avatart

khach

icon

Thay đổi số tiền bảo hiểm AIA có được không?

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 10/05/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

10/05/2022

0

Trong quá trình tham gia bảo hiểm nhân thọ AIA, vì một số lý do bên mua bảo hiểm có được quyền thay đổi số tiền bảo hiểm AIA không? Thủ tục thay đổi số tiền bảo hiểm nhân thọ AIA như thế nào?

Mục lục [Ẩn]

Bảo hiểm nhân thọ AIA là một trong những thương hiệu bảo hiểm có uy tín tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu của khách hàng qua việc cung cấp đa dạng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thì AIA còn chú trọng đến các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Trong đó có các yêu cầu liên quan đến việc điều chỉnh/thay đổi các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Vậy bên mua bảo hiểm có thể thay đổi số tiền bảo hiểm AIA được không?

Thay đổi số tiền bảo hiểm AIA có được không?

Trong quá trình tham gia bảo hiểm nhân thọ AIA, việc thay đổi các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm sẽ tùy thuộc vào quy định tại Quy tắc điều khoản của từng sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên, nhìn chung đối với việc thay đổi số tiền bảo hiểm, AIA cho phép bên mua bảo hiểm có quyền thay đổi số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm đang tham gia. Theo đó, bên mua bảo hiểm có thể tăng/giảm số tiền bảo hiểm của các sản phẩm đã tham gia.

Việc thay đổi số tiền bảo hiểm được AIA chấp thuận áp dụng cho cả sản phẩm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung.

Tuy nhiên, mỗi thay đổi trong hợp đồng bảo hiểm nói chung và thay đổi số tiền bảo hiểm AIA nói riêng đều có thể ảnh hưởng đến mục tiêu của bạn. Cho nên trước khi đưa ra quyết định hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ tác động có lợi/bất lợi của việc thay đổi này, từ đó có thể đạt được mục tiêu mong muốn của mình.

Thay đổi số tiền bảo hiểm AIA

AIA cho phép khách hàng có quyền thay đổi số tiền bảo hiểm

Quy định của AIA về quyền thay đổi số tiền bảo hiểm

Quyền thay đổi số tiền bảo hiểm AIA sẽ có quy định khác nhau tùy theo quy tắc điều khoản của từng sản phẩm cụ thể. Chẳng hạn: 

Quy tắc điều khoản sản phẩm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt của AIA quy định về quyền thay đổi số tiền bảo hiểm như sau:

"Điều 10: Thay đổi Số tiền bảo hiểm

10.1 Tăng Số tiền bảo hiểm: Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm vào bất kỳ lúc nào kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 (hai) trở đi và trước khi Người được bảo hiểm đạt 65 (sáu mươi lăm) tuổi, và:

 • Công ty có thể yêu cầu bằng chứng về sức khỏe và các điều kiện có thể được bảo hiểm của Người được bảo hiểm;
 • Số tiền bảo hiểm sau khi tăng không vượt quá số tiền bảo hiểm tối đa do Công ty quy định tại từng thời điểm.

10.2 Giảm Số tiền bảo hiểm: Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu giảm Số tiền bảo hiểm vào bất kỳ lúc nào kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 (hai) trở đi và Số tiền bảo hiểm sau khi giảm không thấp hơn Số tiền bảo hiểm tối thiểu do Công ty quy định tại từng thời điểm.

10.3 Việc tăng hoặc giảm Số tiền bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào Ngày kỷ niệm tháng tiếp theo ngay sau khi yêu cầu thay đổi của Bên mua bảo hiểm được Công ty chấp thuận bằng văn bản. Chi phí bảo hiểm rủi ro sẽ được điều chỉnh tương ứng với Số tiền bảo hiểm mới

Điều 11: Tăng Số tiền bảo hiểm hiện tại mà không cần bằng chứng sức khỏe và tài chính

11.1 Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm hiện tại mà không cần cung cấp bằng chứng về sức khỏe và tài chính khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Yêu cầu này được Bên mua bảo hiểm thực hiện trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm kết hôn hoặc sinh con;
 • Sự kiện kết hôn hoặc sinh con của Người được bảo hiểm xảy ra kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 (hai) trở đi và trước khi Người được bảo hiểm đạt 65 (sáu mươi lăm) tuổi;
 • Người được bảo hiểm được Công ty chấp thuận bảo hiểm với điều kiện chuẩn vào thời điểm phát hành Hợp đồng bảo hiểm hoặc lần khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy
  ngày nào xảy ra sau;
 • Bên mua bảo hiểm nộp cho Công ty giấy tờ chứng minh sự kiện kết hôn hoặc sinh con
  của Người được bảo hiểm.

11.2 Số tiền bảo hiểm tối đa có thể yêu cầu tăng theo mỗi sự kiện kết hôn hoặc sinh con là 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại và số lần tối đa yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm theo điều này là 2 (hai) lần trong suốt thời hạn hợp đồng

11.3 Công ty có thể yêu cầu thẩm định sức khỏe và tài chính nếu tổng Số tiền bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm sau khi tăng thêm theo điều này cộng với số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác tại Công ty vượt quá giới hạn số tiền bảo hiểm tối đa do Công ty quy định tại từng thời điểm.

11.4 Việc tăng Số tiền bảo hiểm hiện tại sẽ có hiệu lực vào Ngày kỷ niệm tháng ngay sau khi yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm hiện tại được Công ty chấp thuận. Chi phí bảo hiểm rủi ro sẽ được điều chỉnh tương ứng"

Còn đối với sản phẩm Trọn Vẹn Cân Bằng, theo quy định, khách hàng khi tham gia sản phẩm này của AIA có quyền thay đổi số tiền bảo hiểm theo hướng tăng hoặc giảm với điều kiện:

 • Kể từ ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 2 trở đi
 • Trước khi người được bảo hiểm đạt 65 tuổi
 • Đáp ứng các điều kiện thẩm định và các quy định tại Quy tắc và điều khoản sản phẩm

Thủ tục thay đổi số tiền bảo hiểm AIA như thế nào?

Khi thay đổi số tiền bảo hiểm nhân thọ AIA, khách hàng được tùy chọn 1 trong 2 phương thức sau đây để gửi yêu cầu thay đổi. Cụ thể:

Phương thức 1: Gửi yêu cầu trực tuyến thông qua MyAIA - Bảo hiểm của tôi. Phương thức này áp dụng đối với những khách hàng đã đăng ký thực hiện giao dịch điện tử của AIA Việt Nam. Bạn có thể tham khảo cách sử dụng app bảo hiểm nhân thọ MyAIA để biết cách thực hiện. 

Phương thức 2: Điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu yêu cầu điều chỉnh nội dung hợp đồng bảo hiểm” theo mẫu do AIA cung cấp. Sau đó gửi về AIA Việt Nam theo một trong những cách sau đây:

 • Gửi thông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm của bạn; hoặc
 • Nộp trực tiếp tại bất kỳ Văn phòng nào của AIA Việt Nam tại các tỉnh/thành trên cả nước; hoặc
 • Gửi thư về địa chỉ: AIA Việt Nam - Trung Tâm Xử Lý Nghiệp Vụ - Tầng trệt, Tòa nhà Thủy Lợi 4, 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. 

Tùy vào từng yêu cầu điều chỉnh của khách hàng mà AIA Việt Nam có thể sẽ đề nghị khách hàng bổ sung thêm thông tin hoặc chứng từ, ví dụ như bản sao CMND/CCCD, bản sao giấy khai sinh, tờ khai sức khỏe…

Phiếu thay đổi số tiền bảo hiểm AIA

Ảnh chụp mẫu phiếu yêu cầu điều chỉnh nội dung hợp đồng bảo hiểm AIA

Những lưu ý khi thay đổi số tiền bảo hiểm AIA

Khi thay đổi số tiền bảo hiểm AIA, khách hàng cần lưu ý các vấn đề sau đây:

 • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin trên phiếu yêu cầu điều chỉnh nội dung hợp đồng bảo hiểm trước khi ký. Bạn cần chú ý đến các thông tin như: số hợp đồng bảo hiểm, số CMND/CCCD, số điện thoại, họ tên của bên mua bảo hiểm… Điền chính xác số tiền bảo hiểm hiện tại và số tiền bảo hiểm bạn muốn thay đổi.
 • Khi yêu cầu tăng số tiền bảo hiểm, khách hàng cần cung cấp Tờ Khai Sức Khỏe (theo mẫu) cùng với Phiếu yêu cầu điều chỉnh nội dung hợp đồng bảo hiểm
 • Việc thực hiện giảm số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính có thể dẫn đến việc tự động giảm hoặc/hủy bỏ sản phẩm bổ sung theo quy định hiện hành của AIA Việt Nam về mối tương quan giữa sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung
 • Yêu cầu thay đổi chỉ có giá trị hiệu lực khi được AIA Việt Nam chấp thuận bằng văn bản và với điều kiện Người được bảo hiểm còn sống tại thời điểm chấp thuận.
 • Yêu cầu thay đổi số tiền bảo hiểm phải được thực hiện bởi bên mua bảo hiểm
 • Nếu được AIA chấp thuận thay đổi, phí bảo hiểm cơ bản, phí bảo hiểm rủi ro thường sẽ thay đổi tương ứng với số tiền bảo hiểm mới mà bạn vừa thay đổi.

Nếu có bất cứ điều gì thắc mắc liên quan đến việc điều chỉnh thông tin, bạn cũng có thể liên hệ với AIA Việt Nam theo số điện thoại 08- 38122777, hoặc email: vn.customer@aia.com để được hướng dẫn chi tiết.

Như vậy trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm nhân thọ AIA, khách hàng được phép thay đổi các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bao gồm thay đổi số tiền bảo hiểm. Hy vọng với bài viết trên các bạn đã nắm rõ thủ tục cũng như cách thức thực hiện yêu cầu thay đổi số tiền bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi cho mình.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

4 (1 lượt)

4 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *