TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay tín chấp Techcombank

(135)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Thạch Minh Trang

Thạch Minh Trang

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Truong nhom khach hang tai chinh ca nhan
Ngày mở tài khoản: 10/03/2016
Chat ngay
1248 lượt xem
Chuyên gia Trần Bình

Trần Bình

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 10/05/2016
Chat ngay
824 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Quân

Hoàng Quân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng bộ phận
Ngày mở tài khoản: 17/07/2016
Chat ngay
604 lượt xem
Chuyên gia Đinh hoàng nghĩa

Đinh hoàng nghĩa

Chuyên gia

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên quan hệ KHCN
Ngày mở tài khoản: 24/11/2019
Chat ngay
50 lượt xem
Chuyên gia Vũ Khắc Tạo

Vũ Khắc Tạo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 01/08/2019
Chat ngay
48 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CVKHCN
Ngày mở tài khoản: 10/02/2018
Chat ngay
164 lượt xem
Chuyên gia Lương Thị Thu

Lương Thị Thu

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 01/03/2016
Chat ngay
1218 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Minh Tuấn

Đỗ Minh Tuấn

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên Khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 24/03/2015
Chat ngay
1132 lượt xem
Chuyên gia Bùi Hải Nam

Bùi Hải Nam

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Thái Bình
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 04/11/2015
Chat ngay
1252 lượt xem
Chuyên gia Chử Đức Nam

Chử Đức Nam

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 27/08/2014
Chat ngay
1322 lượt xem
Chuyên gia Đặng Đình Quốc

Đặng Đình Quốc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 17/12/2014
Chat ngay
867 lượt xem
Chuyên gia Chu Cong Thuc

Chu Cong Thuc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bắc Ninh
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 06/03/2015
Chat ngay
1069 lượt xem
Chuyên gia Vũ Lê Hoàng

Vũ Lê Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên Viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 13/03/2015
Chat ngay
754 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Doanh Tùng

Hoàng Doanh Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Techcombank
Ngày mở tài khoản: 04/04/2015
Chat ngay
1698 lượt xem
Chuyên gia Vương gia bảo

Vương gia bảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Nghệ An
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: PGĐ
Ngày mở tài khoản: 25/06/2015
Chat ngay
1347 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đỗ Hoa

Nguyễn Đỗ Hoa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 27/06/2015
Chat ngay
1006 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Thanh Hải

Lê Thị Thanh Hải

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 31/08/2015
Chat ngay
839 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Bá Vượng

Nguyễn Bá Vượng

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 20/10/2015
Chat ngay
897 lượt xem
Chuyên gia Vũ Linh

Vũ Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Cv khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 12/01/2016
Chat ngay
586 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Tường Vi

Trần Thị Tường Vi

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: team lead kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 11/03/2016
Chat ngay
427 lượt xem