avatart

khach

icon

Cập nhật biểu phí thẻ ATM VIB 2024

Kiến thức thẻ ATM

- 25/12/2023

0

Kiến thức thẻ ATM

25/12/2023

0

Biểu phí thẻ ATM VIB đã được cập nhật thông tin chi tiết mới nhất thời gian gần đây với một số nội dung điều chỉnh phù hợp cho các chủ thẻ. Vậy biểu phí ATM VIB có gì thay đổi?

Mục lục [Ẩn]

Thời gian gần đây, để đáp ứng và nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng mang tới cho các khách hàng, VIB đã điều chỉnh biểu phí sử dụng thẻ ATM mới nhất. Vậy biểu phí ATM mới như thế nào?

Biểu phí thẻ ATM VIB 2024

Trước biến động của thị trường và nhu cầu của các khách hàng, VIB đã điều chỉnh biểu phí dịch vụ thẻ ATM với những thay đổi cơ bản bao gồm:

Loại phí dịch vụ thẻ ATM Mức phí hiện áp dụng (VNĐ)

Thẻ thanh toán VIB Online Plus 2in1

Năm 1: Ưu đãi miễn phí
Năm thứ 2 trở đi: Hàng tháng hệ thống dựa trên số dư bình quân TKTT hoặc tổng chi tiêu bình quân qua Thẻ thanh toán VIB Online Plus 2in1 trong 12 tháng liền trước để áp dụng biểu phí tương ứng. 
Trường hợp 1. Nếu Số dư bình quân TKTT hoặc tổng chi tiêu bình quân Thẻ thanh toán VIB Online Plus 2in1 trong 12 tháng liền trước ≥ 10 triệu VNĐ: miễn phí toàn bộ các hạng mục phí.
Trường hợp 2. Số dư bình quân TKTT hoặc tổng chi tiêu bình quân Thẻ thanh toán VIB Online Plus 2in1 trong 12 tháng liền trước < 10 triệu VNĐ:

 • Phí truy vấn số dư/in sao kê giao dịch (ngoài hệ thống) 5.500 VNĐ/lần
 • Phí rút tiền (ngoài hệ thống - trong nước) 10.000 VNĐ/lần
 • Phí rút tiền (ngoài hệ thống - nước ngoài) 4%/số tiền rút (Tối thiểu 50,000/lần)
 • Phí quản lý giao dịch ngoại tệ (không thu VAT) 3% số tiền giao dịch (TT: 10.000 VNĐ/lần)
 • Phí quản lý giao dịch đồng Việt Nam ở nước ngoài 1.1% (tối thiểu: 10.000 VNĐ)
 • Phí thông báo mất cắp/thất lạc thẻ 200.000 VNĐ/thẻ/lần
 • Phí cấp lại pin 50.000 VNĐ/thẻ/lần
 • Phí chọn số thẻ 200.000 VNĐ/thẻ/lần
 • Phí thay đổi sản phẩm thẻ 100.000 VNĐ/lần
 • Phí khiếu nại sai 200.000 VNĐ/giao dịch
 • Phí phát hành/thay thế thẻ nhanh 200.000 VNĐ/thẻ/lần
 • Dịch vụ nhận tiền qua thẻ quốc tế Mastercard (MoneySend) 50.000 VNĐ/lần
Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum

Phí phát hành Thẻ Miễn phí
Phí phát hành (Trong trường hợp thẻ đã đóng và được phát hành lại trong vòng 3 tháng; phát hành từ Thẻ thứ 02 trở đi) 110.000 VNĐ
Phí duy trì Thẻ 20.000 VNĐ/tháng
1.2 Phí giao dịch tại ATM
Phí truy vấn số dư/in sao kê giao dịch (trong hệ thống) Miễn phí
Phí truy vấn số dư/in sao kê giao dịch (ngoài hệ thống) 5.500 VNĐ/lần
Phí rút tiền (trong hệ thống) Miễn phí
Phí rút tiền (ngoài hệ thống - trong nước) 10.000 VNĐ/lần
Phí rút tiền (ngoài hệ thống - nước ngoài) 4%/số tiền rút (Tối thiểu 50,000/lần)
Phí quản lý giao dịch ngoại tệ (không thu VAT) 3% số tiền giao dịch (TT: 10.000 VNĐ/lần)
Phí quản lý giao dịch đồng Việt Nam ở nước ngoài 1.1% (tối thiểu: 10.000 VNĐ)

Thẻ thanh toán VIB Values (ATM)


Phí phát hành Thẻ chính 110.000 VNĐ
Phí phát hành Thẻ phụ 110.000 VNĐ
Phí thường niên Thẻ chính 66.000 VNĐ/năm
Phí thường niên Thẻ phụ 66.000 VNĐ/năm
Phí truy vấn số dư/in sao kê giao dịch (trong hệ thống) Miễn phí
Phí truy vấn số dư/in sao kê giao dịch (ngoài hệ thống) 550 VNĐ/lần
Phí rút tiền (trong hệ thống) 2.200 VNĐ/lần
Phí rút tiền (ngoài hệ thống): 3.300 VNĐ/lần
Phí chuyển khoản sang TKTT khác của VIB tại ATM/POS của VIB: Miễn phí
Phí chuyển khoản sang TKTT khác của VIB tại ATM/POS Ngân hàng khác: 0,01% (tối thiểu 1.10

Thẻ thanh toán VIB LazCard

Năm 1: Ưu đãi miễn phí toàn bộ các hạng mục phí niêm yết
Năm thứ 2 trở đi: Hàng tháng hệ thống dựa trên số dư bình quân TKTT hoặc tổng chi tiêu bình quân qua Thẻ thanh toán VIB LazCard trong 12 tháng liền trước để áp dụng biểu phí tương ứng. Thời gian hiệu lực: từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng.
Số dư bình quân TKTT hoặc tổng chi tiêu bình quân Thẻ thanh toán VIB LazCard trong 12 tháng liền trước ≥ 10 triệu VNĐ: miễn phí toàn bộ các hạng mục phí (không bao gồm các hạng mục phí có dấu (*).
Số dư bình quân TKTT hoặc tổng chi tiêu bình quân Thẻ thanh toán VIB LazCard trong 12 tháng liền trước < 10 triệu VNĐ: phí áp dụng theo biểu phí bên dưới.
Phí truy vấn số dư/in sao kê giao dịch (trong hệ thống) Miễn phí
Phí truy vấn số dư/in sao kê giao dịch (ngoài hệ thống) 5.500 VNĐ/lần
Phí rút tiền (ngoài hệ thống - trong nước) 10.000 VNĐ/lần
Phí rút tiền (ngoài hệ thống - nước ngoài) 4%/số tiền rút (Tối thiểu 50,000/lần)
Phí quản lý giao dịch ngoại tệ (không thu VAT) 3% số tiền giao dịch (TT: 10.000 VNĐ/lần)
Phí quản lý giao dịch đồng Việt Nam ở nước ngoài 1.1% (tối thiểu: 10.000 VNĐ)

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB iCard

Năm 1: Ưu đãi miễn phí toàn bộ các hạng mục phí niêm yết.
Năm thứ 2 trở đi: Hàng tháng hệ thống dựa trên số dư bình quân TKTT hoặc tổng chi tiêu bình quân qua Thẻ thanh toán VIB iCard trong 12 tháng liền trước để áp dụng biểu phí tương ứng. Thời gian hiệu lực: từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng.
Số dư bình quân TKTT hoặc tổng chi tiêu bình quân Thẻ VIB iCard trong 12 tháng liền trước ≥ 10 triệu VNĐ: miễn phí toàn bộ các hạng mục phí (không bao gồm các hạng mục phí có dấu (*).
Số dư bình quân TKTT hoặc tổng chi tiêu bình quân Thẻ VIB iCard trong 12 tháng liền trước < 10 triệu VNĐ: phí áp dụng theo biểu phí bên dưới.
1.1 Phí phát hành Thẻ và Phí duy trì Thẻ
Phí phát hành Thẻ Miễn phí
Phí phát hành (Trong trường hợp thẻ đã đóng và được phát hành lại trong vòng 3 tháng; phát hành từ Thẻ thứ 02 trở đi) (*) 110.000 VNĐ
Phí duy trì Thẻ 10.000 VNĐ/tháng
1.2 Phí giao dịch tại ATM
Phí truy vấn số dư/in sao kê giao dịch (trong hệ thống) Miễn phí
Phí truy vấn số dư/in sao kê giao dịch (ngoài hệ thống) 5.500 VNĐ/lần
Phí rút tiền (trong hệ thống) Miễn phí
Phí rút tiền (ngoài hệ thống - trong nước) 10.000 VNĐ/lần
Phí rút tiền (ngoài hệ thống - nước ngoài) 4%/số tiền rút (Tối thiểu 50,000/lần)
Phí quản lý giao dịch ngoại tệ 4% số tiền giao dịch (TT: 10.000 VNĐ/lần)
Phí quản lý giao dịch đồng Việt Nam ở nước ngoài 1.1% (tối thiểu: 10.000 VNĐ)

BIỂU PHÍ THẺ ATM VIB 2024

Ưu đãi mới nhất dành cho chủ thẻ ATM VIB

Khi sở hữu thẻ ATM VIB, chủ thẻ sẽ được hưởng những ưu đãi luôn cập nhật liên tục từ ngân hàng VIB và các đối tác liên kết của VIB.

Lĩnh vực ưu đãi Thời hạn Nội dung ưu đãi
Ưu đãi về du lịch
Giảm giá tại Boma Resort Nha Trang Đến hết 5/5/2024

- Áp dụng cho Thẻ tín dụng Master và Visa
Ưu đãi:
• Giảm 10% khi đặt phòng trực tiếp hoặc online tại website Boma Resort Nha Trang
• Giảm 15% dịch vụ ẩm thực tại Boma Beach Club (Trừ rượu chai)
• Giảm 15% dịch vụ Spa (Trừ gói trị liệu và Yoga)

Giảm giá tại Best Western Premier Sonasea Villas Phú Quốc


Đến hết 31/12/2023

- Áp dụng cho Thẻ thanh toán và tín dụng
- Giảm 10% trên giá công bố của khu nghỉ Best Western Premier Sonasea Villas Phu Quoc khi đặt phòng trực tiếp cho các chủ thẻ thanh toán của VIB
- Giảm 15% trên giá công bố của khu nghỉ Best Western Premier Sonasea Phu Quoc khi đặt phòng trực tiếp cho các chủ thẻ tín dụng của VIB

Đăng ký mở thẻ VIB Travel Élite để nhận ngay các ưu đãi về du lịch, tích lũy dặm thưởng không giới hạn.

Giảm giá tại Azerai Ke Ga Bay Đến hết 31/12/2023

- Áp dụng cho Thẻ MasterCard
- Ở 4 đêm tính tiền 3 đêm
• Giảm 15% khi sử dụng dịch vụ ăn uống tại Azerai Ke Ga Bay Restaurant
• Giảm 15% cho tất cả các trị liệu tại The Spa

Ưu đãi lĩnh vực Ẩm thực
Giảm giá tại InterContinental Saigon Hotel Đến hết 29/02/2024

- Áp dụng cho thẻ tín dụng Platinum và World của VIB với các đầu BIN số: 513094, 513892, 423865

- Giảm 15% cho dịch vụ ẩm thực tại nhà hàng Basilico, nhà hàng Yu Chu và nhà hàng Market 39 thuộc InterContinental Saigon Hotel

- Giảm 10% trên giá công bố cho các dịch vụ lưu trú tại khách sạn InterContinental Saigon Hotel

Ưu đãi tại Matsuri Japanese Restaurant
Ngày hết hạn 31/03/2024

- Áp dụng cho Thẻ thanh toán và tín dụng
- Ưu đãi 20% không giới hạn dành cho mọi loại thẻ VIB khách hàng dùng thanh toán.

Nhận món miễn phí tại Nhà hàng New Ubin Seafood - Singapore Ngày hết hạn 31/08/2023

 Nhận miễn phí 500g Tôm sú (trị giá 58 đô la Singapore) khi bạn chi tiêu từ 300 đô la Singapore và thanh toán bằng Thẻ VIB Visa

Giảm 15% tại Buzza Pizza Ngày hết hạn 29/02/2024

- Áp dụng cho Thẻ tín dụng Master và Visa

Chương trình 1: Thời hạn đến 29/06/2023

- Miễn phí 1 xô hải sản cho hóa đơn từ 799.000 VNĐ

Chương trình 2: Thời hạn đến 29/02/2024

- Giảm 15% cho hóa đơn từ 499.000 VNĐ

Giảm 15% tại Sushi in Sushi Ngày hết hạn 29/02/2024

- Áp dụng cho Thẻ tín dụng Master và Visa\

Chương trình 1: Thời hạn đến 29/06/2023
- Miễn phí 1 Sashimi Mix 8 Loại trị giá 499.000 VNĐ cho hóa đơn từ 699.000 VNĐ

Chương trình 2: Thời hạn đến 29/02/2024

- Giảm 15% cho hóa đơn từ 699.000 VNĐ

Ưu đãi khi mua sắm
Ưu đãi giảm đến 500.000 VND trên Shopee Ngày hết hạn 29/02/2024

Áp dụng cho Thẻ tín dụng Master và Visa

- Ưu đãi 1: Giảm 100.000 VNĐ cho đơn hàng từ 1.000.000 VNĐ khi mua sắm tại website hoặc ứng dụng Shopee vào thứ 5 hàng tuần (trừ ngày 20/04/2023 và 20/07/2023).

- Ưu đãi 2: Giảm 500.000 VNĐ cho đơn hàng từ 3.000.000 VNĐ khi mua sắm tại website hoặc ứng dụng Shopee vào các ngày đặc biệt 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8, 9/9, 10/10, 11/11, 12/12 và ngày 20 hàng tháng.

 Giảm giá lên đến 10.000.000 VNĐ tại Trang sức TJC  Ngày hết hạn 19/09/2023

Áp dụng cho Thẻ thanh toán và tín dụng:

- Giảm 500.000 VNĐ cho hóa đơn từ 3.000.000 VNĐ

- Giảm 1.000.000 VNĐ cho hóa đơn từ 10.000.000 VNĐ

- Giảm 3.000.000 VNĐ cho hóa đơn từ 30.000.000 VNĐ

- Giảm 5.000.000 VNĐ cho hóa đơn từ 50.000.000 VNĐ

- Giảm 10.000.000 VNĐ cho hóa đơn từ 100.000.000 VNĐ

 Giảm giá tại PNJ WATCH  Ngày hết hạn 31/08/2023  Áp dụng cho Thẻ thanh toán và tín dụng

Chương trình ưu đãi quanh năm:

- Giảm 500.000 VNĐ cho hóa đơn từ 4.000.000 VNĐ

- Giảm 1.000.000 VNĐ cho hóa đơn từ 7.000.000 VNĐ

Chương trình Tết:

- Đón năm mới cùng PNJ Watch

- Nhận ngay lì xì 600.000 VNĐ

Giảm giá tại LG Ngày hết hạn 31/12/2023 Áp dụng cho Thẻ thanh toán và tín dụng:
Giảm đến 45% cho các sản phẩm điện tử, điện lạnh và điện gia dụng của LG tại LG.com/vn
• Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
• Hỗ trợ trả góp 0% kỳ hạn 03 và 06 tháng

Ngoài các ưu đãi trên, đừng bỏ lỡ các ưu đãi hoàn tiền lên đến 10% khi đăng ký mở thẻ VIB Cash Back.

Như vậy, dịch vụ thẻ ATM VIB mang tới cho khách hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn với mức phí sử dụng thẻ được điều chỉnh phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng. Hy vọng những thông tin về biểu phí thẻ ATM VIB và ưu đãi mới nhất sẽ hữu ích cho những ai đang và có ý định sử dụng dịch vụ.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

4 (3 lượt)

4 (3 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *