avatart

khach

icon

Bảo hiểm nhân thọ nhóm là gì? Quy định khi mua bảo hiểm theo nhóm

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 03/01/2024

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

03/01/2024

0

Chúng ta thường nghe nhiều tới hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dành cho cá nhân và không nghe nhiều về bảo hiểm nhân thọ nhóm. Trên thực tế, bảo hiểm nhân thọ nhóm là giải pháp tuyệt vời giúp các doanh nghiệp giữ chân các nhân tài. Vậy bảo hiểm nhân thọ nhóm là gì?

Mục lục [Ẩn]

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm là gì?

Bảo hiểm nhân thọ nhóm là gì?

Bảo hiểm nhân thọ nhóm là một loại bảo hiểm nhân thọ dành riêng cho các doanh nghiệp mua cho nhóm nhân viên của mình để tăng chế độ phúc lợi cho nhân viên thông qua hình thức bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Chủ yếu là các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hưu trí với thời hạn khoảng 15 năm giúp nhân viên có quỹ hưu trí khi đến tuổi nghỉ hưu. 

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm là gì?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó ghi nhận quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, thành viên được bảo hiểm, người được hưởng quyền lợi, người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và công ty bảo hiểm.

Trong đó:

- Bên mua bảo hiểm là tổ chức có giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm với công ty bảo hiểm cho người lao động trong tổ chức của mình. Bên mua bảo hiểm phải là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với mục đích chính không phải là tham gia bảo hiểm, có yêu cầu bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm theo quy định.

- Thành viên được bảo hiểm là người lao động của bên mua bảo hiểm theo quy định pháp luật, có đề nghị tham gia bảo hiểm nhân thọ nhóm, được bên mua bảo hiểm đồng ý và doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm.

- Người được hưởng quyền lợi là cá nhân hoặc tổ chức do thành viên chỉ định để nhận quyền lợi của bảo hiểm. Thông tin cần thiết về người được hưởng quyền lợi được ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm và phụ lục hợp đồng.

Đặc điểm của Bảo hiểm nhân thọ nhóm

 • Được mua cho một nhóm người: Nhóm được bảo hiểm khá đa dạng: có thể là nhóm các nhân viên trong một công ty, hội viên của một tổ chức xã hội, hoặc thành viên của một tổ chức nào đó.
 • Phí bảo hiểm thấp hơn: Do được mua với số lượng lớn người tham gia nên thường có mức phí thấp hơn so với bảo hiểm cá nhân tương đương.
 • Lợi ích và phạm vi bảo hiểm đa dạng: Các lợi ích bảo hiểm có thể bao gồm bảo vệ sức khỏe, bảo hiểm tử vong, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tàn tật, và các lợi ích khác tùy thuộc vào điều khoản của hợp đồng.
 • Là hợp đồng duy nhất: Bảo hiểm nhân thọ nhóm là hợp đồng bảo hiểm duy nhất cho cả một nhóm người.
 • Mất lợi ích khi rời nhóm: Thường thì khi người tham gia rời khỏi nhóm, họ sẽ không còn được hưởng lợi ích bảo hiểm từ chương trình nhóm nữa.
 • Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng bảo hiểm nhóm thường có thời hạn cụ thể và có thể được cập nhật hoặc gia hạn sau mỗi chu kỳ.

BẢO HIỂM NHÂN THỌ NHÓM LÀ GÌ

Bảo hiểm nhân thọ nhóm giúp doanh nghiệp tăng phúc lợi cho nhân viên

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm bao gồm những gì?

Mỗi công ty bảo hiểm đang triển khai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm sẽ có quy định riêng về các thành phần của một bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

Theo Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về nội dung hợp đồng bảo hiểm như sau:

 1. Hợp đồng bảo hiểm phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
 2. a) Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng (nếu có), doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;
 3. b) Đối tượng bảo hiểm;
 4. c) Số tiền bảo hiểm hoặc giá trị tài sản được bảo hiểm hoặc giới hạn trách nhiệm bảo hiểm;
 5. d) Phạm vi hoặc quyền lợi bảo hiểm; quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm;

đ) Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm;

 1. e) Thời hạn bảo hiểm, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm;
 2. g) Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;
 3. h) Phương thức bồi thường, trả tiền bảo hiểm;
 4. i) Phương thức giải quyết tranh chấp.

lợi ích của bảo hiểm nhân thọ nhóm

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm

Lợi ích khi doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ nhóm 

 • Tăng cường sự gắn bó của nhân sự với doanh nghiệp: Sự gắn bó của nhân viên đặc biệt là những nhân sự giỏi sẽ quyết định sự phát triển của một doanh nghiệp. Việc tham gia bảo hiểm nhân thọ là một chính sách tốt để giữ nhân viên từ đó việc tuyển dụng của doanh nghiệp sẽ được hạn chế, tiết kiệm một phần đáng kể chi phí tuyển dụng.
 • Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Bảo hiểm nhân thọ là loại phí được khấu trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp với hạn mức tối đa theo quy định hiện hành. Vì vậy, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên sẽ giúp giảm bớt chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Chia sẻ gánh nặng tài chính với công ty nếu nhân viên gặp tai nạn lao động: Ví dụ, trong trường hợp nhân viên gặp tai nạn lao động, Luật Lao động Việt Nam quy định công ty chi trả chi phí chữa bệnh trong thời gian nằm viện cho nhân viên. Nếu doanh nghiệp mua bảo hiểm nhóm cho nhân viên, bảo hiểm sẽ hỗ trợ chi trả chi phí này. Ngoài ra, nhân viên cũng được hưởng quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, điều trị khám chữa bệnh trong thời gian này.

hợp đồng bảo hiểm nhóm

Mua bảo hiểm nhân thọ nhóm là giải pháp giúp doanh nghiệp thu hút nhân tài

Giải đáp thắc mắc về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm

Có thể chuyển nhượng hợp đồng không?

Căn cứ Điều 41 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về chỉ định, thay đổi người thụ hưởng như sau:

 1. Bên mua bảo hiểm có quyền chỉ định người thụ hưởng, trừ hợp đồng bảo hiểm nhóm. 

Như vậy đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm, bên mua bảo hiểm không thể chuyển nhượng hợp đồng.

Quy trình thẩm định bảo hiểm nhân thọ nhóm gồm những bước nào?

Sau khi đã nhận được các tài liệu cần thiết, công ty sẽ thẩm định thông tin dựa trên bộ hồ sơ của khách hàng đã kê khai bao gồm thông tin cá nhân (giới tính tuổi tác), tờ khai sức khỏe (cung cấp các thông tin liên quan đến thể trạng: chiều cao, cân nặng, tiền sử bệnh lý…)... trước khi đưa ra quyết định chấp nhận hay từ chối yêu cầu tham gia bảo hiểm của khách hàng.

Công ty có thể đề nghị người được bảo hiểm kiểm tra sức khỏe nếu như tiền sử sức khỏe chưa rõ ràng hoặc cũng có thể khám ngẫu nhiên.

Sau khi quá trình thẩm định hợp đồng bảo hiểm nhân thọ kết thúc, tùy vào từng trường hợp mà công ty bảo hiểm sẽ phản hồi cho khách hàng:

 • Thiếu tài liệu: Công ty bảo hiểm sẽ yêu cầu khách hàng bổ sung thêm.
 • Đạt yêu cầu: Công ty bảo hiểm sẽ phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng.
 • Không đạt: Công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả hồ sơ về đơn vị.

Trường hợp bên mua bảo hiểm chấm dứt hoạt động

“Nếu bên mua bảo hiểm chấm dứt hoạt động thì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm được xử lý thế nào?” là một vấn đề được nhiều người quan tâm. Hiện nay, không có quy định chung về vấn đề này. Vì vậy, khách hàng nên tham khảo thông tin trong bản quy tắc, điều khoản sản phẩm mà mình tham gia để biết thêm thông tin.

Ví dụ: Trong bản điều khoản sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp của Bảo Việt Nhân Thọ quy định như sau:

“17.2. Trường hợp Bên mua bảo hiểm chấm dứt hoạt động 

Trường hợp Bên mua bảo hiểm chấm dứt hoạt động theo các quy định của pháp luật mà không có tổ chức khác có đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng Hợp đồng theo Khoản 17.1. Điều này thì:

- Bảo Việt Nhân thọ sẽ chuyển tất cả các Tài khoản bảo hiểm hưu trí thành Hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá nhân tại Bảo Việt Nhân thọ. 

 - Thành viên sẽ được hưởng toàn bộ Giá trị Tài khoản.

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm mới do Thành viên đề xuất không đủ điều kiện để trở thành Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá nhân theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ thì người đại diện theo pháp luật của Thành viên sẽ trở thành Bên mua bảo hiểm”.

Như vậy, nếu như bên mua chấm dứt hoạt động nhưng không có tổ chức nào khác nhận chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm thì Bảo Việt Nhân Thọ sẽ chuyển các tài khoản bảo hiểm hưu trí thành hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá nhân. Đồng thời, thành viên sẽ được hưởng toàn bộ giá trị tài khoản.

Trường hợp bên mua bảo hiểm mới do thành viên đề xuất không đủ điều kiện để trở thành bên mua bảo hiểm theo quy định thì người đại diện theo pháp luật của thành viên sẽ trở thành bên mua bảo hiểm.

Bảo hiểm cho thành viên mới có được không?

Trường hợp doanh nghiệp có thêm thành viên mới mà chủ doanh nghiệp muốn tham gia bảo hiểm cho nhân viên đó có được không? Tùy theo quy định của từng sản phẩm mà doanh nghiệp tham gia sẽ có quy định riêng.

Ví dụ: Trong bản điều khoản sản phẩm An Nghiệp Thành Công của Bảo Việt Nhân Thọ quy định như sau:

“Điều 7: Bảo hiểm cho thành viên mới

7.1. Trường hợp Bên mua bảo hiểm có thành viên mới phù hợp với các điều kiện quy định tại Khoản 6.1. Điều 6, Bên mua bảo hiểm phải thông báo cho Bảo Việt Nhân thọ bằng văn bản trong vòng 15 ngày kể từ ngày có thành viên mới.

7.2. Trong trường hợp quy định tại Khoản 7.1. Điều 7, Bên mua bảo hiểm phải gửi cho Bảo Việt Nhân thọ Giấy yêu cầu bảo hiểm bổ sung, Danh sách Người được bảo hiểm bổ sung, các giấy tờ và thông tin cần thiết có liên quan để yêu cầu bảo hiểm cho thành viên mới theo Hợp đồng bảo hiểm này. Danh sách Người được bảo hiểm bổ sung phải được Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm bổ sung hoặc đại diện của Nhóm được bảo hiểm và Bảo Việt Nhân thọ xác nhận.

7.3. Bảo Việt Nhân thọ chấp nhận bảo hiểm cho thành viên mới kể từ ngày tương ứng với Ngày Hợp đồng của tháng kế tiếp sau ngày người đó đạt được các điều kiện quy định tại Khoản 6.1. Điều 6. Phần Hợp đồng liên quan đến thành viên mới sẽ phát sinh hiệu lực kể từ ngày phí bảo hiểm đầu tiên cho thành viên đó được đóng”.

Theo quy định của Bảo Việt Nhân Thọ nếu doanh nghiệp có thêm thành viên mới thì phải thông báo bằng văn bản cho công ty trong vòng 15 ngày kể từ ngày có thêm thành viên mới. Bảo Việt Nhân Thọ chấp nhận bảo hiểm cho thành viên mới nếu người đó đạt được các điều kiện trở thành người được bảo hiểm theo quy định của công ty.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm chấm dứt khi nào?

Với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm, việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm sẽ được quy định trong bản quy tắc, điều khoản sản phẩm.

Ví dụ:

- Trong bản quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm có mệnh giá giảm của Prudential quy định như sau:

“11. Chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ cá nhân

Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ cá nhân của Người được bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp sau đây:

 • Người được bảo hiểm đạt tuổi 65; hoặc
 • Người được bảo hiểm bị tử vong hay thương tật toàn bộ và vĩnh viễn; 
 • Người được bảo hiểm không còn là một thành viên của Nhóm được bảo hiểm; hoặc 
 • Ngày đáo hạn của Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ cá nhân; hoặc 
 • Ngày Người được bảo hiểm từ chối tham gia bảo hiểm nhóm bằng văn bản trong Thời hạn cân nhắc; hoặc 
 • Ngày Người được bảo hiểm đã thanh toán đầy đủ Khoản nợ trước thời hạn cho Bên mua bảo hiểm”.

Như vậy, theo quy định của Prudential thì trường hợp người được bảo hiểm không còn là một thành viên của Nhóm được bảo hiểm, người được bảo hiểm từ chối tham gia bảo hiểm nhóm… thì hợp đồng đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân sẽ bị chấm dứt hiệu lực.

Mỗi sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm sẽ được công ty bảo hiểm thiết kế riêng với các quy tắc, điều khoản khác nhau. Vì vậy, người tham gia nên liên hệ trực tiếp với tư vấn viên phụ trách hợp đồng để được tư vấn các vấn đề liên quan đến sản phẩm đó.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (6 lượt)

5 (6 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *