avatart

khach

icon

Cập nhật lãi suất cho vay ngân hàng VIB

Kiến thức vay vốn

- 21/02/2023

0

Kiến thức vay vốn

21/02/2023

0

Là một ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, các dịch vụ và sản phẩm của VIB mang đến cho khách hàng đều rất chất lượng và chuyên nghiệp. Đặc biệt, hiện nay ngân hàng VIB đang cung cấp nhiều sản phẩm vay với lãi suất cho vay ngân hàng VIB khá hợp lý, làm hài lòng khách hàng.

Mục lục [Ẩn]

Lãi suất cho vay ngân hàng VIB là bao nhiêu?

Lãi suất cho vay ngân hàng VIB của từng sản phẩm được cập nhật chi tiết trong bảng sau đây:

Sản phẩm vay

Kỳ hạn

Lãi suất vay (%/năm)

Vay mua ô tô

11,4%

Vay bất động sản

11,00%

Vay kinh doanh

≤ 12 tháng

9,10%

> 12 tháng

11,00%

Vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm

11,2%

Vay cầm cố tiền gửi, giấy tờ có giá

9,1%

Qua bảng trên, ta nhận thấy, các sản phẩm vay thế chấp của VIB có mức lãi suất từ 9,1% - 11,4%

Giao dịch vay tại VIB

Giao dịch vay tại VIB

Phương thức trả lãi suất vay ngân hàng VIB

Ngân hàng VIB hiện đang áp dụng 3 phương thức trả lãi suất vay, đó là: Trả theo dư nợ giảm dần; gốc, lãi trả đều hàng tháng hoặc tính lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ. Tuỳ vào từng sản phẩm vay sẽ áp dụng công thức tính lãi suất theo quy định của ngân hàng.

Tính theo dư nợ giảm dần

Phương thức trả tiền gốc, lãi theo dư nợ giảm dần sẽ được tính theo cách tính tiền lãi dựa vào số dư nợ gốc giảm dần qua mỗi tháng (số gốc còn lại sau khi đã trả nợ hàng tháng). Công thức cụ thể:

Số tiền phải trả hàng tháng = Số tiền vay/thời gian vay + Số tiền vay * lãi suất cố định hàng tháng

Những sản phẩm vay tính theo công thức này, bao gồm: Vay mua xe mới, vay mua nhà, vay xây và sửa chữa nhà, vay đầu tư sản xuất kinh doanh.

Ví dụ 1: Chú Thanh (Hưng Yên) vay tiền tại VIB mua một chiếc xe ô tô mới, số tiền vay là 584 triệu đồng, kỳ hạn 8 năm, lãi suất 6 tháng đầu là 7,4%, từ tháng thứ 7 trở đi đến hết kỳ hạn, lãi suất là 12,3%. Như vậy, số tiền chú Thanh cần trả hàng tháng sẽ như sau:

STT

Kỳ trả nợ

Lãi suất

Số dư nợ gốc

Số gốc phải trả hàng tháng

Số lãi phải trả hàng tháng

Tổng tiền phải trả hàng tháng

1

01 - 07 - 2022

7,4%

579.895.833

6.104.167

3.613.667

9.717.834

2

01 - 08 - 2022

7,45%

573.791.666

6.104.167

3.576.024

9.680.191

3

01 - 09 - 2022

7,45%

567.687.499

6.104.167

3.538.382

9.642.549

4

01 - 10 - 2022

7,45%

561.583.332

6.104.167

3.500.740

9.604.907

5

01 - 11- 2022

7,45%

555.479.165

6.104.167

3.463.097

9.567.264

6

01 - 12 - 2022

7,45%

549.374.998

6.104.167

3.425.455

9.529.622

7

01 - 01 - 2023

12,3%

543.270.831

6.104.167

5.631.094

11.735.261

8

01 - 02 - 2023

12,3%

537.166.664

6.104.167

5.568.526

11.672.693

9

01 - 03 - 2023

12,3%

531.062.497

6.104.167

5.505.958

11.610.125

10

01 - 04 - 2023

12,3%

524.958.330

6.104.167

5.443.391

11.547.558

11

01 - 04 - 2023

12,3%

518.854.163

6.104.167

5.380.823

11.484.990

12

01 - 05 - 2023

12,3%

512.749.996

6.104.167

5.318.255

11.422.422

           

96

01 - 06 - 2030

12,3%

0

6.104.167

62.567

6.166.734

Tổng

   

584.000.000

277.332.115 

863.332.115

Tóm lại, để vay 584 triệu đồng từ VIB để mua một chiếc xe ô tô mới, chú Thanh cần trả cho ngân hàng gần 280 triệu tiền lãi và số tiền gốc trong vòng 8 năm.

Gốc, lãi trả đều hàng tháng

Trả gốc và lãi đều hàng tháng sử dụng cách tính nợ trả góp dựa trên một mức lãi suất quy định. Theo công thức này, số tiền trả lãi hàng tháng sẽ bằng nhau (tuy nhiên, tiền gốc và tiền lãi hàng tháng có sự thay đổi). Cụm công thức tính:

Số tiền phải trả hàng tháng = [số tiền vay * lãi suất tháng * (1+ lãi suất tháng)^ thời hạn vay] / [(1+ LS tháng)^ thời hạn vay - 1]

Số tiền lãi phải trả kỳ đầu = Số tiền vay* lãi suất tháng

Số tiền gốc phải trả kỳ đầu = số tiền phải trả hàng tháng - Số tiền lãi phải trả kỳ đầu

Số tiền lãi phải trả kỳ tiếp theo = Số dư nợ còn lại * lãi suất theo tháng

Số tiền gốc phải trả các kỳ tiếp theo = số tiền phải trả hàng tháng - số tiền lãi phải trả kỳ tiếp theo

Công thức này áp dụng cho sản phẩm vay tiêu dùng tín chấp lương chuyển khoản qua VIB hoặc vay tiêu dùng tín chấp lương chuyển khoản qua ngân hàng khác.

Ví dụ 2: Thu nhận lương hàng tháng 10 triệu đồng được trả qua thẻ VIB. Thu có nhu cầu vay một khoản vay tín chấp tiêu dùng của ngân hàng VIB với giá trị 120 triệu đồng trong vòng 12 tháng, lãi suất vay 16%. Vậy, số tiền Thu phải trả cho VIB mỗi tháng là:

  • Số tiền phải trả hàng tháng = [120.000.000 * 16%/12 * (1 + 16%/12)^12]/[(1 + 16%/12)^12 - 1] = 10.887.703 đồng
  • Số tiền lãi phải trả kỳ đầu = 120.000.000 * 16%/12 = 1.600.000 đồng
  • Số tiền gốc phải trả kỳ đầu = 10.887.703 - 1.600.000 = 9.287.703 đồng

Các tháng tiếp theo được tính cụ thể trong bảng sau: 

STT

Kỳ trả nợ

Số dư nợ gốc

Số tiền gốc phải trả hàng tháng

Số tiền lãi phải trả hàng tháng

Tổng số tiền phải trả hàng tháng

1

01 - 07 - 2022

110.712.297

9.287.703

1.600.000

10.887.703

2

01 - 08 - 2022

101.300.758

9.411.539

1.476.164

10.887.703

3

01 - 09 - 2022

91.763.732

9.537.026

1.350.677

10.887.703

4

01 -10 - 2022

82.099.545

9.664.187

1.223.516

10.887.703

5

01 - 11 - 2022

72.306.503

9.793.042

1.094.661

10.887.703

         

12

01 - 06 -2023

0

10.744.444

143.259

10.887.703

Tổng

 

120.000.000

10.652.435

130.652.435 

Với lãi suất 16% trong 1 năm, Thu sẽ phải trả hơn 10 triệu tiền lãi cho cả kỳ, mỗi tháng chi trả cả gốc và lãi là gần 11 triệu đồng.

Lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ

Phương thức trả nợ này cho phép khách hàng trả lãi hàng tháng và gốc trả 1 lần vào cuối kỳ vay nợ. Đối với phương pháp này, khách hàng cần chuẩn bị tài chính để trả lãi hàng tháng và trả số nợ gốc vào cuối kỳ vay.

Phương thức này được áp dụng cho sản phẩm vay bổ sung vốn lưu động.

Ví dụ 3: Anh Thịnh vay bổ sung vốn lưu động từ VIB, số tiền 100 triệu đồng trong vòng 6 tháng với lãi suất cố định 3 tháng đầu là 7,3% và 3 tháng sau là 8,3%.

Như vậy, trong vòng 3 tháng đầu, anh Thịnh phải trả lãi mỗi tháng là: 100.000.000 * 7,3%/12 = 608.333 đồng

Còn 3 tháng sau đó, sẽ là: 100.000.000 * 8,3%/12 = 691.667 đồng

Tổng kỳ hạn vay của anh Thịnh phải trả: 608.333 * 3 + 691.667 * 3 + 100.000.000 = 101.827.074 đồng

Hiện nay, khách hàng của VIB muốn tính tiền lãi vay ngân hàng hoàn toàn có thể sử dụng công cụ, cho kết quả nhanh chóng và chính xác. Đặc biệt, sẽ tiết kiệm nhiều thời gian và tránh nhầm lẫn cho những khoản vay với số tiền lớn với kỳ hạn vay dài. 

Khi khách hàng truy cập vào công cụ TẠI ĐÂY, điền thông tin về số tiền vay, kỳ hạn vào, lãi suất vay và chọn phương thức trả nợ. Khách hàng sẽ nhận được kết quả ngay sau đó và chuẩn bị lên kế hoạch trả nợ cho từng tháng và cuối kỳ.

Quy trình vay vốn tại ngân hàng VIB

Quy trình vay tại ngân hàng VIB cơ bản cũng giống với các ngân hàng khác, gồm các bước:

Bước 1: Nhận tư vấn và lựa chọn sản phẩm vay phù hợp

Khách hàng nên chủ động nhận tư vấn của VIB về các gói vay, tham khảo lãi suất cho vay ngân hàng VIB và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ vay

Khách hàng sau khi lựa chọn được sản phẩm vay, đáp ứng đủ điều kiện vay của VIB sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ vay theo hướng dẫn và nộp tới ngân hàng.

Ngân hàng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và tài sản thế chấp (nếu có).

Bước 3: Duyệt khoản vay

Sau khi thẩm định thành công, ngân hàng tiến hành duyệt khoản vay cho khách hàng. Trường hợp hồ sơ bị từ chối, thiếu hoặc cần bổ sung thì ngân hàng sẽ báo cho khách hàng.

Bước 4: Giải ngân khoản vay

VIB sẽ giải ngân khoản vay cho những hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Khách hàng tại VIB có nghĩa vụ trả khoản vay đúng thời hạn, sử dụng số tiền vay đúng mục đích.

Tóm lại, khi có nhu cầu vay tại ngân hàng VIB, khách hàng cần nắm được lãi suất cho vay ngân hàng VIB, cách tính và công cụ tính tiền lãi để có kế hoạch chi trả khoản nợ đúng hạn, tránh nợ xấu.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *