của NHTT

+ Phí rút tiền mặt: 3% số tiền giao dịch tối thiểu 60.000 VNĐ

+ Phụ phí: theo quy định của NHTT

Đây là biểu phí dịch vụ thẻ ACB với một số loại phí cơ bản mới nhất, bạn có thể tra cứu để biết giao dịch mình cần thực hiện phải trả bao nhiêu chi phí. Nếu dịch vụ bạn cần sử dụng không có trong bảng biểu phí nêu trên thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí hoặc trực tiếp đến điểm giao dịch của ACB Bank để được cung cấp thông tin.

Cách kích hoạt thẻ ACB

Nhằm cải tiến chất lượng giao dịch và mang đến sự thuận tiện dành cho khách hàng, ACB đưa ra 3 cách kích hoạt thẻ ACB thuận tiện nhất.

Qua trung tâm dịch vụ khách hàng

Chỉ cần gọi đến trung tâm dịch vụ khách hàng (CallCenter 247) theo số (08) 38 247 247 hoặc 1800 577 775 (miễn phí cuộc gọi) để quý khách được kích hoạt thẻ mà không phải đến ngân hàng như trước đây.

Dịch vụ kích hoạt thẻ qua CallCenter 247 của ACB áp dụng cho những khách hàng làm thẻ mới, gia hạn hay thay thế thẻ.

Kích hoạt qua ACB Online

Để có thể kích hoạt được thẻ ACB thông qua ACB Online thì ACB chỉ áp dụng cho thông tin thẻ như sau:

 • Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng, thẻ trả trước, thẻ ghi nợ.
 • Tình trạng thẻ áp dụng: Thẻ chưa kích hoạt (Not Activated Card).

Và khi thẻ ACB của bạn đáp ứng đủ điều kiện trên, để kích hoạt thẻ các bạn thực hiện theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Các bạn tiến hành đăng nhập tại website của ACB TẠI ĐÂY
 • Bước 2: Lựa chọn mục “Dịch vụ thẻ”: chọn khóa/mở thẻ.
 • Bước 3: Đối với các thẻ có tình trạng Not Activated Card. Thì trên màn hình sẽ hiển thị “Tình trạng thẻ”là “Chưa kích hoạt”.
 • Bước 4: Và để kích hoạt thẻ, các bạn chọn “Kích hoạt thẻ” của thẻ tương ứng để chuyển đến màn hình chọn phương thức xác thực.
 • Bước 5: Tại bước này các bạn tiến hành lựa chọn phương thức xác thực muốn sử dụng và tiếp tục chuyển tới màn hình nhập mật khẩu xác thực.
 • Bước 6: Sau khi nhập mật khẩu xác thực đúng chương trình sẽ hiển thị thông báo thành công.

Như vậy là các bạn đã tiến hành kích hoạt thành công thẻ ACB thông qua tính năng ACB Online của ACB.

Đừng bỏ qua: Hướng dẫn cụ thể các bước kích hoạt thẻ ACB qua ACB Online

Kích hoạt qua SMS

Đây là loại dịch vụ khá tiện lợi mà ACB mới tung ra mắt trong vài năm gần đây và nhận được khá nhiều sự quan tâm của khách hàng. Nếu bạn quá bận trong công việc không thể đến các phòng giao dịch hoặc chi nhánh để kích hoạt mã thẻ thì dịch vụ nhắn tin SMS chính là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.

Các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp sau đây:

ACB_KHT _16 số thẻ liên tục không có khoảng trắng _Số CMND/Hộ chiếu

Trong đó:

 • Dấu “_” trong cú pháp là là khoảng trắng. (Dấu cách bình thường khi soạn tin nhắn).
 • Chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ sử dụng số điện thoại chính xác và của chính bản thân mình. Việc này để chúng ta gửi tin nhắn kích hoạt thẻ và số điện thoại di động này phải tồn tại trên hệ thống quản lý thẻ của ACB.
 • Số CMND/Hộ chiếu trên tin nhắn phải là CMND/Hộ chiếu của chủ thẻ chính đã đăng ký với ACB.

Lưu ý

Nếu quý khách đã thực hiện theo cú pháp yêu cầu trên nhưng trong 5 phút vẫn chưa nhận được tin nhắn báo kích hoạt thành công từ ngân hàng thì mọi người hãy liên hệ ngay tổng đài để được hỗ trợ.

Có thể thấy tiện ích của thẻ ACB đã giúp khách hàng chủ động hơn trong việc sử dụng thẻ và tránh được rủi ro khi chưa có nhu cầu sử dụng. Mức biểu phí phù hợp, cách kích hoạt đa dạng là những điểm hấp dẫn của thẻ ACB. Hy vọng các thông tin trên đây sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình sử dụng thẻ.

Nếu bạn còn bất kỳ điều gì thắc, vui lòng đăng ký tư vấn ngay để được giải đáp nhanh nhất.

Đăng ký ngay

TƯ VẤN Thẻ tín dụng

Đánh giá bài viết
Biểu phí dịch vụ thẻ ACB mới nhất có thể bạn chưa biết
5 1

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất

Bài viết mới nhất