avatart

khach

icon

Sản phẩm bảo hiểm nào hay nhất của AIA?

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 26/04/2023

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

26/04/2023

0

AIA là một trong những công ty bảo hiểm đáng để lựa chọn khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Mỗi một sản phẩm của AIA đều có những điểm hay riêng và đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng, vậy với nhu cầu bảo vệ thì sản phẩm bảo hiểm nào của AIA được đánh giá hay nhất?

Mục lục [Ẩn]

 Trải qua quá trình dài phát triển, AIA luôn tích cực xây dựng và đổi mới sản phẩm dựa trên nguyên tắc lấy khách hàng làm trung tâm. Từ đó mang đến đa dạng sản phẩm, đáp ứng phong phú nhu cầu của khách hàng, giúp họ chuẩn bị kế hoạch cho một tương lai tươi sáng hơn, mà ở đó rủi ro được bảo vệ, kế hoạch tài chính được chu toàn. Vậy với nhu cầu chính là bảo vệ, sản phẩm bảo hiểm nào hay nhất của AIA?

Với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không có một nguyên tắc chung nào để đánh giá một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tốt nhất bởi vì sản phẩm tốt nhất là sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tài chính của khách hàng. Tuy nhiên dựa trên mức độ quan tâm đến phí và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm nhân thọ của khách hàng, bài viết so sánh 4 gói bảo hiểm đang được quan tâm nhất tại AIA để làm cơ sở đánh giá và lựa chọn sản phẩm hay nhất với nhu cầu chính là bảo vệ. Thông tin về 4 sản phẩm bao gồm Trọn Vẹn Cân Bằng, Bước Đến Tương Lai, An Phúc Trọn Đời Ưu Việt và Khỏe Trọn Vẹn được trích từ điều khoản sản phẩm trên trang web AIA

Phí bảo hiểm được tính theo hệ số phí bảo hiểm tối thiểu dựa trên bảng hệ số phí bảo hiểm trên website AIA. Giả định cho khách hàng nam, 30 tuổi.

Sản phẩm

Trọn Vẹn Cân Bằng

Bước Đến Tương Lai

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt

Khỏe Trọn Vẹn

Phí ước tính

22.222.222,22 VNĐ

18.181.818 VNĐ

22.222.222,22 VNĐ

28.571.428,57  VNĐ

Số tiền bảo hiểm

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Quyền lợi

Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư

25% Số tiền bảo hiểm (không khấu trừ về sau)

Nhận trước 25% Số tiền bảo hiểm (sẽ khấu trừ về sau)

Chi trả trước 25% STBH hiện tại của quyền lợi bảo hiểm tử vong (sẽ khấu trừ về sau)

- Ung thư giai đoạn sớm: Nhận trước 30% STBH

- Ung thư biểu mô tại chỗ: Nhận trước 30% STBH

- Ung thư nghiêm trọng: Số lớn hơn của STBH và Giá trị tài khoản cơ bản cộng với GTTK đóng thêm trừ đi quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư và bảo hiểm bệnh hiểm nghèo đã được chi trả và các khoản nợ (nếu có)

- Ung thư nghiêm trọng mở rộng: Nhận thêm 100% STBH

Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

     

- 1 trong 23 Bệnh hiểm nghèo

giai đoạn sớm: 30% Số tiền bảo hiểm

- 1 trong 45 Bệnh hiểm nghèo

giai đoạn nghiêm trọng: Nhận số lớn hơn của STBH và GTTK cơ bản; cộng với GTTK đóng thêm; trừ đi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư và Bệnh hiểm nghèo đã được chi trả và các khoản nợ (nếu có)

Quyền lợi bảo hiểm khi điều trị tại Phòng Chăm sóc đặc biệt

     

Nhận thêm 30% STBH

Quyền lợi bảo hiểm thương tật do tai nạn

Chi trả từ 1% - 100% Số tiền bảo hiểm theo loại thương tật do tai nạn

     

Quyền lợi bệnh giai đoạn cuối

- Quyền lợi cơ bản: Nhận 100% STBH hoặc GTTK cơ bản (chọn giá trị cao hơn) cộng với GTTK đóng thêm

- Quyền lợi nâng cao: Nhận 100% STBH và GTTK cơ bản cộng với GTTK đóng thêm

     

Quyền lợi bảo hiểm TTTB&VV hoặc tử vong

- Quyền lợi cơ bản: Nhận 100% STBH hoặc GTTK cơ bản (chọn giá trị cao hơn) cộng với GTTK đóng thêm

- Quyền lợi nâng cao: Nhận 100% STBH và GTTK cơ bản cộng với GTTK đóng thêm

- Quyền lợi tử vong do tai nạn: 

+ Tai nạn thông thường: Nhận 200% Số tiền bảo hiểm

+ Tai nạn đặc biệt: Nhận 300% Số tiền bảo hiểm

Chi trả:

  • Số tiền cao hơn giữa STBH và Giá trị tài khoản cơ bản; cộng với
  • Giá trị tài khoản đóng thêm; trừ đi
  • Các Khoản nợ và quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư đã chi trả trước đó

(nếu có)

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản: số tiền lớn hơn của:

- Số tiền bảo hiểm hiện tại được tính tại thời điểm tử vong hoặc TTTB&VV; hoặc

- Giá trị tài khoản được tính tại thời điểm tử vong hoặc TTTB&VV.

Quyền lợi bảo hiểm nâng cao: tổng số tiền của:

- Số tiền bảo hiểm hiện tại được tính tại thời điểm tử vong hoặc TTTB&VV; và

- Giá trị tài khoản được tính tại thời điểm tử vong hoặc TTTB&VV

- Quyền lợi tử vong do tai nạn: chi trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm hiện tại

Chi trả một lần số lớn hơn của STBH và Giá trị tài khoản cơ bản; cộng với GTTK đóng thêm; trừ đi QL bảo hiểm Bệnh ung thư và Bệnh hiểm nghèo đã được chi trả và các khoản nợ (nếu có)

Quyền lợi bảo hiểm đối với NĐBH không hút thuốc lá

Nhận thêm 15% STBH 

 

Chi trả thêm 10% Số tiền bảo hiểm 

 

Quyền lợi đầu tư

Lãi suất cam kết:

- Năm hợp đồng 1: 3,5%

- Năm hợp đồng  2 - 3: 3%

- Năm hợp đồng  4 - 5: 2%

- Năm hợp đồng  6 - 10: 2,5%

- Từ năm hợp đồng 11 trở đi: 1%

Lựa chọn 3 quỹ đầu tư: Quỹ Tăng trưởng, Quỹ cân bằng và Quỹ thận trọng


-Lợi nhuận được hưởng sẽ tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của quỹ đầu tư đã lựa chọn.

Lãi suất cam kết: 

- Năm hợp đồng 1: 5%

- Năm hợp đồng 2: 5%

- Năm hợp đồng 3: 4,5%

- Năm hợp đồng 4: 4,5%

- Năm hợp đồng 5: 4%

- Năm hợp đồng 6: 3,5%

- Năm hợp đồng 7: 3%

- Năm hợp đồng 8: 2,5%

- Từ năm hợp đồng thứ 9: 2%

Lãi suất cam kết:

- Năm hợp đồng 1: 3,5%

- Năm hợp đồng 2 và 3: 3%

- Năm hợp đồng 4 và 5: 2%

- Từ năm hợp đồng 6 - 10: 1,5%

- Từ năm 11- 15: 1%

- Từ năm 16 trở đi: 0,5%

Quyền lợi thưởng duy trì đóng phí

- Mỗi năm kỷ niệm hợp đồng thứ 5 - 9: Nhận 12,5%  phí bảo hiểm cơ bản quy năm

- Mỗi năm kỷ niệm hợp đồng thứ 10 trở đi: Nhận 15% phí bảo hiểm cơ bản quy năm

Thưởng 5% Giá trị tài khoản cơ bản vào ngày cuối cùng của Năm hợp đồng thứ 10 và Năm hợp đồng thứ 20

- Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 10: 100% tổng số tiền tính thưởng

- Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 15: 10% tổng số tiền tính thưởng

- Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 20: 10% tổng số tiền tính thưởng

 

Quyền lợi hỗ trợ duy trì hiệu lực hợp đồng

     

Nhận 200% Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của sản phẩm chính khi Người được bảo hiểm lần đầu được chẩn đoán Ung thư giai đoạn sớm hoặc Ung thư biểu mô tại chỗ hoặc 1 trong 23 bệnh thuộc Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm 

Quyền lợi hỗ trợ chi phí tầm soát bệnh ung thư

     

Tại ngày cuối cùng của mỗi chu kỳ 5 Năm hợp đồng, khách hàng sẽ nhận 5 triệu đồng là khoản Công ty hỗ trợ nhằm mục đích khuyến khích khách hàng thực hiện việc tầm soát Bệnh ung thư theo chỉ định của bác sĩ 

Quyền lợi đáo hạn

Nhận Giá trị tài khoản hợp đồng

Chi trả Giá trị tài khoản hợp đồng 

Chi trả Giá trị tài khoản

Nhận GTTK hợp đồng 

Xét về mặt quyền lợi, qua bảng trên có thể thấy, Trọn Vẹn Cân Bằng thể hiện được sự vượt trội hơn so với các sản phẩm khác cùng dòng liên kết đầu tư. 

Thứ nhất, Trọn Vẹn Cân Bằng bảo vệ toàn diện các rủi ro lớn như ung thư, bệnh giai đoạn cuối, tai nạn, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, tử vong. Trong đó, quyền lợi bảo hiểm khi tai nạn là một quyền lợi mà rất ít các sản phẩm bảo hiểm thuộc dòng liên kết chung có thể có. Người được bảo hiểm khi bị thương tật do tai nạn sẽ được chi trả lên đến 100% số tiền bảo hiểm (tùy vào loại thương tật). Trường hợp tử vong do tai nạn, mức chi trả từ 200% - 300% số tiền bảo hiểm (căn cứ vào loại tai nạn mà người được bảo hiểm gặp phải). Đây là quyền lợi mà cả 4 sản phẩm nói trên đều không có.

Ngoài ra, trong quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư, điểm hay của Trọn Vẹn Cân Bằng là  25% số tiền bảo hiểm chi trả cho quyền lợi này sẽ không khấu trừ về sau. Trong khi hai sản phẩm có cùng mức chi trả là Bước Đến Tương Lai và An Phúc Trọn Đời Ưu Việt đều sẽ khấu trừ khoản tiền đã chi trả cho quyền lợi bảo hiểm này về sau, trước khi chi trả các quyền lợi bảo hiểm liên quan khác. Điểm đáng chú ý, quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư của Trọn Vẹn Cân Bằng còn bảo vệ cho khách hàng đến năm 100 tuổi. Đây gần như là một điểm đặc biệt mà hiếm sản phẩm nào có, kể cả An Phúc Trọn Đời Ưu Việt cũng chỉ bảo vệ quyền lợi này đến năm 65 tuổi.

Sản phẩm Trọn Vẹn Cân Bằng

Trọn Vẹn Cân Bằng có thể đánh giá là sản phẩm hay nhất của AIA

Thứ hai, bảo hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng có thêm quyền lợi đối với Người được bảo hiểm không hút thuốc lá. Theo đó, sản phẩm này sẽ chi trả thêm 15% số tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm từ 15 tuổi trở lên vào thời điểm tử vong và được xác định không hút thuốc lá. Trong khi mức chi trả cho quyền lợi này của An Phúc Trọn Đời Ưu Việt là 10% số tiền bảo hiểm. 

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình tham gia Trọn Vẹn Cân Bằng, khách hàng có quyền lợi linh hoạt điều chỉnh hợp đồng. Khách hàng có thể thay đổi giải pháp bảo hiểm phù hợp với những nhu cầu thay đổi trong tương lai. Đó là việc điều chỉnh mức bảo hiểm, chuyển đổi quyền lợi bảo hiểm cơ bản và nâng cao hoặc tăng/giảm số tiền bảo hiểm trước những sự kiện lớn trong cuộc đời như kết hôn, sinh con… 

Xét về mức phí tham gia, nếu xét trên cùng một số tiền bảo hiểm là 1 tỷ đồng sẽ thấy, Trọn Vẹn Cân Bằng và An Phúc Trọn Đời Ưu Việt có mức phí bằng nhau với số tiền khoảng 22 triệu đồng/năm. Hai sản phẩm này đều hội tụ đủ các quyền lợi bảo vệ và đầu tư, tuy nhiên như đã phân tích ở trên, Trọn Vẹn Cân Bằng vẫn có những điểm nổi trội hơn về mặt quyền lợi cho với người “anh em” cùng dòng này. 

Khỏe Trọn Vẹn - một sản phẩm bảo hiểm liên kết chung khác có mức phí cao nhất trong 4 sản phẩm lên đến hơn 28 triệu đồng/năm bởi vì quyền lợi bảo hiểm tập trung vào bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo. Với Bước Đến Tương Lai có mức phí thấp nhất trong 4 sản phẩm tuy nhiên phạm vi bảo vệ hẹp hơn các sản phẩm khác.

Với những ưu điểm kể trên, Trọn Vẹn Cân Bằng được đánh giá là sản phẩm hay nhất của AIA. Với nhu cầu chính là bảo vệ thì sản phẩm này bảo vệ toàn diện với mức phí hợp lý và phù hợp với nhiều khách hàng.

Có nhiều góc nhìn khác nhau để đánh giá và lựa chọn gói bảo hiểm hay nhất của AIA vì phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu của từng khách hàng. Vậy nên cần có tư vấn viên bảo hiểm chuyên nghiệp để phân tích cho khách hàng và thiết kế một hợp đồng phù hợp nhất.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

3,5 (4 lượt)

3,5 (4 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *