avatart

khach

icon

12 triệu/năm nên mua dòng bảo hiểm nhân thọ nào?

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 26/04/2023

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

26/04/2023

0

Gói bảo hiểm nhân thọ mức phí 12 triệu/năm được khá nhiều người quan tâm hiện nay. Với mức đóng này nên chọn dòng bảo hiểm nào để tối ưu quyền lợi bảo hiểm?

Mục lục [Ẩn]

Gói bảo hiểm nhân thọ mức phí 12 triệu/năm được khá nhiều người quan tâm hiện nay. Với mức đóng này nên chọn dòng bảo hiểm nào để tối ưu quyền lợi bảo hiểm?

Phí bảo hiểm 12 triệu/năm  không quá cao nên việc lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp là rất quan trọng.

Ba dòng bảo hiểm nhân thọ phổ biến hiện nay là bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị. 

Trong đó, bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ, sản phẩm thiên về quyền lợi là bảo vệ và tiết kiệm. Dòng bảo hiểm này bao gồm hai loại là bảo hiểm hỗn hợp không chia lãi và bảo hiểm hỗn hợp có chia lãi, hiện nay chủ yếu là các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp có tham gia chia lãi. Theo đó ngoài quyền lợi bảo vệ, người tham gia hưởng thêm bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng (quyền lợi không đảm bảo).

Bảo hiểm liên kết chungbảo hiểm liên kết đơn vị thuộc dòng bảo hiểm liên kết đầu tư, là sản phẩm có sự kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư. Điểm khác biệt của hai sản phẩm này là phần đầu tư, với bảo hiểm liên kết chung có lãi suất cam kết nên người tham gia được hưởng lãi suất đầu tư từ quỹ liên kết chung nhưng không thấp hơn lãi suất cam kết, với bảo hiểm liên kết đơn vị người tham gia hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu rủi ro đầu tư từ quỹ liên kết đơn vị.

Với mức phí bảo hiểm 12 triệu/năm thì dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung là lựa chọn tối ưu nhất, bởi vì:

  • Mệnh giá bảo hiểm cao hơn so với dòng bảo hiểm hỗn hợp với cùng một mức phí
  • Quyền lợi đầu tư được đảm bảo với lãi suất cam kết mang lại sự an tâm hơn so với sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị
  • Đóng phí linh hoạt giúp giảm gánh nặng tài chính khi thu nhập bấp bênh
  • Thời hạn hợp đồng dài, nhiều sản phẩm bảo vệ đến 99 tuổi, 100 tuổi
  • Nhiều sản phẩm có phạm vi bảo vệ rộng bao gồm các quyền lợi bảo hiểm trước rủi ro lớn như bệnh hiểm nghèo, tai nạn, thương tật, tử vong

Để có quyết định sáng suốt hơn hãy xem quyền lợi bảo hiểm của từng sản phẩm của AIA và Prudential với trường hợp người được bảo hiểm là nam, 30 tuổi đóng phí 12 triệu/năm trong vòng 15 năm như sau:

1. Sản phẩm bảo hiểm của AIA

Sản phẩm

Bảo hiểm liên kết chung Bảo hiểm liên kết đơn vị
Gói bảo hiểm Trọn vẹn cân bằng Gói bảo hiểm bước đến tương lai
Phí bảo hiểm 12.000.000 12.000.000
Số tiền bảo hiểm 540.000.000 600.000.000
Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư

- Nhận thêm 25% số tiền bảo hiểm (STBH) khi được chẩn đoán ung thư nghiêm trọng.

- Quyền lợi chỉ được chi trả 01 lần duy nhất trong thời hạn hợp đồng.

- Nhận trước 25% STBH khi người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc ung thư nghiêm trọng.

- Độ tuổi bảo vệ: Bảo vệ đến năm 75 tuổi.

Quyền lợi bảo hiểm thương tật do tai nạn Chi trả từ 1% - 100% STBH theo loại thương tật do tai nạn  
Quyền lợi bảo hiểm tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTB&VV)

- Quyền lợi cơ bản: 100% Số tiền bảo hiểm (STBH) hoặc Giá trị tài khoản (GTTK) cơ bản (chọn giá trị cao hơn) + GTTK đóng thêm

- Quyền lợi nâng cao: 100% STBH và GTTK cơ bản + GTTK đóng thêm

- Bảo đến 75 tuổi

- Số tiền cao hơn giữa STBH và Giá trị tài khoản cơ bản; cộng với

- Giá trị tài khoản đóng thêm; trừ đi

- Các khoản nợ và quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư đã được chi trả (nếu có)

- Bảo vệ đến 75 tuổi

Quyền lợi tử vong

- Quyền lợi cơ bản: 100% Số tiền bảo hiểm (STBH) hoặc Giá trị tài khoản (GTTK) cơ bản (chọn giá trị cao hơn) + GTTK đóng thêm

- Quyền lợi nâng cao: 100% STBH và GTTK cơ bản + GTTK đóng thêm

- Bảo vệ đến 75 tuổi

- Số tiền cao hơn giữa STBH và GTTK cơ bản, cộng với 

- GTTK đóng thêm, trừ đi

- Các khoản nợ và quyền lợi bảo hiểm ung thư đã chi trả trước đó (nếu có).

 

Tử vong do tai nạn:

+ Tai nạn thông thường: Nhận tới 200% STBH

+ Tai nạn đặc biệt: Nhận tới 300% STBH

- Bảo vệ đến 65 tuổi

 
Quyền lợi đối với người không hút thuốc lá Nhận thêm 15% STBH với NĐBH từ 15 trở lên tại thời điểm tử vong và được xác định không hút thuốc lá  
Quyền lợi đầu tư

Hưởng lãi suất từ kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung nhưng không thấp hơn lãi suất cam kết như sau:

- Năm thứ 1: 3,5%/năm

- Năm thứ 2 và 3: 3,0%/năm

- Năm thứ 4 và 5: 2,0%/năm

- Từ năm thứ 6 - 10: 1,5%/năm

- Từ năm thứ 11 trở đi: 1,0%/năm

Hưởng lãi suất khi đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị. Khách hàng được lựa chọn quỹ để đầu tư. Có 3 quỹ đầu tư:

- Quỹ Tăng trưởng

- Quỹ cân bằng

- Quỹ thận trọng

Lợi nhuận được hưởng sẽ tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của quỹ đầu tư mà khách hàng đã chọn. Có thể nhận lãi suất cao, thấp hoặc không có lãi suất

Quyền lợi thưởng duy trì đóng phí

Được thưởng khi duy trì đóng phí mỗi năm và từ năm hợp đồng thứ 5 trở lên với mức thưởng = Phí bảo hiểm cơ bản quy năm x tỷ lệ %

- Từ mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 5 đến thứ 9: Tỷ lệ mỗi năm: + 12,5%

- Từ mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 10 trở đi: Tỷ lệ mỗi năm: + 15%

 Được thưởng 5% GTTK cơ bản vào ngày cuối cùng của năm hợp đồng thứ 10 và năm hợp đồng thứ 20 theo tỷ trọng giá trị quỹ của các Quỹ trong tài khoản cơ bản khi đáp ứng điều kiện đóng đầy đủ phí bảo hiểm cơ bản định kỳ trong 10 năm hợp đồng liền kề trước đó trước khi kết thúc 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí của mỗi kỳ đóng phí.
 Quyền lợi đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng  Hợp đồng bảo hiểm vẫn duy trì hiệu lực dù GTTK cơ bản không đủ để thanh toán cho khoản khấu trừ hàng tháng, khoản khấu trừ hàng tháng chưa được thanh toán sẽ được xem là khoản nợ, không tính lãi và được khấu trừ khi khách hàng tiếp tục đóng phí.  

Trong 04 Năm hợp đồng đầu tiên, Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm này vẫn

đảm bảo duy trì hiệu lực kể cả trong trường hợp Giá trị tài khoản cơ bản

không đủ để thanh toán các Khoản khấu trừ hàng tháng với điều kiện:

- Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ trong 04 Năm hợp đồng đầu tiên phải

được đóng đầy đủ trước khi kết thúc 60 ngày kể từ Ngày đến hạn đóng

phí của mỗi kỳ đóng phí; và

- Khách hàng chưa từng rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản

 Quyền lợi đáo hạn  Nhận GTTK hợp đồng tính đến ngày đáo hạn trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và người được bảo hiểm còn sống vào ngày đáo hạn  

Nhận GTTK hợp đồng được xác định vào Ngày định giá gần nhất ngay sau Ngày đáo hạn nếu hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và người được bảo hiểm còn sống vào ngày đáo hạn

 Quyền lợi linh hoạt đóng phí  Có thể thay đổi phí bảo hiểm kể từ ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi, chỉ cần đảm bảo duy trì phí bảo hiểm rủi ro.  Có thể thay đổi phí đóng để phù hợp với khả năng tài chính và mục tiêu đầu tư từ năm thứ 5 trở đi, chỉ cần đảm bảo duy trì phí bảo hiểm rủi ro.

* Theo bảng tỷ lệ phí công bố trên trang web của AIA

Qua bảng trên có thể thấy, với nhu cầu thiên về bảo vệ và đầu tư an toàn thì bảo hiểm liên kết chung Trọn vẹn cân bằng là một lựa chọn hấp dẫn. Với mức phí 12 triệu/năm, khách hàng được bảo vệ với phạm vi rộng trước nhiều rủi ro lớn như ung thư, tử vong, thương tật…và số tiền bảo hiểm lên đến hơn 540 triệu đồng. Ngoài ra, với cam kết lãi suất tối thiểu và quỹ đầu tư chuyên nghiệp khách hàng có thể yên tâm đầu tư mà không phải mất nhiều thời gian cho đầu tư.

12 triệu/năm nên mua bảo hiểm liên kết chung

Bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm phù hợp với mức phí 12 triệu/năm

2. Sản phẩm bảo hiểm Prudential

  Bảo hiểm liên kết chung Bảo hiểm hỗn hợp có chia lãi Bảo hiểm liên kết đơn vị
Pru-Chủ động cuộc sống Pru-Cuộc sống bình an Pru-Đầu tư linh hoạt
Phí bảo hiểm (nam giới, 30 tuổi) 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Số tiền bảo hiểm 505.263.157,90 181.845.734,22 359.281.437,126
Quyền lợi tử vong

Người được BH tử vong trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực sẽ được chi trả:

- Giá trị lớn hơn giữa STBH và GTTK cơ bản tính tại thời điểm tử vong của người được bảo hiểm cộng với GTTK tích lũy thêm (nếu có).

Được chi trả lên đến 300% STBH trước rủi ro tử vong.

- 200% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có) tính tại thời điểm người được bảo hiểm tử vong - toàn bộ Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, quyền lợi tiền mặt đã chấp thuận chi trả và các khoản nợ (nếu có).

- Nếu tử vong do tai nạn: Nhận thêm 100% STBH.

- 100% STBH + Giá trị quỹ hợp đồng - Giá trị quỹ của hợp đồng bị rút trước 1 phần kể từ ngày người được bảo hiểm tử vong và các khoản nợ (nếu có).
Quyền lợi TTTB&VV

Người được BH được chi trả:

- Giá trị lớn hơn giữa 100% STBH và GTTK cơ bản tại thời điểm xảy ra sự kiện BH

- Cộng với GTTK tích lũy thêm (nếu có)

Bảo vệ đến 80 tuổi

  - 100% STBH + Giá trị quỹ hợp đồng - Giá trị quỹ của hợp đồng bị rút trước 1 phần kể từ ngày người được bảo hiểm tử vong và các khoản nợ (nếu có).
    Có quyền lựa chọn quyền lợi bảo hiểm sau tuổi 70. Nếu người được bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính bị TTTB&VV hoặc tử vong, được chi trả giá trị nào lớn hơn giữa STBH của sản phẩm bảo hiểm chính và Giá trị quỹ của hợp đồng tại ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày tử vong hoặc ngày chấp thuận chi trả quyền lợi TTTB&VV.
Quyền lợi bệnh hiểm nghèo  

Được chi trả lên đến 200% STBH cho 72 bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo

- Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu:

+ 30% STBH cho bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu lần thứ nhất

+ 30% STBH cho bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu lần thứ hai.

- Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau:

+ Lần thứ nhất: 100% STBH trừ quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu đã chi trả + miễn đóng phí.

+ Lần thứ 2: 200% STBH cộng với toàn bộ Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có), sau khi đã trừ đi toàn bộ các Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, quyền lợi tiền mặt đã chấp thuận chi trả và các khoản nợ (nếu có).

 
Quyền lợi tiền mặt   30% STBH vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 65 của người được bảo hiểm.  
Quyền lợi đầu tư

Mức lãi suất cam kết tối thiểu:

- Năm thứ 1: 4,0%/năm

- Năm thứ 2 đến năm thứ 5: 3,0%/năm

- Từ năm thứ 6 đến năm thứ 10: 2,5%/năm

- Từ năm thứ 11 đến năm thứ 15: 2,0%/năm

- Từ năm thứ 16 trở đi: 1,0%/năm

Bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng (không đảm bảo)

Hưởng lãi suất từ các quỹ đầu tư đơn vị. Khách hàng có thể chọn các quỹ để đầu tư gồm:

- Quỹ PRUlink cổ phiếu Việt Nam

- Quỹ PRUlink Tăng trưởng

- Quỹ PRUlink Cân bằng

- Quỹ PRUlink Bền vững

- Quỹ PRUlink Trái phiếu Việt Nam

- Quỹ PRUlink Bảo toàn

Quyền lợi thưởng tri ân khách hàng

Vào các ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 20 và mỗi 5 năm sau đó, khách hàng sẽ được chi trả quyền lợi thưởng tri ân khách hàng vào GTTK cơ bản và GTTK tích lũy thêm theo tỷ lệ sau:

- 4% GTTK cơ bản trung bình trong 60 tháng liền kề trước đó (được tính vào ngày kỷ niệm tháng hợp đồng): Chi trả vào GTTK cơ bản

- 4% GTTK tích lũy thêm trung bình, nếu có trong 60 tháng liền kề trước đó (được tính vào ngày kỷ niệm tháng hợp đồng): Chi trả vào GTTK tích lũy thêm

   

Quà tặng được cộng thêm vào GTTK cơ bản ngay sau khi thời hạn cân nhắc theo mức sau:

+ 3% phí bảo hiểm cơ bản năm hợp đồng đầu tiên thực đóng khi phí bảo hiểm cơ bản quy năm của năm hợp đồng đầu tiên từ 50 triệu đồng trở lên.

+ 5% phí bảo hiểm cơ bản năm hợp đồng đầu tiên thực đóng khi phí bảo hiểm cơ bản quy năm của năm hợp đồng đầu tiên từ 100 triệu đồng trở lên

Quyền lợi duy trì hợp đồng 

Nếu đáp  ứng các điều kiện của Prudential thì được hưởng quyền lợi duy trì hợp đồng như sau:

- 100% phí bảo hiểm cơ bản quy năm trong năm hợp đồng đầu tiên cộng vào GTTK cơ bản ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 10. Thời gian xét thưởng là 5 năm hợp đồng, bắt đầu từ năm hợp đồng thứ 6 đến hết năm hợp đồng thứ 10.

- 75% phí bảo hiểm cơ bản quy năm cộng vào GTTK cơ bản ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 15 và mỗi 5 năm sau đó. Thời gian xét thưởng là 5 năm hợp đồng kể từ năm thứ 11 đến hết năm thứ 15 và mỗi 5 năm sau đó.

   

- Thưởng trên GTTK cơ bản:

3,5% giá trị bình quân trong 60 tháng gần nhất của GTTK cơ bản.

- Thưởng trên GTTK đầu tư thêm: 3,5% giá trị bình quân trong 60 tháng gần nhất của GTTK đầu tư thêm.

 Quyền lợi đáo hạn hợp đồng  Chi trả 1 lần cho bên mua toàn bộ GTTK hợp đồng nếu vào ngày đáo hạn người được bảo hiểm còn sống và hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực. 200% STBH + toàn bộ Bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng (nếu có) - toàn bộ quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, quyền lợi tiền mặt đã chấp thuận chi trả và các khoản nợ khác (nếu có)   Nhận lại toàn bộ Giá trị quỹ tại Ngày định giá tiếp theo ngay sau ngày đáo hạn Hợp đồng
Quyền lợi linh hoạt đóng phí   Được linh hoạt đóng phí từ năm hợp đồng thứ 6 trở đi   Được tùy chọn đóng phí theo khả năng tài chính từ năm thứ 6 hợp đồng. 

* Theo bảng tỷ lệ phí công bố trên trang web của Prudential

Với mức phí 12 triệu đồng/năm, có thể thấy sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Pru-Chủ động cuộc sống, mang đến cho khách hàng quyền lợi bảo vệ trước nhiều rủi ro lớn như tử vong, TTTB&VV, đầu tư…

Với phạm vi bảo vệ rộng, nếu kinh tế eo hẹp mà không mua thêm sản phẩm bổ trợ, khách hàng cũng có thể yên tâm vì được bảo vệ cơ bản toàn diện trước các biến cố lớn và số tiền bảo hiểm lên đến hơn 500 triệu đồng.

Quyết định lựa chọn dòng bảo hiểm nào hay gói sản phẩm nào phụ thuộc vào mỗi nhu cầu và điều kiện kinh tế của từng khách hàng. Với mức phí 12 triệu/năm thì dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung là dòng sản phẩm đáng để cân nhắc nhất hiện nay.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

4 (5 lượt)

4 (5 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *