avatart

khach

icon

Các gói bảo hiểm nhân thọ Prudential đóng phí 5 năm, 10 năm

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 08/08/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

08/08/2022

0

Thời gian đóng phí bảo hiểm nhân thọ Prudential luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Vậy các gói bảo hiểm Prudential đóng phí 5 năm, 10 năm, 15 năm, 18 năm... là những gói nào?

Mục lục [Ẩn]

Thời hạn đóng phí là khoảng thời gian mà khách hàng thực hiện nghĩa vụ đóng phí để duy trì hợp đồng bảo hiểm. Tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện tài chính mà mỗi khách hàng có một lựa chọn thời gian đóng phí ngắn 5 năm, 10 năm hay thời gian đóng phí dài 15 năm, 18 năm... trọn đời. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, khách hàng cần nắm được thông tin này để chủ động chuẩn với kế hoạch tài chính của mình.

Quy định về thời hạn hợp đồng và thời hạn đóng phí các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Prudential

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Prudential có thời hạn hợp đồng và thời hạn đóng phí được quy định như sau:

- Pru - Khởi Đầu Linh Hoạt:

 • Thời hạn hợp đồng: 15 năm hoặc 20 năm (chỉ áp dụng với thời hạn đóng phí 15 năm)
 • Thời hạn đóng phí: 10 năm hoặc 15 năm

- Pru - Tương Lai Tươi Sáng:

 • Thời hạn hợp đồng: 12 - 22 năm
 • Thời hạn đóng phí: Thời hạn hợp đồng trừ đi 4 năm

- Pru - An Tâm Trọn Đời Kế Hoạch Học Vấn:

 • Thời hạn hợp đồng: Tối đa 100 năm
 • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng

- Phú - Tâm An:

 • Thời hạn hợp đồng: 5 hoặc 10 năm
 • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng

- Phú - Bảo An:

 • Thời hạn hợp đồng: 05 - 30 năm
 • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng

- Pru - Cuộc Sống Bình An:

 • Thời hạn hợp đồng: Đến năm 75 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: Tuổi tham gia từ 15-50 tuổi: 15 năm; Tuổi tham gia từ 51-60 tuổi: 65 trừ đi tuổi tham gia

- Pru - Bảo Vệ Tối Ưu:

 • Thời hạn hợp đồng: 99 tuổi – tuổi tham gia
 • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng

- Pru - An Tâm Trọn Đời:

 • Thời hạn hợp đồng: Tối đa 100 năm
 • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng

- Pru - Đầu Tư Linh Hoạt:

 • Thời hạn hợp đồng: Đến 99 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: Đến 99 tuổi, linh hoạt đóng phí từ năm thứ 6

- Pru - Chủ Động Cuộc Sống:

 • Thời hạn hợp đồng: 99 tuổi – tuổi tham gia
 • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng

- Pru - An Vui:

 • Thời hạn hợp đồng: 5 năm với Kế hoạch phổ thông và 10 năm với Kế hoạch tiết kiệm
 • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng

Mỗi sản phẩm sẽ có quy định riêng về thời hạn hợp đồng và thời hạn đóng phí. Khách hàng có thể lựa chọn thời hạn đóng phí ngắn hay dài tùy thuộc vào khả năng kinh tế của mình, chỉ cần thời hạn đó phù hợp với quy định của từng sản phẩm.

Mỗi sản phẩm có quy định riêng về thời hạn đóng phí

Mỗi sản phẩm có quy định riêng về thời hạn đóng phí

Các gói bảo hiểm Prudential đóng phí 5 năm

Tại Prudential, khách hàng có thể lựa chọn thời gian đóng phí 5 năm với sản phẩm Phú - Tâm An và Phú - Bảo An.

Sản phẩm Phú - Tâm An có thời hạn hợp đồng là 5 năm - 10 năm và thời gian đóng phí bằng thời hạn hợp đồng. Vậy khi khách hàng lựa chọn đóng phí 5 năm thì thời hạn hợp đồng chỉ có lựa chọn duy nhất là 5 năm.

Ví dụ khách hàng 30 tuổi tham gia gói Phú - Tâm An đóng phí 5 năm thì khách hàng được bảo hiểm đến năm khách hàng 34 tuổi. Tương tự với sản phẩm Phú - Bảo An thời gian đóng phí 5 năm thì khách hàng cũng chỉ được bảo vệ đến năm 34 tuổi. Thời hạn hợp đồng quá ngắn không phát huy khả năng dự phòng tài chính của bảo hiểm nhân thọ, nhất là với khách hàng trẻ tuổi. Thảm khảo quyền lợi của sản phẩm Phú - Tâm An để dễ dàng đưa ra quyết định:

Quyền lợi tiết kiệm Thời hạn hợp đồng 5 năm: Chi trả 50% tổng phí bảo hiểm đã đóng
Quyền lợi bảo vệ

Quyền lợi tử vong sẽ được chi trả như sau:

- Chi trả 100% tổng phí bảo hiểm đã đóng.

- Trường hợp tử vong do tai nạn được chi trả như sau:

+ 100% số tiền bảo hiểm

+ 200% số tiền bảo hiểm nếu bị tử vong do tai nạn khi đang sử dụng các phương tiện vận chuyển công cộng gồm xe buýt, xe lửa và xe điện ngầm khi đang là hành khách có mua vé

+ 300% số tiền bảo hiểm nếu tử vong do tai nạn khi sử dụng phương tiện hàng không thương mại khi đang là hành khách có mua vé

- Quyền lợi thương tật do tai nạn: Được chi trả lên đến 400% số tiền bảo hiểm cho các rủi ro thương tật do tai nạn

- Hỗ trợ chi phí vận chuyển cấp cứu do Tai nạn: 1 triệu đồng/tai nạn, tối đa 2 triệu đồng/năm

Quyền lợi khác

Dịch vụ bảo lãnh chi phí điều trị do tai nạn 24/7 tại hệ thống bệnh viện liên kết với công ty bảo hiểm Prudential

Gói bảo hiểm Prudential đóng phí 10 năm

Khách hàng có thể lựa chọn thời gian đóng phí 10 năm với sản phẩm Pru - Tương Lai Tươi Sáng và Pru - Cuộc Sống Bình An. Sản phẩm Pru - Tương Lai Tươi Sáng có thời hạn hợp đồng là 12 - 22 năm, thời gian đóng phí sẽ bằng thời hạn hợp đồng trừ đi 4 năm. Ví dụ, khách hàng 40 tuổi tham gia Pru - Tương Lai Tươi Sáng đóng phí 10 năm thì sẽ được bảo hiểm đến năm khách hàng 54 tuổi. Tùy thuộc vào nhu cầu của mình khách hàng có thể tham gia với thời hạn dài để được bảo hiểm dài hạn.

Còn sản phẩm Pru - Cuộc Sống Bình An có thời hạn hợp đồng đến năm 75 tuổi. Ví dụ khách hàng 50 tuổi có thể đóng phí bảo hiểm 10 năm để được bảo vệ đến năm 75 tuổi.

Tham khảo quyền lợi của sản phẩm Pru - Tương Lai Tươi Sáng trong bảng dưới đây:

Quyền lợi bảo vệ

- Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn; Quyền lợi tử vong: Mỗi quyền lợi sẽ được chi trả 100% số tiền bảo hiểm

* Nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn, Prudential chi trả thêm:

+ 100% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm không có con ruột, hoặc

+ 100% x số lượng con ruột, tối đa lên đến 300% số tiền bảo hiểm.

- Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo: Chi trả quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối bằng 100% Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi tiết kiệm

Quyền lợi tiền mặt:

- Quyền lợi học vấn: Chi trả 175% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng

- Chi trả 25% Số tiền bảo hiểm khi con tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên

Quyền lợi khác

- Quyền lợi bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn cho trẻ em.

- Quyền lợi phát hành hợp đồng mới không thẩm định.

- Quyền lợi miễn đóng phí trong trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, tử vong, bệnh hiểm nghèo

Tư vấn cho khách hàng về thời gian đóng phí

Tư vấn cho khách hàng về thời gian đóng phí

Gói bảo hiểm Prudential đóng phí 15 năm

 Khách hàng có thể lựa chọn thời gian đóng phí 15 năm với sản phẩm Pru - Khởi Đầu Linh Hoạt và Pru - Bảo Vệ Tối Ưu.

Sản phẩm Pru - Khởi Đầu Linh Hoạt có thời hạn hợp đồng là 15 năm hoặc 20 năm. Nếu khách hàng chọn thời gian đóng phí là 15 năm thời hạn hợp đồng chỉ có lựa chọn duy nhất là 20 năm. Ví dụ khách hàng 45 tuổi tham gia Pru - Khởi Đầu Linh Hoạt đóng phí 15 năm thì sẽ được bảo vệ đến khi khách hàng 65 tuổi.

Còn sản phẩm Pru - Bảo Vệ Tối Ưu có thời hạn hợp đồng là 99 tuổi – tuổi tham gia, thời hạn đóng phí bằng thời hạn hợp đồng. Ví dụ khách hàng 60 tuổi tham gia Pru - Bảo Vệ Tối Ưu đóng phí 15 năm thì sẽ được bảo vệ đến khi khách hàng được 75 tuổi. Thời gian bảo vệ tương đối dài giúp khách hàng an tâm trước các rủi ro trong cuộc sống và toàn tâm toàn ý với các kế hoạch tài chính khác.

Tham khảo quyền lợi của sản phẩm Pru - Khởi Đầu Linh Hoạt trong bảng sau:

Quyền lợi bảo vệ

- Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn; Quyền lợi tử vong; Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối: Mỗi quyền lợi sẽ được chi trả giá trị lớn hơn giữa:

+ 100% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức tích luỹ(1) tính đến thời điểm chi trả, và

+ Tổng phí bảo hiểm đã đóng (không lãi) của sản phẩm này

 * Nếu tử vong do tai nạn thì ngoài quyền lợi tử vong sẽ được chi trả thêm 100% số tiền bảo hiểm.

Quyền lợi tiết kiệm

- Nhận ngay 5% số tiền bảo hiểm mỗi năm kể từ ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 2 (ngoại trừ ngày đáo hạn hợp đồng)

- Quyền lợi đáo hạn: Được chi trả lên đến 200% số tiền bảo hiểm, cộng thêm các khoản lãi không đảm bảo

Quyền lợi khác - Quyền lợi đảm bảo phát hành hợp đồng mới khi kết thúc hợp đồng

Gói bảo hiểm Prudential đóng phí 18 năm

Khách hàng có thể lựa chọn thời gian đóng Pru - An Tâm Trọn Đời Kế Hoạch Học Vấn. Đây là sản phẩm thiết kế cho dành cho trẻ em với thời hạn hợp đồng tối đa 100 năm, thời hạn đóng phí bằng thời hạn hợp đồng. Pru - An Tâm Trọn Đời Kế Hoạch Học Vấn rất thích hợp với các cha mẹ có nhu cầu xây dựng một kế hoạch tài hiệu quả, an toàn cho nguồn quỹ giáo dục của con. Bạn có thể tham gia sản phẩm này cho con ngay từ khi bé 0 tháng tuổi, đóng phí 18 năm và đến khi bé 18 tuổi có thể nhận được một khoản vốn giúp bạn theo học đại học, đi du học hoặc kinh doanh, khởi nghiệp...

Tham khảo quyền lợi sản phẩm Pru - An Tâm Trọn Đời Kế Hoạch Học Vấn:

Quyền lợi bảo vệ

- Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, quyền lợi tử vong: Với mỗi quyền lợi, khách hàng sẽ được chi trả giá trị lớn hơn giữa số tiền bảo hiểm và giá trị tài khoản cơ bản cộng với giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có)

* Trường hợp tử vong do tai nạn sẽ được chi trả như sau: Quyền lợi tử vong + 100% số tiền bảo hiểm

- Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối: Được nhận trước khoản tạm ứng không tính lãi lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng nhưng không vượt (tối đa 500 triệu đồng). Thời hạn tạm ứng tối đa là 6 tháng.

Quyền lợi tiết kiệm Được chi trả 100% giá trị tài khoản hợp đồng khi kết thúc hợp đồng
Quyền lợi học vấn

Chủ động thay đổi kế hoạch tiết kiệm khi kế hoạch học vấn của con có sự thay đổi như:

- Tích lũy thêm vào mọi thời điểm để hưởng lãi

- Linh hoạt đóng phí theo khả năng tài chính, linh hoạt rút tiền từ giá trị tài khoản cho các dự định chi tiêu ngắn hạn, linh hoạt lựa chọn số tiền bảo hiểm theo nhu cầu bảo vệ, linh hoạt lựa chọn thời điểm kết thúc hợp đồng trong tương lai.

Quyền lợi khác

- Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng:

+ Vào năm hợp đồng thứ 10 được chi trả 150% phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm hợp đồng 

+ Vào năm hợp đồng thứ 13 được chi trả 100% phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm hợp đồng

+ vào năm hợp đồng thứ 16 và mỗi 3 năm sau đó được chi trả 50% phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm hợp đồng.

* Quyền lợi này sẽ được tự động cộng vào giá trị tài khoản tích lũy thêm.

- Quyền lợi đầu tư: Được hưởng lãi suất đầu tư do Prudential công bố nhưng không thấp hơn mức lãi suất cam kết trong suốt thời hạn hợp đồng. 

- Quyền lợi đảm bảo gia tăng số tiền bảo hiểm: Được miễn thẩm định sức khỏe khi có yêu cầu tăng số tiền bảo hiểm trong vong 90 ngày kể từ ngày phát sinh một trong các sự kiện quan trọng sau với người được bảo hiểm: Kết hôn, Sinh con/Nhận con nuôi, Con bắt đầu học cấp 1 - 2 - 3 - Đại học

* Quyền lợi này chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong thời hạn hợp đồng.

- Quyền lợi khác: Rút tiền từ giá trị tài khoản tích lũy thêm bất kỳ lúc nào, rút tiền từ giá trị tài khoản cơ bản từ năm thứ 3.

- Được tham gia các sản phẩm bổ trợ:

+ Bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn mở rộng

+ Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn

+ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

+ Bảo hiểm tai nạn dành cho trẻ em

 Gói bảo hiểm Prudential đóng phí 20 năm

Khách hàng có thể lựa chọn thời gian đóng phí 20 năm với sản phẩm Pru - Đầu Tư Linh Hoạt, Pru - An Tâm Trọn Đời. Sản phẩm Pru - Đầu Tư Linh Hoạt

Thời hạn hợp đồng đến 99 tuổi, thời hạn đóng phí cũng đến năm 99 tuổi và khách hàng có thể linh hoạt đóng phí bảo hiểm từ năm thứ 6. Còn sản phẩm Pru - An Tâm Trọn Đời có thời hạn hợp đồng tối đa 100 năm, thời gian đóng phí bằng thời hạn hợp đồng. Đây là 2 sản phẩm có thời hạn tương đối dài, rất phù hợp với các khách hàng có điều kiện kinh tế tốt và muốn bảo vệ trong thời gian dài nhất.

Như vậy thời hạn đóng phí của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ rất đa dạng, có gói bảo hiểm Prudential đóng phí 5 năm, 10 năm, 15 năm, 18 năm… Khi tư vấn sản phẩm cho khách hàng, các tư vấn viên của Prudential sẽ thông báo về thời hạn đóng phí để khách hàng có sự chuẩn tốt về mặt tài chính.

Tham khảo quyền lợi của sản phẩm Pru - Đầu Tư Linh Hoạt:

Quyền lợi bảo vệ - Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Quyền lợi tử vong: Mỗi quyền lợi sẽ được chi trả 100% Số tiền bảo hiểm + Giá trị quỹ hợp đồng
Quyền lợi tiết kiệm

- Quyền lợi khi kết thúc thời hạn hợp đồng: 100% Giá trị Quỹ hợp đồng

- Quyền lợi đầu tư và gia tăng tài sản hiệu quả với 6 quỹ PRUlink

- Khoản thưởng duy trì hợp đồng: Bắt đầu từ Ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 5 và mỗi 5 năm sau đó, khách hàng sẽ được chi trả:

+ 3,5% Giá trị bình quân của Giá trị tài khoản cơ bản trong 60 tháng gần nhất

+ 3,5% Giá trị bình quân của Giá trị tài khoản đầu tư thêm trong 60 tháng gần nhất

Quyền lợi khác

- Gia tăng bảo vệ cho cả gia đình với các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

- Chủ động quyết định kế hoạch bảo vệ và đầu tư của mình: Miễn phí rút tiền, hoán đổi quỹ, thay đổi tỷ lệ đầu tư; chủ động trong việc đóng phí, đầu tư thêm, lựa chọn quỹ đầu tư, điều chỉnh hạn mức bảo vệ

- Thay đổi quyền lợi bảo hiểm tại tuổi 70: Được thay đổi một lần về lựa chọn quyền lợi bảo hiểm từ Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt tuổi 70, Prudential sẽ chi trả giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị quỹ hợp đồng nếu người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn trước hoặc vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi đạt tuổi 80 hoặc tử vong.

- Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn(*): Dành cho khách hàng tham gia với mức phí bảo hiểm cơ bản quy năm từ 50 triệu đồng trở lên.

 Quyền lợi của các sản phẩm bảo hiểm của Prudential rất đa dạng

Quyền lợi của các sản phẩm bảo hiểm của Prudential rất đa dạng

Như vậy thời hạn đóng phí của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ rất đa dạng, có gói bảo hiểm Prudential đóng phí 5 năm, 10 năm, 15 năm, 18 năm… Khi tư vấn sản phẩm cho khách hàng, các tư vấn viên của Prudential sẽ thông báo về thời hạn đóng phí để khách hàng có sự chuẩn tốt về mặt tài chính.

Mỗi gói sẽ có những quyền lợi riêng khi khách hàng tham gia, ngoài những quyền lợi trên thì khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ Prudential còn nhận thêm các quyền lợi khác.

Lưu ý về thời hạn đóng phí bảo hiểm Prudential

Với mỗi sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Prudential, khách hàng có thể tùy chọn thời gian đóng phí 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm hay trọn đời theo nhu cầu và điều kiện tài chính. Tuy nhiên khách hàng cần lưu ý:

- Với cùng một lựa chọn thời hạn hợp đồng như nhau và quyền lợi tương đương thì lựa chọn đóng phí dài hạn tốt hơn là đóng phí ngắn hạn, vì khách hàng sẽ dễ dàng cân đối tài chính hơn khi số tiền đóng hàng năm được chia nhỏ ra nhiều năm.

- Thời gian đóng phí có liên quan mật thiết với thời hạn hợp đồng, nếu khách hàng chọn thời gian đóng phí ngắn thường sẽ có thời hạn hợp đồng ngắn. 

Ví dụ thời điểm khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ là 25 tuổi, khách hàng chọn thời gian đóng phí 5 năm thì thời hạn hợp đồng có thể là 5 năm, 10 năm tùy từng sản phẩm, khi đó khách hàng đến 30 tuổi hoặc 35 tuổi đã đáo hạn hợp đồng. Nếu chọn thời gian đóng phí dài hơn là 10 năm, 15 năm hay 20 năm... thì thời hạn hợp đồng có thể đến năm khách hàng 75 tuổi hoặc trọn đời tùy từng điều kiện của mỗi sản phẩm. Do vậy càng khách hàng trẻ tuổi càng nên lựa chọn đóng phí dài hạn để được bảo vệ trong thời gian nhất.

- Một số sản phẩm đặc thù dành cho trẻ em với quyền lợi học vấn nên chọn thời hạn đóng phí và thời hạn hợp đồng đến đúng thời điểm con cần trang trải học phí. Đừng bỏ qua những sản phẩm bảo hiểm Pru tốt cho bé.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ có ý nghĩa nhất khi khách hàng được bảo vệ trong thời hạn dài nhất bởi vì tuổi càng cao khả năng gặp rủi ro càng lớn. Do vậy nên tham gia với mức phí vừa phải và chọn thời hạn đóng phí dài nhất có thể, đặc biệt với khách hàng trẻ tuổi.

Hiện nay khách hàng khi mua bảo hiểm nhân thọ Prudential có thể mua trực tuyến trên ứng dụng hoặc sàn thương mại điện tử Shopee giúp cho việc tham gia bảo hiểm trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Chọn gói bảo hiểm nhân thọ Prudential đóng phí 5 năm, 10 năm hay 20 năm phụ thuộc vào nhu cầu và điều kiện tài chính của bạn. Tuy nhiên nên chọn thời hạn đóng phí dài để vừa giảm bớt mức phí đóng vừa đảm bảo khả năng duy trì hợp đồng dài hạn.. Nếu bạn cần tư vấn thêm, hãy đăng ký để được hỗ trợ ngay:

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *