avatart

khach

icon

"Quỹ Bảo vệ người mua bảo hiểm" - Giải pháp an toàn cho người mua Bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm

- 01/01/1970

0

Thị trường bảo hiểm

01/01/1970

0

Quỹ Bảo vệ người mua bảo hiểm ra đời đã giúp người mua bảo hiểm an tâm hơn về quyền lợi của mình. Số tiền hoàn trả cho người mua bảo hiểm tối đa lên tới 90% giá trị hợp đồng.

Mục lục [Ẩn]

Thống kê của Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy, năm 2013, 15/29 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) lỗ từ hoạt động kinh doanh, tăng nhẹ so với năm 2012. Với mục đích hoàn trả tiền cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng trong trường hợp DNBH mất khả năng thanh toán hoặc phá sản, Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm đã chính thức ra mắt đầu tháng 9 vừa qua. 

Quỹ Bảo vệ người mua bảo hiểm ra đời đã giúp người mua bảo hiểm an tâm hơn về quyền lợi của mình. Ông Phùng Đắc Lộc, Tổng Thư ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Phó Trưởng ban Điều hành quỹ khẳng định, số tiền hoàn trả cho người mua bảo hiểm tối đa lên tới 90% giá trị hợp đồng.

Những quyền lợi người mua bảo hiểm được hưởng khi quỹ đi vào hoạt động

Quỹ Bảo vệ người mua bảo hiểm được thành lập nhằm mục đích trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng trong trường hợp DNBH, chi nhánh nước ngoài mất khả năng thanh toán, bị phá sản. Quỹ được hình thành trên cơ sở đóng góp hằng năm của các DNBH theo tỷ lệ 0,1% tính trên doanh thu phí bảo hiểm giữ lại thuộc các hợp đồng bảo hiểm gốc. Quỹ được hạch toán, theo dõi riêng đối với loại hình bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ để bảo đảm quyền lợi của người được bảo hiểm đối với từng loại hình đặc thù. Hoạt động của quỹ là hoạt động mang tính nhân văn vì sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm.

Quỹ Bảo vệ người mua bảo hiểm ra đời giúp người mua bảo hiểm an tâm hơn về quyền lợi của mình

Quỹ Bảo vệ người mua bảo hiểm ra đời giúp người mua bảo hiểm an tâm hơn về quyền lợi của mình

Khi DNBH lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc phá sản, quỹ sẽ thay mặt DN trả tiền bảo hiểm, giá trị hoàn lại; trả tiền bồi thường; hoàn phí theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Đối với trường hợp chuyển giao hợp đồng từ DN mất khả năng thanh toán hoặc bị phá sản cho một DNBH khác, số tiền do quỹ chi trả theo quy định sẽ được chuyển trực tiếp cho DN nhận chuyển giao.

Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, quỹ chi trả tối đa 90% mức trách nhiệm của DNBH nhân thọ, nhưng không quá 200 triệu đồng/người. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có nhiều người được bảo hiểm, hạn mức chi trả tối đa của quỹ được áp dụng đối với từng người được bảo hiểm, trừ trường hợp giữa những người được bảo hiểm và DNBH có thỏa thuận khác tại hợp đồng. 

Với hợp đồng bảo hiểm sức khỏe, quỹ chi trả tối đa 90% mức trách nhiệm của DNBH, chi nhánh nước ngoài và không quá 200 triệu đồng/người.

Đối với hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ thì có 2 trường hợp chi trả:

  • Hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được chi trả tối đa theo quy định của pháp luật (70 triệu đồng/người được bảo hiểm/vụ).
  • Các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm khác, quỹ chi trả tối đa 80% mức trách nhiệm của DNBH, nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/hợp đồng. Tuy nhiên, đối với các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ còn có trách nhiệm của nhà tái bảo hiểm, vì vậy khách hàng sẽ được nhận chi phí theo quy định tại hợp đồng hai bên đã ký kết.

Minh bạch hoạt động của quỹ là một trong những vấn đề luôn được quan tâm

Theo quy chế, việc quản lý, sử dụng quỹ luôn bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, công khai và minh bạch từ thu đến chi, hoạt động đầu tư, chi trả quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm… Tất cả đều được quy định cụ thể và có sự giám sát chặt chẽ. Đối với các khoản thu về được quỹ chia cụ thể gồm:

  • Quỹ Bảo vệ người tham gia bảo hiểm nhân thọ;
  • Quỹ Bảo vệ người tham gia bảo hiểm phi nhân thọ;
  • Chi quản lý quỹ (không vượt quá 0,5% tổng số tiền thực trích nộp vào quỹ hằng năm).

Hoạt động đầu tư từ nguồn tiền nhàn rỗi của quỹ được quy định cụ thể: Mua trái phiếu chính phủ với số lượng không hạn chế; mua trái phiếu DN được Chính phủ bảo lãnh với mức tối đa không quá 5% tổng số tiền nhàn rỗi của quỹ tại một DNBH và không vượt quá 10% tổng số tiền nhàn rỗi của quỹ.

Ngoài ra, quỹ cũng sẽ gửi tiền tại các ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với mức tối đa không quá 10% tổng số tiền nhàn rỗi của quỹ tại một ngân hàng và không vượt quá 50% tổng số tiền nhàn rỗi của quỹ. Ngân hàng Thương mại nơi quỹ gửi tiền phải có tình hình tài chính lành mạnh, kinh doanh có hiệu quả, có khả năng thanh khoản cao theo quy chế đầu tư quỹ… Báo cáo tài chính năm của quỹ được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập. Hội đồng quản lý quỹ có trách nhiệm nộp Bộ Tài chính báo cáo tài chính năm của quỹ theo mẫu quy định…


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm sức khỏe

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *