avatart

khach

icon

Lãi suất Qũy liên kết chung của Prudential thay đổi như thế nào?

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 09/08/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

09/08/2022

0

Mỗi năm, công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đều công bố lãi suất quỹ liên kết chung các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung đang phân phối. Nhìn chung từ năm 2015 đến năm 2020, lãi suất công bố có xu hướng tăng dần.

Mục lục [Ẩn]

Qũy liên kết chung Prudential có đặc điểm gì?

Qũy liên kết chung của Prudential có nhiều đặc điểm nổi bật, mang đến những quyền lợi thiết thực cho khách hàng khi tham gia. Cụ thể:

  • Mang lại những giải pháp hữu hiệu, là sự kết hợp hoàn hảo giữa bảo hiểm và đầu tư an toàn với mức cam kết lãi suất đầu tư tối thiểu.
  • Lãi suất quỹ liên kết chung Prudential được công bố theo từng quý, từng thời điểm cụ thể trong năm một cách công khai.
  • Khách hàng được biết rõ quỹ liên kết chung sản phẩm mình đang tham gia được đầu tư vào những đâu.
  • Những sản phẩm bảo hiểm liên kết chung phổ biến của Prudential hiện nay bao gồm: Phú-Toàn Gia Hưng Thịnh, Phú-An Hưng Thịnh, Phú-Toàn Gia An Phúc, - Phú-An Hưởng Thịnh Vượng.

Lãi suất quỹ liên kết chung Prudential hàng năm

Lãi suất quỹ liên kết chung Prudential hàng năm đều có sự thay đổi

Lãi suất quỹ liên kết chung Prudential thay đổi như thế nào?

Dựa theo lãi suất công bố hàng năm về quỹ liên kết chung của Prudential cho thấy, lãi suất các năm 2016, 2017 có xu hướng giảm mạnh so với năm 2015, nhưng dần dần đến các năm 2018 và 2019 đã tăng nhẹ trở lại.

Năm 2015

Lãi suất trả cho chủ hợp đồng bảo hiểm sẽ được trả theo từng quý và chung cho các sản phẩm. Cụ thể:

Năm 2015 Qúy 1 Qúy 2 Qúy 3 Qúy 4
Lãi suất (%) 6,5% 7,23% 7,0% 7,5%

Năm 2016

Đến năm 2016, lãi suất quỹ liên kết chung bắt đầu được công bố cụ thể theo từng quý và tương ứng theo từng sản phẩm.

Tham khảo thêm về lợi ích của bảo hiểm nhân thọ Prudential để an tâm hơn khi tham gia.

Qúy Qúy 1 Qúy 2 Qúy 3 Qúy 4
Phú-Toàn Gia Hưng Thịnh. 6,50% 6,5% 6,5% 6,5%
Phú-An Hưng Thịnh. 5,5% 5,0% 5,0% 5,0%
Phú-An Hưởng Thịnh Vượng. 5,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Phú-Toàn Gia An Phúc. 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Năm 2017

Qúy Qúy 1 Qúy 2 Qúy 3 Qúy 4

Phú-An Tâm Trọn Đời

6,5% 6,2% 6,2% 5,50%
Phú-Toàn Gia Hưng Thịnh 5,5% 6,5% 6,5% Hợp đồng trước 26/9/2014 là 5,0%. Hợp đồng từ ngày 26/9/2014 là 6,5%
Phú-An Hưng Thịnh 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Phú-Toàn Gia An Phúc 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Phú-An Hưởng Thịnh Vượng 4,0% 4,0% 4,0% 5,0%

Năm 2018

Ngày 26/02/2018 đến 25/05/2018 26/05/2018 đến 25/08/2018 26/08/2018 đến 25/11/2018 26/11/2018 đến 25/02/2019
Phú-An Tâm Trọn Đời 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Phú-Toàn Gia Hưng Thịnh Hợp đồng trước 26/09/2014 là 5,0%. Hợp đồng từ ngày 26/09/2014 là 6,5% Hợp đồng trước 26/05/2015 là 5,0%. Hợp đồng từ ngày 26/05/2015 là 6,5% Hợp đồng trước 26/08/2015 là 5,0%. Hợp đồng từ ngày 26/08/2015 là 6,5% Hợp đồng trước 26/11/2015 là 5,0%. Hợp đồng từ ngày 26/11/2015 là 6,5%
Phú-An Hưng Thịnh Hợp đồng trước 26/09/2014 là 5,0%. Hợp đồng từ ngày 26/09/2014 là 5,5% Hợp đồng trước 26/05/2015 là 5,0%. Hợp đồng từ ngày 26/05/2015 là 5,5% Hợp đồng trước 26/08/2015 là 5,0%. Hợp đồng từ ngày 26/08/2015 là 5,5% Hợp đồng trước 26/11/2015 là 5,0%. Hợp đồng từ ngày 26/11/2015 là 5,5%
Phú-An Hưởng Thịnh Vượng 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Phú-Toàn Gia An Phúc 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Năm 2019

Ngày 26/02/2019 đến 25/05/2019 26/05/2019 đến ngày 25/08/2019 26/08/2019 đến 25/11/2019 26/11/2019 đến 25/02/2020
Phú-Chủ Động Cuộc Sống     5,25% 5,25%
Phú-Bảo Vệ Tối Ưu     5,25% 5,25%
Phú-An Tâm Trọn Đời 5,0% 5,25% 5,25% 5,25%
Phú-Toàn Gia Hưng Thịnh Hợp đồng trước 26/02/2016 là 5,0%. Hợp đồng từ ngày 26/02/2016 là 6,5%

Hợp đồng trước 26/05/2016 là 5,25%. Hợp đồng từ ngày 26/05/2016 là 6,5%
Hợp đồng trước 26/08/2016 là 5,25%. Hợp đồng từ ngày 26/08/2016 là 6,5% Hợp đồng trước 26/11/2016 là 5,25%. Hợp đồng từ ngày 26/11/2016 là 6,5%
Phú-An Hưng Thịnh Hợp đồng trước 26/02/2016 là 5,0%. Hợp đồng từ ngày 26/02/2016 là 5,5% Hợp đồng trước 26/05/2016 là 5,25%. Hợp đồng từ ngày 26/05/2016 là 5,5% Hợp đồng trước 26/08/2016 là 5,25%. Hợp đồng từ ngày 26/08/2016 là 5,5% Hợp đồng trước 26/11/2016 là 5,25%. Hợp đồng từ ngày 26/11/2016 là 5,5%
Phú-An Hưởng Thịnh Vượng 5,0% 5,25% 5,25% 5,25%
Phú-Toàn Gia An Phúc 5,0% 5,25% 5,25% 5,25%

Năm 2020

Ngày 26/02/2020 đến ngày 25/05/2020
Phú-Chủ Động Cuộc Sống 5,0%
Phú-Bảo Vệ Tối Ưu 5,0%
Phú-An Tâm Trọn Đời 5,0%
Phú-Toàn Gia Hưng Thịnh Hợp đồng trước 26/02/2017 là 5,0%. Hợp đồng từ ngày 26/02/2017 là 6,5%
Phú-An Hưng Thịnh Hợp đồng trước 26/02/2017 là 5,0%. Hợp đồng từ ngày 26/02/2017 là 5,5%
Phú-An Hưởng Thịnh Vượng 5,0%
Phú-Toàn Gia An Phúc 5,0%

Ngoài lãi suất quỹ liên kết chung, khách hàng cũng có thể cập nhật lãi suất bảo hiểm nhân thọ mới nhất để dễ dàng so sánh khi tham gia bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiết kiệm

Nhìn nhận một cách khách quan, lãi suất quỹ liên kết chung Prudential các sản phẩm cụ thể trong thời gian 2018 - 2019 đã tăng dần. Nhưng đến năm 2020 thì mức tăng đã chậm lại, lãi suất nhiều sản phẩm có xu hướng giảm nhẹ. Mặc dù giảm nhưng vẫn cao hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu đưa ra. Điển hình như sản phẩm Phú-An Tâm Trọn Đời, lãi suất cam kết năm đầu tiên là 4,5%, từ năm thứ 2 đến năm thứ 10 là 3%, từ năm thứ 11 đến năm thứ 15 là 2,5% và từ năm thứ 16 trở đi là 0,5%. Tuy nhiên, trong hầu hết các năm gần đây, lãi suất công bố cùng sản phẩm này thường từ 5% trở nên. Vì thế, bạn hãy an tâm và lựa chọn tham gia sản phẩm mình cảm thấy phù hợp nhất.

Đăng ký tư vấn chuyên sâu về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung của Prudential

Đăng ký ngay

Hãy cân nhắc giữa tính bảo vệ và đầu tư để lựa chọn sản phẩm phù hợp và an tâm khi tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết chung


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *