avatart

khach

icon

Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2015 được kì vọng tăng trưởng 12- 15%/năm

Thị trường bảo hiểm

- 01/01/1970

0

Thị trường bảo hiểm

01/01/1970

0

Năm 2015 sẽ phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của nền kinh tế; tiếp tục duy trì mức tăng trưởng của cả thị trường ổn định từ 12 đến 15%/năm.

Mục lục [Ẩn]

Tình hình thị trường bảo hiểm năm 2014

Về cơ chế chính sách, hệ thống các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các văn bản pháp luật có liên quan tiếp tục được tập trung hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam, đáp ứng các cam kết song phương, đa phương về hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi đối với người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm.

Năm 2014, thị trường bảo hiểm Việt Nam đạt được những kết quả tích cực, các doanh nghiệp bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, năng lực tài chính ổn định, phát triển được các sản phẩm bảo hiểm mới. Thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng so với các năm trước. Cũng trong năm 2014, các doanh nghiệp bảo hiểm đã giải quyết bồi thường và trả tiền bảo hiểm hơn 18.552 tỷ đồng tăng 4,1% so với năm 2013.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2015 được kì vọng tăng trưởng 12- 15%/năm

Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2015 được kì vọng tăng trưởng 12- 15%/năm

Các DN bảo hiểm tiếp tục được cấu trúc theo Quyết định số 1826/QĐ- TTg ngày 6/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó các DN bảo hiểm đã được củng cố năng lực tài chính, tăng cường mức độ an toàn tài chính và hiệu quả đầu tư. Đến nay, thị trường bảo hiểm Việt Nam có 61 doanh nghiệp bảo hiểm gồm 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 17 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm với tổng vốn chủ sở hữu gần 40.982 tỷ đồng tăng 11,4% so với năm 2013.

Doanh nghiệp bảo hiểm đã đẩy mạnh khai thác tại các mảng thị trường tiềm năng, phát triển các sản phẩm bảo hiểm mới như bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm thủy sản, bảo hiểm nông nghiệp và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm bảo lãnh.

Định hướng phát triển thị trường bảo hiểm năm 2015

Bộ Tài chính cho biết, năm 2015 sẽ phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của nền kinh tế; nâng cao năng lực tài chính, kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động bảo hiểm; đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Trong năm 2015 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng của cả thị trường ổn định từ 12 đến 15%/năm.

Nâng cao tính công khai minh bạch, nâng cao tiêu chí, điều kiện trong việc cấp phép thành lập doanh nghiệp; nâng cao năng lực tài chính, công tác quản trị điều hành doanh nghiệp bảo hiểm.

Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo hướng: Phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của nền kinh tế; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm như biện pháp đảm bảo ổn định tài chính; khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp các dịch vụ bảo hiểm trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, vùng sâu, vùng xa cho cho người dân có thu nhập thấp. Trong năm 2015, triển khai sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp để tái cơ cấu doanh nghiệp bảo hiểm, phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam an toàn, hiệu quả và bền vững, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cho các lĩnh vực kinh tế và dân cư, góp phần ổn định kinh tế xã hội.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *