avatart

khach

icon

Quy định về tiền gửi tiết kiệm - Thông tin quan trọng cần nắm rõ

Kiến thức gửi tiết kiệm

- 18/07/2019

0

Kiến thức gửi tiết kiệm

18/07/2019

0

Tìm hiểu quy chế tiền gửi tiết kiệm là cách giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại khi giao dịch ngân hàng với loại hình tiết kiệm này.

Mục lục [Ẩn]

Tiền gửi tiết kiệm đang dần trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người có tiền nhàn rỗi trong bối cảnh các kênh đầu tư chứng khoán, bất động sản, vàng không ổn định.

Mặt bằng chung cho việc huy động vốn của các ngân hàng có mức lãi suất quy chế tiền gửi tiết kiệm tương đối cao, có nơi lên đến 7 - 8% và nhiều ưu đãi hấp dẫn, kích thích nhu cầu gửi tiết kiệm của khách hàng.

Trước khi quyết định sử dụng số tiền nhàn rỗi vào việc gửi tiết kiệm ngân hàng, người sử dụng cần tìm hiểu kỹ về thủ tục gửi để nhanh chóng hoàn thành hồ sơ, tránh tình trạng “thiếu trước hụt sau” các giấy tờ cần thiết.

Bên cạnh đó, khách hàng nên biết đến một số quy định chung trong việc chi trả tiền gốc và lãi của tiền gửi tiết kiệm để đảm bảo lợi ích của mình khi tham gia sản phẩm.

Quy định về lãi suất gửi tiết kiệm

Căn cứ Điều 9, Thông tư 48/2018/TT-NHNN thì lãi suất gửi tiết kiệm được quy định như sau:

Điều 9. Lãi suất

1. Tổ chức tín dụng quy định lãi suất tiền gửi tiết kiệm phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất trong từng thời kỳ.

2. Phương pháp tính lãi tiền gửi tiết kiệm thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Phương thức trả lãi tiền gửi tiết kiệm thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và người gửi tiền.

Cập nhật:

Nắm rõ quy chế tiền gửi tiết kiệm

Nắm rõ quy chế tiền gửi tiết kiệm

Quy định về thủ tục gửi tiền tiết kiệm

Theo Điều 12, Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về thủ tục gửi tiền tiết kiệm như sau:

Điều 12. Thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng

1. Người gửi tiền phải trực tiếp đến địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng và xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền; trường hợp gửi tiền gửi tiết kiệm chung, tất cả người gửi tiền phải trực tiếp xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của mình.

Trường hợp gửi tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật, Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật và Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền.

2. Người gửi tiền đăng ký chữ ký mẫu trong trường hợp thay đổi chữ ký mẫu hoặc chưa có chữ ký mẫu được lưu tại tổ chức tín dụng. Đối với người gửi tiền là người không viết được, người không đọc được, người không nhìn được: Người gửi tiền thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng.

3. Tổ chức tín dụng đối chiếu, cập nhật các thông tin người gửi tiền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

4. Người gửi tiền thực hiện thủ tục khác theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng.

5. Sau khi hoàn thành các thủ tục quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, tổ chức tín dụng thực hiện việc nhận tiền gửi tiết kiệm và giao Thẻ tiết kiệm cho người gửi tiền.

6. Đối với việc gửi tiền gửi tiết kiệm vào Thẻ tiết kiệm đã cấp:

a) Trường hợp gửi bằng tiền mặt: Người gửi tiền thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, xuất trình Thẻ tiết kiệm đã cấp. Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi tiết kiệm, ghi nhận tiền gửi tiết kiệm vào Thẻ tiết kiệm đã cấp và giao Thẻ tiết kiệm cho người gửi tiền;

b) Trường hợp gửi từ tài khoản thanh toán của người gửi tiền: Người gửi tiền thực hiện các thủ tục do tổ chức tín dụng hướng dẫn.

Xem thêm: Điều kiện, thủ tục gửi tiết kiệm ngân hàng.

 Kê khai đủ thông tin để gửi tiền nhanh chóng

 Kê khai đủ thông tin để gửi tiền nhanh chóng

Quy định về thủ tục chi trả tiền gửi tiết kiệm

Cũng theo Điều 18 Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về thủ tục chi trả tiền gửi tiết kiệm như sau:

Điều 18. Thủ tục chi trả tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng

1. Tổ chức tín dụng đề nghị người gửi tiền thực hiện các thủ tục sau:

a) Xuất trình Thẻ tiết kiệm;

b) Xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền, của tất cả người gửi tiền (đối với tiền gửi tiết kiệm chung).

Trường hợp chi trả tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật, Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật và Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền;

c) Nộp giấy rút tiền gửi tiết kiệm có chữ ký đúng với chữ ký mẫu đã đăng ký tại tổ chức tín dụng. Đối với người gửi tiền là người không viết được, người không đọc được, người không nhìn được: Người gửi tiền thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng.

2. Tổ chức tín dụng đối chiếu thông tin của người gửi tiền, thông tin của người đại diện theo pháp luật của người gửi tiền trong trường hợp chi trả tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật, thông tin trên Thẻ tiết kiệm, chữ ký trên giấy rút tiền đảm bảo chính xác với các thông tin lưu tại tổ chức tín dụng.

3. Sau khi tổ chức tín dụng và người gửi tiền hoàn thành các thủ tục quy định tại khoản 1 và 2 Điều này, tổ chức tín dụng thực hiện việc chi trả đầy đủ gốc, lãi tiền gửi tiết kiệm cho người gửi tiền.

4. Tổ chức tín dụng hướng dẫn thủ tục chi trả đối với các trường hợp chi trả sau đây phù hợp với quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo việc chi trả tiền gửi tiết kiệm chính xác, an toàn tài sản cho người gửi tiền và an toàn hoạt động cho tổ chức tín dụng:

a) Chi trả tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế;

b) Chi trả tiền gửi tiết kiệm theo ủy quyền của người gửi tiền.

Xem thêm: Người gửi có thể rút tiền tiết kiệm tại chi nhánh khác được không?

Mặt khác, Điều 19 của thông tư trên quy định như sau:

Điều 19. Thực hiện nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử

1. Tổ chức tín dụng hướng dẫn thủ tục nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử thông qua tài khoản thanh toán của người gửi tiền tại tổ chức tín dụng phù hợp với quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, về phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan đảm bảo việc nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm chính xác, an toàn tài sản cho người gửi tiền và an toàn hoạt động cho tổ chức tín dụng.

2. Tổ chức tín dụng phải đảm bảo lưu giữ đầy đủ các thông tin liên quan đến việc nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử để đáp ứng yêu cầu của người gửi tiền trong việc tra soát, kiểm tra và giải quyết tranh chấp.

Quy định rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn

Cũng theo Điều 17 của thông tư này, người gửi có thể rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn, cụ thể như sau:

Điều 17. Rút trước hạn tiền gửi tiết kiệm

1. Việc rút trước hạn tiền gửi tiết kiệm được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và người gửi tiền khi gửi tiền.

2. Lãi suất áp dụng đối với tiền gửi tiết kiệm rút trước hạn phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất áp dụng đối với trường hợp rút trước hạn tại thời điểm rút trước hạn tiền gửi tiết kiệm.

Xem thêm: Lãi suất tiền gửi khi rút tiền trước thời hạn.

Quy định rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn

Quy định rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn

Quy định về tiền gửi tiết kiệm đang ngày một hoàn thiện để đảm quyền lợi của khách hàng. Vì thế, trước khi quyết định sử dụng dịch vụ gửi tiền tiết kiệm này, bạn cần tìm hiểu thật kỹ những thông tin do pháp luật quy định, tránh tình trạng mất tiền không lý do.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (2 lượt)

5 (2 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn gửi tiết kiệm

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH LÃI SUẤT GỬI TIẾT KIỆM

Số tiền gửi

Chọn số tiền gửi

Hình thức nhận lãi

Chọn hình thức nhận lãi

Kỳ hạn gửi

Chọn kỳ hạn gửi

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *