avatart

khach

icon

Tìm hiểu về danh mục chi trả bảo hiểm Generali

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 15/09/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

15/09/2022

0

Danh mục chi trả bảo hiểm Generali sẽ được công ty căn cứ vào bản quy tắc điều khoản của từng sản phẩm mà khách hàng tham gia. 

Mục lục [Ẩn]

Bảo hiểm Generali hiện là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp ra thị trường đa dạng các giải pháp tài chính thông qua sản phẩm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu tiết kiệm, đầu tư, chăm sóc sức khỏe… Bên cạnh lựa chọn sản phẩm bảo hiểm Generali phù hợp thì người tham gia cũng cần tìm hiểu, nghiên cứu kỹ danh mục bồi thường bảo hiểm Generali cũng như các điều khoản loại trừ bảo hiểm. 

Danh mục chi trả bảo hiểm Generali

Danh mục chi trả bảo hiểm Generali hiểu đơn giản là những sự kiện bảo hiểm được Generali chi trả cho người tham gia bảo hiểm. Tại Generali, không có một danh mục chi trả bảo hiểm chung mà mỗi sản phẩm bảo hiểm sẽ có một danh mục bồi thường bảo hiểm tương ứng. Danh mục chi trả này sẽ được thể hiện rõ ràng và chi tiết thông qua quy tắc điều khoản sản phẩm bảo hiểm.

Bởi vậy để nắm rõ danh mục chi trả bảo hiểm Generali, người tham gia bảo hiểm cần nghiên cứu kỹ các thông tin trong bản quy tắc điều khoản sản phẩm mà mình tham gia. Trong đó đặc biệt chú ý đến các điều khoản liên quan đến việc bồi thường bảo hiểm Generali.

Sau đây để hiểu rõ về danh mục chi trả bảo hiểm Generali, chúng ta cùng nghiên cứu điều khoản của hai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Generali.

Sản phẩm VITA - Đầu Tư Như Ý: Căn cứ theo bản quy tắc điều khoản sản phẩm VITA - Đầu Tư Như Ý, có thể thấy đối với từng quyền lợi cụ thể, Generali sẽ quy định cụ thể điều khoản liên quan đến việc chi trả quyền lợi cho người được bảo hiểm. Cụ thể như sau:

 • Quyền lợi Món quà khởi đầu: Trong Năm hợp đồng đầu tiên, nếu Hợp đồng có hiệu lực và Phí bảo hiểm cơ bản (quy năm) của Năm hợp đồng đầu tiên từ 50 triệu đồng trở lên, Generali sẽ chi trả Quyền lợi Món quà khởi đầu. Đối với Phí bảo hiểm cơ bản của định kỳ đầu tiên, Quyền lợi Món quà khởi đầu sẽ được chi trả ngay sau khi kết thúc Thời gian cân nhắc. Đối với các kỳ phí bảo hiểm tiếp theo trong Năm hợp đồng đầu tiên, Quyền lợi Món quà khởi đầu sẽ được chi trả ngay sau khi Phí bảo hiểm định kỳ được đóng đầy đủ. 
 • Quyền lợi thưởng: Để được nhận Quyền lợi Thưởng của mỗi kỳ xem xét, Hợp đồng phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:
  • Phí bảo hiểm định kỳ đã được đóng đầy đủ từ Ngày hiệu lực hợp đồng cho đến cuối kỳ xem xét. Trong kỳ xem xét, Phí bảo hiểm định kỳ được đóng không trễ hơn 180 ngày kể từ Ngày đến hạn đóng phí;
  • Chưa từng bị mất hiệu lực liên tục quá 180 ngày trong kỳ xem xét;
  • Không bị giảm Số tiền bảo hiểm trong khoảng thời gian từ Ngày hiệu lực hợp đồng đến cuối kỳ xem xét;
  • Không có giao dịch rút tiền từ Tài khoản cơ bản trong kỳ xem xét
 • Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 70 Tuổi, Generali sẽ thực hiện chi trả quyền lợi.
 • Quyền lợi tử vong: Trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm tử vong, Generali sẽ chi trả quyền lợi tử vong theo đúng thỏa thuận ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm.

Chi trả bảo hiểm Generali

 

Bảo hiểm Generali chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng (nguồn ảnh: báo Quảng Bình)

Sản phẩm VITA - Sống Tự Tin: Đối với việc chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người được bảo hiểm khi tham gia sản phẩm VITA - Sống Tự Tin, Generali quy định rõ trong quy tắc điều khoản sản phẩm như sau:

Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, Generali chi trả những quyền lợi sau:

 • Lãi suất đầu tư không thấp hơn mức cam kết 
 • Thưởng hàng năm: Bắt đầu từ năm hợp đồng thứ 6 đến năm hợp đồng thứ 20. Để nhận quyền lợi này, bên mua bảo hiểm cần đóng đủ:
  • Phí bảo hiểm định kỳ của năm nhận quyền lợi trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí và 
  • Phí bảo hiểm của các năm hợp đồng trước đó
 • Thưởng đặc biệt: Chi trả vào cuối năm hợp đồng thứ 10 và mỗi 5 năm hợp đồng sau đó cho đến năm hợp đồng thứ 20. Để nhận quyền lợi này, trong khoảng thời gian 5 năm ngay trước thời điểm nhận quyền lợi, bên mua bảo hiểm cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:
  • Đóng đủ phí bảo hiểm định kỳ trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí; và
  • Không thực hiện rút tiền từ tài khoản cơ bản;  và
  • Không thực hiện giảm số tiền bảo hiểm
 • Quyền lợi tử vong: Generali sẽ chi trả nếu người được bảo hiểm tử vong trước ngày kỷ niệm tháng hợp đồng ngay sau khi người được bảo hiểm đạt 70 tuổi hoặc từ ngày kỷ niệm tháng hợp đồng ngay sau khi người được bảo hiểm đạt 70 tuổi
 • Quyền lợi thương tật toàn bộ và  vĩnh viễn: Generali sẽ chi trả nếu người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước ngày kỷ niệm tháng hợp đồng ngay sau khi người được bảo hiểm đạt 70 tuổi
 • Quyền lợi tai nạn: Generali sẽ chi trả thêm 100% số tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm tử vong do tai nạn hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn trước ngày kỷ niệm tháng hợp đồng ngay sau khi người được bảo hiểm đạt 70 tuổi

Bạn có thể xem chi tiết quy tắc điều khoản sản phẩm VITA - Sống Tự Tin để hiểu rõ về các danh mục chi trả bảo hiểm Generali đối với sản phẩm này.

Như vậy, để biết danh mục chi trả bảo hiểm Generali, người tham gia bảo hiểm cần đọc và nghiên cứu kỹ sản phẩm. Đặc biệt lưu ý đến các quy định về điều kiện chi trả đối với từng quyền lợi cụ thể.

Điều khoản loại trừ bảo hiểm Generali

Điều khoản loại trừ bảo hiểm Generali là điều khoản quy định những trường hợp mà Công ty Bảo hiểm Generali không chi trả quyền lợi cho người được bảo hiểm. Điều khoản loại trừ sẽ bao gồm cả điều khoản loại trừ chung của sản phẩm và điều khoản loại trừ của từng quyền lợi.

Đối với bảo hiểm nhân thọ nói chung và bảo hiểm nhân thọ Generali nói riêng, nắm rõ các điều khoản loại trừ là điều rất quan trọng. Các điều khoản loại trừ được quy định chi tiết tại Quy tắc và Điều khoản của từng sản phẩm. Đối với các trường hợp loại trừ đặc biệt (nếu có) sẽ được nêu tại Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc văn bản thỏa thuận giữa công ty và bên mua bảo hiểm.

Chẳng hạn, theo quy tắc điều khoản sản phẩm VITA - Sống Lạc Quan, Generali quy định các điều khoản loại trừ như sau:

Đối với Tử vong:

Generali sẽ không chi trả quyền lợi Tử vòng mà chỉ chi trả giá trị tài khoản hợp đồng tại ngày người được bảo hiểm (NĐBH) tử vong nếu NĐBH tử vong vì một trong những nguyên nhân sau:

 • Tự tử, mưu toan tự tử hoặc tự gây ra thương tích trong tình trạng tỉnh táo hoặc mất trí, trong vòng 2 năm kể từ ngày hiệu lực hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau
 • Hành vi phạm tội của NĐBH và/hoặc Người thụ hưởng và/hoặc bên mua bảo hiểm
 • Tình trạng y tế có trước, ngoại trừ tình trạng y tế có trước được kê khai trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và được Generali chấp nhận

Đối với Tử vong do tai nạn:

Generali sẽ không chi trả quyền lợi tử vong do tai nạn nếu NĐBH tử vong do tai nạn vì một trong những nguyên nhân sau:

 • Hành vi phạm tội của NĐBH và/hoặc Người thụ hưởng và/hoặc bên mua bảo hiểm
 • Sử dụng thuốc mà không theo chỉ định của bác sĩ, sử dụng bất kỳ loại chất gây nghiện, ma túy, chất có cồn, chất độc, thuốc kích thích. Thuật ngữ "sử dụng chất có cồn" là trong những trường hợp xét nghiệm có nồng độ cồn vượt mức cho phép theo quy định pháp luật
 • Hành vi cố ý vi phạm pháp luật của NĐBH

Đối với bệnh hiểm nghèo:

Generali sẽ không chỉ trả quyền lợi bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần theo quy định nếu NĐBH được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo vì một trong những nguyên nhân sau:

 • Tự tử, mưu toan tự tử hoặc tự gây ra thương tích trong tình trạng tỉnh táo hoặc mất trí, trong vòng 2 năm kể từ ngày hiệu lực hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau
 • Hành vi phạm tội của NĐBH và/hoặc Người thụ hưởng và/hoặc bên mua bảo hiểm
 • Bệnh phát sinh liên quan đến tình trạng y tế có trước, ngoại trừ tình trạng y tế có trước được kê khai trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và được Generali chấp nhận
 • Bệnh phát sinh liên quan đến dị tật bẩm sinh
 • Sử dụng thuốc mà không theo chỉ định của bác sĩ, sử dụng bất kỳ loại chất gây nghiện, ma túy, chất có cồn, chất độc, thuốc kích thích. Thuật ngữ "sử dụng chất có cồn" là trong những trường hợp xét nghiệm có nồng độ cồn vượt mức cho phép theo quy định pháp luật
 • Hành vi cố ý vi phạm pháp luật của NĐBH

Ngoài ra, đối với quyền lợi bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần, Generali có quy định riêng như sau: Generali sẽ không chi trả quyền lợi bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần theo quy định nếu:

 • NĐBH tử vong trong vòng 14 ngày kể từ ngày được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc
 • Bệnh hiểm nghèo có triệu chứng hoặc dấu hiệu hoặc được chẩn đoán:
  • Trước ngày phát hành hợp đồng, hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy vào ngày nào đến sau hoặc
  • Trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy vào ngày nào đến sau, trừ trường hợp bệnh hiểm nghèo là hậu quả của tai nạn và NĐBH được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo trong vòng 90 ngày kể từ ngày tai nạn xảy ra.

Điều khoản bảo hiểm Generali

Khách hàng cần đọc kỹ quy tắc điều khoản sản phẩm bảo hiểm Generali

Như vậy, các điều khoản loại trừ đều được Generali cung cấp chi tiết trong bản quy tắc điều khoản sản phẩm. Người tham gia bảo hiểm cần đọc và nghiên cứu quy tắc điều khoản để nắm rõ các quy định của Generali về chi trả bảo hiểm. Điều này giúp người tham gia đảm bảo quyền lợi trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ nói chung và bảo hiểm Generali nói riêng là cách bạn dự phòng tài chính cho các rủi ro không may xảy ra trong cuộc sống. Tùy vào nhu cầu và điều kiện tài chính mà bạn được chủ động lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ điều khoản sản phẩm vì đây là tài liệu cung cấp chi tiết và đầy đủ nhất các thông tin về danh mục chi trả bảo hiểm Generali cũng như những điều khoản loại trừ mà công ty không chấp nhận chi trả. 


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *