avatart

khach

icon

Môi giới bảo hiểm là gì?

Thị trường bảo hiểm

- 28/07/2022

0

Thị trường bảo hiểm

28/07/2022

0

Môi giới bảo hiểm giúp khách hàng chọn lựa những sản phẩm bảo hiểm tốt, phù hợp với bản thân giữa các doanh nghiệp bảo hiểm. Vậy môi giới bảo hiểm là gì và có những loại môi giới bảo hiểm nào?

Mục lục [Ẩn]

Môi giới bảo hiểm là gì?

Môi giới bảo hiểm là một tổ chức trung gian giữa doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng. Môi giới bảo hiểm là người đại diện cho người tham gia bảo hiểm hoặc các pháp nhân kinh doanh muốn tham gia bảo hiểm cho doanh nghiệp. Tổ chức này được ủy quyền để:

 • Tư vấn cho khách hàng để lựa chọn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp, chi phí thấp và quyền lợi tốt nhất giữa các đơn vị kinh doanh bảo hiểm khác nhau đang hoạt động.
 • Thiết kế chương trình bảo hiểm phù hợp nhất dành cho khách hàng.
 • Sắp xếp và tiến hành để khách hàng ký kết hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Hỗ trợ cho tổ chức hoặc cá nhân tham gia bảo hiểm trong việc yêu cầu bồi thường tổn thất với các doanh nghiệp bảo hiểm trong suốt thời hạn hợp đồng bảo hiểm.
 • Tổ chức môi giới bảo hiểm sẽ nhận được % hoa hồng từ đơn vị kinh doanh bảo hiểm.

Đặc điểm của môi giới bảo hiểm

Môi giới bảo hiểm có các đặc điểm như sau:

 • Môi giới bảo hiểm được uỷ quyền bởi khách hàng và hành động vì quyền lợi khách hàng. Nên doanh nghiệp bảo hiểm không được liên lạc trực tiếp với khách hàng khi không có sự nhất trí của môi giới.
 • Về lý thuyết người môi giới sau khi nghiên cứu nhu cầu của khách hàng sẽ tìm kiếm doanh nghiệp bảo hiểm có thể đáp ứng nhu cầu tốt nhất với chi phí thấp nhất. Thực tế môi giới thường lựa chọn trên thị trường một doanh nghiệp có nhiều ưu đãi, sau đó giới thiệu cho khách hàng.
 • Môi giới bảo hiểm làm cho cung và cầu về sản phẩm bảo hiểm được kết nối với nhau đồng thời góp phần làm tăng uy tín của sản phẩm và doanh nghiệp bảo hiểm. Tuy nhiên, khi chọn cách phân phối này doanh nghiệp bảo hiểm cần tính đến các ưu đãi cho môi giới như thù lao, đào tạo…

Tìm hiểu thêm: Vai trò của môi giới bảo hiểm đối với sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam

Quy định về hoa hồng môi giới bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 8 Thông tư số 50/2017/TT-BTC, hoa hồng môi giới bảo hiểm được quy định với các điểm sau:

 • Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm từ phí bảo hiểm.
 • Tỷ lệ hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc và việc thanh toán hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc được xác định trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Khi bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có trách nhiệm thanh toán hoa hồng môi giới bảo hiểm từ phí bảo hiểm thu được theo thời hạn đã thỏa thuận nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được phí bảo hiểm.

 • Trong mọi trường hợp, hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc không được vượt quá 15% phí bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực tế thu được của mỗi nghiệp vụ bảo hiểm thuộc từng hợp đồng bảo hiểm thu xếp qua doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
 • Hoa hồng môi giới tái bảo hiểm được thực hiện theo thỏa thuận của các bên đảm bảo tuân thủ thông lệ quốc tế.

Phân loại môi giới bảo hiểm

Môi giới bảo hiểm gốc

Môi giới bảo hiểm gốc: Là tổ chức hoặc cá nhân đứng ra dàn xếp các vấn đề về bảo hiểm giữa khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm.

Có những người cần mua bảo hiểm nhưng không biết phải mua bảo hiểm như thế nào và mua ở đâu? Môi giới bảo hiểm gốc làm việc với khách hàng để xác định nhu cầu bảo hiểm, sau đó đàm phán và thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm để có được phạm vi bảo hiểm và phí bảo hiểm tốt nhất, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Môi giới bảo hiểm gốc thực hiện nhiều công việc cho doanh nghiệp bảo hiểm và được nhận môi giới phí từ doanh nghiệp bảo hiểm hoặc trực tiếp từ khách hàng.

Lợi ích của môi giới bảo hiểm gốc:

 • Môi giới bảo hiểm gốc tư vấn cho khách hàng về quản lý rủi ro một cách hiệu quả nhất, đây là lĩnh vực chuyên môn của môi giới bảo hiểm gốc. Điều này tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp bảo hiểm. Đồng thời tư vấn về thủ tục khiếu nại để đảm bảo cho khách hàng có mức bồi thường thỏa đáng.
 • Môi giới bảo hiểm gốc luôn thông báo cho khách hàng biết về những văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về bảo hiểm, xem xét các vụ đã bồi thường để nhận ra các hạn chế và do đó có thể giảm bớt các vụ khiếu nại trong tương lai.
 • Tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu các khoản thuế liên quan về phí bảo hiểm.

Nhân viên môi giới bảo hiểm

Nhân viên môi giới bảo hiểm

Môi giới tái bảo hiểm

Môi giới tái bảo hiểm: Là người hỗ trợ giúp đỡ các doanh nghiệp bảo hiểm gốc làm việc với các doanh nghiệp tái bảo hiểm trong việc bảo hiểm cho chính doanh nghiệp bảo hiểm gốc.

Hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm trên thế giới đều yêu cầu môi giới tái bảo hiểm tư vấn, giúp đỡ khi rủi ro được bảo hiểm quá lớn so với khả năng tài chính của họ trong việc thanh toán bồi thường tổn thất nếu rủi ro xảy ra.

Đối với các rủi ro tiềm ẩn lớn, môi giới tái bảo hiểm sẽ giúp doanh nghiệp bảo hiểm phân tích phạm vi rủi ro để thu xếp tái bảo hiểm khi cần thiết.

Thông qua đây, các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có được an toàn về tài chính và có khả năng bảo vệ khách hàng lớn hơn và đem lại sự ổn định cao hơn cho xã hội.

Lợi ích tái bảo hiểm:

 • Môi giới tái bảo hiểm thay mặt doanh nghiệp bảo hiểm tiếp cận với nhiều doanh nghiệp tái bảo hiểm. Do có sự cạnh tranh của các doanh nghiệp tái bảo hiểm, giá bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp bảo hiểm gốc được giảm nên tiết kiệm được ngoại tệ và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Các doanh nghiệp bảo hiểm gốc sẽ nhận được khối lượng dịch vụ lớn hơn, do đó khách hàng sẽ được đảm bảo tài chính tốt hơn.
 • Môi giới tái bảo hiểm hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm gốc lập kế hoạch đối phó với những tổn thất mang tính thảm họa như bão, lốc, động đất… xảy ra hàng năm.

Như vậy môi giới tái bảo hiểm đóng vai trò quan trọng giúp đỡ các doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết các vấn đề khi gặp rủi ro. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tái bảo hiểm qua bài viết: Tái bảo hiểm là gì? Các hình thức tái bảo hiểm hiện nay.

Nhiệm vụ của môi giới bảo hiểm

Nhiệm vụ của môi giới bảo hiểm cụ thể như sau:

 • Vận động tuyên truyền và khai thác dịch vụ bảo hiểm
 • Xác định, phân tích và thẩm định các rủi ro khác nhau
 • Thu thập thông tin cần thiết và thỏa thuận các điều kiện và các điều khoản bảo hiểm với các doanh nghiệp bảo hiểm
 • Hướng dẫn người tham gia bảo hiểm ký kết hợp đồng mới hoặc thay đổi hợp đồng bảo hiểm cũ. Tiến hành các dịch vụ quản lý rủi ro gồm:
  • Xác định và thẩm định khu vực rủi ro
  • Tư vấn về các biện pháp thích hợp để giảm nhẹ rủi ro
  • Lập các chương trình quản lý rủi ro
  • Giúp lập kế hoạch chống thiên tai, tổn thất

Nhiệm vụ của môi giới bảo hiểm

Nhiệm vụ của môi giới bảo hiểm

 • Nếu được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền, môi giới bảo hiểm phải thu phí bảo hiểm của khách hàng. Sau đó thanh toán số phí bảo hiểm đó cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời gian đã thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận về thời gian thanh toán, môi giới bảo hiểm phải thanh toán số phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời gian sớm nhất, thường không quá 7 ngày kể từ ngày nhận được phí bảo hiểm.
 • Khi tổn thất xảy ra, môi giới bảo hiểm giúp người tham gia bảo hiểm làm thủ tục đòi doanh nghiệp bảo hiểm chi trả bồi thường. Nếu doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền cho môi giới bảo hiểm trả tiền bảo hiểm thì môi giới bảo hiểm phải thanh toán số tiền đó cho người được bảo hiểm hoặc người được thụ hưởng.

>>> Tìm hiểu thêm sự khác nhau giữa môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm để hiểu hơn về bảo hiểm nhân thọ.

Quy định doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Theo Điều 91 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, doanh nghiệp bảo hiểm môi giới bảo hiểm có nghĩa vụ:

 • Thực hiện việc môi giới trung thực
 • Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm
 • Bồi thường thiệt hại cho bên mua bảo hiểm do hoạt động môi giới bảo hiểm gây ra.

Các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại việt nam

Lĩnh vực môi giới bảo hiểm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ chính sách an ninh xã hội, bảo vệ tài chính, đảm bảo môi trường đầu tư lành mạnh… Vì vậy, có rất nhiều công ty môi bảo hiểm ra đời hỗ trợ khách hàng trong việc tìm kiếm sản phẩm bảo hiểm tốt nhất với mức phí hợp lý.

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Tuy nhiên bạn cần lựa chọn công ty có uy tín để được tư vấn, hướng dẫn, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm đáp ứng được nhu cầu, mong muốn của mình. Bạn có thể tham khảo một số công ty môi giới bảo hiểm uy tín như:

 • Công ty TNHH Aon Việt Nam
 • Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam
 • Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson Việt Nam
 • Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Gras Savoye Willis Việt Nam
 • Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Cimeico
 • Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Á Đông
 • Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Nam Á
 • Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Sao Việt

Bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết các công ty bảo hiểm trên qua bài viết "Danh sách các công ty môi giới bảo hiểm tại Việt Nam".

Để được hỗ trợ và tư vấn mua bảo hiểm tại các doanh nghiệp uy tín nhanh chóng và Miễn Phí bạn có thể để lại thông tin liên hệ tại đây.

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

4 (6 lượt)

4 (6 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *