avatart

khach

icon

Các loại thư tín dụng đặc biệt được phân loại như thế nào?

Kiến thức vay vốn

- 27/09/2022

0

Kiến thức vay vốn

27/09/2022

0

Thư tín dụng là gì? Có những loại thư tín dụng đặc biệt nào? Tại sao loại thư này lại là phương tiện chính trong tài trợ với các công ty thương mại hiện nay.

Mục lục [Ẩn]

Đôi nét về thư tín dụng 

Thư tín dụng là phương tiện sử dụng chính trong dịch vụ tài trợ thương mại, ký hiệu L/C (viết tắt cho từ letter of credit).

Thư tín dụng do một công ty hay cá nhân gửi tới ngân hàng, yêu cầu ngân hàng thực hiện thanh toán một số tiền cụ thể, vào thời điểm xác định, được ngân hàng chấp thuận và tên người nhận tiền sẽ ghi trên L/C.

Các đặc điểm đặc biệt của L/C

 • L/C không phụ thuộc vào hợp đồng cơ sở (hợp đồng mà xuất phát từ hợp đồng đó người ta tiến hành mở L/C). Các ngân hàng không liên quan hoặc bị ràng buộc bởi các hợp đồng như thế ngay cả khi L/C có dẫn chiếu đến các hợp đồng đó (điều 4 UCP600).
 • Các ngân hàng làm việc với nhau trên cơ sở chứng từ chứ không quan tâm đến hàng hóa/dịch vụ. Cho dù người bán giao hàng bị thiếu, hàng kém chất lượng, giao hàng sai …, nhưng nếu trên bề mặt chứng từ thể hiện phù hợp với L/C, UCP, ISBP thì ngân hàng phát hành phải thanh toán cho người thụ hưởng. Các bên tham gia trong thư tín dụng không được lợi dụng vào tình trạng hàng hóa/dịch vụ được giao để trì hoãn việc thanh toán (Điều 5 UCP600).
 • Theo UCP600 thì L/C là không thể hủy ngang.
 • Theo UCP600 quy định, thì các bên muốn áp dụng phiên bản UCP nào thì phải quy định rõ trong thư tín dụng.
 • Mặc dù người đề nghị mở L/C tham gia với tư cách là người mua hàng hóa/dịch vụ, nhưng ngân hàng phát hành mới là người thanh toán, cho nên khi người thụ hưởng ký phát hối phiếu đòi tiền thì phải đòi tiền ngân hàng phát hành L/C.

Thư tín dụng (L/C): Nhận hàng trước, gửi tiền sauThư tín dụng (L/C): Nhận hàng trước, gửi tiền sau

Các loại thư tín dụng đặc biệt

Thư tín dụng có một số loại đặc biệt sau đây:

Thư tín dụng không thể hủy ngang có xác nhận (Confirmed irrevocable letter of credit)

Là loại thư tín dụng không thể hủy ngang và được một ngân hàng khác đứng ra bảo đảm việc trả tiền theo cam kết của doanh nghiệp đó với ngân hàng mở L/C.

Thư tín dụng không thể hủy ngang và không được truy đòi lại tiền (Irrevocable without recourse letter of credit)

Là loại thư tín dụng không thể hủy bỏ trong đó quy định Ngân hàng mở L/C sau khi đã thanh toán cho tổ chức xuất khẩu thì không được quyền truy đòi lại tiền với bất cứ lý do nào.

Thư tín dụng tuần hoàn (Revolving letter of credit)

Là loại L/C không thể hủy bỏ, sau khi sử dụng hết kim ngạch hoặc hết hiệu lực của L/C thì nó có lại tự động có giá trị như cũ và cứ như vậy đến khi nào hoàn tất trị giá hợp đồng. Loại L/C này thường được áp dụng khi hai bên xuất khẩu và nhập khẩu có quan hệ thường xuyên và đối tượng thanh toán không thay đổi.

Thư tín dụng giáp lưng (Back to back letter of credit)

Là loại thư tín dụng không thể hủy bỏ do người xuất khẩu yêu cầu ngân hàng phục vụ mình phát hành một thư tín dụng khác cho người khác hưởng.

Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal L/C)

Thư tín dụng đối ứng là lọai L/C không thể hủy bỏ, chỉ có giá trị khi một L/C khác đối ứng với nó được mở. Loại L/C đối ứng được sử dụng trên cơ sở hàng đổi hàng hoặc gia công hàng hóa.

Thư tín dụng với điều khoản đỏ (Red clause L/C)

Thư tín dụng điều khoản đỏ là loại thư tín dụng có điều khoản đặc biệt, trong đó người yêu cầu phát hành thư tín dụng thông qua ngân hàng phát hành, đồng ý cho phép tổ chức xuất khẩu được quyền tháo khoán trước một số tiền nhất định trước khi họ xuất trình đầy đủ chứng từ hợp lệ theo đúng thời gian quy định.

Xem thêm: Tổng hợp những thông tin cần thiết về thư tín dụng điều khoản đỏ

Ngân hàng không thể hủy khi khách hàng đăng ký thư tín dụng

Ngân hàng không thể hủy khi khách hàng đăng ký thư tín dụng

Loại thư tín dụng này thường được sử dụng trong quan hệ mua bán giữa hai công ty mẹ-con, tài trợ cho người xuất khẩu để chuẩn bị hàng hóa.

Thư tín dụng dự phòng (Stand – by L/C)

Để đảm bảo quyền lợi cho người nhập khẩu tránh trường hợp người xuất khẩu không giao hàng đúng hợp đồng, đơn vị nhập khẩu yêu cầu đơn vị xuất khẩu mở một thư tín dụng dự phòng trong đó cam kết Ngân hàng mở thư tín dụng dự phòng sẽ thanh toán tiền đền bù thiệt hại cho đơn vị nhập khẩu nếu người xuất khẩu không đảm bảo nghĩa vụ giao hàng theo Thư tín dụng quy định.

L/C có thể chuyển nhượng được (Irrevocable Tranferable L/C)

Là loại L/C không thể hủy ngang, trong đó quy định quyền được chuyển nhượng một phần hay toàn bộ trị giá L/C cho một hay nhiều người khác theo lệnh của người hưởng lợi đầu tiên.

Tuy nhiên việc chuyển nhượng chỉ được phép tiến hành một lần, do vậy không thể chuyển nhượng theo yêu cầu của người hưởng lợi thứ hai cho bất kỳ người hưởng lợi thứ ba nào khác.

Điều đó có nghĩa là chỉ cho phép tái chuyển nhượng cho người thứ nhất trừ khi trong L/C có quy định không hạn chế chuyển nhượng (theo điều 38 UCP 600).

L/C này thường được sử dụng khi mua hàng qua các đại lý, mua hàng qua trung gian, hàng do các công ty con, chi nhánh giao nhưng người hưởng lợi là công ty mẹ.

Bài viết liên quan: Tại sao phải cần thư tín dụng L/C trong kinh doanh quốc tế?

Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal L/C) là lọai L/C không thể hủy bỏThư tín dụng đối ứng (Reciprocal L/C) là lọai L/C không thể hủy bỏ

Ngoài ra căn cứ vào tính chất có các loại thư tín dụng sau:

 • Thư tín dụng có thể hủy ngang (Revocable L/C)
 • Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable letter of credit).

Căn cứ vào thời hạn thanh toán:

Thư tín dụng L/C là công cụ đắc lực nhất của tín dụng thương mạiThư tín dụng L/C là công cụ đắc lực nhất của tín dụng thương mại

Biểu phí mở thư tín dụng

Biểu phí mở thư tín dụng sẽ phù thuộc vào từng loại L/C và từng ngân hàng.

Theo đó, các ngân hàng sẽ quy định các loại phí và mức phí cụ thể đối với nghiệp vụ L/C phù hợp với chi phí của ngân hàng và mức độ rủi ro của nghiệp vụ.

Ví dụ, đối với loại nghiệp vụ L/C trả chậm, mức phí cụ thể sẽ được tính như sau:

 • Tổng của phí mở L/C và phí kiểm tra chứng từ tối đa là 2%/năm tính trên trị giá L/C được mở, được tính trong thời hạn hiệu lực của L/C.
 • Phí chấp nhận thanh toán tối đa là 2%/năm tính trên số tiền đã chấp nhận thanh toán nhưng chưa thanh toán cho người thụ hưởng, được tính trong thời gian kể từ khi chấp nhận thanh toán tới khi đến hạn phải thanh toán.
 • Phí chuyển tiền ra nước ngoài khi thanh toán L/C do ngân hàng quy định và phù hợp với quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua ngân hàng.
 • Phí sửa đổi L/C, điện phí, telex phí và các loại phí hợp lý khác (nếu có phát sinh) do ngân hàng quy định.

Còn mức biểu phí thư tín dụng tại các ngân hàng, bạn có thể xem chi tiết tại một số ngân hàng sau:

Quy trình mở thư tín dụng

Theo Wikipedia, xét về bản chất, thư tín dụng (L/C) là một hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng cấp cho người đề nghị mở L/C dưới dạng một bảo lãnh thanh toán có điều kiện. Quy trình thực hiện L/C diễn ra như sau:

 • Người mở L/C (Applicant) đến ngân hàng mở L/C (Issuing Bank), đề nghị mở L/C cho người thụ hưởng (Beneficiary) được thông báo cho người thụ hưởng thông qua một ngân hàng thông báo (Advising Bank) do người thụ hưởng chỉ định (Trường hợp người đề nghị mở L/C và người thụ hưởng L/C không chỉ định được ngân hàng thông báo, thì ngân hàng phát hành có thể tự chọn ngân hàng thông báo, nhưng trường hợp này rất ít).
 • Khi người thụ hưởng hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hóa hoặc dịch vụ, người thụ hưởng lập bộ chứng từ (Documents) theo yêu cầu của L/C, xuất trình đến ngân hàng thông báo, ngân hàng thương lượng (Negotiating Bank) hoặc ngân hàng xuất trình (Presenting Bank) tùy theo quy định của L/C và nhu cầu của người thụ hưởng.
 • Khi các ngân hàng nêu trên nhận bộ chứng từ, họ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ, thông báo bất hợp lệ (Discrepancies) cho người thụ hưởng để tiến hành chỉnh sửa chứng từ (nếu có)

Trong trường hợp bộ chứng từ phù hợp, ngân hàng nhận chứng từ sẽ tiến hành chiết khấu (Negotiation) bộ chứng từ và/hoặc gửi bộ chứng từ đi đòi tiền hoặc đi điện đòi tiền (nếu L/C cho phép đòi tiền bằng điện).
Khi ngân hàng phát hành hoặc ngân hàng được chỉ định nhận bộ chứng từ, họ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ bộ chứng từ. Nếu bộ chứng từ hợp lệ, họ sẽ tiến hành thanh toán (đối với L/C trả ngay) hoặc đi điện chấp nhận thanh toán (đối với L/C trả chậm).

Các bên tham gia quy trình thanh toán L/C

 • Ngân hàng phát hành (Issuing Bank): Phát hành L/C.
 • Ngân hàng thông báo (Advising Bank): Thông báo L/C.
 • Ngân hàng xác nhận (Confirming Bank): Xác nhận LC.
 • Ngân hàng bồi hoàn (Reimbursing Bank): Thanh toán đến Ngân hàng đòi tiền trong trường hợp L/C có chỉ định.
 • Ngân hàng chiết khấu (Negotiating Bank): Thương lượng chiết khấu bộ chứng từ.
 • Ngân hàng xuất trình (Presenting Bank): Xuất trình bộ chứng từ đến ngân hàng được chỉ định trong L/C.
 • Ngân hàng được chỉ định (Nominated Bank): Được ngân hàng phát hành chỉ định làm một công việc cụ thể nào đó, thường là thương lượng chiết khấu hoặc thanh toán bộ chứng từ.
 • Ngân hàng đòi tiền (Claiming Bank): đòi tiền bộ chứng từ theo sự ủy quyền của các bên thụ hưởng.
 • Người mở thư tín dụng (Applicant).
 • Người thụ hưởng (Beneficiary).

Tùy theo quy định của từng L/C cụ thể, một ngân hàng có khi đảm nhận nhiều chức năng của các ngân hàng được liệt kê như trên. Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên có liên quan được quy định cụ thể trong UCP và ISBP.

Khi sử dụng tài trợ thương mại, thư tín dụng là hình thức phổ biến nhất. Với những ai gặp khó khăn trong việc phân biệt các loại thư tín dụng đặc biệt, hy vọng bài chia sẻ này sẽ có ích với bạn.

Bạn có thắc mắc cần giải đáp hãy gửi ngay yêu cầu tư vấn miễn phí tới chuyên gia Thebank:

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

4 (1 lượt)

4 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *