avatart

khach

icon

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp như thế nào?

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 28/07/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

28/07/2022

0

Để trở thành đại lý bảo hiểm, mọi người phải được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm. Vậy bạn đã biết loại chứng chỉ bảo hiểm được cấp như thế nào chưa?

Mục lục [Ẩn]

Kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm là cá nhân phải có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm tiếng Anh là Insurance Agent Certificate.

Căn cứ vào Điều 3 Thông tư số 125/2018/TT-BTC, kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được quy định cụ thể như sau:

 • Trước ngày 25 hàng tháng, cơ sở đào tạo đăng ký với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm) kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của tháng sau liền kề theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này (kế hoạch lần đầu).

Trường hợp cơ sở đào tạo đăng ký bổ sung các kỳ thi chứng chỉ quỹ đại lý bảo hiểm trong tháng thì kỳ thi bổ sung phải cách thời điểm đăng ký ít nhất 5 ngày làm việc.

 • Căn cứ vào kế hoạch của các cơ sở đào tạo đã đăng ký, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo cho cơ sở đào tạo về kế hoạch tổ chức thi trước ngày mùng 1 của tháng sau liền kề (đối với kế hoạch lần đầu) hoặc trước ngày tổ chức thi tối thiểu 02 ngày làm việc (đối với kỳ thi bổ sung).
 • Trường hợp đã được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo về kế hoạch tổ chức thi theo quy định mà cơ sở đào tạo dự kiến thay đổi kế hoạch tổ chức thi như: Thay đổi địa điểm thi, thay đổi thời gian thi, số lượng thí sinh dự thi, cơ sở đào tạo có trách nhiệm thông báo với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm) trước ngày thi tối thiểu 01 ngày làm việc.

Kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Quy định tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Cũng tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này, quy định tổ chức thi cụ thể như sau:

Các kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được tổ chức tại những địa điểm sau:

 • Các điểm thi tập trung tại các tỉnh, thành phố do Cụ quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo trước ngày 31/10 hàng năm. 
 • Trường hợp các điểm thi không thuộc các tỉnh, thành phố được quy định thì sẽ do cơ sở đào tạo đăng ký.

Trách nhiệm tổ chức thi:

 • Với các trường hợp thi tại các điểm thi do Cục quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo: Tổ chức thi cần chuẩn bị cơ sở vật chất phòng thi, cử cán bộ coi thi, chấm thi.
 • Với trường hợp địa điểm thi do cơ sở đào tạo đăng ký thì việc tổ chức thi cần thực hiện những quy định sau:
  • Đảm bảo cơ sở vật chất, bố trí phòng thi riêng phục vụ công tác thi. Đối với các kỳ thi trực tuyến, phòng thi phải đảm bảo số lượng máy tính ít nhất bằng 25% số lượng thí sinh dự thi, các máy tính hoạt động tốt, hệ thống mạng, đường truyền thông suốt đảm bảo cho việc thi trực tuyến.
  • Cử cán bộ coi thi, chấm thi.
  • Chịu trách nhiệm bảo mật đề thi và đáp án kể từ khi nhận được đề thi và đáp án đến khi sử dụng xong cho kỳ thi. Chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định trong quá trình tổ chức thi.
  • Báo cáo kết quả chấm thi.

Thời hạn phê duyệt kết quả thi:

 • Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thi, cơ sở đào tạo phải báo cáo kết quả chấm thi.
 • Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm ra Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong thời hạn 3 ngày/5 ngày tùy từng trường hợp.

Thời hạn cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

 • Thí sinh dự thi đạt từ 75% tổng số điểm bài thi trở lên được coi là đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.
 • Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt kết quả thi, cơ sở đào tạo thông báo kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinh dự thi và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinh thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Sau khi có chứng chỉ đại lý bảo hiểm, bạn có thể ứng tuyển vào các công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín để hành nghề.

Như vậy, để được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm, bạn phải trải qua kỳ thi do các cơ quan có thẩm quyền tổ chức và đạt tối thiểu 75% tổng số điểm của bài thi.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (2 lượt)

5 (2 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *