TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Quỹ mở Vietcombank là gì? Có nên tham gia quỹ mở Vietcombank không?

Hà Ly 0 Chứng khoán

Nhắc đến quỹ mở Vietcombank là nhắc đến một trong những quỹ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ mở Vietcombank được thành lập là sự kết hợp của 2 tổ chức tài chính có tầm vóc lớn tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Vậy với những lợi ích và sự uy tín như vậy, mọi người có nên tham gia quỹ mở Vietcombank hay không?
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Quỹ mở Vietcombank là gì?

Quỹ mở là quỹ đầu tư được thành lập bởi vốn góp từ nhiều nhà đầu tư, dưới sự quản lý của Công ty quản lý Quỹ chuyên nghiệp. Quỹ mở không giới hạn về mặt thời gian và số lượng nhà đầu tư tham gia. 

Khi tham gia quỹ mở, nhà đầu tư được phép bán lại chứng chỉ quỹ theo Giá trị Tài sản ròng (NAV) ở bất cứ ngày giao dịch nào của quỹ.

Quỹ mở Vietcombank là quỹ đầu tư trực thuộc Công ty Liên Doanh Quản Lý Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) - Đây là Công ty liên doanh giữa Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và Tập đoàn đầu tư đa quốc gia Franklin Templeton Investments (FIT), đều là những tổ chức tài chính uy tín hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới.

Hiện nay, quỹ mở Vietcombank đang chia thành 4 quỹ đầu tư, gồm có:

 • Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF
 • Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF
 • Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF
 • Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF

Chứng chỉ quỹ mở VCBF

Chứng chỉ quỹ mở VCBF

Phân loại các quỹ mở của Vietcombank

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (viết tắt là VCBF-TBF) được thành lập ngày 24/12/2013. Quỹ VCBF-TBF thường phân bổ tài sản một cách linh hoạt với chiến lược đầu tư phòng thủ hay tăng trưởng tùy theo cơ hội đầu tư ra sao tại những thời điểm khác nhau. Khi thị trường có điều kiện bình thường, Quỹ VCBF-TBF phân bổ đầu tư 50% NAV vào các mã cổ phiếu và 50% còn lại cho các tài sản có thu nhập cố định cũng như chất lượng tín dụng tốt.

 • Mục tiêu đầu tư: Đem lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập.
 • Chiến lược đầu tư: 

+ Quỹ rót vốn vào danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm các loại cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hoá thị trường lớn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ, trái phiếu địa phương, trái phiếu doanh nghiệp có xếp hạng tín dụng tốt.

+ Quỹ luôn cố gắng tìm ra sự kết hợp tối ưu nhất giữa cổ phiếu và các tài sản có thu nhập cố định nhờ vào sự đánh giá rủi ro và lợi nhuận cho các cơ hội đầu tư vào các loại tài sản.

+ Quỹ kết hợp chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị trong đầu tư cổ phiếu.

Quỹ VCBF-TBF có danh mục đầu tư tập trung chủ yếu vào các ngành tài chính, hàng hoá, dịch vụ công nghệ, thực phẩm và đồ uống, bất động sản, viễn thông, kỹ thuật… Điển hình là các mã chứng khoán FPT (Công ty Cổ phần FPT), MWG (Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động), MBB (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội), MSN11906 (Trái phiếu Tập đoàn Masan), trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Danh mục dầu tư

Phân bổ tài sản theo ngành của Quỹ VCBF-TBF

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (viết tắt là VCBF-BCF) được thành lập vào ngày 22/08/2014. 

Đúng như tên gọi, Quỹ VCBF-BCF đầu tư toàn bộ NAV vào các mã cổ phiếu niêm yết, đa phần là những loại cổ phiếu có vốn hoá thị trường lớn cũng như thanh khoản tốt.

 • Mục tiêu đầu tư: Quỹ đầu tư với mục tiêu chính là gia tăng phần vốn gốc trong trung và dài hạn.
 • Chiến lược đầu tư: Quỹ VCBF-BCF đầu tư chủ yếu vào một danh mục đa dạng với nhiều mã cổ phiếu niêm yết trên thị trường với giá trị vốn hoá lớn và có tính thanh khoản cao. Cổ phiếu được đánh giá là có vốn hoá thị trường lớn là những cổ phiếu có vốn hoá thị trường lớn hơn vốn hoá thị trường của cổ phiếu có vốn hoá lớn thứ 100 trên sàn HSX.

Danh mục đầu tư của Quỹ VCBF-BCF dành gần như toàn bộ vào các ngành tài chính, hàng hoá, dịch vụ công nghệ, thực phẩm và đồ uống, viễn thông, bất động sản, kỹ thuật… Những mã chứng khoán được đầu tư nhiều nhất, chính là: FPT (Công ty Cổ phần FPT), HPG (Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát), MBB (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội), BVH (Tập đoàn Bảo Việt).

Lợi nhuận qua các năm

Lợi nhuận qua các năm của Quỹ VCBF-BCF

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF (viết tắt là VCBF-MGF) được thành lập vào ngày 02/12/2021. Quỹ VCBF-MGF tập trung đầu tư 100% vào các loại cổ phiếu của công ty có vốn hoá vừa với tiềm năng tăng trưởng cao.

 • Mục tiêu đầu tư: Quỹ đặt ra mục tiêu gia tăng phần vốn gốc trong trung và dài hạn.
 • Chiến lược đầu tư: 

+ Danh mục đầu tư của Quỹ VCBF-MGF rất đa dạng, gồm các loại cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hoá thị trường vừa với tiềm năng tăng trưởng cao trên các sàn HSX và HNX. Nhóm cổ phiếu này nằm trong rổ VNMidcap.

+ Quỹ đầu tư đầu thời theo cả 2 chiến lược: Chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị.

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF (viết tắt là VCBF-FIF) được thành lập ngày 09/08/2019. Đây là quỹ mở trái phiếu với 100% tài sản quỹ mang đi đầu tư vào các loại trái phiếu có chất lượng tín dụng tốt.

 • Mục tiêu đầu tư: Quỹ đặt ra mục tiêu bảo toàn số vốn ban đầu, ngoài ra tăng thêm thu nhập thường xuyên khi đầu tư vào các tài sản cho thu nhập cố định.
 • Chiến lược đầu tư:

+ Quỹ theo một chiến lược đầu tư kỷ luật với mục tiêu tạo ra dòng thu nhập đều đặn. Quỹ tạo ra danh mục đầu tư đa dạng với nhiều tài sản cố định như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu địa phương, trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng tín dụng cao. VCBF sẽ đưa ra nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như xu hướng lãi suất, sau đó tài sản Quỹ sẽ được phân bổ để đạt được mục tiêu của Quỹ.

+ Với các loại trái phiếu công như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu địa phương thì Quỹ sẽ quản lý theo kỳ hạn, chọn lựa trái phiếu dựa trên các nhận định về xu hướng lãi suất và tính thanh khoản của từng loại kỳ hạn. Còn với trái phiếu doanh nghiệp, Quỹ tiến hành theo phương pháp tiếp cận từ dưới lên trên cơ sở nghiên cứu các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Quỹ cũng cân nhắc đầu tư vào các loại trái phiếu của những tổ chức phát hành có tình hình tài chính tốt, đáp ứng được khả năng trả nợ và có dòng tiền ổn định.

Quỹ đang dành hơn 50% NAV để đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, phần còn lại cho chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi, tiền và tài sản khác. Top 5 mã trái phiếu có giá trị cao nhất ở thời điểm hiện tại gồm có: MSN11906 (Trái phiếu Masan), HDG1211001 (Trái phiếu Hà Đô), MML121021 (Trái phiếu CTCP Masan MEATLife), VDSH2122006 (Trái phiếu CTCP Chứng khoán Rồng Việt), VICB2124002 (Trái phiếu CTCP - Tập đoàn Vingroup).

Hướng dẫn đầu tư vào quỹ mở Vietcombank

Trường hợp mua chứng chỉ quỹ mở lần đầu tiên

Đối với nhà đầu tư cá nhân

 • Nhà đầu tư điền vào Đơn đăng ký do Công ty Quản lỹ Quỹ cấp tại các địa điểm phân hối hoặc trên trang điện tử https://www.vcbf.com/don-tai-lieu-quy/don-dang-ky-phieu-lenh/.
 • Bạn nộp một bản photo CMND/CCCD và mang theo bản chính để đối chiếu.
 • Chuyển số tiền mua chứng chỉ quỹ tới tài khoản của Quỹ mở ở Ngân hàng giám sát.

Đối với nhà đầu tư tổ chức

 • Nhà đầu tư cũng phải điền vào Đơn Đăng Ký.
 • Cung cấp thêm các loại giấy tờ được yêu cầu (liên hệ nhân viên tư vấn để được hỗ trợ tốt hơn).
 • Chuyển tiền thanh toán số chứng chỉ quỹ mua bằng tài khoản ngân hàng có đứng tên bạn.

Trường hợp mua chứng chỉ quỹ những lần tiếp theo

 • Bạn cần điền thông tin vào Lệnh Mua được cung cấp tại những địa điểm phân phối và điền online.
 • Chuyển thanh toán số tiền mua chứng chỉ quỹ từ tài khoản ngân hàng đứng tên bạn.

Trường hợp bán chứng chỉ quỹ

Khi bạn đạt được mục tiêu tài chính của mình đặt ra với các quỹ mở của Vietcombank. Bạn có thể tiến hành bán lại chứng chỉ quỹ cho VCBF bằng việc điền vào phiếu Lệnh Bán cũng được cung cấp tại các địa điểm phân phối hay trên trang thông tin điện tử online.

Lưu ý:

 • Số tiền đầu tư phải được chuyển từ tài khoản ngân hàng mang tên bạn tới tài khoản ngân hàng của Quỹ. 
 • Các quỹ mở Vietcombank giao dịch định kỳ vào Thứ Tư hàng tuần. Tuy nhiên, theo quy định, nhà đầu tư cần nộp hồ sơ cho nhà phân phối trước 14 giờ ngày Thứ Ba cho ngày giao dịch của tuần đó.

Hạn mức đầu tư các quỹ mở Vietcombank

Với hình thức đầu tư linh hoạt:

 • Nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ lần đầu với hạn mức tối thiểu 5 triệu đồng.
 • Các lần mua tiếp theo (nếu muốn mua thêm) với hạn mức 1 triệu đồng/lần.

Với hình thức đầu tư định kỳ SIP:

 • Mức đầu tư tối thiểu mỗi tháng là 1 triệu đồng.
 • Không giới hạn mức đầu tư tối đa.

Có nên tham gia quỹ mở Vietcombank không?

Nếu bạn đang muốn tham gia đầu tư quỹ mở thì lựa chọn đầu tư quỹ mở Vietcombank cũng là một phương án tuyệt vời vì những yếu tố sau đây:

 • Quỹ mở Vietcombank được bảo hộ bởi những tổ chức tài chính uy tín như Ngân hàng Vietcombank và Tập đoàn đầu tư đa quốc gia Franklin Templeton Investments nên mang đến sự yên tâm cho nhà đầu tư.
 • Danh mục đầu tư đa dạng và không giới hạn người tham gia, giúp gia tăng lợi nhuận và hạn chế những rủi ro.
 • Có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm quản lý dòng vốn hiệu quả, nghiên cứu với trình độ chuyên môn cao và đầu tư một cách chủ động.
 • Có tính thanh khoản cao, nhà đầu tư có thể rút vốn trong bất cứ điều kiện nào.
 • Dễ dàng nhượng quyền sở hữu mà vẫn bảo toàn vốn và lợi nhuận cao.
 • Lãi suất hấp dẫn hơn gửi tiết kiệm, tối thiểu là 10%.

Chắc hẳn sau bài viết này bạn đã có thêm nhiều kiến thức về quỹ mở Vietcombank và đây sẽ là những tư liệu đáng giá để bạn tham khảo khi quyết định đầu tư vào quỹ này.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Quỹ mở Vietcombank là gì? Có nên tham gia quỹ mở Vietcombank không?
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất