avatart

khach

icon

Thư tín dụng – Một phương thức thanh toán an toàn trong ngành xuất nhập khẩu

Thông tin ngân hàng

- 26/09/2022

0

Thông tin ngân hàng

26/09/2022

0

Thư tín dụng là gì và những vấn đề xung quanh thư tín dụng sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây để thấy tầm quan trọng của chúng trong ngành xuất nhập khẩu nói chung và đối với người bán, người mua, ngân hàng nói riêng.

Mục lục [Ẩn]

Thư tín dụng là gì?

Thư tín dụng còn có tên gọi là L/C – viết tắt của từ Letter of Credit là thư do ngân hàng phát hành theo yêu cầu của bên mua, cam kết thanh toán cho bên bán khoảng tiền nhất định theo hợp đồng trong một thời gian quy định nếu người bán xuất trình được bộ chứng từ thanh toán theo quy định trong L/C.

Nội dung của L/C

Nội dung thư bao gồm:

 • Số hiệu, địa điểm, ngày mở L/C
 • Loại L/C
 • Tên và địa chỉ các bên liên quan: Người yêu cầu mở L/C, người hưởng lợi, các ngân hàng…
 • Số tiền, loại tiền
 • Thời hạn hiệu lực, thời hạn trả tiền, và thời hạn giao hàng
 • Điều khoản giao hàng: Điều kiện cơ sở giao hàng, nơi giao hàng…
 • Nội dung về hàng hóa: Tên, số lượng, trọng lượng, bao bì…
 • Những chứng từ người hưởng lợi phải xuất trình: Hối phiếu, hóa đơn thương mại, vận đơn, chứng từ bảo hiểm, chứng nhận xuất xứ…
 • Cam kết của ngân hàng mở thư tín dụng
 • Những nội dung khác

Trong ngành thương mại quốc tế, việc mua bán giữa các nước ngày càng gia tăng, khoảng cách địa lý kéo theo mối lo ngại trong kinh doanh ra nước khác, vì vậy việc sử dụng thư tín dụng giúp cho các bên yên tâm về quyền lợi của mình hơn, góp phần phát triển ngành kinh doanh xuất nhập khẩu của quốc gia.

Các loại thư tín dụng

 • Thư tín dụng hủy ngang (Revocable L/C)
 • Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable L/C)
 • Thư tín dụng trả chậm (Usance Payable L/C)
 • Thư tín dụng trả dần (Defered L/C)
 • Thư tín dụng dự phòng (Standby letter of Credit)
 • Thư tín dụng tuần hoàn (Revolving Letter of Credit)
 • Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable Letter of Credit)
 • Thư tín dụng giáp lưng (Back-to-Back Letter of Credit)
 • Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal L/C)

Xem thêm: Phân biệt đặc điểm của các loại thư tín dụng

Quy trình thanh toán bằng thư tín dụng cơ bản

Quy trình thanh toán bằng thư tín dụng cơ bản

Đặc điểm của thư tín dụng

 • L/C là giao dịch kinh tế hai bên, chỉ giữa ngân hàng phát hành và bên bán, mọi chỉ thị, yêu cầu của bên mua sẽ do ngân hàng phát hành đại diện. Cụ thể, ngân hàng phát hành là người sẽ thanh toán cho bên bán nên khi bên bán muốn ký phát hối phiếu đòi tiền thì phải gửi đến ngân hàng phát hành, không phải là bên mua.
 • L/C độc lập với hợp đồng ngoại thương và hàng hóa: L/C thể hiện cam kết thanh toán của ngân hàng phát hành cho người thụ hưởng khi người này xuất trình được bộ chứng từ phù hợp, nó hình thành trên cơ sở hợp đồng nhưng sau đó lại hoàn toàn độc lập với hợp đồng này.
 • L/C chỉ giao dịch bằng chứng từ và chỉ thanh toán căn cứ vào chứng từ: Ngân hàng phát hàng không dựa vào tình trạng của hàng hoá thực tế mà sẽ dựa vào bộ chứng từ thanh toán mà bên bán cung cấp có phù hợp với điều khoản trong L/C hay không nên nếu bộ chứng từ hợp lệ thì ngân hàng sẽ thanh toán cho bên bán vô điều kiện vì vậy bên mua cần lưu ý trong công tác kiểm tra hàng hoá.
 • L/C yêu cầu tuân thủ chặt chẽ của bộ chứng từ: Bộ chứng từ phải tuân thủ chặt chẽ các điều khoản của L/C.
 • L/C không thể huỷ ngang (theo quy định của UPC 600 – Phiên bản áp dụng mới nhất của bộ Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ)
 • Các bên phải thống nhất và ghi rõ phiên bản áp dụng UPC vào L/C.
 • Trước khi mở L/C, bên bán và bên mua cần thống nhất với nhau về các điều khoản trong L/C như thời gian giao hàng và thanh toán…

L/C là phương thức an toàn trong xuất nhập khẩu

L/C là phương thức an toàn trong xuất nhập khẩu

Giải đáp thắc mắc và tư vấn MIỄN PHÍ!!
Đăng ký ngay

Điều kiện và thủ tục mở L/C

Điều kiện

Nguồn vốn để đảm bảo thanh toán L/C

Khi quy định điều khoản thanh toán bằng L/C trong hợp đồng, khách hàng cần xem xét nguồn vốn để thanh toán cho L/C mà mình sẽ yêu cầu NHCTVN mở:

 • L/C phát hành bằng vốn tự có, khách hàng phải ký quỹ 100%
 • L/C phát hành bằng vốn tự có, khách hàng không ký quỹ đủ 100% và/hoặc có yêu cầu miễn, giảm mức ký quỹ, đề nghị Quý khách liên hệ với bộ phận Tín dụng thẩm định nghiên cứu xem xét và được Giám đốc hoặc người được Giám đốc uỷ quyền phê duyệt trước khi chuyển sang phòng TTQT thực hiện.
 • L/C phát hành bằng vốn vay của NHCTVN: Quý khách liên hệ với bộ phận Tín dụng thẩm định để xem xét.

Yêu cầu mở L/C

Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào Đơn yêu cầu mở L/C. Vì ngân hàng mở L/C theo yêu cầu của người nhập khẩu, do vậy Quý khách nên xem xét kỹ nội dung hợp đồng để đảm bảo khi đưa vào L/C không bị mâu thuẫn.

Thủ tục mở L/C

 • Đơn yêu cầu mở L/C
 • Quyết định thành lập doanh nghiệp (đối với các doanh nghiệp giao dịch lần đầu)
 • Đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp giao dịch lần đầu)
 • Đăng ký mã số xuất nhập khẩu – nếu có (đối với doanh nghiệp giao dịch lần đầu)
 • Hợp đồng ngoại thương gốc (trường hợp ký hợp đồng qua FAX thì đơn vị phải ký và đóng dấu trên bản phôtô).
 • Hợp đồng nhập khẩu uỷ thác (nếu có)
 • Giấy phép nhập khẩu của Bộ Thương Mại (nếu mặt hàng nhập khẩu thuộc Danh mục quản lý quy định tại Quyết định điều hành xuất nhập khẩu hàng năm của Thủ tướng Chính Phủ).
 • Cam kết Thanh toán, Hợp đồng Tín dụng (trường hợp vay vốn), công văn phê duyệt cho mở L/C trả chậm của NHCTVN (trường hợp mở L/C trả chậm).
 • Hợp đồng mua bán ngoại tệ (nếu có)
 • Bản giải trình mở L/C do phòng Tín dụng của Chi nhánh lập được Giám đốc chi nhánh hoặc người được Giám đốc uỷ quyền phê duyệt (trường hợp ký quỹ dưới 100% trị giá L/C).

Riêng các chứng từ sau sẽ phải lưu bản gốc:

 • Cam kết thanh toán
 • Hợp đồng vay vốn
 • Hợp đồng mua bán ngoại tệ
 • Đơn xin mở L/C của khách hàng
 • Bản giải trình mở L/C

Bên bán nhận được thanh toán khi xuất trình được các chứng từ theo quy định trong L/C

Bên bán nhận được thanh toán khi xuất trình được các chứng từ theo quy định trong L/C

Lợi ích của thư tín dụng

Hình thức thanh toán qua L/C được đánh giá là an toàn được nhiều công ty sử dụng, có lợi cho bên bán, bên mua và cả ngân hàng.

Đối với bên mua

 • Đảm bảo nhận được hàng hoá: Với L/C, chỉ khi nhận được hàng hoá từ người bán thì bên mua mới phải thanh toán cho họ.
 • Đảm bảo các quy định đã đưa ra trong L/C: Giúp cho bên mua yên tâm rằng bên bán phải đảm bảo thực hiện các điều khoản về thời gian, quy chuẩn hàng hoá đã đưa ra trong L/C
 • Có thể được ngân hàng phát hành cho vay để thanh toán tiền hàng cho bên bán.

Đối với bên bán

 • Nhận được thanh toán: Khi bên bán thực hiện đúng theo quy định trong thư tín dụng thì chắc chắn sẽ nhận được thanh toán từ ngân hàng phát hành theo điều khoản thanh toán trong thư tín dụng.
 • Không phải phụ thuộc vào bên mua: Được đảm bảo quyền lợi dựa trên điều khoản của L/C, không phải phụ thuộc vào bên mua như các phương thức thanh toán khác.

Đối với ngân hàng

 • Gia tăng doanh thu cho ngân hàng thông qua việc thu phí các dịch vụ liên quan đến thư tín dụng
 • Mở rộng quan hệ trong thương mại, tạo được uy tín và danh tiếng trong ngành xuất nhập khẩu.

Thư tín dụng do bên bán hay bên mua mở?

Theo quy định, bên mua sẽ đến ngân hàng yêu cầu mở thư tín dụng cho người thụ hưởng (bên bán) dựa theo một số quy định và hướng dẫn của ngân hàng, ngân hàng phát hành thư tín dụng sẽ thông báo cho bên bán thông qua ngân hàng thông báo, ngân hàng này có thể do bên mua và bên bán chỉ định.

Để được ngân hàng đồng ý phát hành thư tín dụng, bên mua phải đáp ứng được một số yêu cầu của ngân hàng như là: nguồn vốn đảm bảo thanh toán, đơn yêu cầu mở L/C và bộ hồ sơ xin mở L/C hợp lệ theo quy định của ngân hàng.

Xem thêm: Tại sao phải cần thư tín dụng L/C trong kinh doanh quốc tế?

Bên bán nhận được thanh toán khi nào?

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng trong thời gian quy định trong L/C, bên bán sẽ xuất trình các chứng từ thanh toán theo đúng nội dung quy định trong thư tín dụng đến ngân hàng thông báo. Ngân hàng thông báo sẽ kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ và sẽ chuyển đến ngân hàng phát hành. Nếu ngân hàng phát hành duyệt bộ chứng từ của bên bán thì sẽ thanh toán cho bên bán hoặc đi điện đồng ý chấp nhận thanh toán theo nội dung thanh toán quy định trong L/C.

Nếu ngân hàng phát hành trong quá trình xem xét thấy có điều bất hợp lệ sẽ thông báo đến bên mua, trong trường hợp hai bên đồng ý điều bất hợp lệ thì ngân hàng phát hành sẽ thanh toán cho bên bán bình thường nhưng nếu bên mua không đồng ý điều bất hợp lệ thì sẽ trả lại cho bên bán bộ chứng từ.

Nhờ vào sự rõ ràng và đảm bảo quyền lợi cho các bên của thư tín dụng mà phương thức thanh toán thông qua L/C trở thành một phương thức an toàn trong thị trường xuất nhập khẩu thế giới, được áp dụng phổ biến các ngân hàng, góp phần đẩy mạnh hoạt động thương mại toàn cầu.

Giải đáp thắc mắc và tư vấn MIỄN PHÍ!!
Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (3 lượt)

5 (3 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *