TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Hoa hồng đại lý bảo hiểm là gì? Tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm nhân thọ?

Nguyễn Thị Lan 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Hoa hồng đại lý và tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm nhân thọ được Bộ Tài Chính quy định rõ ràng tại các thông tư, nghị định đã ban hành. Phần trăm hoa hồng nhiều hay ít dựa theo sản phẩm mà đại lý bảo hiểm bán được.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo Luật Bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm được chi trả cho đại lý bảo hiểm và môi giới bảo hiểm, người có công trong khâu phân phối sản phẩm bảo hiểm đến tận tay người tham gia bảo hiểm. Hãy cùng TheBank tìm hiểu chi tiết hơn về tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm nhân thọ hiện nay ngay nhé!!

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Hoa hồng đại lý bảo hiểm là gì?

Theo Điều 41 Thông tư 124/2012/TT-BTC, Hoa hồng đại lý bảo hiểm là các khoản chi phí của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài trả trực tiếp cho đại lý bảo hiểm sau khi đại lý bảo hiểm mang lại lợi ích dịch vụ cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

Hoa hồng được trả để đại lý bảo hiểm và môi giới bảo hiểm bù đắp cho các chi phí đã bỏ ra trong khâu khai thác, bán sản phẩm bảo hiểm và trả công cho chính họ. Luật cũng quy định rõ, không được chi trả hoa hồng bảo hiểm cho tổ chức, cá nhân không được phép hoạt động đại lý bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm tại Việt Nam; bên mua bảo hiểm, trừ trường hợp đại lý bảo hiểm mua bảo hiểm nhân thọ cho chính mình…

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được chủ động sử dụng hoa hồng đại lý bảo hiểm chi cho đại lý bảo hiểm để thực hiện một hoặc các nội dung sau:

 • Giới thiệu, chào bán bảo hiểm;
 • Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;
 • Thu phí bảo hiểm;
 • Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;
 • Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Đặc biệt, hoa hồng mà những tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ nhận được không làm ảnh hưởng gì đến các quyền lợi bảo vệ, tiết kiệm, tích lũy trong hợp đồng bảo hiểm của khách hàng.

Hoa hồng đại lý bảo hiểm là gì?

Hoa hồng đại lý bảo hiểm là gì?

Tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm được tính như thế nào?

Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa mà doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được phép trả cho đại lý bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ như sau:

Đối với các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ cá nhân

Trường hợp cho từng nghiệp vụ bảo hiểm riêng biệt hoa hồng bảo hiểm nhân thọ được áp dụng đối với các sản phẩm bảo hiểm chính theo bảng sau:

Loại hình bảo hiểm nhân thọ

Tỷ lệ hoa hồng tối đa tính trên phí bảo hiểm (%)
Phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ Phương thức nộp phí 1 lần
Năm hợp đồng thứ nhất Năm hợp đồng thứ hai Các năm hợp đồng tiếp theo
1. Bảo hiểm tử kỳ  40 20 15 15
2. Bảo hiểm sinh kỳ - Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống 15 10 5 5
- Thời hạn bảo hiểm trên 10 năm 20 10 5 5
3. Bảo hiểm hỗn hợp: - Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống 25 7 5 5
- Thời hạn bảo hiểm trên 10 năm 40 10 10 7

4. Bảo hiểm trọn đời

30 20 15 10
5. Bảo hiểm trả tiền định kỳ  25 10 7 7

Bạn muốn trở thành đại lý bảo hiểm nhân thọ thì đừng bỏ thông tin về tuyển dụng đại lý bảo hiểm nhân thọ mới nhất hiện nay.

Tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm

Tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm

Đối với nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ

Tỷ lệ hoa hồng tối đa bằng 50% các tỷ lệ tương ứng áp dụng cho các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ cá nhân cùng loại. Hoa hồng tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe là 20%. Hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm bảo lãnh là 10% - Thông tư 194/2014/TT-BTC.

Đối với các sản phẩm bảo hiểm triển khai theo chương trình thí điểm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các sản phẩm thuộc các nghiệp vụ bảo hiểm khác ngoài các nghiệp vụ nêu trên, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Hoa hồng đại lý bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm trọn gói được tính bằng tổng số hoa hồng của từng nghiệp vụ được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trọn gói. Tỷ lệ hoa hồng tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ được quy định như sau:

STT Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Tỷ Lệ Hoa Hồng Tối Đa (%)
I BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN  
1 Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại 5
2 Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không 10
3 Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu biển 5
4 Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu (trừ tàu biển) 15
5 Bảo hiểm trách nhiệm 5
6 Bảo hiểm hàng không 0,5
7 Bảo hiểm vật chất xe cơ giới 10
8 Bảo hiểm cháy, nổ tự nguyện 10
9 Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 10
10 Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 10
11 Bảo hiểm nông nghiệp 20
12 Bảo hiểm bảo lãnh 10
II BẢO HIỂM BẮT BUỘC  
1 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô 5
2 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy 20
3 Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật 5
4 Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 5
5 Bảo hiểm cháy, nổ 5
6 Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng 5
7 Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng 5
8 Bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường 5

Xem thêm bài viết “Những điều cần biết nếu muốn trở thành đại lý bảo hiểm phi nhân thọ” để có sự chuẩn bị tốt nhất khi chinh phục ngành nghề này.

Đối tượng được hưởng hoa hồng bảo hiểm

Đối tượng được hưởng hoa hồng bảo hiểm bao gồm:

 • Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
 • Đại lý bảo hiểm.

Không được chi trả hoa hồng bảo hiểm cho các đối tượng sau:

 • Tổ chức, cá nhân không được phép hoạt động đại lý bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm tại Việt Nam.
 • Bên mua bảo hiểm, trừ trường hợp đại lý bảo hiểm mua bảo hiểm nhân thọ cho chính mình.
 • Cán bộ, nhân viên của chính doanh nghiệp bảo hiểm.

Giải pháp chi hoa hồng bảo hiểm hiệu quả

Thông tin trên tapchitaichinh.vn: Quy định hạn mức (tỷ lệ tối đa) về chi phí quản lý và bán hàng đối với từng nghiệp vụ bảo hiểm. Chi phí quản lý và bán hàng này bao gồm tất cả các khoản chi cho bộ máy quản lý của công ty, chi giao dịch và tiếp khách, chi cho cán bộ hoặc đại lý khai thác; Chi cho người quản lý đại lý của doanh nghiệp; Chi khuyến khích đại lý khai thác vượt định mức về doanh thu, về số lượng hợp đồng bảo hiểm, đảm bảo tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm cao; Chi phí để thực hiện một số chính sách phúc lợi và tạo điều kiện ổn định thu nhập cho đại lý…

Quy định về hiệu quả kinh doanh. Đặc biệt, với những nghiệp vụ có kết quả lỗ liên tục trong 3 năm hoặc chi vượt hạn mức chi quản lý và bán hàng sẽ không cho phép công ty được triển khai nghiệp vụ bảo hiểm ít nhất 5 năm tiếp theo; Giải thể hoặc sáp nhập các công ty bảo hiểm có kết quả kinh doanh bảo hiểm lỗ 5 năm liền.

Thu nhập là yếu tố không thể thiếu khi chọn công việc, đặc biệt nó là phần thưởng xứng đáng cho cho sự nỗ lực của tư vấn viên trong việc giúp doanh nghiệp và khách hàng kết nối với nhau. Nếu bạn có dự định làm đại lý bảo hiểm, hãy cập nhập thông tin về hoa hồng đại lý bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi của mình.

Bạn còn vướng mắc, ĐĂNG KÝ để được tư vấn NGAY

Đăng ký ngay

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Hoa hồng đại lý bảo hiểm là gì? Tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm nhân thọ?
4 4

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất