avatart

khach

icon

Báo cáo giá đơn vị các quỹ liên kết đơn vị Manulife từ năm 2015 đến nay

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 19/05/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

19/05/2022

0

Hàng năm, Manulife đều công bố báo cáo thường niên các quỹ liên đơn vị mà công ty đang triển khai để khách hàng tham khảo sự thay đổi của giá đơn vị và có hướng lựa chọn quỹ đầu tư phù hợp.

Mục lục [Ẩn]

Hiện tại, Manulife đang cung cấp 6 quỹ liên kết đơn vị khác nhau phù hợp với từng nhu cầu đầu tư của khách hàng. Mỗi quỹ sẽ có một giá đơn vị cụ thể, thường thay đổi theo từng năm và không cố định. Dựa vào sự thay đổi của giá đơn vị, khách hàng có thể biết được các quỹ nào đang có sự tăng trưởng tốt và ngược lại để lựa chọn đầu tư sinh lời ổn định, hạn chế tối đa rủi ro.

Báo cáo giá đơn vị quỹ liên kết đơn vị Tăng Trưởng

Năm 2015, công ty TNHH Manulife (Việt Nam) chỉ triển khai duy nhất sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư Maxx-Phúc Lộc Thịnh Vượng. Vì thế, giá đơn vị các quỹ liên kết đơn vị Tăng trưởng của năm 2015 sẽ được căn cứ theo sản phẩm này.

Qũy liên kết đơn vị Tăng trưởng là quỹ được triển khai nhằm cung cấp sự tăng trưởng vốn trong thời gian dài hạn dành cho những người có khuynh hướng đầu tư dài hạn, chấp nhận những biến động lớn về giá trị của các khoản mục đầu tư nhằm đạt được lợi nhuận trong thời gian dài. Qũy đầu tư từ 70% đến 100% vào cổ phiếu của các công ty đang hoạt động tại Việt Nam. Số tài sản còn lại sẽ đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào trái phiếu, tiền gửi kỳ hạn và các công cụ đầu tư khác.

Qũy liên kết đầu tư Tăng Trưởng của Manulife

Qũy liên kết đơn vị Tăng Trưởng của Manulife đang có triển vọng cao

Giá đơn vị quỹ Tăng trưởng qua các năm:

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tính đến ngày 16/5/2022
Giá đơn vị (đồng) 15.555 16.895 24.619 21.624 23.073 25.301 32.520 25.754

Báo cáo giá đơn vị quỹ liên kết đơn vị Phát Triển

Quỹ liên kết đơn vị Phát triển của Manulife là quỹ được triển khai nhằm cung cấp sự tăng trưởng vốn trong thời gian trung và dài hạn dành cho những người có khuynh hướng đầu tư dài hạn, chấp nhận những biến động đáng kể về giá trị của các khoản mục đầu tư nhằm đạt được lợi nhuận trong thời gian dài. Qũy đầu tư từ 50% đến 80% vào cổ phiếu của các công ty đang hoạt động tại Việt Nam. Số tài sản còn lại sẽ đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào trái phiếu, tiền gửi kỳ hạn và các công cụ đầu tư khác.

Giá đơn vị quỹ Phát triển qua các năm:

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tính đến ngày 16/5/2022
Giá đơn vị (đồng) 16.501 17.622 24.033 21.810 23.268 25.980 32.490 26.909

Báo cáo giá đơn vị quỹ liên kết đơn vị Cân Bằng

Quỹ liên kết đơn vị Cân bằng Manulife là quỹ nhằm cung cấp sự tăng trưởng vốn trong thời gian trung và dài hạn dành cho những người có khuynh hướng đầu tư dài hạn, chấp nhận những dao động về giá trị của các khoản mục đầu tư nhằm đạt được lợi nhuận trong thời gian dài. Qũy đầu tư từ 40% đến 60% vào cổ phiếu của các công ty đang hoạt động tại Việt Nam. Số tài sản còn lại sẽ đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào trái phiếu, tiền gửi kỳ hạn hoặc các công cụ đầu tư khác

Giá đơn vị quỹ Cân bằng qua các năm:

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tính đến ngày 16/5/2022
Giá đơn vị (đồng) 17.978 18.901 24.223 23.159 24.655 27.982 33.247 29.130

Tư vấn thêm về các quỹ liên kết đơn vị của Manulife hiện nay

Đăng ký ngay

Báo cáo giá đơn vị quỹ liên kết đơn vị Ổn Định

Quỹ liên kết đơn vị Ổn định được thiết kế dành cho những người có khuynh hướng đầu tư trung và dài hạn với mức độ rủi ro thấp và chấp nhận những dao động nhỏ về giá trị của các khoản mục đầu tư. Qũy sẽ đầu tư từ 10% đến 30% vào cổ phiếu của các công ty đang hoạt động tại Việt Nam. Số tài sản còn lại sẽ đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào trái phiếu, tiền gửi kỳ hạn và các công cụ đầu tư khác. Qũy bắt đầu được Manulife triển khai từ năm 2017.

Qũy liên kết đơn vị Ổn định

Đảm bảo sự ổn định khi đầu tư cho khách hàng

Giá đơn vị quỹ Ổn định qua các năm:

Năm 2017 2018 2019 2020 2021 Tính đến ngày 16/5/2022
Giá đơn vị (đồng) 10.568 10.350 10.911 11.512 12.650 11.953

Báo cáo giá đơn vị quỹ liên kết đơn vị Tích lũy

Quỹ liên kết đơn vị Tích lũy của Manulife là quỹ được thiết kế với để đem lại sự đầu tư ổn định với độ rủi ro thấp thông qua lợi thế của quỹ để đầu tư vào các trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp dành riêng cho các nhà đầu tư ít mạo hiểm. Qũy sẽ đầu tư từ 80% đến 100% trực tiếp hoặc gián tiếp vào trái phiếu, tiền gửi kỳ hạn ở thị trường Việt Nam. Số tài sản còn lại sẽ đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào các công cụ đầu tư khác. Qũy cũng bắt đầu triển khai từ năm 2017.

Giá đơn vị quỹ Tích lũy qua các năm:

Năm 2017 2018 2019 2020 2021 Tính đến ngày 16/5/2022
Giá đơn vị (đồng) 10.122 10.275 10.796 11.205 11.531 11.512

Báo cáo giá đơn vị quỹ liên kết đơn vị Bảo Toàn

Quỹ liên kết đơn vị Bảo Toàn của Manulife là quỹ có độ rủi ro thấp, là sự lựa chọn tạm thời cho những nhà đầu tư trước khi quyết định đầu tư vào các quỹ khác dành cho những khách hàng mong muốn độ rủi ro cực thấp. Qũy sẽ đầu tư từ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 80% đến 100% vào tiền gửi kỳ hạn và các công cụ thị trường tiền tệ. Số tài sản còn lại sẽ đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào trái phiếu tại thị trường Việt Nam. Qũy bắt đầu được Manulife triển khai từ năm 2017.

Giá đơn vị quỹ Bảo toàn qua các năm:

Năm 2017 2018 2019 2020 2021 Tính đến ngày 16/5/2022
Giá đơn vị (đồng) 9.771 9.909 10.408 10.944 11.408 11.596

Nhìn nhận chung, các quỹ liên kết đơn vị Manulife có giá đơn vị tăng trưởng cao từ năm 2015 đến hiện tại. Trong đó, tăng trưởng mạnh nhất phải kể đến Quỹ Cân Bằng, Tăng trưởng và Phát triển. Tuy nhiên, đây là những quỹ có mức độ rủi ro khá cao nên bạn cần thận trọng khi lựa chọn đầu tư. Ngược lại, giá đơn vị các quỹ Ổn định, Tích Lũy, Bảo Toàn tăng trưởng chậm, vừa phải nhưng mức độ rủi ro trung bình và thấp. Vì thế, để có quyết định sáng suốt nhất, bạn hãy nhìn vào cả yếu tố bảo vệ của sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, phân bổ nguồn tài chính hợp lý vào cả 2 yếu tố và chọn các quỹ phù hợp nhất với nhu cầu để tham gia đầu tư.

Tìm hiểu thêm: Lãi suất Quỹ liên kết chung Manulife 5 năm gần đây giúp khách hàng có thể theo dõi và có sự lựa chọn đúng đắn.

Những thông tin, số liệu trên được cập nhật từ Báo cáo thường niên các quỹ liên kết đơn vị của Manulife từ năm 2015 đến ngày 16/5/2022. Đánh giá chung, các quỹ đều có xu hướng tăng, vì thế tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị của Manulife sẽ là quyết định sáng suốt nếu bạn vừa muốn được bảo vệ, vừa muốn đầu tư sinh lời.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *