TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Quy định về đào tạo đại lý bảo hiểm

Tuyết Thanh 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Tất cả nội dung chương trình đào tạo cơ bản, đào tạo sản phẩm bảo hiểm, hay cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm đều phải theo quy định của Bộ Tài chính.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Hiểu theo cách đơn giản, đại lý bảo hiểm nghĩa là một người trung gian được một công ty bảo hiểm ủy thác thực hiện việc bán các sản phẩm bảo hiểm của công ty cho người mua. Đại lý có thể là một tổ chức hoặc một cá nhân. Đại lý được hưởng các khoản hoa hồng do công ty bảo hiểm chi trả liên quan đến các sản phẩm bảo hiểm mới được bán.

Cùng tìm hiểu nhiệm vụ, trách nhiệm, các hành vi bị cấm… của đại lý bảo hiểm trong bài viết sau: “Đại lý bảo hiểm là gì? Giải đáp những thắc mắc về đại lý bảo hiểm”.

Chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm

Chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm được quy định tại Khoản 1, Điều 48, Thông tư 124/2012/TT-BTC, cụ thể:

1.1. Chương trình đào tạo cơ bản:

a) Nội dung chương trình đào tạo cơ bản bao gồm:

- Kiến thức chung về bảo hiểm (nguyên lý bảo hiểm, các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm);

- Trách nhiệm của đại lý, đạo đức hành nghề đại lý;

- Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;

- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và đại lý bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm;

b) Thời gian đào tạo cơ bản tối thiểu là 24 giờ, học tập trung.

1.2. Chương trình đào tạo về sản phẩm bảo hiểm:

a) Nội dung chương trình đào tạo về sản phẩm bảo hiểm bao gồm:

- Kỹ năng bán bảo hiểm;

- Thực hành nghề đại lý bảo hiểm;

- Sản phẩm bảo hiểm mà đại lý dự kiến triển khai.

b) Thời gian đào tạo về sản phẩm bảo hiểm lần đầu tiên tối thiểu là 24 giờ, học tập trung.

Trong đó phần đào tạo kiến thức chung về bảo hiểm rất quan trọng. Các đại lý bảo hiểm cần nắm vững được phần kiến thức chung để hiểu đúng về bảo hiểm, các quy định của pháp luật để thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Nếu kiến thức chung không vững thì rất khó để hiểu về sản phẩm bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đang cung cấp để tư vấn cho khách hàng.

Đại lý bảo hiểm tư vấn cho khách hàng

Đại lý bảo hiểm tư vấn cho khách hàng

Quy định về cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

Hiện nay, không phải bất cứ cá nhân hay tổ chức nào cũng được phép đào tạo đại lý bảo hiểm. Bạn cần nắm rõ các quy định sau để tránh trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng.

Điều kiện của cơ sở đào tạo

Căn cứ Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 48, Thông tư 124/2012/TT-BTC, điều kiện của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm như sau:

2.2. Điều kiện của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm:

Để được đào tạo đại lý bảo hiểm, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và các tổ chức đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có chương trình đào tạo đáp ứng quy định tại tiết a điểm 1.1, tiết a điểm 1.2 khoản 1 Điều này (tương ứng với nội dung dự kiến đào tạo).

b) Có đội ngũ giảng viên đáp ứng tiêu chuẩn sau:

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên;

- Có tối thiểu hai (02) năm kinh nghiệm làm việc hoặc giảng dạy trong lĩnh vực bảo hiểm.

c) Có cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng công tác đào tạo;

d) Được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện đào tạo.

Nếu đáp ứng được các điều kiện trên, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và các tổ chức đào tạo sẽ được cấp phép hoạt động đào tạo đại lý bảo hiểm theo quy định.

Thủ tục đề nghị chấp thuận thực hiện đào tạo

Căn cứ Điều 48, Thông tư 124/2012/TT-BTC, trước khi thực hiện đào tạo đại lý bảo hiểm, cơ sở đào tạo phải nộp cho Bộ Tài chính 1 bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

a) Đơn đăng ký làm cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao công chứng Giấy phép, quyết định thành lập của tổ chức đăng ký làm cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm;

c) Chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm theo quy định tại tiết a điểm 1.1, tiết a điểm 1.2 khoản 1 Điều này (tùy theo nội dung dự kiến đào tạo);

d) Danh sách giảng viên, kèm theo sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng chỉ của giảng viên;

đ) Các quy trình đào tạo, quy trình đánh giá chất lượng đào tạo;

e) Bằng chứng về cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng công tác đào tạo.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận đề nghị của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do.

Trường hợp thay đổi nội dung chương trình đào tạo và giảng viên đào tạo đại lý bảo hiểm, trong vòng 30 ngày trước khi triển khai khóa đào tạo mới, cơ sở đào tạo phải gửi văn bản đến Bộ Tài chính đề nghị chấp thuận việc thay đổi kèm theo tài liệu giải trình các thay đổi này. Trong thời hạn 11 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do.

Các cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam: Được triển khai chương trình đào tạo cơ bản. Trường hợp muốn triển khai chương trình đào tạo về sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nào thì phải phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài đó để thực hiện;

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài: Được triển khai chương trình đào tạo về sản phẩm bảo hiểm của chính doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài đó và phối hợp với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam để triển khai chương trình đào tạo cơ bản;

Các tổ chức đào tạo khác được thành lập hợp pháp tại Việt Nam: Được triển khai chương trình đào tạo cơ bản về bảo hiểm.

(Căn cứ Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 48, Thông tư 124/2012/TT-BTC)

Bạn đang quan tâm đến thông tin tuyển dụng đại lý bảo hiểm nhân thọ thì đừng bỏ qua bài viết này: “Những thông tin về tuyển dụng đại lý bảo hiểm nhân thọ

Quy định về cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

Quy định về cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

Điều kiện để trở thành đại lý bảo hiểm

Tại Việt Nam, theo quy định tại Điều 86 của Luật Kinh doanh bảo hiểm:

Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.

Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp;
 • Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm cũng như các cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm hợp pháp hiện nay.

Cảm ơn bạn đã đọc bài, bằng cách đăng ký Tài khoản VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Quy định về đào tạo đại lý bảo hiểm
5 3

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất