TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Luật bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số mới nhất

Tuyết Thanh 0 Bảo hiểm y tế

Luật bảo hiểm y tế dành cho người dân tộc thiểu số được điều chỉnh thường xuyên để mang đến nhiều quyền lợi hơn cho người tham gia.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số

Điểm h, Khoản 3, Điều 12 Luật bảo hiểm y tế quy định như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

...

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

...

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo”.

Như vậy người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm y tế hiện hành. Đây là đối tượng thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng nên sẽ được tham gia bảo hiểm y tế miễn phí. 

Cập nhật ngay các quy định mới nhất về bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khi tham gia.

Luật bảo hiểm y tế dành cho người dân tộc thiểu số

Luật bảo hiểm y tế dành cho người dân tộc thiểu số

Mức hưởng BHYT cho người dân tộc thiểu số

Khám chữa bệnh đúng tuyến

Điểm a, Khoản 1, Điều 22 Luật bảo hiểm y tế quy định về mức hưởng khi khám chữa bệnh BHYT dành cho người dân tộc thiểu số như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế 28

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm”.

Như vậy người dân tộc thiểu số khi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định.

Khám chữa bệnh trái tuyến

Khoản 5, Điều 22, Luật bảo hiểm y tế quy định mức hưởng khi khám chữa bệnh trái tuyến dành cho người dân tộc thiểu số như sau:

“5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này”.

Như vậy theo quy định này người dân tộc thiểu số khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng giống như đi khám chữa bệnh đúng tuyến ở trên.

Bạn có biết: Chủ thẻ bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh ở đâu?

Mức hưởng bảo hiểm y tế dành cho người dân tộc thiểu số

Mức hưởng bảo hiểm y tế dành cho người dân tộc thiểu số

Thủ tục khám chữa bệnh BHYT cho người dân tộc thiểu số 

Căn cứ Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế áp dụng chung cho mọi đối tượng trong đó có người dân tộc thiểu số như sau:

Căn cứ Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được quy định như sau:

Khám chữa bệnh thông thường

- Chủ thẻ BHYT cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh, nếu thẻ chưa có ảnh phải xuất trình thêm giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.

- Với trẻ em dưới 6 tuổi:

 • Chỉ cần xuất trình thẻ BHYT hợp lệ
 • Nếu trẻ chưa được cấp thẻ thì phải xuất trình bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh
 • Nếu phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định 

- Với những người trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

- Người đã hiến bộ phận cơ thể phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ chứng minh nhân thân của mình.

Chuyển tuyến khám chữa bệnh

- Chủ thẻ phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyển tuyến theo quy định. Nếu giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.

- Nếu khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Xem thêm: Quy định về bảo hiểm y tế vượt tuyến khi khám chữa bệnh.

Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trường hợp cấp cứu

- Trường hợp cấp cứu chủ thẻ bảo hiểm y tế được đến khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình các giấy tờ như trường hợp khám bệnh, chữa bệnh thông thường trước khi xuất viện.

- Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm cung cấp cho người bệnh khi ra viện các giấy tờ, chứng từ hợp lệ liên quan đến chi phí khám bệnh, chữa bệnh để người bệnh thanh toán trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Khám chữa bệnh trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập

Đây là các đối tượng được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế và phải xuất trình các giấy tờ giống như trường hợp khám chữa bệnh thông thường và một trong các giấy tờ sau:

 • Giấy công tác
 • Quyết định cử đi học
 • Thẻ học sinh, sinh viên
 • Giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú
 • Giấy chuyển trường.

Lưu ý: Các giấy tờ trên có thể là bản chính hoặc bản chụp.

Trên đây là các quy định mới nhất về luật bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số. Nhà nước luôn tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tộc khi tham gia bảo hiểm y tế. Vì vậy, hãy cập nhập thường xuyên các quy định về BHYT để đảm bảo quyền lợi khi tham gia.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Luật bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số mới nhất
5 1

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất