avatart

khach

icon

Lãi suất bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt cập nhật mới nhất

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 17/04/2023

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

17/04/2023

0

Bảo Việt nhân thọ là một trong những công ty có mức lãi suất cao nhất trên thị trường bảo hiểm nhân thọ. Dưới đây là mức lãi suất bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt mới nhất vừa được công bố.

Mục lục [Ẩn]

Bảo Việt nhân thọ là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang phân phối hai dòng chính là bảo hiểm truyền thống và bảo hiểm liên kết chung. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt, khách hàng sẽ có cơ hội được hưởng lãi suất dựa trên kết quả đầu tư của công ty. Điều này không chỉ áp dụng đối với các sản phẩm liên kết chung mà còn áp dụng với cả các sản phẩm truyền thống có quyền lợi về lãi suất trong hợp đồng.

Lãi suất bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt đối với các sản phẩm bảo hiểm truyền thống

Với các sản phẩm bảo hiểm truyền thống tại Bảo Việt, khách hàng khi tham gia ngoài các quyền lợi bảo vệ thì còn có thể được tham gia vào việc phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm nếu có thỏa thuận theo hợp đồng. Tuy nhiên khác với các sản phẩm liên kết đầu tư, khoản lãi này là không đảm bảo và hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty bảo hiểm.

Mới đây Bảo Việt đã công bố lãi suất đầu tư được áp dụng trong năm 2022 cho các hợp đồng bảo hiểm truyền thống, đồng thời đưa ra mức lãi suất dự kiến áp dụng trong năm 2023.

* Mức lãi suất áp dụng trong năm 2022

Mức lãi suất (%/năm)

Phạm vi áp dụng

Loại hợp đồng áp dụng

Thời gian áp dụng

5,75

Tính lãi chia (thêm) và tích lũy lãi chia được hưởng lãi

- Các hợp đồng bảo hiểm truyền thống có cho khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.

- Hợp đồng bắt buộc đã có hiệu lực từ đủ 2 năm trở lên và tiếp tục có hiệu lực trong năm 2023.

01/01/2022 - 31/12/2022

- Tích lũy Niên kim đến hạn nhưng chưa nhận của các sản phẩm niên kim.

- Tích lũy quyền lợi bảo hiểm định kỳ của các hợp đồng sản phẩm An Bình Thịnh Vượng

- Niên kim nhân thọ, An Hưởng Điền Viên, An Bình Hưu Trí (Tích lũy niên kim)

- An Bình Thịnh Vượng

01/01/2022 - 31/12/2022

5,00

- Tích lũy quyền lợi bảo hiểm định kỳ của các sản phẩm truyền thống.

- Tích lũy quyền lợi lập nghiệp định kỳ.

- Tích lũy quyền lợi duy trì hợp đồng sản phẩm An Hưng Phát Lộc

Tương ứng với từng phạm vi tích lũy, cụ thể như sau:

- An Gia Tài Lộc, An Hưng Thịnh Vượng, An Hưng Phát Lộc (quyền lợi định kỳ)

- An Sinh Lập Nghiệp, An Sinh Thành Tài (quyền lợi lập nghiệp định kỳ)

- An Hưng Phát Lộc (duy trì hợp đồng)

01/01/2022 - 31/12/2022

- Tính quyền lợi duy trì hợp đồng 

cho sản phẩm An Hưng Phát Lộc tương ứng với tỷ lệ quyền lợi duy trì hợp đồng 1,00%

Quyền lợi duy trì hợp đồng phát sinh trong năm 2023

- Tính quyền lợi duy trì hợp đồng

An Khoa Trạng Nguyên tương ứng với tỷ lệ quyền lợi duy trì hợp đồng 3,00%

Quyền lợi duy trì hợp đồng phát sinh trong năm 2023

Biểu lãi suất được Bảo Việt Nhân Thọ công bố trên website chính thức

Lưu ý: Đối với một số sản phẩm không còn phát hành mới như An Sinh Lập Nghiệp, An Gia Tài Lộc… nhưng hợp đồng của khách hàng vẫn còn hiệu lực thì vẫn áp dụng mức lãi suất trên.

Những đặc điểm ưu việt của quỹ liên kết chung bảo việt

Mức lãi suất bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt luôn nằm trong top cao so với thị trường

* Mức lãi suất dự kiến năm 2023

Ngoài ra Bảo Việt Nhân Thọ còn đưa ra mức lãi suất đầu tư dự kiến cho năm 2023 là 5,50%/năm, mức lãi suất này được áp dụng để:

  • Tính lãi chia thêm và tích lũy lãi chia cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ truyền thống có lãi chia do các nguyên nhân như tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn, đáo hạn trong năm 2023. Mức lãi suất này được áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày hợp đồng chấm dứt hiệu lực.
  • Tích lũy quyền lợi bảo hiểm định kỳ cho các sản phẩm An Bình Thịnh Vượng và niên kim đến hạn nhưng chưa nhận (sản phẩm D1, D2, D3), mà các sản phẩm này được hưởng lãi theo quy tắc và quy định tại Điều khoản hợp đồng.
  • Tích lũy quyền lợi bảo hiểm định kỳ áp dụng cho ba sản phẩm gồm An Gia Tài Lộc, An Hưng Thịnh Vượng và An Hương Phát Lộc, tích lũy quyền lợi lập nghiệp định kỳ cho 2 sản  phẩm gồm An Sinh Lập Nghiệp, An Sinh Thành Tài và tích lũy quyền lợi duy trì hợp đồng sản phẩm cho An Hưng Phát Lộc, An Khoa Trạng Nguyên. Các quyền lợi này đã phát sinh được hưởng lãi và được trả trong năm 2023 theo quy định của Bảo Việt.

An Phát Cát Tường

An Phát Cát Tường - Sản phẩm bảo hiểm đầu tư có triển vọng tốt trong tương lai

Lãi suất bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung tại Bảo Việt ngày càng được nhiều khách hàng quan tâm khi vừa mang đến sự bảo vệ vừa mang đến lợi ích đầu tư, tiết kiệm. Mới đây Bảo Việt nhân thọ cũng đã công bố mức lãi suất đầu tư của các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm hưu trí tự nguyện trong năm 2022 và mức lãi suất dự kiến cho năm 2023, cụ thể như sau:

Mức lãi suất (%/năm)

Sản phẩm áp dụng

Phạm vi áp dụng

Thời gian áp dụng

4,5%/năm

Các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung:

- An Phát Hưng Gia

- An Phúc Gia Lộc

- An Phát Bảo Gia

- An Tâm Học Vấn 

- An Phát Trọn Đời

Xác định số lãi đầu tư chính thức đối với các hợp đồng còn hiệu lực tại thời điểm lãi suất được cập nhật vào chương trình

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

4,75%/năm

Các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung

- An Phát Cát Tường - đóng phí định kỳ

- An Phát Cát Tường - đóng phí một lần

5,00%/năm

Các hợp đồng bảo hiểm hưu trí

- Hưu Trí Vững Nghiệp

- Hưu Trí An Khang

4,00%/năm

Các sản phẩm hưu trí

- Hưu Trí Vững Nghiệp

- Hưu Trí An Khang

Các khoản hưu trí tự nguyện đến hạn nhưng chưa nhận

Khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

Biểu lãi suất được công bố tại website chính thức của Bảo Việt nhân thọ

* Mức lãi suất dự kiến trong năm 2023

Về mức lãi suất đầu tư cho các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm hưu trí tự nguyện trong năm 2023, Bảo Việt dự kiến ở mức 4,25%/năm. Mức lãi suất này được áp dụng để:

  • Tính Giá trị kỹ thuật cho các hợp đồng trong năm 2023 cho đến khi Bảo Việt Nhân Thọ có quy định khác, đồng thời áp dụng với các sản phẩm mới được triển khai kể từ ngày 01/01/2023, trừ trường hợp công ty có quy định khác.
  • Tích lũy các khoản hưu trí tự nguyện đến hạn chưa nhận của các sản phẩm hưu trí tự nguyện trả trong 2023, được hưởng lãi phù hợp với quy định pháp luật.

Tuy nhiên, đối với các hợp đồng chấm dứt hiệu lực hoặc nhận các quyền lợi bảo hiểm mà có kèm lãi chia/lãi tích lũy trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày mức lãi suất trên được áp dụng thì công ty sẽ không thực hiện điều chỉnh lãi chia. Nhìn vào biểu lãi suất trên có thể thấy, mức lãi suất bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt đang áp dụng cao hơn mức lãi suất bảo hiểm nhân thọ của nhiều công ty khác trên thị trường. Ngoài ra các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt cũng có nhiều ưu điểm, mang đến quyền lợi bảo vệ tối ưu cho khách hàng.

Lãi suất bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt được đánh giá là có độ ổn định, nhiều năm liền luôn nằm trong top lãi suất cao nhất trên thị trường bảo hiểm. Do đó, nếu vừa muốn bảo vệ vừa muốn được hưởng lợi đầu tư, có thể cân nhắc các sản phẩm của công ty này.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *