TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp Techcombank

(182)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Đỗ Thanh Sơn

Đỗ Thanh Sơn

11

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: RM
Ngày mở tài khoản: 18/04/2015
Chat ngay
10687 lượt xem
Chuyên gia Lê Văn Hải

Lê Văn Hải

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
Ngày mở tài khoản: 07/12/2015
Chat ngay
1893 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng nhóm khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 17/08/2018
Chat ngay
291 lượt xem
Chuyên gia Thạch Minh Trang

Thạch Minh Trang

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Truong nhom khach hang tai chinh ca nhan
Ngày mở tài khoản: 10/03/2016
Chat ngay
1236 lượt xem
Chuyên gia Trần Bình

Trần Bình

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 10/05/2016
Chat ngay
814 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Quân

Hoàng Quân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng bộ phận
Ngày mở tài khoản: 17/07/2016
Chat ngay
593 lượt xem
Chuyên gia Lê Đức

Lê Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 08/04/2016
Chat ngay
637 lượt xem
Chuyên gia Trần Anh Tuấn

Trần Anh Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH cá nhân
Ngày mở tài khoản: 24/02/2016
Chat ngay
668 lượt xem
Chuyên gia Đinh hoàng nghĩa

Đinh hoàng nghĩa

Chuyên gia

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên quan hệ KHCN
Ngày mở tài khoản: 24/11/2019
Chat ngay
47 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hạnh

Nguyễn Hạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân cao cấp
Ngày mở tài khoản: 06/02/2017
Chat ngay
284 lượt xem
Chuyên gia Lại Thành Luân

Lại Thành Luân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Ngày mở tài khoản: 08/07/2017
Chat ngay
163 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CVKHCN
Ngày mở tài khoản: 10/02/2018
Chat ngay
156 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 21/10/2015
Chat ngay
678 lượt xem
Chuyên gia Cao Thị Thanh Nga

Cao Thị Thanh Nga

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 30/11/2015
Chat ngay
1077 lượt xem
Chuyên gia Phan Văn Đồng

Phan Văn Đồng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 28/05/2015
Chat ngay
1052 lượt xem
Chuyên gia Ngô Thanh Hải

Ngô Thanh Hải

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: RBO
Ngày mở tài khoản: 03/06/2015
Chat ngay
1266 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Quang Linh

Nguyễn Quang Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 13/08/2015
Chat ngay
1150 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Yến Phi

Phạm Thị Yến Phi

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Techcombank
Ngày mở tài khoản: 24/08/2015
Chat ngay
1032 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Phú Hiệp

Đỗ Phú Hiệp

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 07/10/2015
Chat ngay
1388 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên cao cấp
Ngày mở tài khoản: 05/05/2016
Chat ngay
562 lượt xem