TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Cùng nhìn lại các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ năm 2014

Nguyễn Thị Lan 0 Thị trường bảo hiểm

Với khối bảo hiểm nhân thọ nổi bật là 10.000 người lao động mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, còn với khối bảo hiểm phi nhân thọ đã hoàn thành Đề án thí điểm bảo hiểm nông nghiệp và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Nhiều chương trình bảo hiểm lớn

Ghi nhận từ Cục Quản lý bảo hiểm cho thấy, năm 2014, ngành bảo hiểm đã hoàn thành đúng tiến độ triển khai 2 chương trình thí điểm bảo hiểm lớn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đó là Đề án thí điểm bảo hiểm nông nghiệp và Đề án thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

 Cục Quản lý bảo hiểm đánh giá: “Việc triển khai thí điểm đã mở ra hướng đi mới cho các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) trong việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm có nhiều tiềm năng như bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và bảo hiểm nông nghiệp, đặc biệt là việc hợp tác với các đối tác nước ngoài có nhiều lợi thế về kinh nghiệm và kỹ năng quản lý trong khai thác bảo hiểm tín dụng thương mại nói chung và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nói riêng”.

Bên cạnh đó, để góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy sản, tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm bám biển, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó có chính sách bảo hiểm.

Cùng nhìn lại các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ năm 2014

Nhiều các doanh nghiệp chi tiền để mua bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

Ngoài ra, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm cũng đang phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các DNBH phi nhân thọ nghiên cứu, xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí sản phẩm; cơ chế tái bảo hiểm và các vấn đề liên quan đến bảo hiểm trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Đây là sản phẩm bảo hiểm mới và phức tạp, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, nên rất cần được nghiên cứu đầy đủ, toàn diện trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế và đánh giá điều kiện thực tế tại Việt Nam để đảm bảo tính an toàn, hiệu quả trong khai thác.

Với sản phẩm bảo hiểm rủi ro thiên tai, để khuyến khích thị trường phát triển sản phẩm này dựa theo Luật Phòng, chống thiên tai, trong năm 2014 và các năm tiếp theo, Bộ Tài chính sẽ phối hợp nghiên cứu, xây dựng mô hình bảo hiểm rủi ro thiên tai tại Việt Nam.

Các DNBH cũng cho biết, hiện thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chưa có các sản phẩm bảo hiểm rủi ro thiên tai riêng biệt; thay vào đó, rủi ro thiên tai được các DNBH tích hợp trong các nghiệp vụ bảo hiểm tài sản (bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt, bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp, bảo hiểm mọi rủi ro tài sản...).

Tuy nhiên, khách hàng tham gia bảo hiểm tài sản chủ yếu là các tổ chức, doanh nghiệp lớn, với tài sản thương mại. Trên thực tế, số lượng tài sản được bảo hiểm mới chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số tài sản của toàn bộ nền kinh tế. Đồng thời, bảo hiểm vẫn còn chưa thâm nhập được vào thị trường tài sản công (trụ sở, công trình công cộng...) và tài sản tư nhân (doanh nghiệp vừa và nhỏ và khu vực dân cư). 

10.000 người lao động mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Với khối bảo hiểm nhân thọ, trong thời gian tới, thị trường tiếp tục phát triển các sản phẩm là bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm vi mô.

Về bảo hiểm hưu trí

Theo Cục Quản lý bảo hiểm, năm 2014, có 4 doanh nghiệp được phê chuẩn triển khai bảo hiểm hưu trí và bước đầu đạt được những kết quả nhất định, dự kiến hết năm 2014 sẽ có 10.000 người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện với tổng số tiền đóng góp là 160 tỷ đồng.

Bảo hiểm nhân thọ năm 2014 có nhiều biến đổi

Với khối bảo hiểm nhân thọ, tiếp tục phát triển các sản phẩm là bảo hiểm hưu trí

Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được phép triển khai bảo hiểm hưu trí tự nguyện đều nhận thấy việc phát triển sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện là xu hướng tất yếu trong tương lai. Đây là mảng thị trường tiềm năng có khối lượng khách hàng lớn. Ngoài 4 doanh nghiệp đã được Bộ Tài chính chấp thuận triển khai bảo hiểm hưu trí tự nguyện trong năm 2013, một số doanh nghiệp khác cũng đang nghiên cứu và thiết kế sản phẩm, chuẩn bị cơ sở hạ tầng để trình Bộ phê duyệt.

Với sản phẩm bảo hiểm vi mô

Thì việc triển khai ở Việt Nam gặp nhiều hạn chế. DNBH không quan tâm nhiều đến đối tượng có thu nhập thấp do mức độ rủi ro ở nhóm này cao, sản phẩm bảo hiểm vi mô có mức phí thấp, quy mô hợp đồng nhỏ, khả năng sinh lời không nhiều. DNBH có lợi thế về hệ thống công nghệ thông tin, đội ngũ chuyên gia về bảo hiểm…, song vẫn khó khăn trong việc tiếp cận đối tượng khách hàng có thu nhập thấp.

Trong khi đó, các tổ chức hiện triển khai bảo hiểm vi mô dựa chủ yếu vào sự tin cậy như Quỹ xã hội, Hội liên hiệp phụ nữ, song còn thiếu kinh nghiệm, chuyên môn về bảo hiểm, chưa có hệ thống công nghệ hỗ trợ đầy đủ và đội ngũ nhân sự… để bảo đảm hoạt động an toàn, bền vững. Mặc dù vậy, thị trường cũng chờ đợi việc ban hành Thông tư hướng dẫn bảo hiểm vi mô. Văn bản này sẽ tạo khung pháp lý, đảm bảo hoạt động cung cấp sản phẩm bảo hiểm vi mô được quy chuẩn, an toàn, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm.

Theo tinnhanhchungkhoan

Cảm ơn bạn đã đọc bài, bằng cách đăng ký Tài khoản VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Cùng nhìn lại các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ năm 2014
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất